mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở

Biểu mẫu

Biểu mẫu"Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Tài liệu khác

... năm….HỢP ĐỒNGCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTI. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (bà) Tuổi: - Nghề nghiệp: - Hộ khẩu thường trú: 2. Bên nhận chuyển nhượng quyền ... quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không ... thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây:- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ):- Giá chuyển nhượng tài sản (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây...
 • 2
 • 15,541
 • 198
BIỂU MẪU

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - MẪU SỐ 7/ HĐCN

Tài liệu khác

... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ĐIỀU 2GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG ... trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:ĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng ... PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: đồng 1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của...
 • 5
 • 7,554
 • 43
Biểu mẫu

Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Tài liệu khác

... năm….HỢP ĐỒNGCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTI. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (bà) Tuổi: - Nghề nghiệp: - Hộ khẩu thường trú: 2. Bên nhận chuyển nhượng quyền ... quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không ... thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây:- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ):- Giá chuyển nhượng tài sản (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây...
 • 2
 • 8,168
 • 93
BIỂU MẪU

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 36/HĐCN

Tài liệu khác

... (bằng chữ: )- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ... nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liềnvới đất theo các thoả thuận sau đây:ĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG 1. Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất của ... về quyền sở hữu tài sản có: (4) ĐIỀU 2GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1của Hợp đồng này là: đồng...
 • 6
 • 7,905
 • 68
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - MẪU SỐ37/HĐCN pptx

Tài liệu khác

... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ĐIỀU 2GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG ... giấytờ về quyền sử dụng đất; Mẫu số 37/HĐCNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng (sau ... Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1): Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuậnsau đây:ĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG...
 • 5
 • 5,125
 • 49
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng

... trong Hợp đồng này.3CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng ... đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa ... KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử...
 • 5
 • 20,260
 • 93
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng

... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ĐIỀU 2GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG ... Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:1 Mẫu số 07/HĐCNĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất của bên A đối ... liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên chịu trách nhiệm nộp.ĐIỀU 5PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNGTrong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát...
 • 5
 • 15,596
 • 97
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng

... đồ số: Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: -Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại khoản… Điều 8, Điều 9 (nếu chuyển nhượng đất ... ngày được Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền dưới đây xác nhận chuyển nhượng. ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ(Ghi rõ họ tên, chữ ký)ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ(Ghi rõ họ tên, chữ ký, ... GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚCNội dung xác nhận của cơ quan Địa chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng: -Về giấy tờ sử dụng đất: -Về hiện trạng thửa đất: Chủ sử dụng đất: Diện...
 • 2
 • 6,785
 • 34
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Khoa học xã hội

... đai một số điểm sau đây:o Chuyển nhượng QSDĐ có đối tượng là chuyển giao quyền sử dụng đất còn mua bán đất có đối tượng là chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. o Chủ thể chuyển nhượng ... Luật Đất đai năm 2003 nhắc lại: Hợp đồng chuyển nhương quyền sứ dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ... chuyển nhượng QSDĐ là người sử dụng đất còn chủ thê mua bán đất là chủ sở hữu đất đai.o Hình thức pháp lý của chuyển quyền sử dụng đất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, chúng...
 • 17
 • 4,307
 • 4
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng

... năm….HỢP ĐỒNGCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTI. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (bà) Tuổi: - Nghề nghiệp: - Hộ khẩu thường trú: 2. Bên nhận chuyển nhượng quyền ... quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không ... thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây:- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ):- Giá chuyển nhượng tài sản (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây...
 • 2
 • 4,102
 • 20
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

Khoa học xã hội

... đặc điểm của hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất1.2.1. Khái niệm hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất Theo quy định tại Bộ luật dân sự thì hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất đợc ... nghiệp.Chơng 2Thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất2.1. Các nguyên tắc chuyển nhợng quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất là một chế định pháp luật ... về hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất nớc ta. Tóm lại, quyền sử dụng đất là quyền khai thác những thuộc tính có lợi từ đất một cách hợp pháp thông qua các hành vi sử dụng đất hoặc chuyển...
 • 92
 • 2,715
 • 12
Biểu mẫu

Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất"

Tài liệu khác

... dấu)Ghi chú : Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào mục 1,2.HỢP ĐỒNG SỐ : ….CĐCỘNG ... cấp huyện nơi có đất chuyển đổi:- Về giấy tờ sử dụng : - Về hiện trạng thửa đất : Chủ sử dụng đất : Loại đất : Diện tích : Thuộc tờ bản đồ số : Sồ thửa đất : Đất sử dụng ổn định, không ... NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________________ HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI1. Ông (Bà): sinh năm - Chứng minh nhân dân số : do...
 • 5
 • 1,449
 • 2
BIỂU MẪU

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ"

Tài liệu khác

... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng ... Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: đồng (bằng chữ: đồng Việt ... giá trị quyền sử dụng đất là: đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam).ĐIỀU 2VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này...
 • 6
 • 6,401
 • 43
Tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đât pdf

Tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đât pdf

Tài liệu khác

... đồ số: Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: - Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại khoản… Điều 8, Điều 9 (nếu chuyển nhượng đất ... ngày được Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền dưới đây xác nhận chuyển nhượng. ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ (Ghi rõ họ tên, chữ ký) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ (Ghi rõ họ tên, chữ ... CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng: - Về giấy tờ sử dụng đất: - Về hiện trạng thửa đất: Chủ sử dụng đất: Diện...
 • 2
 • 776
 • 2

Xem thêm