mẫu giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện

Mẫu giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện

Tài liệu khác

... Phụ lục 17 Mẫu giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết(Ban hành kèm theo Thông ... định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản) (1)….Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày… tháng … năm … GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNHviệc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiếtcủa … (2) …Căn cứ Luật Bảo...
 • 3
 • 9,869
 • 29
Mẫu giấy xác nhận đăng kí đề án bảo vệ môi trường

Mẫu giấy xác nhận đăng kí đề án bảo vệ môi trường

Môi trường

... lục 11MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận ... đề án bảo vệ môi trường “… (2) …” kèm theo Văn bản đề nghị xác nhận số … ngày … tháng … năm … của … (3)…;… (1) XÁC NHẬNĐiều 1. Xác nhận … (3) … đã đăng ký và cam kết thực hiện đề án bảo vệ môi ... hướng dẫn việc lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01 tháng...
 • 3
 • 2,801
 • 3
Mẫu giấy xác nhận là giáo viên

Mẫu giấy xác nhận là giáo viên

Tư liệu khác

... 585.000MegaPro 8.192Kb/640Kb 350.000 30 900.00* Lưu ý: Khách hàng phải có thêm giấy xác nhận của đơn vị công tác. Tải mẫu xác nhận ở đâyTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ: + Sẽ có nhân viên tư vấn và đến tận nhà khách ... trên đôi cáp riêng (không lắp trên dây điện thoại)Tây Hồ 0986.906.058 – 0972.89.59.83Cầu Giấy 0904.969.960 – 0972.89.59.83Từ Liêm0972.89.59.83 – 0946.543.640Thanh Xuân0948.288.940 ... dục trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. - Đối tượng 2: Cán bộ, các ban ngành hành chính sự nghiệp nhà nước, các bộ ban ngành, sở, công chức nhà nước - Đối tượng 3: Các cán bộ thuộc bộ...
 • 4
 • 15,757
 • 82
Tài liệu Mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước pdf

Tài liệu Mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước pdf

Tài liệu khác

... Mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước (Kèm theo Quyết ... Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN1 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ... SXTN - Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án SXTN 1 Giấy xác nhận được trình bày và in ra trên khổ giấy A4. 1...
 • 2
 • 1,530
 • 1

Xem thêm