mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản

Tài liệu Mẫu đơn nộp tiền vào ngân sách nhà nước pptx

Tài liệu Mẫu đơn nộp tiền vào ngân sách nhà nước pptx

Tài liệu khác

... Không ghi vào khu vực này Mẫu số: C1- 02/NSMã hiệu:………………… Số:…………………Không ghi vào khu vực này Mẫu số: C1- 03/NSMã hiệu: ………………… Số:…………………GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt ... trưởng710 Sè: GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCBẰNG NGOẠI TỆ Tiền mặt  chuyển khoản (Đánh dấu X vào ô tương ứng)Người nộp thuế: Mã số thuế: Địa chỉ: Huyện: Tỉnh, TP: Người nộp thay: Mã ... KBNN: Mã nguồn NS: Nợ TK: Có TK: Tỷ giá hạch toán: BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNTĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng NGÂN HÀNG A Ngày……tháng……năm……Kế...
  • 4
  • 985
  • 1

Xem thêm