mẫu biên bản xử lý kỷ luật công chức

Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Báo cáo khoa học

... thực luận thực tiễn công tác xử kỷ luật Công chức - - - Tìm hiểu công tác xử kỷ luật Công chức quận; Tìm hiểu thực trạng công tác xử kỷ luật Công chức Tìm hiểu sâu công tác xử kỷ luật ... tục hành công tác xử kỷ luật Công chức; Áp dụng tiêu chuẩn ISO nhằm phát kịp thời, xử nhanh chóng luật công tác xử kỷ luật Công chức; - Kiện toàn máy công tác xử kỷ luật Công chức, phân ... công tác xử kỷ luật Công chức UBND Quận 12 - Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật công tác xử kỷ luật Công chức quận dựa sở pháp văn quy phạm pháp luật công tác xử kỷ luật Công...
 • 26
 • 3,353
 • 7
ND35-2005-CP về xử lý kỷ luật công chức.doc

ND35-2005-CP về xử kỷ luật công chức.doc

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải ... việc chưa xử kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thời hiệu quy định Điều 10 Tạm đình công tác cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật Trong thời gian bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức bị...
 • 13
 • 1,228
 • 2
Mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Mẫu biên bản xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Biểu mẫu

... xử phạt phải tên vào biên 15 Người lập biên phải ghi rõ người từ chối không biên 16 Người lập biên phải ghi rõ người từ chối không biên TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN ... quyền xử phạt 14 Vi phạm hành (Ký, ghi rõ họ tên) người vi phạm, dại diện tổ chức vi phạm không biên 15: ; người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không biên 16: ; Nếu biên ... định xử vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Ghi họ tên, chức vụ người định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành Họ tên, chức vụ người lập biên Nếu tổ chức ghi họ tên, chức...
 • 7
 • 11,010
 • 99
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC pdf

MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC pdf

Biểu mẫu

... nhiệm vụ Tổ (phòng, ban) năm học Sau đó, tập thể trí đăng tiêu phấn đấu cụ thể (Bản đăng thi đua kèm theo): BẢNG ĐĂNG THI ĐUA NĂM HỌC 200… - 200… Đơn vị……………… STT Họ Tên Danh hiệu thi đua ... 4- Đ/c Chủ tịch Công đoàn báo cáo tiêu chuẩn, dự kiến số lượng Ban Thanh tra nhân dân đơn vị (nếu hết nhiệm kỳ, ... CSTĐ sở CSTĐ Cấp tỉnh Ghi Danh hiệu khác 8- Trước kết thúc, Hội nghị nghe Thư đọc lại toàn văn biên hội nghị văn kèm theo Hội nghị bế mạc lúc : …………giờ ………… ngày CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) THƯ...
 • 2
 • 15,413
 • 78
quy trình xử lý kỷ luật viên chức – lý luận và thực tiễn

quy trình xử kỷ luật viên chức luận và thực tiễn

Luật

... hợp xử lý, chƣa xem xét xử trƣờng hợp miễn xử kỷ luật 2.2.1 Các trường hợp xử kỷ luật viên chức Việc quy định trường hợp xử kỷ luật viên chức sở cho trình xử kỷ luật viên chức, ... đề xử kỷ luật viên chức 45 3.3 Thực tiễn công tác xử kỷ luật viên chức trƣờng Đại học Cần Thơ 47 3.3.1 Các quy định pháp luật xử kỷ luật viên chức 47 3.3.2 Kết xử kỷ luật ... tiếp mà đáng ông B bị xử kỷ luật 1.1.5.2 Khái niệm quy trình xử kỷ luật viên chức Việc xử kỷ luật viên chức phải tuân theo quy trình định, để hiểu quy trình xử kỷ luật viên chức, ...
 • 65
 • 1,779
 • 25
Tài liệu Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động ppt

Tài liệu Biên bản xử vi phạm kỷ luật lao động ppt

Tài liệu khác

... hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động… trường hợp đương tường trình người sử dụng lao động trình bày biên việc xảy phát - Người sử dụng lao động chứng minh lỗi ... nhân, hình thức kỷ luật lao động… Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị tiền đồng Việt Nam), phương thức bồi thường… - Ý kiến người đại diện BCH Công đoàn sở, ... người sử dụng lao động chứng minh lỗi hay sai với quy định pháp luật) .(1) - Kết luận cuối người sử dụng lao động - Hành vi vi phạm kỷ luật lao động Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức...
 • 2
 • 3,375
 • 16
Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... TRÌNH TỰ THỦ TỤC XỬ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Thành lập hội đồng kỷ luật Đây bước trình tự xử kỷ luật cán bộ, công chức Hội đồng kỷ luật người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm ... quản cán bộ, công chức Hội đồng kỷ luật họp xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật họp Hội đồng kỷ luật Họp hội đồng kỷ luật bước quan trọng trình tự thủ tục xử kỷ luật đôi với cán công chức ... hội đồng kỷ luật; công tác chuẩn bị họp hội đồng kỷ luật; họp hội đồng kỷ luật; quyêt định kỷ luật; khiếu nại khởi kiện việc giải (nếu có) Tuy nhiên việc xử kỷ luật cán bộ, công chức điều...
 • 14
 • 6,888
 • 13
Nhận xét về thủ tục xử lý kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Nhận xét về thủ tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Khoa học xã hội

... hai lần xử kỷ luật không nhắc tới có mặt ban chấp hành công đoàn sở Như vậy, sai phạm thủ tục xử kỷ luật giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương 1.4 Biên xử kỷ luật phải văn ... hàng Công thương không định xử kỷ luật văn + Quyết định xử kỷ luật sa thải chị P trao đổi ý kiến với ban chấp hành công đoàn sở + Quyết định số 02/QĐ xử kỷ luật sa thải chị P từ ngày ... thẩm quyền xử vi phạm kỷ luật lao động vào biên Đương sự, đại diện ban Chấp hành Công đoàn sở có quyền ghi ý kiến bảo lưu; không phải ghi rõ do.” Nếu hai lần có biên xử kỷ luật theo...
 • 16
 • 1,294
 • 0
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

xử kỷ luật cán bộ, công chức.

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải ... việc chưa xử kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thời hiệu quy định Điều 10 Tạm đình công tác cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật Trong thời gian bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức bị...
 • 13
 • 4,863
 • 8
về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... việc chưa xử kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thời hiệu quy định Đ iều 10 Tạm đình công tác cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật Trong thời gian bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức bị ... đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật MỤ C QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬ T Đ iều 15 Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải...
 • 9
 • 3,314
 • 11
NĐ35/CP Xử lý và kỷ luật công chức

NĐ35/CP Xử kỷ luật công chức

Tư liệu khác

... đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục quy trình xem xét xử kỷ luật Điều 15 Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải ... hiệu xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức đợc tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử ... việc cha xử kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thời hiệu quy định Điều 10 Tạm đình công tác cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật Trong thời gian bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức bị...
 • 16
 • 2,068
 • 0
ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải ... việc chưa xử kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thời hiệu quy định Điều 10 Tạm đình công tác cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật Trong thời gian bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức bị...
 • 13
 • 1,595
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25