mẫu biên bản họp phòng

mau bien ban hop So tong ket to CM

mau bien ban hop So tong ket to CM

Tiểu học

... Năm 200 BIÊN BẢN HỌP LỆ HỌC KỲ - KHỐI : THÁNG : NĂM 200 ⁂⁂⁂I/ THỜI GIA ĐỊA ĐIỂM :Hôm nay vào lúc : Giờ Ngày Tháng năm 200 , Tại Tổ khối Trường Tiểu Học Ngọc Đông 1 , Tiến hành họp lệ sơ ... cuộc họp 2) Đ/c Chức vụ Thư ký cuộc họp 3) Cùng Thành viên là Giáo viên trong khối về tham dự họp lệ sinh hoạt .+Trong đó GV Vắng có phép + Trong đó GV vắng không phép : III/ NỘI DUNG CUỘC HỌP ... PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MỸ XUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐÔNG 1 Độc...
 • 5
 • 6,714
 • 26
Mau bien ban hop ban dai dien cha me HS

Mau bien ban hop ban dai dien cha me HS

Tư liệu khác

... Phòng GD&ĐT na rì cộng hoà xà hội chủ nghĩ việt namTrờng PTCS Hữu Thác Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh Năm ... phòng Hội đồng Nhà trờng.* Thành phần:1. Đại diện nhà trờng có: BGH, Công đoàn, 14 GVCN lớp.2. Ban đại diện cha mẹ học sinh có: 28 ngời ( Mỗi Ban đại diện của lớp 2 ngời).* Chủ toạ cuộc họp: ... dung: Gồm có 3 phần. Phần 1: Tiến hành bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trờng.- Cuộc họp đà thống nhất bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh với số lợng là 12thành viên gồm: 01 Trởng ban,...
 • 2
 • 6,790
 • 51
Mẫu biên bản họp tổ

Mẫu biên bản họp tổ

Tư liệu khác

... Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trường THPT Hướng Hóa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tổ Thể DụcBIÊN BẢN HỌP TỔ * Thời gian: Vào lúc …… giờ……phút, ngày …. tháng …. năm 2009.* Địa điểm: ………………………*Thành...
 • 3
 • 24,489
 • 126
MẪU BIÊN bản họp dân về việc thực hiện đầu tư xây dựng KCH kênh mương thủy lợi loại III

MẪU BIÊN bản họp dân về việc thực hiện đầu tư xây dựng KCH kênh mương thủy lợi loại III

Biểu mẫu

... nhau; đại diện nhân dân 01 bản, UBND xã 01 bản, Ban quản lý xã 01 bản, UBND và các phòng ban của huyện 03 bản, lưu hồ sơ thiết kế công trình (là tài liệu bắt buộc) 01 bản. /. ĐD UBND XÃ (ký ... tỉnh, huyện. Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày, Biên bản này đã được đọc cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe, thống nhất thông qua và được lập thành 07 bản có giá trị như ... tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (ký tên) THƯ KÝ (ký tên) - Ông (bà): Chức vụ: - Ông (bà): Chức vụ: - Ông (bà): Chức vụ: 4. Chủ trì cuộc họp (Ông, bà): Chức vụ: 5. Thư ký cuộc họp (Ông, bà): Chức...
 • 3
 • 20,212
 • 138
MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

Biểu mẫu

... Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH ... ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; Đã họp xét, nhất trí đề nghị: Ông (bà): ……………………… Bí danh: sống (chết) …………. Sinh năm: Quê quán:...
 • 2
 • 12,604
 • 38
MẪU BIÊN bản họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đt HL

MẪU BIÊN bản họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đt HL

Biểu mẫu

... CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP Nguyễn Văn A: Nguyễn Văn B: ĐẠI DIỆN CỤC HKVN ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ...
 • 2
 • 7,292
 • 7
Mẫu biên bản họp PHHS

Mẫu biên bản họp PHHS

Tư liệu khác

... lớp. IV) ý kiến đóng góp của PHHS : cuộc họp đà kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. biên bản này đà đợc các PHHS nhất trí thông qua. chữ kí của PHHS : Mễ Sở...
 • 4
 • 1,761
 • 6
Mẫu biên bản họp phụ huynh

Mẫu biên bản họp phụ huynh

Tư liệu khác

... Hạnh phúc Yên Phúc, ngày 08 tháng 10 năm 2010 biên bản hội nghị phụ huynh Năm học 2010 - 2011Ngày họp: 08 tháng 10 năm 2010 Địa điểm: Phòng học lớp 8D trờng THCS Yên PhúcI/ thành phần...
 • 3
 • 25,047
 • 135
Mẫu Biên bản họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mẫu Biên bản họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Tài liệu khác

... Mẫu Biên bản họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú Biểu 3b HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH ... NNƯT NĂM 200 ĐƠN VỊ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú năm 200 1. Hội đồng xét tặng ... thành viên Hội đồng có: thành viên (Theo Quyết định số ngày tháng năm 200 của ). Hội đồng đã họp ngày tháng năm 200 để bỏ phiếu bầu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 200 - Số thành...
 • 2
 • 1,353
 • 0

Xem thêm