mẫu báo cáo thực hành vật lý đại cương 1

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 1

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 1

Vật lý

... HV= 10 00v, t = 12 s,∆E = 0 .1. U(v) 0 .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 N 73 11 3 95 10 1 12 9 14 3 16 7 18 7 17 9 19 4U(v) 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2N 19 2 213 215 207 200 220 19 1 19 1 16 4 ... N0 .1 73 1. 1 19 2 2 .1 1 71 3 .1 56 4 .1 350.2 11 3 1. 2 217 2.2 12 8 3.2 43 4.2 440.3 95 1. 3 215 2.3 14 4 3.3 44 4.3 380.4 11 2 1. 4 207 2.4 90 3.4 55 4.4 400.5 12 1 1. 5 200 2.5 10 8 3.5 40 4.5 280.6 14 3 ... 11 3 1. 2 217 2.2 12 8 3.2 43 4.2 440.3 95 1. 3 212 2.3 12 8 3.3 44 4.3 380.4 10 1 1. 4 207 2.4 11 2 3.4 55 4.4 400.5 12 9 1. 5 200 2.5 10 8 3.5 40 4.5 280.6 14 3 1. 6 220 2.6 85 3.6 41 4.6 31 0.7 16 7 1. 7...
 • 28
 • 12,720
 • 2
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành vật lý đại cương

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành vật đại cương

Vật lý

... viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Từ khoá: Thí nghiệm vật đại cương, chất lượng thực hành, vậtđại cương, tổ chức thực hành, kĩ năng thực hành.  MỞ ... [2]. Đặng Danh Hoằng (2009), Tuyển tập báo cáo khoa học, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [3]. Nguyễn Duy Thắng (2005), Thực hành vật đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. SUMMARY SOME SOLUTIONS ... lí là môn khoa học thực nghiệm. Thí nghiệm thực hành vật lí là một phần quan trọng không thể thiếu của môn học vật lí. Thí nghiệm thực hành vật lí không những góp phần hình thành kiến thức cho...
 • 4
 • 4,403
 • 18
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 2

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 2

Vật lý

... bị những tính chất hoá đặc SVTH: Nguyển Văn Cường Trang 4 Công nghệ vật liệu và dụng cụ điện GVCN: Trần Kim Cương BÀI TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỤNG CỤ ĐIỆN TỬCâu 1: Phương pháp tạo ... nhiều so với các vật liệu khác. Ngoài ra các vật liệu tinh thể nanomet cũng cách điện rất tốt. SVTH: Nguyển Văn Cường Trang 6 Công nghệ vật liệu và dụng cụ điện GVCN: Trần Kim Cương của vùng ... thuộc thành phần tinh thể, được tạo nên bởi các nguyên tử định sứ ở các nút mạng tinh thể vá các nguyên tử thuộc thành phần biên hạt (gồm các nguyên tử nằm ở biện giữa các hạt tinh thể).Thành...
 • 6
 • 3,534
 • 1
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 3

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 3

Vật lý

... .05000 10 000 15 0002000025000 1 4 51 9 01 13 51 18 01 22 51 27 01 315 1 36 01 40 51 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 25U(v) 0.5 1. 0 1. 5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0N 17 05 3 317 3079 2574 17 56 11 88 843 749 686 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20CHNBản báo cáo thực hành vật hạt nhân 28Đồ thị :+Làm trơn 7 điểm:Đồ thị : HÌNH 7.7050 10 0 15 02002500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U(v)NHÌNH 7.8050 10 0 15 02002500 ... = 10 00sread(s) = 10 0293 live(s) =10 00.00dead(s) =0.29KÊNH 448 3 41 256 59 64 32 13 10 3SỐ ĐẾM 3 31 3 91 490 714 11 42 12 91 1947 2335 36090 10 0200300400500600700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
 • 19
 • 3,647
 • 15
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 4

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 4

Vật lý

... 25 10 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân0.9 13 853 3.5 5557 6 .1 2052 8.7 10 1. 0 13 097 3.6 5428 6.2 2000 8.8 5 1. 1 12 519 3.7 5259 6.3 18 34 8.9 5 1. 2 12 083 3.8 52 41 6.4 17 20 9.0 5 1. 3 11 554 3.9 5 010 ... 5 010 6.5 17 15 9 .1 3 1. 4 10 798 4.0 4935 6.6 14 93 9.2 4 1. 5 10 285 4 .1 4 811 6.7 13 77 9.3 6 1. 6 96 71 4.2 46 71 6.8 11 97 9.4 3 1. 7 9368 4.3 4475 6.9 11 04 9.5 7 1. 8 90 61 4.4 4454 7.0 9 71 9.6 4 1. 9 8656 ... 0 1. 1 19 2 3.7 30 6.3 41 8.9 0 1. 2 217 3.8 35 6.4 41 9.0 0 1. 3 215 3.9 45 6.5 42 9 .1 1.4 207 4.0 35 6.6 21 9.2 1. 5 200 4 .1 35 6.7 28 9.3 1. 6 220 4.2 44 6.8 38 9.4 1. 7 19 1 4.3 38 6.9 41 9.5 1. 8 19 1...
 • 15
 • 1,884
 • 3
Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 5

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 5

Vật lý

... 0.9 1 Số đếm 45273 42354 40664 3 615 1 32 618 287 31 25920 23895 22783 24046Volt 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2Số đếm 22730 20943 18 898 17 773 16 573 15 769 14 5 41 13282 12 317 11 405Volt 2 .1 2.2 ... 10 81 1099 2500 18 32 4560 6742 4500Volt 4 .1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5Số đếm 11 10 11 19 11 20 10 34 11 17 10 94 10 66 10 93 999 947Volt 5 .1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6Số đếm 3300 917 ... đo 1 2 3Số đếm NΦ 4033 4 213 411 0Số lần đo 1 2 3Số đếm Nο 16 508 16 21 9 16 2 71 Số lần đo 1 2 3Số đếm Nc 16 328 16 154 16 248Số lần đo 1 2 3Số đếm Nc 15 898 15 823 15 835 16 µ =(0.0047+0. 012 4)/2≈0.0086...
 • 23
 • 1,541
 • 2
Mẫu báo cáo thực hành Lý

Mẫu báo cáo thực hành

Tư liệu khác

... trị của ξ và r: BÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 11 .2: VẼ ĐẶC TUYẾN VOLT – AMPERE CỦA ĐÈN DÂY TÓC.- 8 -THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KTBÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 11 .5: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA ... trong của pin thay đổi như thế nào khi đã dùng nhiều ?- 11 -THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KTBÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 12 .1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠNHọ ... thí nghiệm: - 14 -THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KTBÁO CÁO THỰC HÀNHBÀI 11 .6: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA THỦY TINH.HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:...
 • 25
 • 11,457
 • 43
Bài 40: Mẫu báo cáo thực hành đo hệ số căng bề mặt

Bài 40: Mẫu báo cáo thực hành đo hệ số căng bề mặt

Vật lý

... ∆D2 = |D - D 1 | =……………… ……………………… ……∆D5 = |D - D 1 | =………………… ∆D3 = |D - D 1 | =……………………… ……………………… ……………………… …………………………  Sai số tuyệt đối TB của mỗi lần đo D : ∆D= (∆D 1 + ∆D2 ... d 1 | =……………………… ………………………∆d4 = |d - d 1 | = ………………………………… ∆d2 = |d - d 1 | =……………… ……………………… …… ∆d5 = |d - d 1 | =……………… …………………∆d3 = |d - d 1 | =……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ... ………………+GTTB d = (d 1 + d2+ d3+ d4+d5 ) / 5 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………+ Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo d: ∆d = |d - d|∆d 1 = |d - d 1 | =………………………...
 • 2
 • 50,484
 • 956

Xem thêm