mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp theo chuyen de

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu

... trình nâng cao mạng cục Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị yêu cầu để thực công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với môi trường ... báo cáo kết thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết thực tập: 07/01/2011 Ngày… tháng… năm 2010 Chữ ký CBHD đơn vị thực tập Ngày… tháng… năm ... cáo tốt nghiệp Tuần 6: Tìm hiểu chức cách làm việc người quản trị mạng mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết thực tập...
 • 2
 • 39,681
 • 647
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Cao đẳng - Đại học

... quản trị doanh nghiệp bất cập làm sở cho việc thực tập chuyên sâu 5.2 Thực tập chuyên sâu Sinh viên thực tập chuyên sâu phục vụ cho làm khóa luận tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp theo đề cương riêng hướng ... viên viết đề cương thực tập chuyên sâu, giáo viên hướng dẫn thực tập phê duyệt gửi đề cương Văn phòng Khoa/Viện trước ngày 04/11/2011 Trong phần thực tập sinh viên cần khảo sát đánh giá thực trạng ... quát chức quản trị doanh nghiệp: Quản trị nhân lực Quản trị Marketing Quản trị tài Quản trị sản xuất Quản trị chiến lược Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá thực trạng hoạt động kinh...
 • 2
 • 5,961
 • 49
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... nơi thực tập - Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp mặt khoa học thực tiễn, kết báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả ứng dụng vào quản lý đơn vị Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp: ... Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp đánh giá theo thang điểm 10 12 Nội dung thực tập tốt nghiệp Nội dung thực tập viết báo cáo thực tập nhằm vào việc thực hành giải có hệ thống vấn đề cụ thể lĩnh ... phát sử dụng báo cáo thực tập tốt nghiệp người khác chịu hình thức kỷ luật thực tập lại khóa sau b Đơn vị thực tập Sinh viên thực tập doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu tập đoàn, tổng công ty,...
 • 6
 • 9,610
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... xét V Yêu cầu kết Hai tuần sau kết thúc đợt thực tập, nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập Khoa (mẫu TT–01) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG KHOA ... bắt thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát kiểm tra trình thực tập sinh viên Cuối thời gian thực tập, Quí quan/đơn vị có Phiếu nhận xét/đánh giá mặt: tinh thần, thái độ… trình thực ... xét/đánh giá mặt: tinh thần, thái độ… trình thực tập (theo mẫu) Phiếu nhận xét phải có xác nhận người hướng dẫn (của quan/đơn vị) dấu xác nhận nơi thực tập Khoa cử người đến liên hệ nhận lại Phiếu...
 • 2
 • 4,325
 • 50
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÁC BẢN VẼ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG ... Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Thử nghiêng lệch Lập bảng thông số kết thử nghiêng Theo qui trình thử nghiêng Thử bến Lập bảng thông số kết thử bến Theo qui trình thử ... máy: SVTH: Nguyễn Thanh Bình Số vòng quay theo Thời gian GVHD: Phạm Ngun Vũ Số trang 61 Trang số 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 thực liên tục (giờ) % số vòng quay đònh mức...
 • 61
 • 1,620
 • 4
Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Kinh tế - Thương mại

... gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có chất lượng thời hạn quy định F Các thông tin cần thiết – Thời gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / – ... thực tập để sau so sánh với thực đạt (xem Danh mục sản phẩm thực tập) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / D Công việc thực tập sinh hỗ trợ – Thực kế hoạch công việc theo thời gian – Tìm hiểu – ... đơn vị thực tập; – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên khách hàng doanh nghiệp thực tập; – Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập; tận dụng hội học tập thực tiễn doanh nghiệp...
 • 6
 • 5,615
 • 22
Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Kinh tế - Thương mại

... lệ càn vào tình hình thực tế cuà cong ty Phàt huy tính chu đong, liện hệ vởi càn bo cuà cong ty đệ thực kế hoàch thực tàp hàng ngày, hàng tuàn nhàm thực toàn bo chứởng trình thực tàp vởi kết quà ... cua đề tai Chương : Giới thiều đớn vị thực tap (giới thiều chi tiết va cu thề) Chương : Thực trang Trình bay tình hình thực tế hay thực trang liền quan đến đề tai nghiền cựu Chương : Giải phap ... viêc củng nhứ bo sủng kiến thức chủyên mon thực tế cho nhứng đa học đứờc trứờng Đai học Trong thời gian thực tàp, sinh viên phai viết nhật ký thực tập, đo trình bày cong viêc thức tàp hàng ngày,...
 • 11
 • 3,161
 • 2
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... vào thực tế, trình bày công trình khoa học Chuyên đề tốt nghiệp phải đơn vò thực tập nhận xét, đánh giá nộp nhật ký thực tập theo quy đònh khoa B NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ GI Ý VỀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ... động, liên hệ với cán công ty để thực kế hoạch thực tập hàng ngày, hàng tuần nhằm thực toàn chương trình thực tập với kết cao Đề tài, đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp phải giáo viên hướng dẫn ... SXKD ; Theo quy chế, sau thời gian học tập trường (7 học kỳ), sinh viên phải qua thời gian thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp (1 học kỳ) Mục đích thực tập: giúp sinh viên tiếp cận thực tế lónh...
 • 12
 • 9,780
 • 8
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kế toán

... ph i tr cho ngư i lao ñ ng kho n trích theo lương (chú ý v kho n thu nh p có tính ch t lương, lương tính kho n trích theo lương, toán lương kho n trích theo lương) K toán chi phí s n xu t tính ... c toán v n B.3 K toán nghi p v tín d ng ƒ Quy trình phương pháp k toán cho vay, thu n , thu lãi theo t ng phương th c cho vay ƒ V n d ng Các nguyên t c k toán, quy ñ nh liên quan ñ n nghi p v...
 • 9
 • 3,025
 • 6
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... mềm,…) sở thực tập - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo số đề tài đặt sở thực tập Lưu ý: Sinh viên phải thực tập loại nội dung cụ thể trên, nhiên tùy theo sở thực tập, ... viên thực tập nhiều số loại nội dung V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP: - Đợt thực tập tốt nghiệp tổ chức sở trường - Giáo viên phải quán triệt mục đích, yêu cầu đợt thực tập tốt nghiệp ... (Ký ghi rõ họ tên) 10 Mẫu đề cương thực tập ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thời gian từ …………… đến ………… Thông tin chung Họ tên sinh viên: Lớp: Điện thoại: Email: Cơ sở thực tập: Tên quan: Địa...
 • 13
 • 9,807
 • 3
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

Kinh tế - Thương mại

... đơn vị thực tập giảng viên hướng dẫn tiếp tục thực tập hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP ... kết thực tập Để báo cáo kết báo cáo thực tập tính tương đương học phần đvht để tính kết hạng tốt nghiệp – Về hình thức, báo cáo cần ghi rõ: Tiêu đề: “ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Họ Tên SV thực ... toán nghiên cứu đơn vị thực tập thực tế) Căn vào đề cương tổng quát dự định thời gian kiến tập (khoảng tuần lễ) đơn vị thực tập, sinh viên lập nộp ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT theo đề tài chọn cho GV hướng...
 • 10
 • 2,178
 • 7
đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... sở đề cương sơ bộ, sinh viên tự xây dựng đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực trình thực tập Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn báo cáo thực tập ... giá thực tập sở Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết thực tập trước môn Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên chưa làm tốt nghiệp (thi làm khoá luận) IV TIẾN ĐỘ THỰC TẬP Thời gian thực ... tập tốt nghiệp: tuần Kết thúc thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 30 trang A4 đánh máy (không bao gồm phụ lục) Sinh viên phải bảo vệ báo cáo thực tập...
 • 3
 • 1,461
 • 11
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Tài liệu khác

... vị chuẩn bị số liệu để viết chuyên đề tốt nghiệp Cuối đợt thực tập phải hoàn thành báo cáo chuyên đề theo Đề cương viết chuyên đề có xác nhận đơn vị thực tập chuyển nộp cho Lớp trưởng ký tên ... cáo Theo tiêu chuẩn thống nhà trường chuyên ngành Theo hướng dẫn giáo viên phụ trách Theo đề cương sơ duyệt tổ Bộ môn kế toán Theo đề cương chi tiết giáo viên hướng dẫn điều chỉnh Theo nhật ký thực ... kinh doanh để thực tập (Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, ) Thời gian thực tập (Kế hoạch phòng Đào tạo) Phải ghi chép vào Sổ nhật ký thực tập nội dung thực tập đơn vị chuẩn...
 • 4
 • 3,477
 • 9
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

Công nghệ - Môi trường

... thoát nước phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp; - Nhà trường chuẩn bị cho sinh viên giấy tờ cần cần thiết để sinh viên liên hệ địa điểm thực tập (đề cương thực tập tốt nghiệp, giấy giới thiệu, ... sinh thực tập Thời gian tổ chức thực Thời gian Thời gian thực tập tốt nghiệp tuần (dự kiến) tuần từ ………… thực tập quan tiếp nhận thực tập, ……… hoàn thiện báo cáo xác nhận quan hướng dẫn thực tập ... dự thi thực tập tốt nghiệp phải thực tập lại theo qui chế hướng dẫn nhà trường Trong trình thực tập sinh viên phải có kế hoạch tự ôn tập môn thi tốt nghiệp gồm môn lý thuyết tổng hợp thực hành...
 • 5
 • 2,580
 • 34
Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn

Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn

Tài chính - Ngân hàng

... hàng Thương mại cổ phần Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang Đề cương sơ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang Công thương chi nhánh Lạng Sơn" để làm chuyên đề tốt nghiệp tổng kết khóa học chuyên ngành Tài ngân hàng ... trương sách ,kế hoách phát triển,tính xác thực thông tin tự doanh nghiệp Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang Đề cương sơ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH ... việc thực mục tiêu chung xã hội, kinh tế Những lợi ích nàycó thể mang tính chất định tính đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, phục vụ việc thực chủ trương Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang Đề cương...
 • 12
 • 667
 • 0
mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chuyên ngành kinh tế

... em chọn đề tài : “ Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty điện lực Hoàn Kiếm ” làm đề tài cho chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp ... 36,039,405 374,942,672 374,942,672 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Hoàng Cao Nguyên Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội GVHD : Th.S Ph m Mai Chi Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội ... ơn T.S Phạm Mai Chi tận tình giúp đỡ em hoàn thành đềtài chuyên đề thực tập SV: Hoàng Cao Nguyên Ph m Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Sơ đồ tổ chức...
 • 70
 • 453
 • 2
CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

Kinh tế - Quản lý

... – nhân mẫu: Mẫu chuẩn hay mẫu cứng mẫu thực qua bước chế thử, dập bìa cứng loại giấy chuyên dùng để cắt mẫu đến mẫu cứng Thiết kế mẫu chuẩn từ mẫu trung bình Nhân mẫu: trình thiết kế mẫu chuẩn ... ép Theo chứng từ khách Theo tài liệu khách Theo tài liệu kỹ thuật khách Theo hợp đồng mua hàng Theo hợp đồng mua hàng Theo hợp đồng Theo hợp đồng mua hàng Theo hợp đồng mua hàng Theo hợp đồng Theo ... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY & THỜI TRANG BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY MAY TNHH MINH TRÍ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG Mục đích Nhằm củng cố kiến...
 • 53
 • 2,515
 • 4
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu

... catching the reader's attention with: o a bold statement o a scenario o a question o a compelling statistic o a formulation of a problem It should provide background information Identify the topic ... Taken.'") to show how your paragraphs are connected CONCLUSION: Return to the thesis idea so the reader understands the importance of the main point of your paper Don't just repeat what was in ... M c l c trình bày n c p (heading 1, 2, 3) S d ng Insert/Index and Table/ Table of Contents làm m c l c t ng Quy cách ánh s ch ng m c theo ki u Outline, ví d 1.2.1 m c nh m c la mã c a ch ng S...
 • 8
 • 5,453
 • 30
mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường đại học dân lập hải phòng

mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường đại học dân lập hải phòng

Biểu mẫu

... BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Tuần thứ 2) Họ tên sinh viên:Hoàng Thị Thanh Lớp: NA1401 Cơ sở thực tập: Trường THPT Bạch Đằng Tình hình thực tập tuần: Công việc thực hiện: Kế hoạch thực tập Tuần ... DO- HẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Tuần thứ 3) Họ tên sinh viên:Hoàng Thị Thanh Lớp: NA1401 Cơ sở thực tập: Trường THPT Bạch Đằng Tình hình thực tập tuần: Công việc thực hiện: Tuần Nội ... DO- HẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Tuần thứ 4) Họ tên sinh viên:Hoàng Thị Thanh Lớp: NA1401 Cơ sở thực tập: Trường THPT Bạch Đằng Tình hình thực tập tuần: Công việc thực hiện: Tuần Nội...
 • 9
 • 2,156
 • 4
Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Môn Sữa Chữa Máy Tính

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Môn Sữa Chữa Máy Tính

Hệ thống thông tin

... nơi thực tập, báo cáo kết tìm hiểu hoạt động chuyên ngành môi trường làm việc quan nơi thực tập b Giới thiệu nội dung công việc giao thực tập: Nêu lên nội dung vấn đề cần giải thực tập. Vấn đề ... phải theo quy định (xem mẫu kèm theo) Nội dung chương mục báo cáo TTTN Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao gồm: a Giới thiệu quan thực tập: sơ lược nơi thực tập, báo ... cáo, bao gồm nội dung: - Kết luận toàn công việc thực tập Các đề nghị rút từ kết thực tập Các công việc làm tiếp để phát triển cải tiến đề tài thực tập tương lai Tài liệu tham khảo Ví dụ: [1] Nguyễn...
 • 9
 • 1,419
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25