mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngân hàng

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu

... nâng cao mạng cục bộLập trình thực hiện:Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với ... cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì.Ngày nộp đề cương: 05/12/2010Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011Ngày… tháng… năm 2010 Ngày… ... hiểu sơ bộ về hệ thống mạng nơi thực tập, vừa viết báo cáo tốt nghiệp. Tuần 4: Tìm hiểu về cách thiết lập hệ thống mạng trong thực tế, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 5: Tìm hiểu các lỗi...
 • 2
 • 39,662
 • 646
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Cao đẳng - Đại học

... của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chuyên ... phúcHà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPLớp: D07TCQT1-2-3Thời gian thực tập: từ ngày 10/10/2011 đến ngày 04/12/1011I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬPSau khi học xong các học phần ... và sự phân công của đơn vị thực tập. - Thời gian thực tập không nhiều, do vậy các sinh viên cần tích cực thực hiện các nội dung thực tập ngay từ đầu. Trưởng đoàn thực tập của mỗi đoàn có nhiệm...
 • 2
 • 5,958
 • 49
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và ... vào cuối kỳ thực tập tốt nghiệp. + Kiểm tra đột xuất khi có những phản hồi của các cơ sở thực tập hoặc giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.  Hoạt động đánh giá kết quả thực tập của sinh ... viên làm đề cương sơ bộ và kế hoạch thực tập - Sinh viên xuống điểm thực tập để trình diện, làm quen và nghiên cứu lý thuyết về đề tài - Kiểm tra đề cương sơ bộ - Kiểm tra đề cương và...
 • 6
 • 9,608
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... kết quả Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập của Khoa (mẫu TT–01)KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRƯỞNG ... những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên. Cuối thời gian thực tập, Quí cơ quan/đơn ... tinh thần, thái độ… trong quá trình thực tập (theo mẫu) . Phiếu nhận xét này phải có xác nhận của người hướng dẫn (của cơ quan/đơn vị) và dấu xác nhận nơi thực tập. Khoa sẽ cử người đến liên hệ...
 • 2
 • 4,323
 • 50
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76Số trang 61Trang số 2CHÖÔNG ITÌM HIEÅU CAÙC BAÛN VEÕSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ ... Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 31CHƯƠNG IVLẬP DỰ TOÁN ĐÓNG MỚICHO MỘT TÀU CỤ THỂDự toán đóng mới “nhà hàng nổi”NHÀ HÀNG NỔICác thông ... Hộp điện bờ 1.00 hộp Bộ nạp acquy 2.00 bộ Bộ nguồn hàng hải 1.00 bộSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 14-...
 • 61
 • 1,619
 • 4
Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Kinh tế - Thương mại

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING HỆ ĐẠI HỌC MSMH: MK450DV01 A. Mục tiêu chung Thực tập tốt nghiệp là loại hình làm tốt nghiệp ... đợt thực tập để sau này so sánh với những gì thực sự đạt được. (xem Danh mục các sản phẩm thực tập) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 6 D. Công việc thực tập sinh có thể hỗ trợ – Thực ... gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6 – Lịch thuyết trình báo cáo – Thư ký Khoa hỗ trợ Các thông tin sẽ được giảng viên điều phối Thực...
 • 6
 • 5,614
 • 22
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kế toán

... thực tiễn của các hoạt ñộng thực tiễn ñã nghiên cứu. II. NỘI DUNG THỰC TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG A. Tổ chức kế toán tại ngân hàng thương mại  Mô hình tổ chức kế toán tại ngân hàng nơi thực tập ... ñộng nghiệp vụ ñang có tại cơ sở thực tập (Ngân hàng, các công ty tài chính, doanh nghiệp ), ghi chép ñầy ñủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào Sổ nhật ký thực tập. ... TRƯỜNG ðẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc ðỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2011-2012 I. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Sinh viên...
 • 9
 • 3,021
 • 6
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... nhiên tùy theo cơ sở thực tập, sinh viên có thể thực tập nhiều hơn một trong số những loại nội dung trên. V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP:- Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại ... phần mềm,…) tại cơ sở thực tập. - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập. Lưu ý: Sinh viên phải thực tập ít nhất một trong ... yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.- Phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng...
 • 13
 • 9,800
 • 3
Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn thủ tục hải quan

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn thủ tục hải quan

Cao đẳng - Đại học

... được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc chuyển hồ sơ phải kiểm tra thực tế hàng hoá sang Bước 2.Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế:Bước 3: ... của người NC thực hiện theo quy định như hàng hóa NK.- Hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh: được thực hiện ngay khi hàng hóa, PTVT tới cửa khẩu nhập đầu tiên và trước khi hàng hóa, PTVT ... quan.Bước 4: Phúc tập hồ sơ2.2. Hàng SXXK 2.2.1. nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu* Trình tự thực hiện: a. Đối với cá nhân, tổ chức( người khai hải quan)+ Doanh nghiệp đăng...
 • 12
 • 2,494
 • 35
Đề cương thực tập nghề nghiệp

Đề cương thực tập nghề nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... quý cơ quan trong việc tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp:  Các nội dung thực tập có trong đề cương thực tập (đính kèm).  Thời gian thực tập: …… tuần, từ ngày …….… đến hết ngày ……… ... III. YÊU CẦU KẾT QUẢ: Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập (M-TT-01). Đà Lạt, ngày … tháng …. năm …… BỘ GIÁO ... TIN ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP *********************** I. MỤC ĐÍCH: Trong quá trình đào tạo các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, sinh viên phải trải qua một kỳ thực tập nghề nghiệp. ...
 • 3
 • 2,407
 • 6
CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

Kinh tế - Quản lý

... cứu mẫu, NPL, thông sốCó sẵn mẫu Đúng thống số KTKiểm tra mẫu Sao mẫu Không đúng thống số KTThoả thuận khách hàng Điều chỉnhMay mẫu đốiThiết kế mẫu Nhảy mẫu – giác sơ đồDuyệtPhân tích mẫu Bảng ... thiết kế mẫu, may mẫu đối, giác sơ đồ… Quá trình thiết kế mẫu có thể qua các bước sau: sáng tác mẫu chào hàng → thiết kế mẫu mỏng chế thử → thết kế mẫu chuẩn (mẫu cứng) → thiết kế mẫu sơ đồ ... giao hàng thì được tiến hành triển khai sản xuất.Thiết kế mẫu mỏng: Mẫu mỏng là mẫu giấy kèm theo đơn hàng. Trong nhiều đơn hàng, trong đơn hàng khách hàng đã gửi bẳng tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu...
 • 53
 • 2,514
 • 4
Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -30- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình trung t©m «n - luyÖnPhanE-mail: DanFanMaster@gmail.com Đề cương ôn tập Tốt nghiệp Hóa học ... Đề cương ôn tập Hóa học 12” - có thể sử dụng cho Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học, Cao đẳng - được biên soạn dựa theo chương trình Chuẩn của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hệ thống kiến thức từ đề ... Al và Cu đều phản ứng được với dung dịchA. NaCl loãng. B. H2SO4 loãng.C. HNO3 loãng. D. NaOH loãng.MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN THI DO TÁC GIẢ ĐỀ XUẤT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT...
 • 42
 • 1,333
 • 7

Xem thêm