mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngành lâm nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu

... trình nâng cao mạng cục Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị yêu cầu để thực công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với môi trường ... báo cáo kết thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết thực tập: 07/01/2011 Ngày… tháng… năm 2010 Chữ ký CBHD đơn vị thực tập Ngày… tháng… năm ... cáo tốt nghiệp Tuần 6: Tìm hiểu chức cách làm việc người quản trị mạng mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết thực tập...
 • 2
 • 39,651
 • 646
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÁC BẢN VẼ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG ... cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số CHƯƠNG II QUI TRÌNH THI CÔNG ĐÓNG MỚI Phương tiện: Phà máy 200T (NF–0203 TP) SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực ... Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 13  Gia công khung sườn : Trên sàn lắp ráp với kích thước sườn thực, tiến hành gia công khung sườn...
 • 61
 • 1,617
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Kinh tế - Thương mại

... lệ càn vào tình hình thực tế cuà cong ty Phàt huy tính chu đong, liện hệ vởi càn bo cuà cong ty đệ thực kế hoàch thực tàp hàng ngày, hàng tuàn nhàm thực toàn bo chứởng trình thực tàp vởi kết quà ... cua đề tai Chương : Giới thiều đớn vị thực tap (giới thiều chi tiết va cu thề) Chương : Thực trang Trình bay tình hình thực tế hay thực trang liền quan đến đề tai nghiền cựu Chương : Giải phap ... viêc củng nhứ bo sủng kiến thức chủyên mon thực tế cho nhứng đa học đứờc trứờng Đai học Trong thời gian thực tàp, sinh viên phai viết nhật ký thực tập, đo trình bày cong viêc thức tàp hàng ngày,...
 • 11
 • 3,155
 • 2
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... vào thực tế, trình bày công trình khoa học Chuyên đề tốt nghiệp phải đơn vò thực tập nhận xét, đánh giá nộp nhật ký thực tập theo quy đònh khoa B NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ GI Ý VỀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ... động, liên hệ với cán công ty để thực kế hoạch thực tập hàng ngày, hàng tuần nhằm thực toàn chương trình thực tập với kết cao Đề tài, đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp phải giáo viên hướng dẫn ... : Thực trạng …………………… Trình bày tình hình thực tế hay thực trạng liên quan đến đề tài nghiên cứu Chương : Giải pháp kiến nghò nhằm hoàn thiện vấn đề mà chuyên đề đề cập • Kết luận ĐỀ CƯƠNG MẪU...
 • 12
 • 9,776
 • 8
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... viên thực tập nhiều số loại nội dung V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP: - Đợt thực tập tốt nghiệp tổ chức sở trường - Giáo viên phải quán triệt mục đích, yêu cầu đợt thực tập tốt nghiệp ... mềm,…) sở thực tập - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo số đề tài đặt sở thực tập Lưu ý: Sinh viên phải thực tập loại nội dung cụ thể trên, nhiên tùy theo sở thực tập, ... (Ký ghi rõ họ tên) 10 Mẫu đề cương thực tập ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thời gian từ …………… đến ………… Thông tin chung Họ tên sinh viên: Lớp: Điện thoại: Email: Cơ sở thực tập: Tên quan: Địa...
 • 13
 • 9,795
 • 3
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

Kinh tế - Thương mại

... đơn vị thực tập giảng viên hướng dẫn tiếp tục thực tập hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP ... kỷ luật thực tập sở thực tập – Tất sinh viên thực tập phải hoàn thành báo cáo thực tập, sâu nghiên cứu nội dung cụ thể chuyên ngành phải hoàn thành báo cáo kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp B/ ... kết thực tập Để báo cáo kết báo cáo thực tập tính tương đương học phần đvht để tính kết hạng tốt nghiệp – Về hình thức, báo cáo cần ghi rõ: Tiêu đề: “ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Họ Tên SV thực...
 • 10
 • 2,176
 • 7
đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... sở đề cương sơ bộ, sinh viên tự xây dựng đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực trình thực tập Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn báo cáo thực tập ... giá thực tập sở Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết thực tập trước môn Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên chưa làm tốt nghiệp (thi làm khoá luận) IV TIẾN ĐỘ THỰC TẬP Thời gian thực ... tập tốt nghiệp: tuần Kết thúc thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 30 trang A4 đánh máy (không bao gồm phụ lục) Sinh viên phải bảo vệ báo cáo thực tập...
 • 3
 • 1,459
 • 11
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Tài liệu khác

... vị chuẩn bị số liệu để viết chuyên đề tốt nghiệp Cuối đợt thực tập phải hoàn thành báo cáo chuyên đề theo Đề cương viết chuyên đề có xác nhận đơn vị thực tập chuyển nộp cho Lớp trưởng ký tên ... kinh doanh để thực tập (Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, ) Thời gian thực tập (Kế hoạch phòng Đào tạo) Phải ghi chép vào Sổ nhật ký thực tập nội dung thực tập đơn vị chuẩn ... tin IV Quy trình xây dựng báo cáo tốt nghiệp Viết đề cương sơ (khi thực tập giáo viên hướng dẫn định hướng chung cho tất học sinh chuyên ngành mình) Viết đề cương chi tiết (khái quát nội dung...
 • 4
 • 3,468
 • 9
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

Công nghệ - Môi trường

... thoát nước phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp; - Nhà trường chuẩn bị cho sinh viên giấy tờ cần cần thiết để sinh viên liên hệ địa điểm thực tập (đề cương thực tập tốt nghiệp, giấy giới thiệu, ... sinh thực tập Thời gian tổ chức thực Thời gian Thời gian thực tập tốt nghiệp tuần (dự kiến) tuần từ ………… thực tập quan tiếp nhận thực tập, ……… hoàn thiện báo cáo xác nhận quan hướng dẫn thực tập ... viên thực tập) ; - Sinh viên chuẩn bị đề cương thực tập hướng dẫn giáo viên hướng dẫn xác nhận đồng ý chủ nhiệm mụn trước thực tập thức đơn vị thực tập - Sinh viên chịu chi phí thời gian thực tập...
 • 5
 • 2,580
 • 34
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Cao đẳng - Đại học

... quản trị doanh nghiệp bất cập làm sở cho việc thực tập chuyên sâu 5.2 Thực tập chuyên sâu Sinh viên thực tập chuyên sâu phục vụ cho làm khóa luận tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp theo đề cương riêng hướng ... viên viết đề cương thực tập chuyên sâu, giáo viên hướng dẫn thực tập phê duyệt gửi đề cương Văn phòng Khoa/Viện trước ngày 04/11/2011 Trong phần thực tập sinh viên cần khảo sát đánh giá thực trạng ... quát chức quản trị doanh nghiệp: Quản trị nhân lực Quản trị Marketing Quản trị tài Quản trị sản xuất Quản trị chiến lược Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá thực trạng hoạt động kinh...
 • 2
 • 5,957
 • 49
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... nơi thực tập - Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp mặt khoa học thực tiễn, kết báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả ứng dụng vào quản lý đơn vị Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp: ... Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp đánh giá theo thang điểm 10 12 Nội dung thực tập tốt nghiệp Nội dung thực tập viết báo cáo thực tập nhằm vào việc thực hành giải có hệ thống vấn đề cụ thể lĩnh ... phát sử dụng báo cáo thực tập tốt nghiệp người khác chịu hình thức kỷ luật thực tập lại khóa sau b Đơn vị thực tập Sinh viên thực tập doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu tập đoàn, tổng công ty,...
 • 6
 • 9,608
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc yêu cầu nghiệp vụ Giải đáp thắc mắc nghiệp vụ để em nắm bắt thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát kiểm tra trình thực tập sinh viên ... thực tập Khoa cử người đến liên hệ nhận lại Phiếu nhận xét V Yêu cầu kết Hai tuần sau kết thúc đợt thực tập, nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập ... gian thực tập, Quí quan/đơn vị có Phiếu nhận xét/đánh giá mặt: tinh thần, thái độ… trình thực tập (theo mẫu) Phiếu nhận xét phải có xác nhận người hướng dẫn (của quan/đơn vị) dấu xác nhận nơi thực...
 • 2
 • 4,321
 • 50
Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Kinh tế - Thương mại

... gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có chất lượng thời hạn quy định F Các thông tin cần thiết – Thời gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / – ... đạt từ đợt thực tập để sau so sánh với thực đạt (xem Danh mục sản phẩm thực tập) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / D Công việc thực tập sinh hỗ trợ – Thực kế hoạch công việc theo thời gian ... đơn vị thực tập; – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên khách hàng doanh nghiệp thực tập; – Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập; tận dụng hội học tập thực tiễn doanh nghiệp...
 • 6
 • 5,612
 • 22
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kế toán

... toán qu n tr Công ty kinh doanh chi t n p s n ph m Gas 10 V n d ng k toán qu n tr vào doanh nghi p ngành m c in tái ch khu v c TP.HCM 11 V n d ng k toán qu n tr vào trư ng chuyên nghi p 12 V n d...
 • 9
 • 3,020
 • 6
Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn

Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn

Tài chính - Ngân hàng

... nhánh Lạng Sơn" để làm chuyên đề tốt nghiệp tổng kết khóa học chuyên ngành Tài ngân hàng Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế quốc dân Chính thời gian thực tập Ngân hàng thương mại cổ ... trương sách ,kế hoách phát triển,tính xác thực thông tin tự doanh nghiệp Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang Đề cương sơ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH ... việc thực mục tiêu chung xã hội, kinh tế Những lợi ích nàycó thể mang tính chất định tính đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, phục vụ việc thực chủ trương Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang Đề cương...
 • 12
 • 667
 • 0
CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

Kinh tế - Quản lý

... – nhân mẫu: Mẫu chuẩn hay mẫu cứng mẫu thực qua bước chế thử, dập bìa cứng loại giấy chuyên dùng để cắt mẫu đến mẫu cứng Thiết kế mẫu chuẩn từ mẫu trung bình Nhân mẫu: trình thiết kế mẫu chuẩn ... HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY & THỜI TRANG BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY MAY TNHH MINH TRÍ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG Mục đích Nhằm củng cố kiến thức ... hàng, thiết kế mẫu, may mẫu đối, giác sơ đồ… Quá trình thiết kế mẫu qua bước sau: sáng tác mẫu chào hàng → thiết kế mẫu mỏng chế thử → thết kế mẫu chuẩn (mẫu cứng) → thiết kế mẫu sơ đồ cắt →...
 • 53
 • 2,514
 • 4
đề tài thực tập tốt nghiệp ngành kế toán

đề tài thực tập tốt nghiệp ngành kế toán

Kế toán

... xứng đáng ngành du lịch thơng mại Kết luận Quản lý VCĐ vấn đề khó khăn, phức tạp Dù doanh nghiệp có qui mô lớn hay nhỏ quản lý VCĐ vấn đề cốt lõi để nâng cao hiệu kinh doanh, doanh nghiệp du ... 1.2.4 Phân cấp quản lý VCĐ Theo quy chế hành nớc ta thực doanh nghiệp Nhà nớc, doanh nghiệp Nhà nớc đợc quyền chủ động sau việc sử dụng VCĐ * Doanh nghiệp đợc chủ động việc sử dụng VCĐ quĩ để phục ... lớn TSCĐ Doanh nghiệp cần cân nhắc tính toán hiệu kinh tế sửa chữa lớn đầu t TSCĐ Nếu sức sản xuất TSCĐ bị giảm sút nhiều ảnh hởng đến trình hoạt động TSCĐ tốt doanh nghiệp phải thực đầu t Tuy...
 • 31
 • 2,384
 • 1
ĐỀ cương ôn tập tốt nghiệp ngành điện HỆ Đại học liên thông!

ĐỀ cương ôn tập tốt nghiệp ngành điện HỆ Đại học liên thông!

Biểu mẫu

... Séguier – Dunod, 1985 [5] Tiristor v elecktrotenike – – Enheria 1974 [6] Điện tử công suất , Bài tập dài giải ứng dụng, – Nguyễn Bính – NXB Khoa học kỹ thuật 2002 [7] Điều chỉnh tự động truyền...
 • 3
 • 814
 • 0
Đề tài thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần song phát

Đề tài thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần song phát

Kế toán

... xuất)  ý nghĩa kế toán lao động tiền lương:  Đối với toàn xã hội - Thực tốt kế toán lao động tiền lương góp phần thực tốt sách đảng Nhà nước người lao động - Là biện pháp tích cực đảm bảo ... phòng kinh doanh Công ty cổ phần Song Phát áp dụng cấu tổ chức máy kế toán tập trung loại hình máy công việc kế toán thực tập trung phòng kế toán Công ty phận đơn vị trực thuộc Công ty không tổ ... doanh nghiệp Dựa vào bảng kế toán lập bảng phân bổ tiền lương BHXH cho doanh nghiệp tháng năm 2005 Trang 15  Bảng phân bổ tiền lương BHXH Cơ sở lập: Căn vào bảng toán lương toàn doanh nghiệp, ...
 • 59
 • 862
 • 3
đề cương ôn tập tốt nghiệp bác sỹ máy tính thực hành - chuyên khoa pc

đề cương ôn tập tốt nghiệp bác sỹ máy tính thực hành - chuyên khoa pc

Cao đẳng - Đại học

... primary tối đa HDD? - Hệ thống tập tin - Khi định dạng theo hệ thống tập tin FAT32, NTFS dùng cho Hệ điều - Ưu nhược điểm loại hệ thống tập tin hành Windows - Dùng hệ thống tập tin muốn cài đặt Hệ điều ... hành Bác sĩ Máy tính Thực hành – Chuyên khoa PC Tháng 02/2009 Trang 10 MÔN: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI HỌC CHỦ ĐỀ CHÍNH MS- • Môi trường DOS DOS • Hệ thống tập tin MSDOS • Tập lệnh MS-DOS • Các trường ... CHI TIẾT • Hệ thống tập tin MS-DOS: Để khởi động MS-DOS, cần có đầy đủ file: IO.SYS, MS-DOS.SYS, COMMAND.COM • Tập lệnh MS-DOS Lệnh nội trú: quản lý tập tin COMMAND.COM - Tập lệnh hệ thống: DATE,...
 • 26
 • 1,223
 • 0

Xem thêm