mẫu đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trú

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ pptx

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ pptx

Tài liệu khác

... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. ( Ban hành ... ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Kính gửi: ……… Tên tôi là:……… ……………………………………………… …… Sinh ngày:…………tháng…….năm …… Nơi cư trú: ……………………………………… ... chiếu)…………………………………. Ngày cấp: ……………… ………… Nơi cấp: ……………………………… Hiện tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do cấp, đổi, cấp lại; số Chứng chỉ: cấp ngày tháng năm...
 • 2
 • 898
 • 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp và chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà cũ pptx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp và chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà cũ pptx

Đơn từ

... do Công an tỉnh , cấp ngày: … ; thường trú tại phường (thị trấn/xã): ………………… ; thành phố (thị xã/huyện): [1] [3] là đại diện Hiện là chủ sử dụng hợp pháp, đề nghị được cung cấp và chứng nhận ... UBND tỉnh Phú Yên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp và chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà ... thích: [1] Ghi tên UBND cấp huyện (thành phố/ thị xã/ huyện) sở tại. [2] Sử dụng khi là ngôi nhà (căn hộ) tư nhân. [3] Sử dụng khi là công trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị. [4] Sử dụng khi...
 • 3
 • 3,617
 • 4
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

Tài liệu khác

... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………………………………… - Tên trường cao đẳng nghề: - Tên ... Mẫu số 1. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng ... Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số ...
 • 2
 • 963
 • 0
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… pptx

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… pptx

Đơn từ

... người giám hộ) của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non. (2) Ghi tên trẻ em năm tuổi đang học mẫu giáo. (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em đánh dấu vào ô tương ứng. ...
 • 2
 • 3,138
 • 12
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Trong trường hợp đặc biệt) doc

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Trong trường hợp đặc biệt) doc

Biểu mẫu

... (8): Tên tuyến đường bộ, ví dụ quốc lộ số ………. tỉnh lộ số ………. liên huyện nối huyện với (9): Cấp đường bộ theo quy định trong “Tiêu chuẩn: TCVN 4054 : 2005 về đường ôtô và 22 TCN 210-92 về...
 • 2
 • 341
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*, Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*, Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

Đơn từ

... Mẫu số 1b/ĐN-CLCC Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành ... Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú) Kính gửi: 1 Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Giấy chứng minh nhân ... thường trú: Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: …………Nơi cấp: ……………. Điện thoại: Email ( nếu có): Văn bằng chuyên môn: Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày ………………...
 • 3
 • 3,179
 • 8
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất pptx

Tài liệu khác

... Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất TÊN THƯƠNG NHÂN _____ Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ , ngày tháng năm V/v: Xin ... Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, thương nhân xin kinh doanh tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu : Mặt hàng :…………………………………………………………… Số lượng : ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ , ngày tháng năm V/v: Xin tạm nhập tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)… Kính gửi : Bộ Công Thương Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………...
 • 2
 • 621
 • 4
Mẫu Đơn đề nghị cấp/cấp lại Thẻ XHKT pptx

Mẫu Đơn đề nghị cấp/cấp lại Thẻ XHKT pptx

Biểu mẫu

... lục 8. Đơn đề nghị cấp/ cấp lại Thẻ XHKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ XÔNG ... giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp/ cấp lại;  Ảnh chân dung 2cm x 3cm: 2 chiếc  Thẻ xông hơi khử trùng đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại) Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng ... PTNT ) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG Kính gửi: Họ tên: Ngày sinh: Nam/Nữ Đơn vị công tác: Địa chỉ: Chức danh: Trình độ chuyên môn: Trình độ văn hoá: Phạm vi hành nghề:...
 • 2
 • 286
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC pdf

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC pdf

Đơn từ

... khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đề nghị cấp phép tạm nhập ... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: . . . . . . . . . . V/v đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC (Phụ lục I) . . . . . ., ngày . . . . . tháng . ....
 • 2
 • 555
 • 0

Xem thêm