mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật pps

Mẫu đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật pps

Biểu mẫu

... Mẫu đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ... nghiệp Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO ... VỆ THỰC VẬT Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) Họ tên (Viết chữ in): Ngày, tháng, năm sinh: Tại Chức vụ: Đơn vị công tác: Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp...
 • 2
 • 369
 • 0
Tài liệu Thủ tục

Tài liệu Thủ tục " Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật " pptx

Tài liệu khác

... thực vật tổ chức Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc ... thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 2 Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN 2. Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, Quyết định số Gia hạn ... chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2,3);...
 • 4
 • 368
 • 0
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tài liệu khác

... buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 2 97/2008/QĐ-BNN 2. Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo ... buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ... ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề Quyết định số ...
 • 4
 • 424
 • 0
Mẫu Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật docx

Mẫu Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật docx

Biểu mẫu

... đen) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ...
 • 2
 • 261
 • 1
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. potx

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. potx

Thủ tục hành chính

... đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. 2. Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật: - Tiếp nhận ... Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu) . 2. Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do ... khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung...
 • 4
 • 322
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. pot

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. pot

Thủ tục hành chính

... Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. 2. Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật: - Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày) ... 1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật 200.000 đ. Thông tư số 110/2003/TT-BTC n Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Giấy chứng nhận ...
 • 4
 • 314
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. ppsx

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. ppsx

Thủ tục hành chính

... 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu) . 2. Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp. ... 1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật 200.000 đ. Thông tư số 110/2003/TT-BTC n Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Hồ sơ Thành phần hồ ... Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông...
 • 4
 • 390
 • 0

Xem thêm