mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn mẫu số 17 tncn

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y nhân đối với người nước ngoài

Thủ tục hành chính

... chiếu 10) 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm * Bằng cấp chuyên môn giấy tờ quan tổ chức nước cấp phải hợp pháp hoá lãnh dịch tiếng Việt Nam, dịch phải công chứng theo quy định pháp luật Việt Nam * Thầy ... Bản hợp pháp cấp chuyên môn, hợp pháp tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chứng ngoại ngữ trình độ C, yếu lý lịch Ngày nhận hồ (Ký ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng Người làm đơn (Ký ghi rõ ... 3) Bản hợp pháp chứng hành nghề giấy phép hành nghề 4) Giấy xác nhận thời gian thực hành sở y dược 5) yếu lý lịch tự thuật 6) Lý lịch pháp 7) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm...
 • 2
 • 368
 • 0
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Đơn từ

... pháp luật Kính đề nghị Quý quan xem xét cấp chứng hành nghề dược cho , ngày tháng năm Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) Tôi xin gửi kèm theo đơn hồ gồm giấy tờ sau: Bản có chứng thực văn ... chuyên môn chủ sở loại hình ghi Chứng hành nghề địa điểm kinh doanh; - Trong trình hành nghề, có thay đổi cam kết làm thủ tục xin cấp lại Chứng hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh ... Giấy xác nhận thời gian thực hành sở dược hợp pháp người đứng đầu sở cấp theo mẫu Bộ Y tế quy định Bản có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hồ gửi đường bưu điện (hoặc chụp xuất...
 • 3
 • 4,352
 • 49
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN

Đơn từ

... pháp luật hướng dẫn thi hành Kính đề nghị giám đốc Sở Y tế An Giang cấp cho chứng hành nghề: Loại hình hành nghề: Người viết đơn ... Đã công tác ngành Y, YHCT từ ngày: tháng năm đến ngày: tháng năm Tại: Đã có thời gian thực hành chuyên môn: từ ngày: tháng năm đến ngày:...
 • 2
 • 729
 • 0
Tài liệu BM.YT.01. - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân pdf

Tài liệu BM.YT.01. - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y dược nhân pdf

Tài liệu khác

... (Ghi chú: Mẫu dùng cho lĩnh vực hành nghề Y, YHCT) ...
 • 2
 • 927
 • 3
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu) pot

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu) pot

Đơn từ

... pháp luật Kính đề nghị Quý quan xem xét cấp chứng hành nghề dược cho , ngày tháng năm Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) Tôi xin gửi kèm theo đơn hồ gồm giấy tờ sau: Bản có chứng thực văn ... chuyên môn chủ sở loại hình ghi Chứng hành nghề địa điểm kinh doanh; - Trong trình hành nghề, có thay đổi cam kết làm thủ tục xin cấp lại Chứng hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh ... Giấy xác nhận thời gian thực hành sở dược hợp pháp người đứng đầu sở cấp theo mẫu Bộ Y tế quy định Bản có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hồ gửi đường bưu điện (hoặc chụp xuất...
 • 3
 • 3,404
 • 43
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia doc

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia doc

Đơn từ

... trách nhiệm tính xác nội dung kê khai đơn hành nghề mua bán di vật; cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định pháp luật sau cấp chứng TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên...
 • 2
 • 590
 • 0
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng pdf

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng pdf

Đơn từ

... theo qui định Điều Quy chế Đề nghị cấp chứng kỹ sư định giá xây dựng hạng: Tôi xin chịu trách nhiệm toàn nội dung đơn cam kết hành nghề theo chứng kỹ sư định giá cấp tuân thủ quy định pháp luật ... nơi công tác (nếu có): Trình độ chuyên môn: - Văn chuyên môn cấp; - Giấy chứng nhận qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng cấp Kinh nghiệm nghề nghiệp: - Thời gian hoạt động lĩnh vực ... nghề theo chứng kỹ sư định giá cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan Xác nhận UBND cấp xã Người làm đơn quan, tổ chức nơi công tác (Ký ghi rõ họ tên) (Ký đóng dấu) ...
 • 2
 • 569
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM pot

Đơn từ

... giấy phép nhập quản lý, sử dụng văn hoá phẩm nhập theo quy định pháp luật./ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)...
 • 2
 • 541
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ potx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ potx

Đơn từ

... ký hành nghề …………………………… địa chỉ: ………… , ngày … tháng … năm …… Người viết đơn ...
 • 2
 • 524
 • 0
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Biểu mẫu

... tháng năm Tại: Nơi ĐKHK thường trú: Họ tên cha: Họ tên mẹ: Đã cấp CMND số ngày tháng năm Tại: C.A Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ Qua tra cứu...
 • 2
 • 799
 • 8
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Đơn từ

... (Mẫu in để sử dụng) NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN - Có hồ gốc tàng thư CMND: …………………………………………………………………… - CMND số: …………………………………………………………………………………………………………….…… ... ……………………… Ngày …… tháng …… năm …… T/L TRƯỞNG PHÒNG ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TT CMND (ký, ghi rõ họ tên) (Mẫu in để sử dụng) Ngày …… tháng …… năm …… CÁN BỘ TRA CỨU (ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 3
 • 2,412
 • 27
Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI docx

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI docx

Tài liệu khác

... 9 Đã cấp chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải số , ngày .tháng năm (đối với trường hợp xin cấp lại) Đề nghị cấp chứng hành nghề kinh doanh ... nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo chứng cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan , ngày tháng năm Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 487
 • 0

Xem thêm