mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động thời hạn nước ngoài về nước ppt

Tài liệu khác

... Mẫu số 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC (Sau khi đi lao động thời hạn nước ngoài về nước) Kính gửi: ... Thủ trưởng Tên tôi là: Sinh năm: Quê quán: Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú trước khi đi nước ngoài: Nơi làm việc trước khi đi lao động nước ngoài: Tôi được quan, xí nghiệp, đơn vị ... Tôi được quan, xí nghiệp, đơn vị xét duyệt cho đi hợp tác lao động nước Từ ngày / / 19 và về nước ngày (theo Quyết định của Ban Quản lý lao động) / / 19 ...
 • 2
 • 1,535
 • 1
Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc thời hạn nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp

Tài liệu khác

... Người viết đơn (Ký, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ ... hưởng trợ cấp tuất; - Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người lao động. ...
 • 2
 • 6,177
 • 5
Tài liệu Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 ppt

Tài liệu Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 ppt

Tài liệu khác

... sách và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày ... giấy tờ gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 3. Bước 3 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra lập danh sách những trường hợp đủ đi u kiện chuyển Sở Lao động thương binh ... nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 2. Một trong những giấy tờ sau: - Kỷ niệm...
 • 4
 • 623
 • 0
Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động

Tài liệu khác

... công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên nơi phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động ... chứng từ nghỉ thai sản cho người sử dụng lao động 2. Bước 2 Người sử dụng lao động giải quyết chế độ cho người lao động và lập danh sách người hưởng chế độ thai sản, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức ... trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải xác...
 • 4
 • 1,076
 • 0
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

Tài liệu khác

... khu vực hệ số từ 0,7 trở lên; 4. - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ do người sử dụng lao động lập hàng quý; 5. - Danh sách người lao động hưởng chế độ được Bảo hiểm xã hội Bộ ... Thành phần hồ sơ lao động, nếu người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc thường xuyên nơi phụ cấp khu ... hoặc đi u kiện để thực hiện TTHC: Không Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị....
 • 3
 • 466
 • 0
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Tài liệu khác

... trị dài ngày; 3. - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ do người sử dụng lao động lập hàng quý; 4. - Danh sách người lao động hưởng chế độ được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng duyệt. ... Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần đi u trị dài ngày Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị. Cơ quan ... sự đơn vị. Tên bước Mô tả bước 2. 2 Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị. 3. 3 Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ...
 • 3
 • 500
 • 0

Xem thêm