mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu đơn đăng nhập khẩu giống cây trồng

Tài liệu khác

... nhập: - Thời hạn nhập khẩu - Kèm theo đây là các tài liệu liên quan: Tờ khai kỹ thuật Giấy chứng nhận ĐKKD Giấy tờ khác - Chúng tôi xin cam kết: + Giống cây trồng đăng nhập khẩu trên không ... Mục đích nhập khẩu: Khảo nghiệm Sản xuất thử Nguyên liệu phục vụ sản xuất Mục đích khác: - Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập Danh sách kèm theo) - Cửa khẩu nhập: - ... thái. + Báo cáo về Cục Trồng trọt kết quả nhập khẩu và sử dụng giống. Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết./. Tổ chức, cá nhân đăng (ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 677
 • 1
Mẫu đơn đăng ký x ây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật

Mẫu đơn đăng x ây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật

Tài liệu khác

... kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động ... Người làm đơn (ký tên, đóng dấu)6 Theo điều 11,12 của Quy định này. 2 Theo điều 11 của Quy định này. 3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi. 4 Theo điều 1 của ... hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************************ đơn đăng x ây...
 • 4
 • 352
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật docx

Tài liệu Mẫu đơn đăng xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật docx

Tài liệu khác

... 1 Mẫu đơn đăng xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề nghị đăng xây dựngcơ sở ATDB: . .(tên cơ sở chăn nuôi) . . . . . . . . . . . Quy mô4: . . . . . ....
 • 2
 • 441
 • 0
Tài liệu Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 pdf

Tài liệu Đăng nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 pdf

Tài liệu khác

... tượng đăng nhập khẩu các chất thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; xuất khẩu; tạm nhập- tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo ... kiện để thực hiện TTHC: Không Đăng nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập- tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ ... nhận Đăng ; 3. bước 3 Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 03 Bản đăng theo mẫu...
 • 4
 • 424
 • 0
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Mẫu đơn đăng

Biểu mẫu

... GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ Nơi nhận: - Như trên (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 556
 • 1
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT pdf

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐĂNG DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT pdf

Tài liệu khác

... PHỤ LỤC A: DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU STT Tên hàng Số lượng/ trọng lượng Trị giá (FOB/CIF ) (USD/EUR ) Xuất xứ Tình ... Tổng cộng II. Danh mục hàng tiêu hao 1 2 3 Tổng cộng PHỤ LỤC B: DANH MỤC HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT STT Tên hàng Số lượng/ Trọng lượng Trị giá (FOB/CIF ) (USD/EUR ) Tình...
 • 3
 • 822
 • 1
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

Mẫu giấy chứng nhận đăng nhập khẩu thuốc thú y

... CHỨNG NHẬN ĐĂNG NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y CERTIFICATE OF IMPORT REGISTRATION FOR VETERINARY PRODUCT (Đăng nhập khẩu mới – New Import Registration)   Căn cứ Hồ sơ đăng nhập khẩu thuốc ... manufacturer: Do Công ty tại Việt Nam đăng Presented by in Viet Nam  Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam và đơn xin đăng nhập khẩu; To meet the consumption requirement ... NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU This list of veterinary products, materials for veterinary drug production permitted to import into Vietnam Kèm theo Giấy chứng nhận số QLT/GCN...
 • 3
 • 621
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25