môn luật dân sự 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121 -BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... lực của giao dịch dân sự trong trường hợp pháp luật có quy định Câu 2: Phân loại giao dịch dân sự 1. Căn cứ vào sự thể hiện ý chí gồm:a) Hợp đồng dân sự: Có 2 nội dung:- Là sự thồng nhất ý ... dịch dân sự Câu 9: hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu- Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho các chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân...
 • 6
 • 7,916
 • 279
BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tích từ tháng 1 năm 20 08,tính Chế định “ Thông báo tìm kiếm người vắng mặt ,tuyên bố mất tích, tuyên bố chết “ trong bộ luật dân sự có ý nghĩ qua trọng , vì trong quan hệ dân sự, mối quan hệ ... tích. 2 ) TÌNH HUỐNG : -“ Ông Hiếu và bà Quỳnh là 2 vợ chồng ,có đứa con trai là Dương ,hiện nay 18 tuổi. Tháng 1 /20 08 tự nhiên ông Hiếu bỏ nhà đi không nói năng gì với bà Quỳnh. Qua đầu năm 20 09 ... 1 năm 20 10 là 2 năm.Ông Hiếu không có một tin tức nào rằng ông Hiếu còn sống hay đã chết. Và theo điều 52 của BLDS thì ông Hiếu cũng không có mặt tại nơi cư trú trong 1 thời gian dài (2 năm...
 • 5
 • 11,793
 • 192
CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

Cao đẳng - Đại học

... dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. - Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật ... Tín K0950430CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 20 05 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 20 05 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về mặt ... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Được...
 • 48
 • 15,296
 • 107
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121 -BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... lực của giao dịch dân sự đó là 1 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập- Cách thứ 2: giao dịch dân sự vô hiệu toàn bộ, giao dịch dân sự vô hiệu từng phần+ Giao dịch dân sự vô hiệu toàn ... lực của giao dịch dân sự trong trườnghợp pháp luật có quy định Câu 2: Phân loại giao dịch dân sự 1. Căn cứ vào sự thể hiện ý chí gồm:a) Hợp đồng dân sự: Có 2 nội dung:- Là sự thồng nhất ý chí...
 • 6
 • 2,350
 • 62
Tài liệu Môn Luật dân sự - Phần hợp đồng doc

Tài liệu Môn Luật dân sự - Phần hợp đồng doc

Cao đẳng - Đại học

... sau?a. Bộ Luật Dân sự 20 05 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995.b. Bộ Luật Dân sự 20 05 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.c. Luật Thương mại 20 05 ra ... trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 20 05: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 20 05 khơng phân ... hoáa.1 b .2 c.3 d.41)“Hợp đồng dân sựsự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi haychấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự . Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 20 05:...
 • 30
 • 1,452
 • 6
Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Cao đẳng - Đại học

... LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAMTài liệu tham khảo:- Bộ luật dân sự Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 20 05.- Giáo trình dân sự của trường Đại học Luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự ... đó. 2. Đặc điểm của các phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự - Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự có đặc điểm đặc trưng là khi điều chỉnhcác quan hệ pháp luật dân sự thì luôn đảm bảo sự ... nghĩa vụ dân sự của các bên tham giavà quan hệ đó.3.1 Quyền dân sự - Là mức độ được phép xử sựluật dân sự quy định cho người có quyềnđược thực hiện.* Nội dung của quyền dân sự: - Chủ...
 • 147
 • 6,978
 • 164
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... hạnNguyễn Văn Tín K09504 23 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 20 05 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 20 05 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu ... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Nếu ... người khác (Điều 10 Bộ Luật Dân sự) Nó xuất phát từ nhiệm vụ cuả Bộ Luật Dân sự quy định trong Điều 2 Bộ Luật Dân sự. Câu 14: Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Dân sự Việt Nam Sau ngày Cách...
 • 48
 • 3,855
 • 51
Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot

Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot

Cao đẳng - Đại học

... nhân; www.sinhvienluat.vn/diendan 1 MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN : - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Người sưu tầm : DiepKitty ... hoặc cam kết; 11. Những tài sản được qui định tại Điều 163 Bộ luật dân sự năm 20 05 đương nhiên là đối tượng của nghĩa vụ dân sự; 12. Khi các bên trong quan hệ nghĩa vụ đều có nghĩa vụ với nhau ... thường thiệt hại; 2. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng và trách nhiệm hình sự đều là các trách nhiệm phát sinh theo qui định của pháp luật; 3. Cũng như trách nhiệm hình sự, người có lỗi vô...
 • 27
 • 10,532
 • 63
Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Cao đẳng - Đại học

... tiến hành hòa giải được. II. ĐN LUẬT DÂN SỰ, FÂN BIỆT LUẬT DÂN SỰ VỚI 1 SỐ NGÀNH LUẬT #:1/ ĐN Luật dân sự: Luật dân sự là 1 ngành luật trong hệ thống PL VN bao gồm tổng hợp các VPPL điều chỉnh ... của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó. 2/ Phân biệt giữa luật dân sự với 1 số ngành luật khác:a/ Giữa luật dân sự với luật HNGĐ:Hai ngành luật đều có đối tượng điều chỉnh giống nhau là ... còn đ/v luật dân sự chủ thể mở rộng hơn và nhằm mục đích sinh hoạt, tiêu dùng. III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ:1/ Nhiệm vụ của luật dân sự: - Xác lập và củng cố sự bình...
 • 28
 • 9,012
 • 144
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM potx

Cao đẳng - Đại học

... thuẫnvới Bộ luật Dân sự. Điều 110 về “Trách nhiệm dân sự của hộ gia đình”, Bộ luật Dân sự như sau:“1. Hộ gia đình phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do ngườiđại ... của Bộ luật Dân sự, đưa chủ thể quan hệ dân sự này vào rất nhiều giao dịch khác, như: Vay vốn ngân hàng, muabán điện nước sinh hoạt,…Điều 107 về “Đại diện của hộ gia đình”, Bộ luật Dân sự quy ... dịch dân sự vô hiệu và Hộ gia đình không phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 110: "1. Hộgia đình phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do...
 • 6
 • 1,334
 • 20
Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Kinh tế - Thương mại

... HỌC LUẬT HÀ NỘI=====o0o=====BÀI TẬP HỌC KỲMÔN: LUẬT HÌNH SỰ IIĐỀ BÀI SỐ: 02 HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thanh HươngMSSV: 3 423 05LỚP: N05 – TL 2 – NHÓM 3BÀI TẬP HỌC KÌMÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL 2 ĐỀ ... A, B tin chắc là tài sản mình cướp được sẽ được E tiêu thụ. Chính do có sự tác động tinh thần như vậy mà luật hình sự Việt Nam đã coi hành vi hứa hẹn là giúp sức tinh thần. Như vậy, ở trường ... gian: Sự việc diễn ra ở bờ sông và diễn ra một cách nhanh chóng nên chỉ có C, D đối phó với thái độ hung hãn, đe dọa của A, B. Trong điều kiện này, C và D không có khả năng nhận được sự cứu...
 • 10
 • 9,109
 • 172

Xem thêm