mô hình đánh giá tác động của chương trình 135 đến xđgn hộ gia đình

mô hình đánh giá tác động của chương trình 135 đến xóa đói giảm nghèo hộ gia đình

hình đánh giá tác động của chương trình 135 đến xóa đói giảm nghèo hộ gia đình

Thạc sĩ - Cao học

... DÂN PHAN VĂN CƯƠNG HìNH ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA CHƯƠNG TRìNH 135 ĐếN XóA ĐóI GIảM NGHèO Hộ GIA ĐìNH Chuyên ngành: ĐIềU KHIểN KINH Tế Hà Nội - 2011 i TểM TT LUN VN Chng trỡnh 135 c thc hin bt u ... gia ỡnh TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN PHAN VĂN CƯƠNG HìNH ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA CHƯƠNG TRìNH 135 ĐếN XóA ĐóI GIảM NGHèO Hộ GIA ĐìNH Chuyên ngành: ĐIềU KHIểN KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa ... chng trỡnh ó thc hin c hai giai on: Giai on 1: Thc hin t nm 1998 n nm 2005 (7 nm) Giai on 2: Thc hin t nm 2006 n nm 2010 (5 nm) 2.1.1 Chng trỡnh 135 giai on I Chng trỡnh 135 i xut phỏt t vic phõn...
 • 98
 • 851
 • 11
Đánh giá tác động của Chương trình 135 tới đời sống kinh tế xã hội của các hộ gia đình thuộc xã Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang.

Đánh giá tác động của Chương trình 135 tới đời sống kinh tế xã hội của các hộ gia đình thuộc xã Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang.

Nông - Lâm - Ngư

... 2013 hoàn thành kế hoạch 3.4 Đánh giá tác động Chương trình 135 đến người dân vùng dự án 3.4.1 Tác động Chương trình 135 đến tình hình chung xã Yên Thành - Tác động đến tốc độ phát triển kinh tế ... diện thụ hưởng Chương trình 135 Chính Phủ Để khẳng định Chương trình 135tác động đến đời sống kinh tế, xã hội hộ gia đình toàn xã Yên Thành sau năm thụ hưởng Chương trình 135, em xin tiến ... hộ nông dân qua năm thuộc diện thụ hưởng Chương Trình xã Yên Thành - Tìm hiểu trình hình thành phát triển chương trình 135 xã Yên Thành - Xác định kết quả, đánh giá tác độngchương trình 135...
 • 57
 • 581
 • 0
Đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn 2 đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn xã Trung Lương - huyện Định Hóa-tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn 2 đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn xã Trung Lương - huyện Định Hóa-tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... khăn trình thực chương trình 135 giai đoạn 46 3.3 Tác động chương trình 135 giai đoạn đến điều kiện kinh tế xã hội xã Trung Lương 47 3.3.1 Tác động tích cực 47 3.3.2 Tác ... lý luận Chương trình 135 1.1.3.1.Khái niệm chương trình 135 Chương trình 135 gọi chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi Là chương trình xóa ... thành thị Chương trình 135 chia làm giai đoạn: Giai đoạn I: từ năm 1998 đến năm 2005 Giai đoạn II: từ năm 2006 đến năm 2010 Giai đoạn III: từ năm 2011 đến năm 2015 20 Giai đoạn I chương trình triển...
 • 107
 • 744
 • 3
Đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn II tại xã Mỹ Yên - huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn II tại xã Mỹ Yên - huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... ĐạI HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM - lê thị hà Tên đề tài: Đánh giá tác động chơng trình 135 giai đoạn II xã Mỹ Yên - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên khoá luận tốt nghiệp đại ... trỡnh 135 vi tng tr giỏ l 302.790 ng[8] 4.2 Kt qu trin khai chng trỡnh 135 giai on II ti xó M Yờn 4.2.1 T chc b mỏy qun lý v thc hin chng trỡnh 135 giai on II ti xó M Yờn Chng trỡnh 135 giai on ... hin Chng trỡnh 135 giai on II, xó M Yờn cha cú ng giao thụng liờn xó, cũn mt s xúm cha cú in li quc gia Tt c cỏc trng hc cỏc cp u l nh cp Cho ti kt thỳc giai on II Chng trỡnh 135, c s vt cht...
 • 95
 • 347
 • 0
Luận văn: Tác động của chương trình 135 đối với đời sống người dân xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định (giai đoạn 20062010)

Luận văn: Tác động của chương trình 135 đối với đời sống người dân xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định (giai đoạn 20062010)

Xã hội học

... thống kê cho ta thấy, hộ gia đình địa bàn xã có số thành viên gia đình đông Hộ gia đình có từ - thành viên chiếm 60%, chủ yếu hộ gia đình có bố mẹ chung sống 34% số hộ gia đình có số thành viên ... đất nước Chương trình 135 chia làm giai đoạn: Giai đoạn I: từ năm 1998 đến năm 2005 Giai đoạn II: từ năm 2006 đến năm 2010 Giai đoạn III: từ năm 2011 đến năm 2015 Giai đoạn I chương trình triển ... khâu giai đoạn cần có tham giatrình quản lý dự án  Giai đoạn 3: Đánh giá Được tiến hành thường xuyên tất giai đoạn chu trình dự án PTCĐ Đánh giá tiến hành theo giai đoạn khác nhau: - Giai...
 • 95
 • 571
 • 1
Tác động của chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) đối với việc xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) đối với việc xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Báo cáo khoa học

... ta thấy, hộ gia đình địa bàn xã có số thành viên gia đình đông Hộ gia đình có từ - thành viên chiếm 56,7%, 32% số hộ gia đình có số thành viên thành viên đa phần gia đình cưới, tách hộ riêng ... sách, chương trình mang tầm quốc gia nhằm mục tiêu nâng cao đời sống cho người nghèo Trong số đó, chương trình 135 chương trình lớn thu hút quan tâm cộng đồng xã hội Chương trình 135 chương trình ... đất nước Chương trình 135 chia làm giai đoạn: Giai đoạn I: từ năm 1998 đến năm 2005 Giai đoạn II: từ năm 2006 đến năm 2010 Giai đoạn III: từ năm 2011 đến năm 2015 Giai đoạn I chương trình triển...
 • 109
 • 464
 • 0
TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II QUA LĂNG KÍNH HAI CUỘC ĐIỀU TRA ĐẦU KỲ VÀ CUỐI KỲ

TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II QUA LĂNG KÍNH HAI CUỘC ĐIỀU TRA ĐẦU KỲ VÀ CUỐI KỲ

Công nghệ - Môi trường

... cho tác động chương trình bị đánh giá thấp so với tác động thực Các đánh giá nhận định Chính quyền xã, nhận định đánh giá hộ gia đình cho thấy Chương trình giúp cải thiện rõ rệt việc tiếp cận đến ... khác, họ nhận nguồn vốn chương trình Việc tái phân bổ ngân sách chương trình 135 gây khó khăn việc xác định tác động chương trình 135 khiến cho tác động chương trình bị đánh giá thấp so với thực ... kế chương trình kế hoạch trước cho việc đánh giá tác động Các chương trình điều tra đầu kỳ cuối kỳ để thu thập thông tin cần thiết cho việc đánh giá tác động Chương trình Chính vậy, công tác đánh...
 • 116
 • 499
 • 0
ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA CHƯƠNG TRìNH TậP HUấN QUảN Lý DịCH HạI TổNG HợP TRÊN SảN XUấT LúA ở THáI BìNH

ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA CHƯƠNG TRìNH TậP HUấN QUảN Lý DịCH HạI TổNG HợP TRÊN SảN XUấT LúA ở THáI BìNH

Sinh học

... nhằm đánh giá tác động chơng trình huấn luyện quản lý dịch hại tổng hợp IPM đến sản xuất lúa, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật v thay đổi hnh vi sử dụng thuốc hộ nông dân tham gia chơng trình ... ny tham gia chơng trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) v IPM cộng đồng (CIPM) xã, hộ nông dân trồng lúa đợc chia thnh nhóm: hộ tham gia chơng trình IPM CIPM v nhóm hộ cha tham gia chơng trình ... hộ điều tra hai huyện, suất nhóm hộ tham gia chơng trình IPM đạt 6,34 tấn/ha nhóm hộ không tham gia chơng trình đạt 5,44 tấn/ha; 85,8% nhóm hộ tham gia chơng trình tập huấn Điều ny cho thấy,...
 • 8
 • 509
 • 1
Đánh giá tác động của chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật đến nhận thức và ứng xử của người sử dụng thuốc trong sản xuất rau

Đánh giá tác động của chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật đến nhận thức và ứng xử của người sử dụng thuốc trong sản xuất rau

Khoa học tự nhiên

... ñánh giá tác ñ ng c a Chương trình PRR 41 3.1 Khung phân tích tác ñ ng c a chương trình PRR 50 3.2 ph ng xác ñ nh tác ñ ng c a chương trình/ d án 53 3.3 Các bư c ñánh giá tác ñ ng chương trình ... chương trình k t h p v i s chênh l ch gi a xã có chương trình (xã th c nghi m) xã chương trình (xã ñ i ch ng) ñư c coi tác ñ ng c a chương trình ñi u ki n y u t khác không ñ i - V th i gian: Các ... th ñúng th i gian cách ly c a thu c BVTV 2.5 ðánh giá tác ñ ng c a Chương trình PRR ñ n nh n th c ng x c a ngư i s d ng thu c BVTV 2.5.1 S c n thi t ph i ñánh giá tác ñ ng Chương trình gi m thi...
 • 158
 • 1,716
 • 7
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá tác động của chương trình tập huấn Quản lý dịch hại tổng hợp trên sản xuất lúa ở Thái Bình " docx

Báo cáo khoa học

... nhằm đánh giá tác động chơng trình huấn luyện quản lý dịch hại tổng hợp IPM đến sản xuất lúa, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật v thay đổi hnh vi sử dụng thuốc hộ nông dân tham gia chơng trình ... ny tham gia chơng trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) v IPM cộng đồng (CIPM) xã, hộ nông dân trồng lúa đợc chia thnh nhóm: hộ tham gia chơng trình IPM CIPM v nhóm hộ cha tham gia chơng trình ... hộ điều tra hai huyện, suất nhóm hộ tham gia chơng trình IPM đạt 6,34 tấn/ha nhóm hộ không tham gia chơng trình đạt 5,44 tấn/ha; 85,8% nhóm hộ tham gia chơng trình tập huấn Điều ny cho thấy,...
 • 8
 • 664
 • 3
Báo cáo

Báo cáo " Đánh giá tác động của chương trình tập huấn Quản lý dịch hại tổng hợp trên sản xuất lúa ở Thái Bình " pdf

Báo cáo khoa học

... nhằm đánh giá tác động chơng trình huấn luyện quản lý dịch hại tổng hợp IPM đến sản xuất lúa, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật v thay đổi hnh vi sử dụng thuốc hộ nông dân tham gia chơng trình ... ny tham gia chơng trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) v IPM cộng đồng (CIPM) xã, hộ nông dân trồng lúa đợc chia thnh nhóm: hộ tham gia chơng trình IPM CIPM v nhóm hộ cha tham gia chơng trình ... hộ điều tra hai huyện, suất nhóm hộ tham gia chơng trình IPM đạt 6,34 tấn/ha nhóm hộ không tham gia chơng trình đạt 5,44 tấn/ha; 85,8% nhóm hộ tham gia chơng trình tập huấn Điều ny cho thấy,...
 • 8
 • 487
 • 1
Đánh giá tác động của chương trình hỗ trợ nông dân mua phân bón theo phương thức trả sau trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đánh giá tác động của chương trình hỗ trợ nông dân mua phân bón theo phương thức trả sau trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tài chính - Ngân hàng

... cực dẫn đến kinh tế suy thoái 10 Như nội dung đánh giá tác động chương trình bao gồm đánh giá mức độ đạt mục tiêu chương trình đánh giá tác động chương trình đến mặt sản xuất, tiêu dùng, giá sản ... cứu khía cạnh: Đánh giá tác động chương trình dựa nội dung: đánh giá khả hoàn thành mục tiêu chương trình đánh giá tác động chương trình đối tượng hưởng lợi tham gia chương trình Phân tích yếu ... lý luận thực tiễn liên quan đến phân bón, đánh giá tác động, đánh giá tác động iii chương trình hỗ trợ nông dân mua phân bón trả sau; (2) Đánh giá tác động chương trình hỗ trợ nông dân mua phân...
 • 90
 • 464
 • 0
Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắc

Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắc

Thạc sĩ - Cao học

... đánh giá đƣợc coi nhƣ nghiên cứu (đƣợc định hƣớng) vào trình Đánh giá hình thành bao gồm loại đánh giá nhanh, đánh giá trung hạn đánh giá quy trình thực Những đánh giá diễn giai đoạn thực (đánh ... gia 1.3.2.2 Phân loại đánh giá Đánh giá đƣợc thực để đánh giá hình thành, đánh giá tổng kết đánh giá triển vọng dự án/chƣơng trình/ chính sách Đánh giá hình thành đánh giá có ý định cải thiện thực ... tác chuẩn bị cho đánh giá tác động dự án 59 Bảng 3.1: Khung đánh giá tác động dự án 81 Bảng 3.2: Các lĩnh vực cần đánh gia đánh giá tác động dự án 81 Bảng 3.3 Chỉ số đánh giá tính liên quan...
 • 109
 • 549
 • 3
Đánh giá tác động của chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại tỉnh hưng yên

Đánh giá tác động của chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... 4.3.2 Tác động chương trình đến việc làm phụ nữ 84 4.3.3 Tác động chương trình đến thu nhập 89 4.3.4 Tác động chương trình đến nhận thức người phụ nữ 97 4.4 Đánh giá chung tác động chương trình ... đánh giá tác động thông qua cảm nhận người phụ nữ thay đổi thu nhập, việc làm, nhận thức số tác động khác Tuy nhiên, trình triển khai chương trìnhtác động khác tác động chương trình đến người ... triển hệ tác động Đối tượng chịu tác động chịu tác động nhiều mặt nhiều lĩnh vực khác chủ thể tác động, chẳng hạn chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tác động chương trình đến người...
 • 138
 • 437
 • 1
đánh giá tác động của chương trình cùng nông dân ra đồng đến kinh tế và ý thức của nông dân trên địa bàn huyện tân hồng, tỉnh đồng tháp

đánh giá tác động của chương trình cùng nông dân ra đồng đến kinh tế và ý thức của nông dân trên địa bàn huyện tân hồng, tỉnh đồng tháp

Nông - Lâm - Ngư

... án, chưa có đánh giá tác động chương trình đến cộng đồng so sánh với hộ chưa tham gia chương trình Do việc nghiên cứu “ Đánh giá tác động chương trình “Cùng nông dân đồng” đến kinh tế ý thức nông ... TIÊU: Đánh giá tác động chương trình “Cùng nông dân đồng” đến kinh tế ý thức nông dân địa bàn huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp nhằm làm rõ tác động chương trình đến người tham gia chương trình cộng ... sản xuất lúa Lý tham gia hình chương trình CNDRĐ (đối với nông dân có tham gia với chương trình CNDRĐ) Kết sản xuất đạt tham gia chương trình CNDRĐ Lý không tham gia chương trình CNDRĐ (đối với...
 • 72
 • 287
 • 0
đánh giá tác động của chương trình bảo hiểm cây lúa đến thu nhập của hộ trồng lúa địa bàn tỉnh đồng tháp

đánh giá tác động của chương trình bảo hiểm cây lúa đến thu nhập của hộ trồng lúa địa bàn tỉnh đồng tháp

Kinh tế - Quản lý

... gia Tóm lại, việc đánh giá tác động bảo hiểm nông nghiệp đến thu nhập hộ tham gia bảo hiểm lúa thực qua ba bước bản: xây dựng hình hồi quy logit để đánh giá yếu tố tác động đến định tham gia ... đưa kết luận, phần đánh giá tác động tham gia bảo hiểm lúa đến thu nhập hộ trồng lúa nghiên cứu tính toán đưa kết 4.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ TRỒNG LÚA TỈNH ... khai chương trình bảo hiểm lúa 33 Chương 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP ĐẾN HỘ TRỒNG LÚA TỈNH ĐỒNG THÁP 34 4.1 tả đặc điểm mẫu điều tra hộ trồng...
 • 84
 • 399
 • 0

Xem thêm