một số vấn đề rút ra từ thực tiễn hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TỪ KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH NGUYỄN CHÍ THANH

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TỪ KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH NGUYỄN CHÍ THANH

Tài chính - Ngân hàng

... dụng bao gồm các dịch vụ mà thu nhập dịch vụ tạo được thể hiện thông qua phí dịch vụ như: dịch vụ toán, dịch vụ ngân quỹ, cho thuê két sắt, dịch vụ ủy thác, bảo lãnh, ... trình phát triển của các dịch vụ DVNH truyền thống là những loại hình dịch vụ có quá trình hình thành và phát triển lâu dài Bao gồm: dịch vụ huy động vốn, dịch vụ ... thương phiếu và giấy tờ có giá, dịch vụ cho vay, dịch vụ toán, dịch vụ trao đổi ngoại tệ, dịch vụ ủy thác, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ chuyển tiền DVNH hiện đại được...
 • 44
 • 696
 • 3
Nghiên cứu phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch ở huyện lăk

Nghiên cứu phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch ở huyện lăk

Nông - Lâm - Ngư

... ng n n kinh t nông nghi p s n có Phát tri n nông nghi p nông thôn nâng cao ñ i s ng c a ngư i dân nông thôn ñòi h i b c bách nh m tăng kh hoà nh p c a ngư i dân nông thôn sóng phát tri n kinh t ... i nông thôn, du l ch nông thôn có th t ch c ñ ñón khách d p l h i, g n li n ho t ñ ng l h i v i ho t ñ ng du l ch Du l ch du l ch nông thôn m t hư ng ñ ña d ng hóa ho t ñ ng kinh t nông thôn Kinh ... nh ng cư dân nông thôn, nh ng ngư i ñang tìm ki m s s ng nông thôn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 41 Nông nghi p, nông dân, nông thôn nh ng v...
 • 170
 • 502
 • 0
Phát triển kinh tế nông hộ đồng bào đan tộc thiểu số tại chổ thuộc vườn đệm quốc giá cư giang sin, tỉnh đaklac

Phát triển kinh tế nông hộ đồng bào đan tộc thiểu số tại chổ thuộc vườn đệm quốc giá cư giang sin, tỉnh đaklac

Nông - Lâm - Ngư

... khoa học nông nghiệp v phát triển nông thôn Vì tất hoạt động nông nghiệp v phi nông nghiệp nông thôn thể qua hoạt động sản xuất kinh doanh hộ nông dân [54] Khái niệm kinh tế hộ: Kinh tế hộ nông dân ... thức rõ kinh tế hộ sản xuất nhỏ nhng phát triển tốt, cản trở m bổ sung đắc lực cho kinh tế quốc doanh Kinh tế nông hộ l th nh phần kinh tế thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh tế nông ... với nông nghiệp v vùng nông thôn, sản xuất hộ chủ yếu l sản xuất nông nghiệp Kinh tế nông hộ l tế b o x hội, vận động v phát triển kinh tế - x hội, l gia tăng ng nh, th nh phần kinh tế Kinh tế nông...
 • 170
 • 436
 • 0
Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình

Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình

Ngân hàng - Tín dụng

... nông thôn mang lại nguồn thu ngoại tệ cho Thái Bình thông qua hoạt động xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Chi nhánh cho xã thí điểm xây dựng nông thôn ... tư cho chương trình kinh tế tỉnh đặc biệt chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp Năm 2012 dư nợ cho vay nông nghiệp tăng lên 2632 tỷ đồng kết cho vay nông nghiệp nông thôn, chương trình mục ... đơn vị kinh tế quốc doanh chủ yếu sang cho vay kinh tế hộ sản xuất phát triển nông nghiệp nông thôn Khi Nghị 10 Bộ Chính Trị từ năm 1988 đời bổ sung hoàn thiện Nghị TW5 ( khóa VII) từ hộ nông dân...
 • 67
 • 374
 • 1
Thiết Lập Những Dịch Vụ Hỗ Trợ Kênh Phân Phối

Thiết Lập Những Dịch Vụ Hỗ Trợ Kênh Phân Phối

Chuyên ngành kinh tế

... môi trường cạnh tranh ngày gay gắt khiến doanh nghiệp phải tìm cách tạo những giá trò gia tăng cho sản phẩm Đối nhà phân phối trung gian, chăm sóc họ có nghóa hỗ trợ cho việc kinh doanh họ ngày ... thuận lợi cho khách làm tăng giá trò SP/DV , làm tăng tính cạnh tranh  Phải đặt vò trí khách hàng để hiểu rõ họ cần muốn  Hãy cảm thông với khách hàng Cac dich vu ho tro 21  Nguyên tắc KISS Keep ... đẩy doanh số tìm kiếm lợi nhuận Cac dich vu ho tro 26     Cung cấp thông tin , kiến thức khoa học kỹ thuật phương pháp kinh doanh Huấn luyện đào tạo cho đại lý nhân viên họ Hỗ trợ hay tham...
 • 32
 • 254
 • 0
quá trình hình thành và phát triển của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - thái bình dương (apec)

quá trình hình thành và phát triển của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - thái bình dương (apec)

Khoa học xã hội

... vấ n đề binh đẳ ng giới Những đề xuấ t này đề u đươ ̣c các lanh đa ̣o kinh tế APEC ̃ ̀ xem xét Thứ tư, Hô ̣i đồ ng tư vấ n kinh tế đề xuấ t cho các Lanh đa ̣o kinh tế APEC ... nghiên cứu xu hướng vấn đề kinh tế thông qua số kinh tế Uỷ ban mô ̣t diễn đàn thúc đẩ y đố i thoa ̣i giữa các thành viên về vấ n đề kinh tế xu hướng kinh tế khu vực để ta ̣o ... Viê ̣t Nam ̣ Ngoài có “ Liên kết kinh tế ASEAN vấn đề và triển vọng ” Trầ n Đinh Thiên,NXB Thế Giới, năm 2005 Cuố n “ Giáo trinh kinh tế Quố c Tế ” ̀ ̀ Vũ Thị Bạch Tuyết Nguyễ n...
 • 50
 • 335
 • 0
Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã phục linh  huyện đại từ  tỉnh thái nguyên

Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... phát triển kinh tế hộ nông dân gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ thực trạng tiến hành nghiên cứu đề tài: „„Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ ... triển kinh tế hộ nông nghiệp học kinh nghiệm rút 2.3.1 Xu hướng phát triển kinh tế hộ nông nghiệp Kinh tế hộ đƣợc nhìn nhận dƣới nhiều góc độ khác nhiên dƣới góc độ kinh tế hàng hóa kinh tế ... ứng đƣợc nhu cầu nên phải làm thêm nông hộ địa bàn nông thôn, có vào thành phố để tăng thu nhập 2.1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế hộ nông dân 2.1.4.1 Nhóm yếu tố thuộc...
 • 81
 • 276
 • 0
Thực trạng và giải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện sơn động tỉnh bắc giang

Thực trạng và giải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện sơn động tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... theo hai khu vực kinh tế Dựa chế phân bổ nguồn lực kinh tế, kinh tế học chia kinh tế th nh hai khu vực kinh tế Công cộng v t nhân Khu vực kinh tế t nhân bao gồm hộ gia đình, trang trại, doanh ... mới, đất nớc ta chuyển ng y, kinh tế bớc dần sang chế thị trờng, tăng trởng kinh tế ổn định Tuy nhiên phát triển kinh tế cha đồng vùng, th nh phần kinh tế Khu vực nông thôn, l tỉnh miền núi, vùng ... 1.4 Đất nông nghiệp khác Đất phí nông nghiệp 2.1 Đất 2.2 Đất chuyên dùng 2.3 Đất phi nông nghiệp khác Đất cha sử dụng II Một số tiêu BQ Đất nông nghiệp/ hộ Nông nghiệp Đất canh tác / hộ Nông nghiệp...
 • 130
 • 611
 • 3
Thương thực trạng định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh trực tiếp của công ty cổ phần tư vấn tài chính và giá cả quảng nam giai đoạn 2012 – 2015

Thương thực trạng định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh trực tiếp của công ty cổ phần tư vấn tài chính và giá cả quảng nam giai đoạn 2012 – 2015

Nông - Lâm - Ngư

... giá bất động sản (BĐS) coi là một hoạt động dịch vụ quan trọng nhất và cần thiết nhất để phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, đồng thời là công cụ hữu hiệu hoạt động ... tỉnh Quảng Nam Là một các thành phô đà phát triển với phát triển chung cua cả nước Với phát triển nhanh chóng kinh tế, thị trường BĐS phát triển theo nhu cầu giao dịch nhà, đất cho ... giao dịch, chuyển BĐS thành hàng hóa thị trường Từ hoạt động định giá, việc tư vấn đặc biệt là tư vấn giá đất diễn thông thoáng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, cạnh tranh...
 • 63
 • 367
 • 1
Thực trạng và biên pháp chủ yếu phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản trên vùng đất trủng huyện gia bình , tỉnh bắc ninh

Thực trạng và biên pháp chủ yếu phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản trên vùng đất trủng huyện gia bình , tỉnh bắc ninh

Nông - Lâm - Ngư

... luận 2.1.1 Lý luận hiệu kinh tế 2.1.1.1 Các quan điểm hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế phản ánh mặt chất l ợng hoạt động kinh tế Mục đích sản xuất phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng ... hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phạm trù đ ợc sử dụng rộng rãi nghiên cứu phát triển kinh tế Hiệu kinh tế đ ợc xem xét d ới nhiều góc độ quan điểm khác nhau, có hai quan điểm kinh tế tồn - Quan điểm kinh ... ợc hiệu kinh tế, cần phải tránh sai lầm nh việc đồng kết hiệu kinh tế, đồng hiệu kinh tế với tiêu đo l ờng hiệu kinh tế quan niệm cũ hiệu kinh tế lạc hậu không phù hợp với hoạt động kinh tế theo...
 • 135
 • 353
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện đan phương, tỉnh hà tây

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện đan phương, tỉnh hà tây

Kinh tế

... vào nông nghiệp nông thôn - n ớc phát triển, kinh tế nông nghiệp gia đình dạng kinh tế nông hộ tự cấp, tự túc chiếm phận quan trọng Bộ phận kinh tế nông hộ chuyển sang kinh tế nông trại sản xuất ... chiến l ợc phát triển kinh tế ý tới khu vực kinh tế nông thôn mà hạt nhân kinh tế nông hộ Rất nhiều hội thảo quốc tế kinh tế hộ khẳng định, n ớc khu vực chủ thể kinh tế nông nghiệp HND Khi sản ... gia cầm n ớc Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo h ớng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ (chiếm khoảng 30% GDP nông thôn) [4] Nhiều nhân tố nông nghiệp nông thôn xuất Kinh tế hộ sản xuất...
 • 121
 • 454
 • 0
thực tế đã chứng minh phát triển kinh tế nhiều thành phần là hoàn toàn đúng đắn

thực tế đã chứng minh phát triển kinh tế nhiều thành phần là hoàn toàn đúng đắn

Quản trị kinh doanh

... vận động, phát triển xã hội Khuynh hướng chung của sản xuất vật chất là không ngừng phát triển Sự phát triển đó xét đến cùng là bắt nguồn từ sự biến đổi và phát triển ... trương phát triển cấu kinh tế nhiều thành phần suốt thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chủ trương ấy của Người là hoàn toàn đúng đắn, thực tế phát triển kinh ... năm loại ấy, loại A kinh tế lãnh đạo phát triển mau Cho nên kinh tế nước ta phát triển theo hướng CNXH không theo hướng chủ nghĩa tư Thực tế đã chứng minh phát triển kinh tế nhiều thành...
 • 21
 • 408
 • 0
thực trạng thu gom và xử lý nước thải tập trung ở kcn phú bài của công ty tnhh mtv đầu tư và phát triển hạ tầngg kcn phú bài- tỉnh thừa thiên huế

thực trạng thu gom và xử lý nước thải tập trung ở kcn phú bài của công ty tnhh mtv đầu tư và phát triển hạ tầngg kcn phú bài- tỉnh thừa thiên huế

Kinh tế

... thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung, năm qua kinh tế tỉnh có bước phát triển toàn diện, cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, lấy công nghiệp dịch vụ làm động lực nhằm phát triển kinh tế Song ... nghề kinh doanh Công ty bao gồm :kinh doanh hạ tầng kcn, dịch vụ chung cư, kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình kỹ thuật, lắp điện nhà, trang ... kinh doanh Công ty Quyết định phương hướng kế hoạch dự án kinh doanh Công ty chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên góp vốn kết hoạt động kinh doanh Công ty Phê duyệt công văn, hợp đồng kinh...
 • 92
 • 522
 • 0
Phân tích thực trạng phân công và hợp tác lao động tại công ty cổ phần đức mạnh

Phân tích thực trạng phân công và hợp tác lao động tại công ty cổ phần đức mạnh

Kinh tế - Thương mại

... Nẵng * Ngành nghề kinh doanh - Kinh doanh địa ốc - Dịch vụ cho thuê văn phòng - Dịch vụ quảng cáo thương mại - Tư vấn, giám sát công trình dân dụng - Kinh doanh vận tải hàng - Kinh doanh ô tô, ... công việc: hợp tác sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chuyên môn hóa; hợp tác phận chuyên môn hóa sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; hợp tác người lao động với phận sản xuất kinh doanh dịch vụ - Hợp tác ... thi đua người sản xuất xuất động mới, kích thích mối quan hệ II Phân tích thực trạng phân công và hợp tác lao động tại Công ty Cổ Phần Đức Mạnh 2.1 Giới thiệu chung công ty Công ty Cổ...
 • 32
 • 1,994
 • 17
Nghien cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mư

Nghien cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mư

Thạc sĩ - Cao học

... ngành kinh t m nh c a vùng theo h ng s n xu t kinh doanh hàng hóa c s đ y m nh c khai thác h i s n, nuôi tr ng, ch bi n d ch v th y s n Nh m chuy n d ch c c u kinh t nông nghi p, nông thôn, xóa ... cho sinh ho t đô th , nông thôn: c sinh ho t l y theo tiêu chu n TCXDVN 33/2006 c a B Xây d ng, nh sau: B ng 2-2 Ch tiêu c p n TT Vùng Nông thôn Thành th l/ng l/ng c cho nông thôn, thành th nv i/ngày ... tình hình suy thoái kinh t nói chung v,v Là m t huy n thu n nông kinh t khó kh n, ngu n l c đ xây d ng k t c u h t ng đ phát tri n kinh t l n so v i kh n ng V n đ làm th đ ng i nông dân có vi c...
 • 109
 • 327
 • 0
Nghiên cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mực tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mực tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... ngành kinh t m nh c a vùng theo h ng s n xu t kinh doanh hàng hóa c s đ y m nh c khai thác h i s n, nuôi tr ng, ch bi n d ch v th y s n Nh m chuy n d ch c c u kinh t nông nghi p, nông thôn, xóa ... cho sinh ho t đô th , nông thôn: c sinh ho t l y theo tiêu chu n TCXDVN 33/2006 c a B Xây d ng, nh sau: B ng 2-2 Ch tiêu c p n TT Vùng Nông thôn Thành th l/ng l/ng c cho nông thôn, thành th nv i/ngày ... tình hình suy thoái kinh t nói chung v,v Là m t huy n thu n nông kinh t khó kh n, ngu n l c đ xây d ng k t c u h t ng đ phát tri n kinh t l n so v i kh n ng V n đ làm th đ ng i nông dân có vi c...
 • 109
 • 328
 • 0
Tiểu luận thực trạng của tăng trưởng và phát triển kinh tế ở việt nam

Tiểu luận thực trạng của tăng trưởng và phát triển kinh tế ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế đo tốc đọ quy mô phát tiển phát triển kinh tế bao gồm tăng trưởng kinh tế trạng thái cân đối Phát triển kinh tế bền vững là phát triển ... tăng trưởng phát triển kinh tế Việt Nam Tăng trưởng kinh tế là một những vấn đề cốt lõi của lý luận về phát triển kinh tế Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu hàng ... sự phát triển kinh tế thông qua các biến số kinh tế và các mối liên hệ giữa chúng Mục đích của các mô hình kinh tế này là mô tả phương thức vận động của nền kinh tế thông...
 • 21
 • 853
 • 4
384 Huy động vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

384 Huy động vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... nhận khoán nông lâm trường), kinh tế tập thể (nông dân hợp tác xã), kinh tế cá thể – tiểu chủ (nông dân cá thể) - Nếu tiếp cận góc độ tổ chức sản xuất kinh doanh khu vực KTTN bao gồm: hộ kinh tế ... thành phần kinh tế giai cấp không hoàn toàn tương đồng, cụ thể giai cấp nằm hai hay ba thành phần kinh tế, chẳng hạn giai cấp nông nhân gắn liền với ba thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước (nông dân ... khu vực KTTN kinh tế thò trường đònh hướng xã hội chủ nghóa - Nếu tiếp cận theo cách phân đònh thành phần kinh tế KTTN gồm có: kinh tế cá thể – tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân phần kinh tế có vốn...
 • 94
 • 428
 • 0
Phát triển kinh tế trang trại trong ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh quảng nam

Phát triển kinh tế trang trại trong ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh quảng nam

Kinh tế

... i hình kinh t phát tri n b c cao c a kinh t nông h b) Kinh t trang tr i th y s n: D a vào khái ni m kinh t trang tr i, tác gi xin ñưa khái ni m kinh t trang tr i th y s n sau: Kinh t trang tr ... Kinh t trang tr i: m t hình th c t ch c s n xu t kinh doanh nông nghi p ñư c hình thành phát tri n n n t ng kinh t nông h b n mang b n ch t kinh t h Quá trình hình thành phát tri n kinh t trang ... v kinh t trang tr i th y s n Qu ng Nam cho th y vai trò c a kinh t trang tr i th y s n trình tăng trư ng phát tri n nông nghi p nông thôn, c i thi n nâng cao ñ i s ng nông dân Tuy nhiên, ñ trang...
 • 13
 • 525
 • 0

Xem thêm