một số giải pháp cải thiện tình hình tiền lương tại công ty tnhh ace việt nam

Một số giải pháp kiến nghị cải thiện tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ace (việt nam).doc

Một số giải pháp kiến nghị cải thiện tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ace (việt nam).doc

Kế toán

... : MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ACE (VIỆT NAM) 4.1.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIỀN ... theo phương pháp kê khai thường xuyên 3.2 CÁC HÌNH THỨC TÍNH LƯƠNG VÀ CHI TRẢ: 3.2.1 Các hình thức trả lương: - Công ty TNHH ACE (VIỆT NAM) hiện áp dụng hình thức trả lương theo ... Quý Công ty -Bộ máy quản lý Công ty theo hình thức tập trung, chức gọn nhẹ chuyên sâu 1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH ACE (VIỆT NAM) 1.2.1 Sơ đồ máy quản lý công ty Giám...
 • 52
 • 698
 • 1
CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ACE (VIỆT NAM)

CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ACE (VIỆT NAM)

Kinh tế - Thương mại

... : MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ACE (VIỆT NAM) 4.1.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIỀN ... theo phương pháp kê khai thường xuyên 3.2 CÁC HÌNH THỨC TÍNH LƯƠNG VÀ CHI TRẢ: 3.2.1 Các hình thức trả lương: - Công ty TNHH ACE (VIỆT NAM) hiện áp dụng hình thức trả lương theo ... Quý Công ty -Bộ máy quản lý Công ty theo hình thức tập trung, chức gọn nhẹ chuyên sâu 1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH ACE (VIỆT NAM) 1.2.1 Sơ đồ máy quản lý công ty Giám...
 • 52
 • 521
 • 1
Một số đánh giá về bộ máy tổ chức quản lý và tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH Mây tre Hoa Nam

Một số đánh giá về bộ máy tổ chức quản lý và tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH Mây tre Hoa Nam

Quản trị kinh doanh

... VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÂY TRE HOA NAM 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH MÂY TRE HOA NAM Công ty TNHH Mây Tre Hoa Nam là một ... với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Do đặc điểm là một công ty xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ, công ty TNHH Mây Tre Hoa Nam thường có lượng lớn ngoại tệ dư tại ... CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÂY TRE HOA NAM Do đặc điểm về quy mô và đặc điểm kinh doanh, công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH Mây tre Hoa Nam đã chọn hình...
 • 42
 • 511
 • 0
báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam

báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam

Tiến sĩ

... hình nhân công ty H nn y t n s 10 n 100 nam n n v ôn nhân viên côn ty tT n G Đ n n tron đ Nh t h u tr h nh đ ều hành ôn ty  Tr nh đ ođ n ản Đạ h : Tr nh đ Chỉ ti u Stt ôn nh n v n ôn ty ođ n 2012 ... nh h nh hất - tạ ôn ty 29 CHƢƠNG : TH C TRẠNG C NG T C TIÊU CHU N IS : U NL TẠI C NG T CH T LƢ NG THE G VIỆT N 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Thông tin chung T n ôn ty: Côn ty tr h nh h u hạn M ... biểu [Ngu n: 11] H nh V tN : M t s sản phẩ t u ểu ôn ty M X n 32 2.1.4 Cơ c u tổ ch c v nhân công ty 2.1.4.1 Cơ c u tổ ch c SƠ ĐỒ TỔ CHỨC C NG T TNHH G VIỆT N TỔNG GI Đ C MURAKAMI SATORU ph n thôn...
 • 117
 • 357
 • 0
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH EY Việt Nam_ (Năm 2016)

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH EY Việt Nam_ (Năm 2016)

Kế toán - Kiểm toán

... CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH EY VIÊT NAM THỰC HIÊN TẠI KHÁCH HÀNG ABC và XYZ…… 31 2.1 Giới thiệu khái quát về khách hàng ABC và XYZ của công ty TNHH EY Việt Nam …………………………………………………………………………………31 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH EY VIÊT NAM THỰC HIÊN TẠI KHÁCH HÀNG ABC VÀ XYZ 2.1 Giới thiệu khái quát khách hàng ABC và XYZ của công ty TNHH EY Việt Nam 2.1.1 Tổng quan khách ... bộ kiểm toán báo cáo tài chính Công ty TNHH EY Việt Nam thực hiện tại khách hàng ABC và XYZ Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống...
 • 91
 • 502
 • 1
PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ VÀ ỨNG DỤNG CÁCH PHÂN LOẠI NÀY TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KMV (VIỆT NAM )

PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ VÀ ỨNG DỤNG CÁCH PHÂN LOẠI NÀY TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KMV (VIỆT NAM )

Kế toán

... 113.520.437 Bảng1: Chi phí bất biến tháng đầu năm 2008 tại Công ty TNHH KMV (Việt Nam) [2] 1.2 Chi phí khả biến : lương công nhân trực tiếp sản xuất, chi phí Chi phí khả biến ... trị đưa những quyết định Trang ngắn hạn hoặc dài hạn Tại Công ty công ty xác định lợi nhuận Và để tối TNHH KMV (Việt Nam) đã ứng dụng cách đa hoá lợi nhuận, vấn đề quan trọng nằm ... PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ TẠI CÔNG quan tâm mực TY TNHH KMV (VIỆT NAM) HIỆN NAY: • Chi phí hỗn hợp phát sinh thường bị bỏ qua tính chất đưa hết vào chi phí khả biến • Tại Cty việc ứng dụng việc...
 • 6
 • 555
 • 1
Tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên tại công ty TNHH keihin việt nam

Tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên tại công ty TNHH keihin việt nam

Cao đẳng - Đại học

... cụng ty TNHH Keihin Vit Nam o Thc trng lm vic v phõn tớch cỏc nhõn t to ng lc lm vic cho CBNV ti cụng ty TNHH Keihin Vit Nam o Cú nhng gii phỏp no nhm to ng lc lm vic cho CBNV ti cụng ty TNHH ... cỏn b nhõn viờn ti Cụng ty TNHH KEIHIN Vit Nam, i sõu nghiờn cu ch ỡa khúa giỳp nõng cao mc hi long cho CBNV ang lam viờ c ta i cụng ty TNHH Keihin Viờ t Nam - mụ t cụng ty 100% vụ n õ u t Nhõ ... Khỏi quỏt v cụng ty TNHH Keihin Vit NamError! Bookmark not defined 3.2.1 C cu t chc Error! Bookmark not defined 3.2.2 Cỏc chớnh sỏch i vi CBNV ti cụng ty TNHH Keihin Vit NamError! Bookmark...
 • 19
 • 325
 • 0
Tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên tại công ty TNHH Keihin Việt Nam

Tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên tại công ty TNHH Keihin Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... cụng ty TNHH Keihin Vit Nam o Cú nhng gii phỏp no nhm to ng lc lm vic cho CBNV ti cụng ty TNHH Keihin Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun l ton b CBNV ang lm vic ti cụng ty TNHH ... cỏn b nhõn viờn ti Cụng ty TNHH KEIHIN Vit Nam, i sõu nghiờn cu ch ỡa khúa giỳp nõng cao mc hi long cho CBNV ang lam viờ c ta i cụng ty TNHH Keihin Viờ t Nam - mụ t cụng ty 100% vụ n õ u t Nhõ ... Khỏi quỏt v cụng ty TNHH Keihin Vit NamError! Bookmark not defined 3.2.1 C cu t chc Error! Bookmark not defined 3.2.2 Cỏc chớnh sỏch i vi CBNV ti cụng ty TNHH Keihin Vit NamError! Bookmark...
 • 19
 • 260
 • 0
hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh đầu tư nam việt

hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh đầu tư nam việt

Kinh tế - Quản lý

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM VIỆT 2.1.Giới thiệu chung Công ty TNHH đầu tư Nam Việt 2.1.1.Lịch ... bắt nhu cầu đó, Công ty TNHH đầu tư Nam Việt thành lập Công ty theo giấy phép số 2393/ GP- UB ngày 11/ 04/ 2003 UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 24/ 04/2003 Công ty TNHH đầu tư Nam Việt cấp giấy ... việc công bán sát hoạt động sản xuất 2.1.4 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH đầu tư Nam Việt 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Sơ đồ 12: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Kế...
 • 94
 • 424
 • 0
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dakman việt nam

Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dakman việt nam

Kinh tế

... Tập đoàn Intimex, Công ty Simexco, Công ty Timex, Công ty Olam Việt Nam, Công ty Amajaro Việt Nam vv… Công ty TNHH DakMan Việt Nam đứng vị trí thứ 12 top 20 nhà xuất cà phê Việt Nam vụ mùa 2011 ... Công ty TNHH DakMan Việt Nam (Công ty) Công ty liên doanh Công Ty TNHH ED&FMan Holding BV Viet Nam có trụ sở Hà Lan với Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập 2/9 Daklak Công ty thành lập từ tháng ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH DAKMAN VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DAKMAN VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH DakMan...
 • 26
 • 543
 • 2
Hoàn thiện kế toán quản trị tại công ty TNHH eltek việt nam

Hoàn thiện kế toán quản trị tại công ty TNHH eltek việt nam

Kinh tế - Thương mại

... QUẢN TRỊ TẠI xix CÔNG TY TNHH ELTEK VIỆT NAM 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Eltek Việt Nam 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Eltek Việt Nam - Công ty TNHH Eltek Việt Nam thành lập năm ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY 4.1 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Eltek Việt xxiv Nam - Mục tiêu phát triển Công ty TNHH Eltek Việt Nam không ngừng ... công việc Công ty xxii CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY .xxiii 4.1 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Eltek Việt Nam...
 • 166
 • 424
 • 0
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC kế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC kế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... phát triển Công ty TNHH Nakashima Việt Nam: Tên, quy mô địa Công ty TNHH Nakashima Việt Nam - Tên công ty : Công ty TNHH Nakashima Việt Nam - Tên giao dịch quốc tế : Nakashima VietNam Company Limited ... định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nakashima Việt Nam: tìm hiểu sâu hơn, chi tiết công tác kế toán tại công ty - Đưa một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, ... hàng khách hàng ( công ty TNHH Nakashima Holdings), công ty xuất hàng sang Nhật theo thời gian ghi đơn đặt hàng Công ty TNHH Nakashima Holdings gửi đơn đặt hàng đến công ty Công ty ký Hợp đồng bán...
 • 138
 • 159
 • 1
KL tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH princeton biomeditech việt nam

KL tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH princeton biomeditech việt nam

Quản trị kinh doanh

... tổ chức Công ty TNHH Princeton Biomeditech Việt Nam a.Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Princeton Biomeditech Việt Nam 22 Mô hình tổ chức công ty TNHH Princeton Biomeditech Việt Nam mô tả ... Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Princeton 23 Sơ đồ 2.2 Biomeditech Việt Nam Quy trình sản xuất Công ty TNHH Princeton Biomeditech 26 Sơ đồ 2.3 Việt Nam Quy trình tuyển dụng công ty TNHH Princeton ... ban lãnh đạo Công ty TNHH Princeton Biomeditech Việt Nam làm tốt việc trì phát triển công ty Kết SXKD công ty thể qua bảng 2.3: 26 Bảng 2.3: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Princeton...
 • 96
 • 463
 • 2
một sô biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đồ chơi thông minh dành cho trẻ em tại công ty tnhh rubik ocean việt nam

một sô biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đồ chơi thông minh dành cho trẻ em tại công ty tnhh rubik ocean việt nam

Kinh tế - Thương mại

... PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH RUBIK OCEAN VIỆT NAM I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH RUBIK OCEAN VIỆT NAM Quá trình hình thành phát triển Tên địa công ty - Tên công ty: Công ty TNHH Rubik Ocean Việt Nam - Tên ... doanh công ty dựa vào môn học Marketing bản, quản lý Marketing, sử dụng số tư liệu, số liệu Công ty TNHH Rubik Ocean Việt Nam liên quan tới truyền thống, hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Rubik ... doanh công ty Qua nghiên cứu lý luận thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Rubik Ocean Việt Nam, sự hướng dẫn tận tình thầy giáo Trần Đức Minh qua trình nghiên cứu tài liệu công ty...
 • 35
 • 195
 • 0
Một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)

Một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)

Ngân hàng - Tín dụng

... chọn tin cậy”, GPS ñã nhận thức sâu sắc ñược rằng, thành công công ty có ñược khách hàng lựa chọn sản phẩm công ty Muốn ñạt ñược ñiều công ty phải dành cho khách hàng giá trị phù hợp vượt trội so ... tập trường ðồng thời, xin cảm ơn ban lãnh ñạo công ty TNHH Gas Petrolimex ñã tạo ñiều kiện, cung cấp cho liệu quan trọng hoạt ñộng kinh doanh công ty ñể thực luận văn Cảm ơn quý anh chị nhóm cộng ... ân cần ñội ngũ người bán hàng, ñội ngũ cán công nhân viên công ty ñối với khách hàng Cuối cùng, giá trị hình ảnh ñược quan niệm tổng hợp ấn tượng công ty tâm trí khách hàng [37] • Chi phí khách...
 • 128
 • 394
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

Quản trị kinh doanh

... tích tình hình quản trị nhân sự tại công ty Tình hình quản trị nhân sự công ty 1.1 Cơ cấu nhân sự công ty Page 18 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng tình hình nhân sự công ty ... TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV NGUYỄN DANH  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY  CHƯƠNG ... TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV NGUYỄN DANH Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty...
 • 52
 • 759
 • 2
 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Tại Công Ty TNHH Thiết bị Giáo Dục và Đồ Chơi Thăng Long

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Tại Công Ty TNHH Thiết bị Giáo Dục và Đồ Chơi Thăng Long

Kinh tế - Thương mại

... ty võn nhiờu han chờ anh hng ờn tục o tiờu thu c c iờm vờ lao ụng Vờ sụ lng lao ụng: Vụn la cụng ty TNHH nờn sụ lng lao ụng cua cụng ty kha khiờm tụn Sụ lng can bụ cụng nhõn chinh cua cụng ty ... nng cnh tranh vi cụng ty th trng tiờu dựng l cỏc t chc nh nc cú th k nhng cỏi tờn sau: Cỏc i th n t Thnh Ph H Chớ Minh: Cụng ty c phn sn xut v thng mi Nam Hoa, Cụng Ty TNHH thng mi dch v Din ... trong hoat ụng tiờu thu san phõm Hiờn võt t c s dung chu yờu cụng ty la: - St thep: Lõy t tụng cụng ty thep Viờt Nam, tụng cụng ty thep Thai Nguyờn, thep Viờt My c s dung chu yờu san xuõt cõu trt...
 • 58
 • 871
 • 4
Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH xây dựng phú xuân

Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH xây dựng phú xuân

Kinh tế

... 11 2.1.2 Các y u t ngu n l c c a Công ty a Tình hình lao ñ ng công ty Hi n nay, t ng s cán b công nhân viên công ty kho ng 750 ngư i, ñó b ph n nghi p v t i công ty văn phòng ñơn v Đ i s n xu t ... c a ngư i lao ñ ng 2.2.6 B ng công tác ñào t o Kinh nghi m c a công ty th gi i ñã cho th y r ng công ty ý ñ n vi c ñào t o hu n luy n nhân viên công ty r t thành công kinh doanh Đ không ng ng ... trách nhi m công vi c 23 Bên c nh ñó ñ ñ m b o tính công b ng công tác tr lương, áp d ng bi n pháp công ty ph i áp d ng quy ch ph t n u ngư i ñ i trư ng, ch huy công trư ng, giám sát thi công không...
 • 27
 • 444
 • 1
Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty TNHH thành công

Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty TNHH thành công

Kế toán

... Chơng II: Tình hình thực lợi nhuận Công ty TNHH Thành Công I Khái quát hoạt động KD Công ty TNHH Thành Công Quá trình hình thành phát triển : Công ty Thành Công Công ty trách nhiệm hữu hạn có thành ... .14 Công ty TNHH Thành Công 14 I Khái quát hoạt động KD Công ty TNHH Thành Công. 14 Quá trình hình thành phát triển : 14 Cơ cấu máy quản lý công ty TNHH Thành Công .15 ... 23 Công ty TNHH Thành Công 23 I Phơng hớng, mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Thành Công năm tới : .24 Đẩy mạnh công tác quản lý để giảm giá vốn mặt hàng mà Công ty kinh doanh...
 • 39
 • 265
 • 0

Xem thêm