luyện tập toán 8 bài 9 phan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... sau thành nhân tử: x2 2xy +y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 =(x y)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng:3. Bài tập: Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành ... sau thành nhân tử: x2 2xy +y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 =(x y)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng:3. Bài tập: Bài tập 1:Chứng minh rằng (5n + 2)2 4 ... tử: x22xy+ y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 =(x22xy+y2 )9= (xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y = 4,5.b)...
 • 10
 • 4,129
 • 12
Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... 36, 38 sbt / 7.2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7. 3. Hoàn thành các bài tập ở PHT.3. Hoàn thành các bài tập ở PHT. 4. Chuẩn bị cho tiết4. Chuẩn bị cho tiết Luyện tập Luyện tập ... x = 94 ,5 và y = 4,5 vào biểu thức Thay x = 94 ,5 và y = 4,5 vào biểu thức trên ta có: (94 ,5 +1+ 4,5 )( 94 ,5 +1 - 4,5) trên ta có: (94 ,5 +1+ 4,5 )( 94 ,5 +1 - 4,5) =100 .91 = 91 00=100 .91 = 91 00Vậy: ... y2- 9 x2 -2xy +y2 - 9 = (x2 -2xy+y2) - 9 = (x - y)2 - 32= (x - y - 3)(x - y + 3) 1. Làm bài tập 51,53,54 sgk /24, 25.1. Làm bài tập 51,53,54 sgk /24, 25. 2. Làm bài tập...
 • 17
 • 2,326
 • 5
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

Toán học

... một biến II. Chuẩn bị: Các dạng bài tập, có cả cơ bản và nâng cao III. Các hoạt động dạy học. Tiết 1: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (10 ph) ?1: Em hãy ... Hướng dẫn về nhà: Xem lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Làm các bài tập 35, 36, 37, 38 SGK ………………………………………………. ? ở câu c ta phân tích bằng cách nào? Thêm bớt để xuất ... + 1) = (x + 1) (x + 3) b) 3x2 – 7x + 2 = 3x2 – 6x – x + 2 = (3x2 – 6x) – (x – 2) ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu: - HS nắm...
 • 5
 • 1,218
 • 8
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... phơng pháp cơ bản Biết làm các bài toán không quá khó các bài toán với hệ số nguyên HS đợc rèn luyện t duy lô gíc , khả năng phân tích và tổng hợp để giải bài tập. II. Chuẩn bị của GV và HS: ... để giải bài tập. II. Chuẩn bị của GV và HS: bảng phụIII. Các hoạt động dạy và học:1.Tổ chức : 8A1 8A3 8A4 8A5 2. Kiểm tra: Nêu các cách phân tích đa thức thành nhân tử3 .Bài mới :Ghi ... số GV nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.2 HS lên bảng làm bài tập HS cả lớp làm bài tập vào vở.Phân tích vế trái đa về dạng tích bằng 0Kiểm tra bài là của HSNhận xét bài làm của các...
 • 5
 • 12,292
 • 23
GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... xuất hiện hằng đẳng thức hoăc nhân tử chungã2/ áp dụng:ã Tính nhanh giá trị của biểu thức sau.ãX2 +2x +1-y2 với x =94 ,5 vày=4,5ãGiải: X2 +2x +1-y2 : : =(X2 +2x +1) - y2 ... pháp nào trước=2xy[x2 -(y2 +2y+1)]=2xy[x2 -(y +1)2]=2xy(x+y+1) (x-y-1) ãKiểm tra bài cũ:ãNêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em đà học.Đáp án: 1/ Đặt nhân...
 • 7
 • 1,162
 • 7
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... )yxyxyxyxxyxx−+++=−+=−++=−++1111212222222( )( )( )( ) 91 00 91 100541 594 541 594 1154 594 ==−+++=−+++==.,,,,,,yxyxvàovàyThayxa)Tính nhanh giá trị của biểu thứctại x = 94 ,5 và y = 4,52212 yxx−++2. Áp ... xyyxx++( )( )2222235255105yxxyxyxxxyyxx+=++=++1. Ví dụ: Em hãy làm tiếp các bài tập: 54, 55, 56, 57.VỀ NHÀ 22424 yyxyxx+−−+( ) ( )( ) ( )( ) ( )4444242422222+−−=−+−=−++−=+−−+yxyxyxyxyxyxyxyyxyxxNhóm ... )12+−=−+−=−+−xyxyxyxxyxxyxa .) ( )( ) ( )( )( )555−+=+−+=+−+zyxyxyxzyxyzxzb .Em hãy hoàn thành bài toán sau. 53. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử65622++−+xxcxxb).).( )...
 • 10
 • 1,350
 • 11
Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + 1 y)( x+ 1 + y)Tại x = 94 ,5 và y = 4,5 thì biểu thức có giá trị là( 94 ,5 + 1 4,5 ) (94 ,5 + 1 + 4,5) = 91 . 100 = 91 00 TiÕt11: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ... 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x + 1 y2 = ( x2 + 2x + 1) y2= ( x+ 1)2 - y2 = (x + 1 y)( x+ 1 + y)Tại x = 94 ,5 ... = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 -2xy + y2 - 9 Lời giảix2 2xy + y2 - 9 = ( x2 2xy + y2 )- 32= ( x y)2- 32= ( x y 3)( x y + 3)= III...
 • 6
 • 797
 • 0
Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + 1 y)( x+ 1 + y)Tại x = 94 ,5 và y = 4,5 thì biểu thức có giá trị là( 94 ,5 + 1 4,5 ) (94 ,5 + 1 + 4,5) = 91 . 100 = 91 00 III , Bµi tËp•Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n töa/ x3 + 2x2 ... 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x + 1 y2 = ( x2 + 2x + 1) y2= ( x+ 1)2 - y2 = (x + 1 y)( x+ 1 + y)Tại x = 94 ,5 ... = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 -2xy + y2 - 9 Lời giảix2 2xy + y2 - 9 = ( x2 2xy + y2 )- 32= ( x y)2- 32= ( x y 3)( x y + 3)=...
 • 6
 • 583
 • 1
Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + y)Tại x = 94 ,5 và y = 4,5 thì biểu thức có giá trị là( 94 ,5 + 1 4,5 ) (94 ,5 + 1 + 4,5) = 91 . 100 = 91 00 Chăm chỉ + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp ... 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x + 1 y2 = ( x2 + 2x + 1) y2= ( x+ 1)2 - y2 = (x + 1 y)( x+ 1 + y)Tại x = 94 ,5 ... = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 -2xy + y2 - 9 Lời giảix2 2xy + y2 - 9 = ( x2 2xy + y2 )- 32= ( x y)2- 32= ( x y 3)( x y + 3)= II...
 • 6
 • 603
 • 1
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Toán học

... HS làm bài ?1 Hỏi : Trong bài ?1: ta đã sử dụng các phương pháp nào ? GV : Đặt nhân tử chung – nhóm – hằng đẳng thức Hoạt động 2 : p dụng GV : cho HS làm bài ?2 GV : Cho HS làm bài 53 ... 10x2y + 5xy2 ; HS 2 : Phân tích 5x3 + 3x2 – 20x – 12 HS 3 : x2 – 6xy + y2 - 253. Bài mới : Phần ghi bảng Hoạt động của thầy và trò 1. Ví dụ : ?1: Phân tích 2x3y – 2xy3 – ... 2xy = 2xy(x2 - y2-2y – 1)= 2xy[x2 – ( y + 1)2] = 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)2. p dụng Bài 53 : a. x2 – 3x + 2 = x2 – x – 2x + 2 = x(x – 1) – 2(x – 1) = ( x – 2)(x – 1) b. x2...
 • 2
 • 3,889
 • 26
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Tư liệu khác

... Trung MônTEL: 0 98 8 622 096 Vi t T NG thµnh T CH b»ng Ế Ổ Í ph­¬ng ph¸p phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸pCác bước làm (A) Kiến thức vận dụng (B)e) x3 + 2x2y + xy2 - 9x Bài 2. Phân tích ... Trung MônTEL: 0 98 8 622 096 Vi t T NG thµnh T CH b»ng Ế Ổ Í ph­¬ng ph¸p phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸pCác bước làm (A) Kiến thức vận dụng (B)f) 2x - 2y - x2 + 2xy - y2 Bài 2. Phân tích ... -2xy+ y2) Đặt NTC Hà Văn Quang THCS Trung MônTEL: 0 98 8 622 096 Vi t T NG thµnh T CH b»ng Ế Ổ Í ph­¬ng ph¸p phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p Bài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành...
 • 11
 • 580
 • 5
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... y)Thay x = 94 ,5 và y = 4,5 ta có: (94 ,5 + 1 4,5) (94 ,5 + 1 + 4,5)= 91 . 100 = 91 00Hướng dẫn về nhà-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.-Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: ... sau thành nhân tử: x2 2xy +y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 =(x y)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng:3. Bài tập: Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành ... sau thành nhân tử: x2 2xy +y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 =(x y)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng:3. Bài tập: Bài tập 1:Chứng minh rằng (5n + 2)2 4...
 • 10
 • 787
 • 1

Xem thêm