luật ngân hàng nhà nước việt nam số 46 2010

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức ... như sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ... Nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán ngắn hạn tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy...
 • 3
 • 471
 • 0
luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. ... của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin13 Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà nước ... hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. 6Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt...
 • 21
 • 1,251
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định ... năm 2009, có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động và nhiều ngân hàng đang xin phép hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc ... sách tiền tệ của Việt Nam - như Dự thảo luật cho thấy - là ổn định giá trị đồng Việt Nam và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( sửa đổi): một số nội dung cần quy...
 • 6
 • 392
 • 1
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 21
 • 380
 • 0
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... phạmLUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương IVTÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦANGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 43. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước ... của Ngân hàng Nhà nước. Điều 45. Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định từ nguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng ... lịch. 2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Chương VTHANH TRA NGÂN HÀNG, TỔNG KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCĐiều 50. Thanh tra ngân hàng 1....
 • 7
 • 341
 • 1
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Tài chính - Ngân hàng

... các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời có hiệu lực từ 1/10/1998 đà đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân hàng ... nền kinh tế .Một số chính sách lÃi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. LÃi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà n ớc hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nớc Việt N am , lÃi suất ... phải trả cho Ngân hàng do việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng . Nó đợc áp dụng để tính lÃi mà khách hàng phải trả cho Ngân hàng .- LÃi suất chiết khấu : áp dụng khi Ngân hàng cho kách hàng vay...
 • 44
 • 1,263
 • 7
Một số vấn đề về cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Báo cáo khoa học

... các ngân hàng thơng mại với nền kinh tế. - LÃi suất cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nớc.1.1.LÃi suất tái cấp vốn của ngân hàng Nhà nớc Sau khi hệ thống ngân hàng chuyển sang cơ chế ngân ... hoạt động của từng Ngân hàng Quốc doanh (giai đoạn đầu lÃi suất tái cấp vốn đối với Ngân hàng nông nghiệp ở mức 60%, Ngân hàng Công thơng 70%, Ngân hàng Ngoại thơng 85%, Ngân hàng Đầu t 75% mức ... kiểm soát của Ngân hàng Trung ơng đối với cơ số tiền. Các doanh nghiệp có thể tuỳ ý từ chối tín dụng ngân hàng. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đà bị hạn chế chỉ vì chúng là ngân hàng quốc doanh....
 • 78
 • 1,141
 • 5
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... luật Ngân hàng Trung ương một số nước cũng đề cập đến lãi suất Ngân hàng Trung ương về đề ngữ khác nhau luật Ngân hàng Trung ương của nước cộng hoà liên bang Đức Ngân hàng Trung ương của nước ... nền kinh tế .Một số chính sách lãi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nước Việt N am , lãi suất ... Đổi cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng (TCTD)Đã đến lúc Ngân hàng Nhà nước điều hành kinh doanh của các Ngân hàng thương mại bằng những...
 • 41
 • 902
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời có hiệu lực từ 1/10/1998 đà đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân hàng ... nền kinh tế .Một số chính sách lÃi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. LÃi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà n ớc hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nớc Việt N am , lÃi suất ... /1990 trong pháp lệnh Ngân hàng công bố tách hệ thống Ngân hàng thành 2 cấp Ngân hàng Nhà nớc và các tài chính tín dụng . Trong những năm đầu thực hiện pháp lệnh này, Ngân hàng Nhà nớc quy định...
 • 44
 • 755
 • 1
Một số vấn đề về quản lý ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp khắc phục

Một số vấn đề về quản lý ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp khắc phục

Tài chính - Ngân hàng

... hối của NHNN Việt Nam 2.4.1. Thời gian trước khi ban hành luật ngân hàng 2.4.2. Sau khi ban hành bộ luật ngân hàng. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NHNN VIỆT NAM TRONG ... ngoại tệ tiền mặt do người Việt Nam đi cơng tác nước ngồi theo các dự án mang về, người Việt Nam làm việc cho các dự án nước ngồi và người nước ngồi làm việc tại Việt Nam. . . Do đó, mặc dù năm ... quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam 2.4.1. Thời gian trước khi ban hành luật ngân hàng Việt nam trong thời kinh tế kế hoạch hố tập trung, thời gian dài với chế độ Nhà nước nắm độc quyền ngoại...
 • 25
 • 904
 • 3
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... luật Ngân hàng Trung ương một số nước cũng đề cập đến lãi suất Ngân hàng Trung ương về đề ngữ khác nhau luật Ngân hàng Trung ương của nước cộng hoà liên bang Đức Ngân hàng Trung ương của nước ... nền kinh tế .Một số chính sách lãi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nước Việt N am , lãi suất ... trong pháp lệnh Ngân hàng công bố tách hệ thống Ngân hàng thành 2 cấp Ngân hàng Nhà nước và các tài chính tín dụng . Trong những năm đầu thực hiện pháp lệnh này, Ngân hàng Nhà nước quy định rõ...
 • 46
 • 701
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... /1990 trong pháp lệnh Ngân hàng công bố tách hệ thống Ngân hàng thành 2 cấp Ngân hàng Nhà nớc và các tài chính tín dụng . Trong những năm đầuthực hiện pháp lệnh này, Ngân hàng Nhà nớc quy định rõ ... án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng tờ có giá cũng đợc khấu trừ ngay khi Ngân hàng Trung ơng cấp vốn tiền vay cho Ngân hàng - LÃi suất liên Ngân hàng : là lÃi suất mà Ngân hàng áp dụng khi cho nhau ... 3.2 Đổi cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà n ớc đối với Ngân hàng th ơng mại và các tổ chức tín dụng (TCTD)ĐÃ đến lúc Ngân hàng Nhà nớc điều hành kinh doanh của các Ngân hàng th-ơng mại bằng những...
 • 44
 • 609
 • 0
Tính toán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tính toán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, em quyết định chọn đề tài “Tínhtoán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tạiTrung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC ) cungcấp là 1 biện pháp được rất nhiều Ngân hàng thương mại áp dụng. Với hệthống xếp hạng chuyên nghiệp này trong những năm gần đây đã giúp các Ngân hàng, ... tập tốt nghiệpdoanh của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tín dụng là hoạt động chủ yếu vàgiữ vai trò quan trọng nhất . Tuy mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các Ngân hàng thương mại , nhưng tín dụng...
 • 56
 • 551
 • 5

Xem thêm