luật ngân hàng nhà nước việt nam số 102003qh11 của quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức ... tệ quốc gia.”4- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân ... 31. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.2 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
 • 3
 • 474
 • 0
luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng ... hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. 6Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước ... động của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin13 Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà...
 • 21
 • 1,252
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... và năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch ... trò quản lý nhà nước và tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi) lần này là nổi bật vai trò đặc thù của Ngân hàng Nhà nước vừa ... chính sách tiền tệ của Việt Nam - như Dự thảo luật cho thấy - là ổn định giá trị đồng Việt Nam và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( sửa đổi): một số nội dung cần...
 • 6
 • 394
 • 1
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ ... ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. CHƯƠNG IITỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 7. Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống ... hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2....
 • 21
 • 381
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Tài chính - Ngân hàng

... cầu vốn của nền kinh tế .Một số chính sách lÃi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. LÃi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà n ớc hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nớc Việt N ... của các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời có hiệu lực từ 1/10/1998 đà đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân ... 3.2 Đổi cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà n ớc đối với Ngân hàng th ơng mại và các tổ chức tín dụng (TCTD)Đà đến lúc Ngân hàng Nhà nớc điều hành kinh doanh của các Ngân hàng th-ơng mại bằng...
 • 44
 • 1,267
 • 7
Một số vấn đề về cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Báo cáo khoa học

... và cho vay của các ngân hàng thơng mại với nền kinh tế. - LÃi suất cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nớc.1.1.LÃi suất tái cấp vốn của ngân hàng Nhà nớc Sau khi hệ thống ngân hàng chuyển ... kiểm soát của Ngân hàng Trung ơng đối với cơ số tiền. Các doanh nghiệp có thể tuỳ ý từ chối tín dụng ngân hàng. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đà bị hạn chế chỉ vì chúng là ngân hàng quốc doanh. ... chế ngân hàng hai cấp, Ngân hàng Nhà nớc đà thực hiện cho vay tái cấp vốn đối với các ngân hàng thơng mại quốc doanh dới hình thức cho vay lại các khế ớc cho vay có chất lợng tốt của các ngân...
 • 78
 • 1,143
 • 5
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... cầu vốn của nền kinh tế .Một số chính sách lãi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nước Việt N ... luật Ngân hàng Trung ương một số nước cũng đề cập đến lãi suất Ngân hàng Trung ương về đề ngữ khác nhau luật Ngân hàng Trung ương của nước cộng hoà liên bang Đức Ngân hàng Trung ương của nước ... 3.2 Đổi cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng (TCTD)Đã đến lúc Ngân hàng Nhà nước điều hành kinh doanh của các Ngân hàng thương mại bằng...
 • 41
 • 903
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... cầu vốn của nền kinh tế .Một số chính sách lÃi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. LÃi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà n ớc hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nớc Việt N ... của các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời có hiệu lực từ 1/10/1998 đà đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân ... 3.2 Đổi cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà n ớc đối với Ngân hàng th ơng mại và các tổ chức tín dụng (TCTD)Đà đến lúc Ngân hàng Nhà nớc điều hành kinh doanh của các Ngân hàng th-ơng mại bằng...
 • 44
 • 758
 • 1
Một số vấn đề về quản lý ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp khắc phục

Một số vấn đề về quản lý ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp khắc phục

Tài chính - Ngân hàng

... ngoại hối của NHNN Việt Nam 2.4.1. Thời gian trước khi ban hành luật ngân hàng 2.4.2. Sau khi ban hành bộ luật ngân hàng. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NHNN VIỆT NAM TRONG ... động quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam 2.4.1. Thời gian trước khi ban hành luật ngân hàng Việt nam trong thời kinh tế kế hoạch hố tập trung, thời gian dài với chế độ Nhà nước nắm độc quyền ... ngoại tệ tiền mặt do người Việt Nam đi cơng tác nước ngồi theo các dự án mang về, người Việt Nam làm việc cho các dự án nước ngồi và người nước ngồi làm việc tại Việt Nam. . . Do đó, mặc dù năm...
 • 25
 • 905
 • 3
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... cầu vốn của nền kinh tế .Một số chính sách lãi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay Theo điều 9 khoản 12 của luật Ngân hàng Nhà nước Việt N ... luật Ngân hàng Trung ương một số nước cũng đề cập đến lãi suất Ngân hàng Trung ương về đề ngữ khác nhau luật Ngân hàng Trung ương của nước cộng hoà liên bang Đức Ngân hàng Trung ương của nước ... trong pháp lệnh Ngân hàng công bố tách hệ thống Ngân hàng thành 2 cấp Ngân hàng Nhà nước và các tài chính tín dụng . Trong những năm đầu thực hiện pháp lệnh này, Ngân hàng Nhà nước quy định rõ...
 • 46
 • 702
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Tài chính - Ngân hàng

... 3.2 Đổi cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà n ớc đối với Ngân hàng th ơng mại và các tổ chức tín dụng (TCTD)Đà đến lúc Ngân hàng Nhà nớc điều hành kinh doanh của các Ngân hàng th-ơng mại bằng ... hoạt động của Ngân hàng không thẻ hoạch toán rõ đợc về kinh tế vàxà hội .Yêu cầu tạo sân trơi bình đẳng giữa các Ngân hàng thơng mại quốc doanh vớicác Ngân hàng thơng mại cổ phần và Ngân hàng thơng ... 29/1/1999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho chỉ thị 01 1/1999 CT - NH NN quy định trần lÃi suất chovay thông thờng bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thơng mại quốc doanh đốivới khách hàng ở khu vực...
 • 44
 • 611
 • 0
Tính toán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tính toán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, em quyết định chọn đề tài “Tínhtoán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tạiTrung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC ) cungcấp là 1 biện pháp được rất nhiều Ngân hàng thương mại áp dụng. Với hệthống xếp hạng chuyên nghiệp này trong những năm gần đây đã giúp các Ngân hàng, ... vềcách thức chấm điểm tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2.2. Chấm điểm tín dụng dựa trên độ biến động (rủi ro) tài sản của doanhnghiệpMặc dù việc chấm...
 • 56
 • 551
 • 5
Một số vấn đề trong kiểm soát nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Một số vấn đề trong kiểm soát nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... tại một NHTM nhà nước Việt Nam. Hiện nay, mô hình tổ chức của ngân hàng gồm 05 khối lớn: Khối ngân hàng thương mại quốc doanh (bao gồm 3 sở giao dịch và 81 chi nhánh cấp 1 trên toàn quốc) ; Khối ... kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước nhằm đưa công tác kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước có hiệu quả.3.4.Xây dựng và hoàn thiện các nội dung ghi chép của kiểm soát.Những nhà quản lý không ... chức cũng như mọi lĩnh vực hoạt động của ngành ngân hàng (bao gồm Ngân hàng nhà nước- NHNN; Ngân hàng thương mại-NHTM). Khi luật NHNN (tháng 12/1997), Luật các tổ chức tín dụng (tháng 7/1997)...
 • 31
 • 1,101
 • 13
Một số vấn đề trong kiểm toán nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Một số vấn đề trong kiểm toán nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.Tạp chí kiểm toán4. Tạp chí ngân hàng 5. Kiểm toán.com.vn6. Thời báo ngân hàng 29(6) Phòng hoặc ... động Ngân hàng Nhà nớc. Hoạt động kiểm toỏn nội bộ của Ngân hàng Nhà nớc Việt nam đợc quan tâm trong những năm gần đây, bên cạnh những thành tựu đạt đợc thì hệ thống kiểm toỏn nội bộ của Ngân hàng ... đề tài: “Một số vấn đề trong kiểm toán nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam . Nội dung đề án gồm 3 chương sau:Chương 1: Những vấn đề chung trong kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam Chương 2:...
 • 29
 • 547
 • 3

Xem thêm