luật ngân hàng nhà nước việt nam mới nhất

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin13 Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà nước ... khác của pháp luật có liên quan. CHƯƠNG IITỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 7. Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm...
 • 21
 • 1,252
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định ... năm 2009, có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động và nhiều ngân hàng đang xin phép hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc ... hàng Nhà nước Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi) lần này là nổi bật vai trò đặc thù của Ngân hàng Nhà nước vừa là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, vừa là Ngân...
 • 6
 • 393
 • 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức ... như sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ... Nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán ngắn hạn tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy...
 • 3
 • 471
 • 0
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 21
 • 380
 • 0
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... phạm LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương IVTÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦANGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 43. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước ... của Ngân hàng Nhà nước. Điều 45. Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định từ nguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng ... lịch. 2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Chương VTHANH TRA NGÂN HÀNG, TỔNG KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCĐiều 50. Thanh tra ngân hàng 1....
 • 7
 • 341
 • 1
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... hành tiền LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương II TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 10. Tổ chức bộ máy 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất gồm bộ ... và hoạt động ngân hàng; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Ngân hàng Nhà nước và của khách hàng theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Kho bạc Nhà nước trong việc ... thuộc Ngân hàng Nhà nước để cung cấp sản phẩm chuyên dùng phục vụ hoạt động ngân hàng. Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải...
 • 12
 • 410
 • 1
Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. ... của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước cấp. Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.Điều 44. Thu, chi tài chínhThu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước ... HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ Điều 34. Mở tài khoản1. Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế.2. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản và...
 • 17
 • 267
 • 1
LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010 doc

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010 doc

Ngân hàng - Tín dụng

... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ... IVTÀI CHÍNH, KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCĐiều 42. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước cấp. Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 11
 • 282
 • 0
Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Cao đẳng - Đại học

... như sau: "Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ... của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng. 11. Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân ... hối đoái là tỷ lệ giữa giá trị của đồng Việt Nam với giá trị của đồng tiền nước ngoài. 9. Dự trữ quốc tế là Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý và Dự trữ ngoại hối của...
 • 5
 • 241
 • 1
Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

Quản trị kinh doanh

... MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 107 3.1. XU HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 107 3.2. XU HƯỚNG HOẠT ðỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 109 3.3. ðỔI MỚI HOẠT ... CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 110 3.3.1. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng thị trường mở hiện có của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 110 3.3.2. ðổi mới hoạt ñộng thị trường mở của Ngân hàng ... Trọng ðộ (2004), Ngân hàng Nhà nước Việt nam là cuốn sách ñề cập trực tiếp ñến thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trước hết tác giả ñưa ra khái niệm và có sự thống nhất như những...
 • 182
 • 571
 • 0
đổi mới hoạt động ngân hàng nhà nước Việt Nam

đổi mới hoạt động ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... và hoạt động của Ngân hàng Trung ơng. Chơng 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. Chơng 3: Giải pháp nhằm đổi mới hoạt động Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong quá trình ... động Ngân hng Nh nớc việt nam 2.1. thực trạng tổ chức v hoạt động của ngân hng nh nớc việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 2.1.1. Vị thế và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam ... nghĩa Việt Nam. NHNN là một pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nớc. NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nớc về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng...
 • 28
 • 226
 • 0
Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau 10 năm đổi mới- thực trạng và giải pháp

Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau 10 năm đổi mới- thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... công việc của 3 ngân hàng: ngân hàng pháthành, ngân hàng của các ngân hàngngân hàng của Nhà nớc.So với ngân hàng trung ơng của nhiều nớc trên thế giới, Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam ra đời khá ... cần đổi mới của ngân hàng Nhà nớc.1. Về mô hình tổ chức ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. Điểm 1, điều 1 luật ngân hàng Nhà nớc qui định ngân hàng Nhà nớc là cơ quancủa chính phủ và là ngân hàng TW ... động của ngân hàng Nhà nớc Việt Nam hiện nay -thực trạng và giải pháp I- Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam - những bớc đi khởi đầu II- Hoạt động của ngân hàng Nhà nớc Việt Nam sau 10 năm đổi mới - thực...
 • 24
 • 402
 • 0
khuon kho phap luat cua ngan hang nha nuoc viet nam pps

khuon kho phap luat cua ngan hang nha nuoc viet nam pps

Ngân hàng - Tín dụng

... 3 - NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .1. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ tại Việt Nam. ... - NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGMỤC LỤCMục lục 1Chủ đề 21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 31.1. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 31.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt ... chức tíndụng, quản lý các ngân hàng thương mại quốc doanh Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam GVHD: Thạc Sĩ Đặng Hữu...
 • 18
 • 163
 • 2
đánh giá việc mở rộng điều kiện các giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam được sửa đổi theo luật nhnn

đánh giá việc mở rộng điều kiện các giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam được sửa đổi theo luật nhnn

Tài chính - Ngân hàng

... với các Ngân hàng thương mại (NHTM) hay nghiệp vụtái cấp vốn và nghiệp vụ Thị trường mở(NVTTM) từ lâu đã được coi là nhữngkênh phát hành tiền hiệu quả nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( NHNNVN).Đối ... các ngân hàng liên doanh trong việc tiếp cận nguồn vốn củaNHNN và như vậy,vô hình chung đã tạo một sân chơi chưa bình đẳng cho tất cảcác ngân hàng. 3.2.Kiến nghị @Về phía Ngân hàng Nhà nước ... được sử dụng trongnghiệp vụ tái cấp vốn và nghiệp vụ Thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sửa đổi theo Luật NHNN”.1Tiểu luậnCHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG 1.1.Nghiệp vụ tái cấp vốn...
 • 14
 • 530
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008