luật ngân hàng nhà nước việt nam 2012

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin13 Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà nước ... hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. 6Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt...
 • 21
 • 1,252
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định ... năm 2009, có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động và nhiều ngân hàng đang xin phép hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc ... tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam - như Dự thảo luật cho thấy - là ổn định giá trị đồng Việt Nam và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( sửa đổi): một số nội dung...
 • 6
 • 393
 • 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức ... như sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ... Nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán ngắn hạn tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy...
 • 3
 • 473
 • 0
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 21
 • 381
 • 0
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Kế toán

... hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 1988). Từ đây, mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chi phối bởi Luật Ngân hàng nhà nước Việt ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ta phải biết được lịch sử phát triển và những đóng góp của hệ thống Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ.A. Lịch sử phát triển Ngân hàng nhà nước Việt Nam Các ... thì chỉ cần chuyển hàng đến từng binh trạm 16nghiệp Việt Nam; 2) Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam; 3) Ngân hàng Công thương Việt Nam; 4) Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. + Từ năm 1991...
 • 44
 • 629
 • 4
Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Kế toán

... chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có cơ hội tìm hiểu hơn về chính sách tiền tệ và việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay.3Website: ... TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC1.1.Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ1.1.1.Chính sách tiền tệHoạt động của ngân hàng liên quan đến sự ổn định hay thay ... mới phát triển của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam là cần thiết để nền kinh tế Việt Nam ổn định và phát...
 • 29
 • 7,440
 • 71
Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Kế toán

... cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nớc việt nam Từ những năm 1976 đến 1985 hệ thống Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đà tập trung vào việc xây dựng một hệ thống ngân hàng XHCN thống nhất trong ... nội tệ liên Ngân hàng, từng bớc cải tiến hoạt động của thị trờng nội tệ, ngoại tệ liên Ngân hàng. Hoàn thiện công tác hiện đại hoá Ngân hàng, thanh toán liên Ngân hàng. Ngân hàng nhà nớc cũng ... nghĩa vụ của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.Công cụ dự trữ bắt buộc lần đầu tiên đợc pháp luật quy định trong pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nớc tháng 5/1990, trong đó Ngân hàng Nhà nớc quy...
 • 36
 • 2,081
 • 9
Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt nam .DOC

Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt nam .DOC

Kế toán

... trình: Ngân hàng Trung ơng.2. Thời báo Kinh tế Việt nam năm 2003.3. Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2000.4. Tạp chí Ngân hàng số 2 năm 2001.5. Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2001.6. Tạp chí Ngân hàng ... trọng đối với Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, đồng thời nghiệp vụ này trỏ thành một công cụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nớc trong việc điều hành chính sách tiền tệ Quốc gia tại Việt Nam. Tiểu luận ... này sẽ là một loại hàng hoá tốt cho thị trờng mở. Ngoài ra, các loại trái phiếu ngân hàng, trái phiếu công ty đà phát hành nh: trái phiếu Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam, trái phiếu chính...
 • 27
 • 1,765
 • 11
Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập (2).DOC

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập (2).DOC

Kế toán

... tệ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tại quyết định số 418/2000 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thêm 6 đối tượng được vay bằng ngoại tệ. Thanh toán cho nước ngoài ... trường ngoại tệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng như các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng sôi động hơn năm trước. Theo quyết định số 6465 của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/2/1999 quy ... chưa mang tính pháp lý đối với các NHTM đang hoạt động tại Việt Nam. Nhất là đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy NHNN cần ban hành một chính sách sàn lãi suất. Tỷ...
 • 46
 • 717
 • 2
Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập.DOC

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập.DOC

Kế toán

... nợ bao gồm: ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 500 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam: 300 tỷ; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: 530 tỷ; Ngân hàng Công thương ... chủ yếu là nhập khẩu vật tư hàng hoá, trả nợ gốc , lãi, phí đối với các khoản nợ vay nước ngoài ngắn hạn, trung và dài hạn đã đăng ký với ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển vốn pháp định, vốn ... dụng thương mại và nâng cấp hiệu quả tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đối với các NHTM Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước vẫn là nhóm khách hàng có tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn trong danh mục tín dụng.+...
 • 46
 • 659
 • 2
Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2).doc

Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... 115. NH liên doanh 1 1 1 1 1 16. TCTD phi ngân hàng 1 1 1 1 1 17. Quỹ TDNDTW 1 1 1 1 1 1Tổng 21 22 23 25 28 30Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Như vậy, hiện nay chỉ có các TCTD mới có thể ... tham gia OMO) và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng (nếu các khách hàng là đối tác tham gia OMO). Sơ đồ 1.1. Cơ chế tác động của OMO tới dự trữ ngân hàng 9NmDoanh s trỳng thuTc ... chiết khấu đối với các ngân hàng, NHTW thực hiện quản lý gián tiếp lãi suất cho vay của các ngân hàng đối với nền kinh tế. Khi muốn điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng, NHTW điều chỉnh các...
 • 77
 • 682
 • 2
Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Luật NHNN Việt Nam có hiệu lực thi hành ... mởCác thành viên tham gia thị trường mở tại Việt Nam bao gồm NHNN và các TCTD có đủ điều kiện theo quy định của NHNN. 2.1.4.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN tham gia thị trường mở với tư cách ... mở335. NH liên doanh 1 1 1 1 1 16. TCTD phi ngân hàng 1 1 1 1 1 17. Quỹ TDNDTW 1 1 1 1 1 1Tổng 21 22 23 25 28 30Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Như vậy, hiện nay chỉ có các TCTD mới có...
 • 77
 • 660
 • 3
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Tài chính - Ngân hàng

... các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời có hiệu lực từ 1/10/1998 đà đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân hàng ... /1990 trong pháp lệnh Ngân hàng công bố tách hệ thống Ngân hàng thành 2 cấp Ngân hàng Nhà nớc và các tài chính tín dụng . Trong những năm đầu thực hiện pháp lệnh này, Ngân hàng Nhà nớc quy định ... phải trả cho Ngân hàng do việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng . Nó đợc áp dụng để tính lÃi mà khách hàng phải trả cho Ngân hàng .- LÃi suất chiết khấu : áp dụng khi Ngân hàng cho kách hàng vay...
 • 44
 • 1,264
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008