luật ngân hàng nhà nước việt nam 2011

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin13 Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà nước ... hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. 6 Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt...
 • 21
 • 1,252
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định ... năm 2009, có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động và nhiều ngân hàng đang xin phép hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc ... tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam - như Dự thảo luật cho thấy - là ổn định giá trị đồng Việt Nam và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( sửa đổi): một số nội dung...
 • 6
 • 393
 • 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức ... như sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ... Nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán ngắn hạn tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy...
 • 3
 • 473
 • 0
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 21
 • 381
 • 0
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... phạm LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương IVTÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦANGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 43. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước ... của Ngân hàng Nhà nước. Điều 45. Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định từ nguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng ... lịch. 2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Chương VTHANH TRA NGÂN HÀNG, TỔNG KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCĐiều 50. Thanh tra ngân hàng 1....
 • 7
 • 341
 • 1
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... và hoạt động ngân hàng; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Ngân hàng Nhà nước và của khách hàng theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Kho bạc Nhà nước trong việc ... mười xu. Điều 23. Phát hành tiền LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương II TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 10. Tổ chức bộ máy 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập ... thuộc Ngân hàng Nhà nước để cung cấp sản phẩm chuyên dùng phục vụ hoạt động ngân hàng. Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải...
 • 12
 • 412
 • 1
Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. ... của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước cấp. Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.Điều 44. Thu, chi tài chínhThu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước ... HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ Điều 34. Mở tài khoản1. Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế.2. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản và...
 • 17
 • 267
 • 1
LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010 doc

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010 doc

Ngân hàng - Tín dụng

... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ... IVTÀI CHÍNH, KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCĐiều 42. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước cấp. Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 11
 • 282
 • 0
Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Cao đẳng - Đại học

... như sau: "Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ... của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng. 11. Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân ... hối đoái là tỷ lệ giữa giá trị của đồng Việt Nam với giá trị của đồng tiền nước ngoài. 9. Dự trữ quốc tế là Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý và Dự trữ ngoại hối của...
 • 5
 • 241
 • 1
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2011 " pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... hối của Việt Nam ñã bắt ñầu tăng trở lại. Tính ñến ngày 20/7, NHNN ñã mua vào khoảng 4,8 tỷ USD ñưa lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam 5 Rổ tiền tệ VND bao gồm tiền tệ của các nước có ... vào cuối năm. 4 ñầu tháng 8 /2011 khi mà sự tăng giá kỉ lục của giá vàng thế giới ñẩy giá vàng trong nước tăng cao, ñã khiến cho giá USD tại các ngân hàng cũng như trên thị trường tự do ... 2. Thay ñổi biên ñộ dao Giảm biên ñộ từ ±3% xuống ±1% (11/2 /2011) 2 Số liệu XNK mới nhất cho thấy nhập siêu của Việt Nam trong năm 2011 chỉ tương ñương với khoảng 11% kim ngạch xuất khẩu (thấp...
 • 9
 • 547
 • 0
khuon kho phap luat cua ngan hang nha nuoc viet nam pps

khuon kho phap luat cua ngan hang nha nuoc viet nam pps

Ngân hàng - Tín dụng

... 3 - NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .1. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ tại Việt Nam. ... - NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGMỤC LỤCMục lục 1Chủ đề 21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 31.1. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 31.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt ... chức tíndụng, quản lý các ngân hàng thương mại quốc doanh Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam GVHD: Thạc Sĩ Đặng Hữu...
 • 18
 • 163
 • 2
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Kế toán

... hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 1988). Từ đây, mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chi phối bởi Luật Ngân hàng nhà nước Việt ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ta phải biết được lịch sử phát triển và những đóng góp của hệ thống Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ.A. Lịch sử phát triển Ngân hàng nhà nước Việt Nam Các ... thì chỉ cần chuyển hàng đến từng binh trạm 16 nghiệp Việt Nam; 2) Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam; 3) Ngân hàng Công thương Việt Nam; 4) Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. + Từ năm 1991...
 • 44
 • 629
 • 4
Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Kế toán

... chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có cơ hội tìm hiểu hơn về chính sách tiền tệ và việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay.3 Website: ... TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC1.1.Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ1.1.1.Chính sách tiền tệHoạt động của ngân hàng liên quan đến sự ổn định hay thay ... mới phát triển của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam là cần thiết để nền kinh tế Việt Nam ổn định và phát...
 • 29
 • 7,440
 • 71

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose