luật ngân hàng nhà nước việt nam 2010

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. ... của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin13 Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà nước ... hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. 6Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt...
 • 21
 • 1,252
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định ... năm 2009, có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động và nhiều ngân hàng đang xin phép hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc ... tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam - như Dự thảo luật cho thấy - là ổn định giá trị đồng Việt Nam và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( sửa đổi): một số nội dung...
 • 6
 • 393
 • 1
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Kế toán

... hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 1988). Từ đây, mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chi phối bởi Luật Ngân hàng nhà nước Việt ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ta phải biết được lịch sử phát triển và những đóng góp của hệ thống Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ.A. Lịch sử phát triển Ngân hàng nhà nước Việt Nam Các ... thì chỉ cần chuyển hàng đến từng binh trạm 16nghiệp Việt Nam; 2) Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam; 3) Ngân hàng Công thương Việt Nam; 4) Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. + Từ năm 1991...
 • 44
 • 629
 • 4
Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Kế toán

... chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có cơ hội tìm hiểu hơn về chính sách tiền tệ và việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay.3Website: ... TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC1.1.Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ1.1.1.Chính sách tiền tệHoạt động của ngân hàng liên quan đến sự ổn định hay thay ... mới phát triển của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam là cần thiết để nền kinh tế Việt Nam ổn định và phát...
 • 29
 • 7,440
 • 71
Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Kế toán

... cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nớc việt nam Từ những năm 1976 đến 1985 hệ thống Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đà tập trung vào việc xây dựng một hệ thống ngân hàng XHCN thống nhất trong ... nội tệ liên Ngân hàng, từng bớc cải tiến hoạt động của thị trờng nội tệ, ngoại tệ liên Ngân hàng. Hoàn thiện công tác hiện đại hoá Ngân hàng, thanh toán liên Ngân hàng. Ngân hàng nhà nớc cũng ... nghĩa vụ của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.Công cụ dự trữ bắt buộc lần đầu tiên đợc pháp luật quy định trong pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nớc tháng 5/1990, trong đó Ngân hàng Nhà nớc quy...
 • 36
 • 2,080
 • 9
Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt nam .DOC

Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt nam .DOC

Kế toán

... trình: Ngân hàng Trung ơng.2. Thời báo Kinh tế Việt nam năm 2003.3. Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2000.4. Tạp chí Ngân hàng số 2 năm 2001.5. Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2001.6. Tạp chí Ngân hàng ... trọng đối với Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, đồng thời nghiệp vụ này trỏ thành một công cụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nớc trong việc điều hành chính sách tiền tệ Quốc gia tại Việt Nam. Tiểu luận ... này sẽ là một loại hàng hoá tốt cho thị trờng mở. Ngoài ra, các loại trái phiếu ngân hàng, trái phiếu công ty đà phát hành nh: trái phiếu Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam, trái phiếu chính...
 • 27
 • 1,765
 • 11
Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập (2).DOC

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập (2).DOC

Kế toán

... tệ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tại quyết định số 418/2000 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thêm 6 đối tượng được vay bằng ngoại tệ. Thanh toán cho nước ngoài ... trường ngoại tệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng như các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng sôi động hơn năm trước. Theo quyết định số 6465 của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/2/1999 quy ... chưa mang tính pháp lý đối với các NHTM đang hoạt động tại Việt Nam. Nhất là đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy NHNN cần ban hành một chính sách sàn lãi suất. Tỷ...
 • 46
 • 717
 • 2
Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập.DOC

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập.DOC

Kế toán

... nợ bao gồm: ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 500 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam: 300 tỷ; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: 530 tỷ; Ngân hàng Công thương ... chủ yếu là nhập khẩu vật tư hàng hoá, trả nợ gốc , lãi, phí đối với các khoản nợ vay nước ngoài ngắn hạn, trung và dài hạn đã đăng ký với ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển vốn pháp định, vốn ... dụng thương mại và nâng cấp hiệu quả tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đối với các NHTM Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước vẫn là nhóm khách hàng có tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn trong danh mục tín dụng.+...
 • 46
 • 659
 • 2
Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2).doc

Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... 115. NH liên doanh 1 1 1 1 1 16. TCTD phi ngân hàng 1 1 1 1 1 17. Quỹ TDNDTW 1 1 1 1 1 1Tổng 21 22 23 25 28 30Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Như vậy, hiện nay chỉ có các TCTD mới có thể ... tham gia OMO) và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng (nếu các khách hàng là đối tác tham gia OMO). Sơ đồ 1.1. Cơ chế tác động của OMO tới dự trữ ngân hàng 9NmDoanh s trỳng thuTc ... chiết khấu đối với các ngân hàng, NHTW thực hiện quản lý gián tiếp lãi suất cho vay của các ngân hàng đối với nền kinh tế. Khi muốn điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng, NHTW điều chỉnh các...
 • 77
 • 682
 • 2
Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Luật NHNN Việt Nam có hiệu lực thi hành ... mởCác thành viên tham gia thị trường mở tại Việt Nam bao gồm NHNN và các TCTD có đủ điều kiện theo quy định của NHNN. 2.1.4.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN tham gia thị trường mở với tư cách ... mở335. NH liên doanh 1 1 1 1 1 16. TCTD phi ngân hàng 1 1 1 1 1 17. Quỹ TDNDTW 1 1 1 1 1 1Tổng 21 22 23 25 28 30Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Như vậy, hiện nay chỉ có các TCTD mới có...
 • 77
 • 660
 • 3
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Tài chính - Ngân hàng

... các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời có hiệu lực từ 1/10/1998 đà đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân hàng ... /1990 trong pháp lệnh Ngân hàng công bố tách hệ thống Ngân hàng thành 2 cấp Ngân hàng Nhà nớc và các tài chính tín dụng . Trong những năm đầu thực hiện pháp lệnh này, Ngân hàng Nhà nớc quy định ... phải trả cho Ngân hàng do việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng . Nó đợc áp dụng để tính lÃi mà khách hàng phải trả cho Ngân hàng .- LÃi suất chiết khấu : áp dụng khi Ngân hàng cho kách hàng vay...
 • 44
 • 1,264
 • 7
Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... luật nước ngoài đó được Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ... ngân hàng : HS lưu giữ tại ngân hàng. Hiện nay thông tin tại ngân hàng được quản lý bằng core- banking, giữa các chi nhánh của 1 ngân hàng có thể tra cứu thông tin của nhau. - Từ các ngân hàng, ... pháp luật. 5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện này trước đây là 1 nguyên tắc vay vốn, nhưng luật...
 • 16
 • 1,027
 • 0
Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Kết quả và những vấn đề đặt ra.pdf

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Kết quả và những vấn đề đặt ra.pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... nhà nước, theo ñó VCB ñã IPO vào ngày 26/12/2007 ñã chính thức trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất Việt Nam; Ngân hàng Nhà ñồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Công thương Việt Nam ... (1)- Đối với Ngân hàng Nhà nớc, có thể thấy, hệ thống pháp luật ngân hàng cha thật sự đồng bộ và cha phù hợp thông lệ quốc tế, biểu hiện rõ nhất là nhiều quy định của các luật về ngân hàng và những ... lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài (ñã cấp ñối với 03 ngân hàng nước ngoài của ðài Loan, Hàn Quốc và Ustraylia). - NHNN cũng ñã có những ñổi mới trong quản lý tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng, ...
 • 10
 • 654
 • 0
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Cao đẳng - Đại học

... LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM. 1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà nước Việt Nam là ... lý nhà nước chuyên nghành ở các lĩnh vực khác.2. Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Thống đốc Ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt ... luật. 2. Chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Ngân hàng nhà nước Việt Nam có hai chức năng cơ bản- Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. - Chức năng là một Ngân...
 • 2
 • 2,374
 • 43

Xem thêm