luật dân sự về hợp đồng mua bán hàng hóa

Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại

Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sựHợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại

Kinh tế - Thương mại

... trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sựHợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại cụ thể của HĐMBTS trong Luật Dân sự 18. Và với vai trò là Hợp đồng ... tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sựHợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại • Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng: “Khi hợp đồng bị ... 428 Bộ Luật Dân sự 2005.1Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sựHợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại có thoả thuận về bồi...
 • 20
 • 1,689
 • 1
Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

Kinh tế - Thương mại

... dịch mua bán hàng hóa mà còn cả đối với các chủ thể áp dụng và xây dựng pháp luật. NỘI DUNGI. Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán ... giao dịch mua bán có thể được phân chia thành giao dịch mua bán tài sản có tính chất dân sự và giao dịch mua bán hàng hóa (mua bán tài sản trong thương mại). Những qui định của pháp luật về hai ... hàng hóa được qui định trong luật thương mại là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản trong dân sự. Chúng đều là sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua, theo đó, bên bán có nghĩa...
 • 6
 • 1,333
 • 7
Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005

Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005

Khoa học xã hội

... của hợp đồng có thể chia ra hai loại đó là: Hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Đối với hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước thì đương nhiên sẽ chịu sự ... vào quan hệ hợp đồng. 4. Thủ tục giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá4.1. Đề nghị giao kết hợp đồng Trong hợp đồng mua bán hàng hoá, đề nghị giao kết hợp đồng chính là chào hàng. Chào hàng là một ... bộ luật Dân sự. Theo đó trong hợp đồng mua bán hàng hoá, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây: •Đối tượng của hợp đồng Trong mua bán hàng hoá, đối tượng của hợp đồng là một hàng...
 • 60
 • 1,473
 • 3
Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005

Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005

Kinh tế - Thương mại

... hàng hóa theo Luật Thương mại 2005III. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA1. Giao nhận hàng hoáBên bán phải giao hàng hoá phù hợp với quy định của hợp đồng; trong các hợp đồng mua bán hàng ... vào quan hệ hợp đồng. 4. Thủ tục giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá4.1. Đề nghị giao kết hợp đồng Trong hợp đồng mua bán hàng hoá, đề nghị giao kết hợp đồng chính là chào hàng. Chào hàng là một ... về mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại năm 1997, tham khảo Công ước Viên năm 1980 và tập quán, thông lệ quốc tế về mua bán hàng hóa để xây dựng được quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa...
 • 37
 • 910
 • 0
Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... 2005.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu4.1. Quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệuTheo Điều 410 và 411 Bộ luật Dân sự 2005 quy định những trường hợp ... KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓACác văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa: Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2006 (Bộ luật ... thức của hợp đồng mua bán hàng hóa Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hoá là phương tiện để ghi nhận nội dung mà các chủ thể đã cam kết thỏa thuận với nhau. Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa thì...
 • 95
 • 1,909
 • 9
Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... 2005.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu4.1. Quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệuTheo Điều 410 và 411 Bộ luật Dân sự 2005 quy định những trường hợp ... hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán hàng hóa thuận lợi mà vẫn bảo đảm được quyền yêu cầu của bên kia.5. Thủ tục giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được ký kết ... KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓACác văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa: Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2006 (Bộ luật...
 • 94
 • 1,270
 • 20
Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

Kinh tế - Thương mại

... vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa. B- NỘI DUNG I ) Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1)Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa 1thừa hàng thì bên mua có quyền ... luật dân sự sẽ được áp dụng đối với việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. 5.1 Đề nghị giao kết hợp đồng Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, đề nghị giao kết hợp đồng chính là chào hàng. Chào hàng ... mua bán hàng hóa trong thương mại dựa vào quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán tài sản.Từ đó cho thấy hợp đồng mua bán tài sản trong thương mại là một dạng cụ thể của hợp đồng mua...
 • 32
 • 1,667
 • 3
Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa:

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa:

Kinh tế - Thương mại

... hợp đồng mua bán hàng hóa còn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2005.Đặc biệt trong hợp đồng mua bán hàng hóa gồm có hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và có hợp đồng mua bán hàng hóa ... nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hóa, nhưng chúng ta có thể xác định hợp đồng mua bán hàng hóa trongthương mại dựa vào quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán tàisản.Từ đó cho thấy hợp đồng ... nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hóa, vậy việc xác định bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật dân sự về hờp đồng mua bán tài sản nên hợp...
 • 43
 • 1,373
 • 7
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

Quản trị kinh doanh

... PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế1.1. Khái niệm Mua bán hàng ... ký hợp đồng, luật quốc tịch, luật nơi nghĩa vụ hợp đồng được thựchiện…(8) Luật quốc gia trở thành luật áp dụng cho hợp đồng MBHHQT trong các trường hợp: - Các bên ký hợp đồng về việc chọn luật ... quyền tự do hợp đồng của họ.4.1.6. Điều kiện về hình thức của hợp đồng Hình thức của hợp đồng phải tuân thủ nguồn luật điều chỉnh hợp đồng. Luật Thương mại 2005 quy đinh rõ: Mua bán hàng hóa quốc...
 • 30
 • 2,635
 • 17
Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa..doc

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa..doc

Kinh tế - Thương mại

... niệm hợp đồng mua bán hàng hóa 1 1.2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa 2 2. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại 3 2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong ... 3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu: Vấn đề hợp đồng mua bán hàng hóa cũng chịu sự điều chỉnh của giao dịch dân sự vô hiệu và hợp đồng dân sự vô hiệu. Điều 127 Bộ luật dân sự về giao dịch dân ... hợp đồng mua bán hàng hóa 5 3.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa 5 3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu 6 3.3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa 6 4....
 • 18
 • 4,531
 • 19
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

Kinh tế - Thương mại

... khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là hợp đồng mua bán hàng hoá trong đó các bên ký kết hợp đồng có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. Hàng hoá ... 2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế a. Là một hợp đồng mua bán hàng hoá, vì thế nó mang đầy đủ các đặc trưng của một hợp đồng mua bán hàng hoá Chủ thể của hợp đồng: Các thương ... 01-Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế). Như vậy có thể hiểu hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là sự thống nhất về ý chí giữa các bên trong quan hệ mua bán hàng hoá có yếu tố...
 • 80
 • 1,534
 • 7
Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam

Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... chọn luật áp dụng (khi các bên không đạt được sự thỏa thuận về luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng) 5.Pháp luật Việt Nam áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm: Bộ luật dân sự ... sau: + Công ước LaHay ngày 15/6/1955 về luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;+ Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Công ước Viena ký ngày ngày ... pháp luật hiện hành giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng...
 • 109
 • 2,172
 • 9
một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa

một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng mua bán hàng hóa 2. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa 3. Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa 4. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa 5.Giao kết hợp đồng của mua bán hàng ... pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1)Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa 2) Các văn bản pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa II) Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa 1. ... đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa. B- NỘI DUNG I ) Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1)Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa Quan hệ mua bán hàng hóa đươc xác...
 • 29
 • 1,142
 • 4
Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Kinh tế - Thương mại

... hợp đồng mới từ đó đi đến thỏa thuận và ký kết hợp đồng. 6. Quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty FECON6.1. Quá trình thực hiện hợp đồng Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa ... không được quy định trong hợp đồng thì được áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa là chủng loại hợp đồng được ký chủ yếu khi công ... lời có tác dụng thiết lập sự ưng thuận của các bên về việc xác lập hợp đồng. 2.4. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa Luật thương mại 1997 quy định Hợp đồng mua bán hàng hoá phải có các nội...
 • 63
 • 1,196
 • 6

Xem thêm