luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Quản trị kinh doanh

... cục luận văn: 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực: 5 1.1.1. Tầm quan trọng của quản ... tích định lượng Học viên: Đỗ Thị Thu Hằng Trang 42 Luận Văn Thạc Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II 2.1. ... lược quản trị nguồn nhân lực tại công ty cần xây dựng được một hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân thật khoa học, thật chính Học viên: Đỗ Thị Thu Hằng Trang 44 Luận Văn...
 • 5
 • 6,392
 • 208
Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Cần Thơ đến 2020

Luận văn thạc Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Cần Thơ đến 2020

Thạc sĩ - Cao học

... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁ CDNVVN1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực v à phát triển nguồn nhân lực trong cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ:1.1.1. Nguồn nhân lực: Khái niệm nguồn nhân lực đ ược ... 633.1.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực: 633.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực: 643.1.3. Dự báo nguồn nhân lực: 653.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN tạiTP. ... triển nguồn nhân lực : Giáodục là tiền đề để phát triển nguồn nhân lực. Cải thiện cơ cấu thông qua phát triển nguồn nhân lực 35- Các nhân tố thuộc môi trường nội bộ: Chính sách thu hút nguồn nhân...
 • 128
 • 5,150
 • 35
Tài liệu Luận văn: “Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT” potx

Tài liệu Luận văn: “Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT” potx

Quản trị kinh doanh

... LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰCQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4 1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.1. Những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.2. Vai trò của quản ... của quản trị nguồn nhân lực 9 1.2. Nội dung của hoạt động quản trị nguồn nhân lực 14 1.2.1.Quan điểm về quản trị nguồn nhân lực 14 1.2.2. Nội dung hệ thống của quản trị nguồn nhân lực 18 1.3. ... đến cấp quản lý thấp nhất đều phải quản trị nguồn nhân lực. - Với các tổ chức nhỏ: hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiếm khi có bộ phận chuyên môn hóa quản trị nguồn nhân lực. Người quản lý...
 • 44
 • 3,180
 • 8
luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf

luận văn:Hoàn thiện quảnnguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf

Quản trị kinh doanh

... triển. 15 2. Quảnnguồn nhân lực quản trị. 15 2.1. Khái niệm. 15 2.2. Nội dung của quảnnguồn nhân lực quản trị. 15 2.2.1. Lựa chọn và tuyển dụng nguồn nhân lực quản trị. 15 2.2.2. ... 2. Quảnnguồn nhân lực quản trị. 2.1. Khái niệm. Quảnnguồn nhân lực quản trị là việc dùng các biện pháp kinh tế, xã hội, tinh thần và các biện pháp khác tác động vào các cán bộ quản ... Được thực tập tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái, nhận thấy nguồn nhân lực quản trị tại công ty còn có rất nhiều vấn đề và việc quản lý, sử dụng nguồn nhân lực quản trị tại công ty chưa thật...
 • 57
 • 2,143
 • 6
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... cực1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC1.1.1. Khái niệm: Quản trị nguồn nhân lực là nghệ thuật chọn lựa và sử dụng nhân viên sao cho năng suất và chất lượng công ... tập thể và các giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa là cho nhân viên thoả mãn với công việc và doanh nghiệp. 1.2. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực: + Trả lương ... kinh doanh đòi hỏi các quản trị gia của tất cả các cấp đều phải có kiến thức về quản trị nhân sự.1.1.3. Chức năng :Các hoạt động liên quan đế quản trị nguồn nhân lực rất đa dạng và thay đổi...
 • 25
 • 2,118
 • 17
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒNNHÂN LỰC 1.1. Khi niệm, vai trị v nhiệm vụ của quản trị nguồn nhn lực 1.1.1. Khi niệm Quản trị nguồn nhân lực là việc họach định tuyển mộ, tuyển ... tác quản trị đòi hỏi các quản trị gia phải ứng dụngnhuần nhuyễn cả 3 chức năng. 1.2.4. Vai trị của quản trị nguồn nhn lực  Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực ... doanhđòi hỏi nhà quản trị có kiến thức về quản trị nhân sự. 1.2. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực Các họat động liên quan đến quản trị nguồn nhân lực đều rất đa dạng và thay đổitrong các tổ...
 • 16
 • 1,719
 • 8
luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn pptx

luận văn:Hoàn thiện quảnnguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn pptx

Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC. I. Nguồn nhân lựcquảnnguồn nhân lực: 1. Khái niệm về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi ... thiện quảnnguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn” Nội dung của chuyên đề bao gồm: Chương 1: Lý luận chung về nguồn nhân lựcquảnnguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực ... II. Nội dung quảnnguồn nhân lực: Các nội dung cơ bản của quảnnguồn nhân lực: - Lập chiến lược nguồn nhân lực: là quá trình lựa chọn hoặc thiết lập chiến lược nguồn nhân lực và các quá...
 • 71
 • 2,197
 • 11
Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

Luận văn thạc vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

Thạc sĩ - Cao học

... lý luận về quản trị nguồn nhân lực Trang 01 1.1. Nguồn nhân lực đối với các Doanh nghiệp Trang 01 1.1.1. Khái niệm Trang 01 1.1.2.Các yếu tố của nguồn nhân lực Trang 02 1.1.3. Phát triển nguồn ... loại nguồn lực cho xã hội.Trong các loại nguồn lực ( vật lực, tài lực, nhân lực) thì phát triển nguồn nhân lực giữ vai trị trung tâm và đặc biệt quan trọng. Để phát triển nhân lực một cách ... http://www.ebook.edu.vn 2 Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở tầm vi mơ và cĩ hai mục tiêu cơ bản : * Sử dụng cĩ hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng...
 • 85
 • 3,796
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC

LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCVẤN ĐỀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... vàLÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC1.1. Nguồn nhân lực 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực Hiện nay nguồn nhân lựcnguồn lực quan ... động, nâng cao uy tín của doanh Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của tổ chức ( nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ, nguồn lực vật chất…) ở chỗ nguồn nhân lực của tổ chứcđược đặc trưng ... nguồn nhân lực của đất nước trước ngưỡng cửa hội nhập nền kinh tế khuvực và thế giới.1.2. Quản trị nguồn nhân lực 1.2.1. Khái niệm Quản lý nguồn nhân lực liên quan đến con người và những nhân...
 • 14
 • 1,842
 • 4
Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây thành phố doc

Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây thành phố doc

Quản trị kinh doanh

... qun tr ngun nhân lc ca Công ty qua các mt nh: + Phân tích công vic; + Hoch đnh ngun nhân lc; + Tuyn dng nhân s; + S dng nhân s; + ào to và phát trin ngun nhân lc; + ... Vnăhóaătăchc Qunătrăngună nhân lc Sămngămcătiêu doanh nghip Căchătăchc Ơoătoăphát trinănhơnălc Duy trì ngună nhân lc Mcătiêu QTNNL Thu hút nhân lc QunătrăngunănhơnălcăvƠăcácăyuătămôiătrng ... tr ngun nhân lc và nghiên cu thc trng qun tr ngun nhân lc ti Công ty in thoi Tây Thành ph thông qua vic phân tích tình hình áp dng các chính sách v qun tr ngun nhân lc,...
 • 178
 • 1,735
 • 5
Luận văn: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH OLAM docx

Luận văn: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH OLAM docx

Quản trị kinh doanh

... quản trị nguồn nhân lực của Doanh nghiệp với nục đích: trong chừng mực nào đó có thể nêu lên một số điểm mạnh cần phát huy cũng như các điểm yếu cần khắc phục từ hoạt động quản trị nguồn nhân ... Giám Đốc Quản Đốc Nhà Máy P.Kim Sốt P.m Bo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN SVTT: NGUYỄN THANH TUẤN Trang 17 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ... trường Mỹ. Với khả LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN SVTT: NGUYỄN THANH TUẤN Trang 13 cơng đồn với nhà quản trị, đề ra chính sách về quảnnguồn nhân sự một các có...
 • 43
 • 2,020
 • 3

Xem thêm