luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên

Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MTV CHOKCHAI MUKDAHAN VIỆT NAM

Luận văn thạc PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MTV CHOKCHAI MUKDAHAN VIỆT NAM

Kinh tế

... lý luận, thực tiễn phát triển nguồn nhân lực như: khái niệm, vai trò nguồn nhân lực; đánh giá thực trạng nguồn nhân lực; nguyên nhân, phương hướng, giải pháp khả thi phát triển nguồn nhân lực ... tài 7 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm Nguồn nhân lực nguồn lực người, nguồn lực xem xét hai khía cạnh ... lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực - Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Chokchai Mukdahan Việt Nam thời gian qua, rút nguyên nhân yếu phát triển...
 • 115
 • 554
 • 2
Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (full)

Luận văn thạc Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (full)

Kinh tế

... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò phát triển nguồn nhân lực ... Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung” để thực luận văn tốt nghiệp thạc Hy vọng rằng, luận văn góp phần hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực Công ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.KHÁI NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm a Nhân lực Nhân lực hiểu toàn khả thể lực trí lực người vận dụng trình lao...
 • 111
 • 761
 • 3
Luận văn thạc sĩ Phát triển nguốn nhân lực tại công ty Kintetsu World Express Việt Nam đến năm 2020

Luận văn thạc Phát triển nguốn nhân lực tại công ty Kintetsu World Express Việt Nam đến năm 2020

Kinh tế

... o công ty ch ng ngu n nhân l c y u, công tác phát tri n ngu n nhân l c c i hi u qu c nhu c u c a công ty v ngu n nhân l c Vì v y mà vi c phát tri n ngu n nhân l c phù h p v ng phát tri n c a công ... Toàn công ty có 5.56% nhân viên có ch ng ch ng anh B, 3.97% nhân viên có b ng a A Kh i nhân viên th công ty làm vi c thông th o h n t , nhiên m thành th u, c bi t excel v n b h n ch áp d ng công ... n ngu n nhân l c t i công ty TNHH Kintetsu World Express Vi t Nam : Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH Kintetsu World Express Vi t Nam LÝ THUY T V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C...
 • 118
 • 532
 • 3
620 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội (64tr)

620 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội (64tr)

Quản trị kinh doanh

... nghiệp thuộc tổng công ty Máy thiết bị công nghiệp thuộc công nghiệp, chiến lợc phát triển công ty phảI nằm chiến lợc phát triển chung tổng công ty Đối với công nghiệp, công ty phảI thực tiêu ... hạn thành viên khí Hà nội doanh nghiệp đợc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập tự chủ, thành viên công ty máy thiết bị công nghiệp Tên công ty: công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên ... điểm lao động công ty Lực lợng lao động công ty tính binh quân năm 2005 823 ngời nhân viên nam chiếm tỷ trọng lớn 77,76% Độ tuổi bình quân lao động công ty 39,09 tuổi Cán công nhân viên có trình...
 • 64
 • 542
 • 0
685 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội

685 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... nghiệp thuộc tổng công ty Máy thiết bị công nghiệp thuộc công nghiệp, chiến lợc phát triển công ty phảI nằm chiến lợc phát triển chung tổng công ty Đối với công nghiệp, công ty phảI thực tiêu ... hạn thành viên khí Hà nội doanh nghiệp đợc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập tự chủ, thành viên công ty máy thiết bị công nghiệp Tên công ty: công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên ... điểm lao động công ty Lực lợng lao động công ty tính binh quân năm 2005 823 ngời nhân viên nam chiếm tỷ trọng lớn 77,76% Độ tuổi bình quân lao động công ty 39,09 tuổi Cán công nhân viên có trình...
 • 64
 • 394
 • 0
Cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long

Cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long

Kinh tế - Quản lý

... TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 2.1 Quá trình hình thành giai đoạn phát triển Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long Công ty Thuốc Thăng ... đào tạo, phát triển Công ty 2.5 Phân tích thực trạng kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long 2.5.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Để ... tạo, phát triển nguồn nhân lực cách có hệ thống hướng, Công ty tiến hành xây dựng sơ đồ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sau: Sơ đồ 3: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành...
 • 104
 • 505
 • 1
Cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long

Cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long

Kinh tế - Thương mại

... TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 2.1 Quá trình hình thành giai đoạn phát triển Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long Công ty Thuốc Thăng ... đào tạo, phát triển Công ty 2.5 Phân tích thực trạng kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long 2.5.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Để ... tạo, phát triển nguồn nhân lực cách có hệ thống hướng, Công ty tiến hành xây dựng sơ đồ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sau: Sơ đồ 3: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành...
 • 103
 • 356
 • 1
phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên môi trƣờng đô thị nha trang đến năm 2020

phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên môi trƣờng đô thị nha trang đến năm 2020

Kinh tế

... lý luận phát triển nguồn nhân lực sau: Khái quát nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực; Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực ... số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang chương luận văn 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƢỜNG ... NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG 2.2.1 Giới thiệu khái quát nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 2.2.1.1 Nguồn...
 • 149
 • 267
 • 3
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng công cộng TPHCM Chuyên đề tốt nghiệp TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng công cộng TPHCM Chuyên đề tốt nghiệp TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế

Quản trị kinh doanh

... thích h - o phát tri n ngu n nhân l o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty Nghiên c u th c tr ng k t qu - o ngu n nhân l c t i công ty ng gi o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty ng ph m vi ... b công nhân viên công ty u: Nghiên c u lý thuy t: tìm hi u h c thuy t v o phát tri n ngu n nhân l c ng n c u: Thông qua k t qu kh o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH MTV Chi u sáng công ... b công nhân viên v o phát tri n ngu n nhân l c c a Công ty SVTH: Nguy n Th Khiêm GVHD: Th y Tr K t c u: g I lý lu n v o phát tri n ngu n nhân l c II: T ng quan v Công ty TNHH MTV Chi u sáng công...
 • 68
 • 302
 • 0
thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Việt Tiến

thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Việt Tiến

Kinh tế - Quản lý

... TY TRÁCH NHIỆM Page HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TIẾN 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thành viên Việt Tiến 1.1.1 Thông tin chung công ty TNHH thành viên Việt Tiến - Trụ sở chính: ... vốn công ty lên đến số Page 25 tỷ đồng số công nhân viên thức 120 nhân viên 1.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH thành viên Việt Tiến 1.2.1 Chức công ty  Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nghề mà công ... liên tục công ty công tác nhân sự, nhằm đảm bảo cho công ty có đủ nhân lực có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển Công tyNguồn lao động chủ yếu công ty phần...
 • 57
 • 619
 • 2
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi nam nghệ an

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi nam nghệ an

Kinh tế

... cách hiệu Công ty xác định nguồn nhân lực vũ khí chiến lược công ty Ngay từ tuyển dụng nhân viên mới, công ty tiến hành công tác đào tạo phát 33 triển nguồn nhân lực Công ty cho nhân viên tìm ... tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An” để viết luận văn Thạc nhằm đóng góp phần nhỏ vào việc thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian ... ty 40 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 40 2.2.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 45 2.2.3 Công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An ...
 • 104
 • 366
 • 1
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất và dịch vụ Thảo Nguyên Đông Á

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất và dịch vụ Thảo Nguyên Đông Á

Quản trị kinh doanh

... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN ĐÔNG Á 2.1 : Tổng quan tình hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty tnhh ... của công ty Về chất lượng nguồn nhân lực được thể ở chỉ tiêu Thể lực Trí lực, về Thể lực của người lao động công ty sở hữu nguồn nhân lực trẻ, nguồn nhân lực dồi về sức khỏe, công ty ... mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vì vậy, công ty đã đưa quan điểm, định hướng chiến lược công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực như: - Xây dựng quản lý công tác đào tạo nguồn...
 • 63
 • 224
 • 0
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị thành phố hồ chí minh đến năm 2020 nguyễn văn sơn

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị thành phố hồ chí minh đến năm 2020 nguyễn văn sơn

Kinh tế

... Công ty TNHH thành viên môi trư ng ñô th TP H Chí Minh Chương ho ch ñ nh chi n lư c ngu n nhân l c cho Công ty Chương 33 Chương 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG HO T ð NG C A CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN ... NG HO T ð NG C A CÔNG TY 31 TNHH M T THÀNH VIÊN MÔI TRƯ NG ðÔ TH TP HCM 2.1 GI I THI U V CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MÔI TRƯ NG ðÔ TH TP HCM 33 27 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 2.1.2 ... trư ng bên trong) c a Công ty TNHH m t thành viên môi trư ng ñô th TP HCM, ñ c bi t y u t v phát tri n ngu n nhân l c c a Công ty T ñó rút ñư c nh ng ñi m m nh Công ty c n phát huy nh ng ñi m y...
 • 95
 • 490
 • 0
175 Cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 1 thành viên Thuốc lá Thăng Long

175 Cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 1 thành viên Thuốc lá Thăng Long

Quản trị kinh doanh

... TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 2.1 Quá trình hình thành giai đoạn phát triển Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long Công ty Thuốc Thăng ... đào tạo, phát triển Công ty 2.5 Phân tích thực trạng kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long 2.5.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Để ... tạo, phát triển nguồn nhân lực cách có hệ thống hướng, Công ty tiến hành xây dựng sơ đồ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sau: Sơ đồ 3: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành...
 • 103
 • 481
 • 1
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP HCM (citenco) đến năm 2020

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP HCM (citenco) đến năm 2020

Kinh tế - Quản lý

... Vietstar, Công ty Tâm Sinh Strate Human Resource Nghĩa, Công ty Thành gic Management, Công, Công ty Keppel Blackwell Publishers Ltd Seghers Engineering, Công ty CP Năng lư ng Môi trư ng Các công ty ... trư ng bên trong) c a Công ty TNHH m t thành viên môi trư ng ñô th TP HCM, ñ c bi t y u t v phát tri n ngu n nhân l c c a Công ty T ñó rút ñư c nh ng ñi m m nh Công ty c n phát huy nh ng ñi m y ... c phát tri n ngu n nhân l c nh m th c hi n m c tiêu chung chi n kinh doanh c a Công ty h t s c c n thi t Chính v y tác gi ch n ñ tài “Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c cho Công ty TNHH m t thành...
 • 103
 • 330
 • 0
Phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl

Phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl

Kinh tế

... phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Vinpearl Chương Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Vinpearl 8 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN ... trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Vinpearl thời gian qua - Khảo sát ý kiến nhân viên để phát bất cập sách phát triển nguồn nhân lực Công ty 3 - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển ... nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl” để làm luận văn, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Mục tiêu...
 • 128
 • 822
 • 1
Tóm tắt luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình

Tóm tắt luận văn thạc phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình

Thạc sĩ - Cao học

... tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức Đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn hoạt ñộng tổ chức nhằm tìm cách trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức ñó Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Mục ñích ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục ñích cuối ñào tạo phát triển nguồn nhân lực ñó nhằm sử dụng tối ña nguồn nhân lực có nâng ... tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực ñể nâng cao chất lượng ñội ngũ nguồn nhân lực ñáp ứng công việc giai ñoạn Mục ñích ñề tài Đề tài ñưa sở lý luận công tác phát triển nguồn nhân lực, từ ñó...
 • 13
 • 323
 • 1
Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp potx

Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp potx

Kinh tế - Thương mại

... động phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành Mục tiêu đánh giá hoạt động phát triển nguồn nhân lực công ty Chương III: Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty ... nguồn nhân lực , nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Chương II: Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành ... ty CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Lý luận chung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nội dung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực...
 • 42
 • 567
 • 0
Luận văn cao học Phát triển nguồn nhân lực Tại Công ty CP Sông Đà 4 đến năm 2020

Luận văn cao học Phát triển nguồn nhân lực Tại Công ty CP Sông Đà 4 đến năm 2020

Kinh tế

... trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty CP Sông Đà Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà đến năm 2020 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ... nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà đến năm 2020 5 Một là: Hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực DN Hai là: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn ... nguồn nhân lực Công ty 94 3.1.3.1 Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 94 3.1.3.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty đến năm 2020 95 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN...
 • 124
 • 560
 • 3

Xem thêm