luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH – TỈNH QUẢNG NAM doc

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH – TỈNH QUẢNG NAM doc

Thạc sĩ - Cao học

... ñ phát tri n kinh t nông thôn; (3) T p trung xây d ng k t c u h t ng ph c v s nghi p phát tri n nông nghi p nông thôn 3.2.2 M c tiêu chi n lư c phát tri n nông nghi p huy n Phú Ninh M c Tiêu phát ... thay ñ i công ngh 1.2.2 Khái ni m phát tri n nông nghi p Phát tri n nông nghi p đư c hi u q trình tăng ti n v m i m t c a s n xu t nông nghi p Phát tri n nông nghi p đư c xem q trình bi n đ ... ng ñ a bàn nông thôn 3.1.3 Phát tri n nông nghi p g n li n v i xây d ng nông thôn m i b o v môi trư ng Cơng tác xóa đói gi m nghèo trư c m t nhi m v quan tr ng huy n t l nghèo cao S phát tri n...
 • 27
 • 1,073
 • 3
LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH – TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH – TỈNH QUẢNG NAM

Quản trị kinh doanh

... phát triển kinh tế nông thôn; (3) Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn 3.2.2 Mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh Mục Tiêu phát ... LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phát triển nông nghiệp xu tất yếu tiến trình phát triển xã hội Để phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh, cần phải: Rà sốt cơng tác quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phát ... trạng phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh năm qua Phương hướng giải pháp có sở khoa học, có tính khả thi nhằm phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh Nội dung luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận phát...
 • 27
 • 169
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở TỈNH bắc GIANG HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở TỈNH bắc GIANG HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH BẮC GIANG 11 1.1 Một số vấn đề chung phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn 1.2 Quan niệm, nội dung vai trò phát triển ... nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn thời gian tới Phạm Xuân Nam (1997), Phát triển nông thôn Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội Cuốn sách tác giả trình bày nội dung phát triển KT-XH nông thôn ... dân nông thôn ngày tốt đẹp 2.2 Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân vấn đề đặt từ thực trạng phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn Bắc Giang 2.2.1 Thành tựu phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn...
 • 94
 • 534
 • 1
Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẾ SƠN potx

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẾ SƠN potx

Thạc sĩ - Cao học

... VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N NÔNG NGHI P C A HUY N QU SƠN 3.1 Phương hư ng phát tri n nông nghi p 3.1.1 Phương hư ng phát tri n chung Phát tri n nông nghi p m t cách toàn di n theo hư ng phát huy l ... sinh ho t 2.2.3 Các sách phát tri n nông nghi p - Công tác quy ho ch phát tri n nông nghi p Huy n chưa l p quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch phát tri n ngành nông nghi p Ch y u m i ... phát tri n th i gian ñ n 6 C u trúc c a lu n văn Ngồi ph n m đ u k t lu n, c u trúc lu n văn g m chương sau: Chương 1: Cơ s lý lu n v phát tri n nông nghi p Chương 2: Th c tr ng phát tri n nông...
 • 26
 • 399
 • 3
Luận văn thạc sĩ: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO DỊCH BỆNH TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIS pot

Luận văn thạc sĩ: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO DỊCH BỆNH TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIS pot

Thạc sĩ - Cao học

... NGHỆ THÔNG TIN ĐỖ VĂN XUÂN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO DỊCH BỆNH TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIS Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC Người hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG VĂN ... chia sẻ thông tin thông qua mạng toàn cầu cách kết hợp GIS Web hay gọi WebGIS Bên cạnh đó, xu hƣớng chia se dƣ liêu , ̉ ̃ ̣ phát triển phần mềm công nghệ mã nguồn mở đƣợc quan tâm nƣớc phát triển ... cảm ơn! Đỗ Văn Xuân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn TÓM TẮT GIS đời đƣợc phát triển mạnh năm gần Cùng với bùng nổ công nghệ Internet, GIS phát triển công...
 • 89
 • 422
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH THÁI BÌNH

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH THÁI BÌNH

Kinh tế

... 3.3.1.1 Phát triển đồng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững Thứ nhất, phát triển hệ thống thủy lợi Thứ hai, phát triển hệ thống đường giao thông nông ... công nghiệp Nền nông nghiệp phát triển kết trình phát triển nông nghiệp 1.1.1.3 Phát triển nông nghiệp bền vững Theo tổ chức lương thực Nông nghiệp (FAO, 1992) định nghĩa: Phát triển nơng nghiệp ... phát triển kinh tế bền vững chung đất nước - Đề tài phát triển nông nghiệp hàng hóa Việt Nam - thực trạng giải pháp” Luận văn Thạc kinh tế, Đặng Thị Tố Tâm lại nghiên cứu sâu phát triển nông...
 • 25
 • 657
 • 5
luận văn thạc sĩ Phát Triển Truyền Thông Thương Hiệu Của Tổng Công Ty May Nhà Bè

luận văn thạc Phát Triển Truyền Thông Thương Hiệu Của Tổng Công Ty May Nhà Bè

Kinh tế

... lý” Những sở lý luận truyền thông thương hiệu, công cụ truyền thông thương hiệu khái niệm liên quan sách tảng cho cở sở lý luận nghiên cứu thực trạng đề tài luận văn Luận văn thạc sĩ, trường đại ... truyền thông Công nghệ thông tin phát triển mở nhiều phương thức truyền thông doanh nghiệp cần theo kịp phát triển, phải kịp thời lựa chọn phương thức truyền thông bắt kịp với tốc độ phát triển ... 20 21 21 1.2 Truyền thông thương hiệu phát triển truyền thông thương hiệu Khái niệm truyền thông thương hiệu phát triển truyền thông thương 1.2.1 hiệu - Khái niệm truyền thông thương hiệu Theo...
 • 97
 • 2,086
 • 4
Luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp Huyện EaH''''''''''''''''Leo, Tỉnh Đăk Lăk (full)

Luận văn thạc Phát triển nông nghiệp Huyện EaH''''''''''''''''Leo, Tỉnh Đăk Lăk (full)

Kinh tế

... cầu d Phát triển nơng nghiệp góp phần phát triển nơng thơn Phát triển nơng nghiệp phát triển nơng thơn có quan hệ hữu điều kiện PTNN tạo điều kiện tích luỹ để đầu tƣ phát triển hạ tầng nông thôn ... đề phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam năm tới” PGS.TS Bùi Bá Bổng (2004) đề giải pháp để phát triển nông nghiệp nông thôn năm đến là: Tiếp tục thực chủ trƣơng chuyển dịch cấu kinh tế nông ... cƣ nông thôn Khi nông thôn phát triển tạo điều kiện sử dụng hiệu nguồn lực để thúc đẩy SXNN tăng trƣởng Phát triển nông thôn chiến lƣợc hoạt động nhằm cải thiện đời sống kinh tế, xã hội, văn...
 • 117
 • 403
 • 5
Luận văn thạc sĩ Phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu - Nghiên cứu thực nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Luận văn thạc Phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu - Nghiên cứu thực nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Kinh tế

... ngoại sinh phát triển hệ thống tài (mức độ phát triển hệ thống tài xác định trước ứng với trình độ phát triển kinh tế) với yếu tố nội sinh (mức độ phát triển hệ thống tài đơn phản ánh phát triển kinh ... vai trò phát trỉển đưa bao gồm: Thứ nhất, phát triển hệ thống tài điều kiện cần cho phát triển kinh tế Thứ hai, phát triển hệ thống tài nguồn tạo nên lợi so sánh 22 Tuy nhiên, phát triển hệ ... lượng phát triển hệ thống tài Các quan điểm cho phát triển hệ thống tài phát huy tác dụng hỗ trợ hệ thống thể chế sách tốt Tuy nhiên, phát triển hệ thống tài khơng phải điều kiện đủ cho phát triển...
 • 122
 • 922
 • 1
LUẬN VĂN THẠC SĨ : PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC : PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NAM

Kinh tế

... Máy rút ti n t đ ng Argibank: Ngân Hàng Nơng Nghi p Và Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam BIDV: Ngân Hàng Đ u Tư Và Phát Tri n CNTT: Công ngh thông tin ĐVCNT: Đơn v ch p nh n th EXIMBANK: Ngân Hàng ... v c dân cư ñ ñ u tư phát tri n Hơn n a, v i s phát tri n c a c a 30 công ngh thông tin s h i nh p kinh t Vi t nam vào n n kinh t khu v c th gi i, th i gian g n ñây thúc ñ y phát tri n phương th ... tri u th ) (Xem b ng 2.1) B ng 2.1: S lư ng th phát hành s Ngân hàng phát hành th 2006-2011 S ngân hàng Năm phát hành th hành (Lũy k ) Th t T ng s th phát (Tri u th lũy k ) 2006 17 5.1 2007 22 9.34...
 • 103
 • 360
 • 0
Luận văn thạc sĩ phát triển nông nghiệp huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Luận văn thạc phát triển nông nghiệp huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Thạc sĩ - Cao học

... cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: luận văn nghiên cứu phát triển nông nghiệp mặt khai thác sử ... lý luận thực tiễn địa phương để đề phương hướng giải phát triển nông nghiệp huyện Ngọc Hồi Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận phát ... nào, nước có điểm xuất phát từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, muốn xây dựng kinh tế phát triển đại - Tác giả Nguyễn Bá Cầu (2011), luận văn Thạc kinh tế “ Phát triển nông nghiệp địa bàn huyện...
 • 101
 • 284
 • 4
Luận văn thạc sĩ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

Luận văn thạc phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

Thạc sĩ - Cao học

... mặt khác phát triển mặt khác phát triển nông nghiệp tảng phát triển vấn đề phát triển nơng nghiệp ln mối quan tâm nghiên cứu nhà lý luận, nhà kinh tế học, nhà làm sách tổ chức phát triển Từ ñổi ... nơng nghiệp, nông thôn vào phát triển chung quốc dân to lớn Phát triển nông nghiệp, nông thôn trình tất yếu cải thiện cách bền vững kinh tế, xã hội, văn hóa mơi trường… ðể phát triển nơng nghiệp, ... HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ THỦY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn...
 • 114
 • 319
 • 3
luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

luận văn thạc Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo khoa học

... Minh Cả Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc Kinh tế phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 12 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin ... xuất Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế nói chung nơng nghiệp nơng thôn Khánh Vĩnh năm qua cho thấy việc nghiên cứu phát triển nông nghiệp huyện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp ... luận; đề tài nghiên cứu gồm nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh Chương 3: Những giải pháp đẩy mạnh phát triển...
 • 26
 • 261
 • 0
luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp huyện Quế Sơn

luận văn thạc Phát triển nông nghiệp huyện Quế Sơn

Quản trị kinh doanh

... giải pháp phát triển thời gian ñến Footer Page of 16 Header Page of 16 6 Cấu trúc luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, cấu trúc luận văn gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nông nghiệp ... sách phát triển nơng nghiệp - Cơng tác quy hoạch phát triển nông nghiệp Huyện chưa lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Chủ yếu dừng mức ñộ lập ñề án phát ... Phương hướng phát triển ngành nội nông nghiệp Phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi): Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Quy hoạch, ưu tiên phát triển loại trồng...
 • 26
 • 118
 • 0
LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020

LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020

Quản trị kinh doanh

... cho vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn mục tiêu nâng cao thu nhập nông hộ nội dung khơng thể tách rời sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - Những nghiên cứu phát triển nông nghiệp ... niệm phát triển nông nghiệp a Phát triển nông nghiệp Để hiểu rõ quan niệm phát triển nông nghiệp, từ khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế - Phát triển kinh tế Hiện có nhiều quan niệm khác phát ... tế, hội để nông nghiệp phát triển theo hướng lấy thị trường toàn cầu làm để phát triển Một nghiên cứu phát triển nông nghiệp tỉnh miền Trung, luận án tiến Phát triển bền vững nông nghiệp...
 • 278
 • 489
 • 0
luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Têh tỉnh Lâm Đồng

luận văn thạc Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Têh tỉnh Lâm Đồng

Quản trị kinh doanh

... 1.2 Phát triển nông nghiệp 1.2.1 Khái niệm tăng trưởng, phát triển phát triển nông nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm tăng trưởng phát triển Theo nghĩa chung nhất, tăng trưởng nhiều sản phẩm hơn, phát triển ... Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh 3.2.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh 3.2.1.1 Quan điểm phát triển - Phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế ... 1.2.1.3 Phát triển bền vững nông nghiệp Phát triển bảo đảm hài hoà kinh tế, xã hội môi trường 1.2.1.4 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển nông nghiệp...
 • 26
 • 218
 • 0
luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

luận văn thạc Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Quản trị kinh doanh

... xuất Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế nói chung nông nghiệp nông thôn Khánh Vĩnh năm qua cho thấy việc nghiên cứu phát triển nông nghiệp huyện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp ... Minh Cả Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc Kinh tế phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 12 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin ... hướng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh 3.1.4.1 Quan điểm phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh - Phát triển nông – lâm – thuỷ sản huyện phải thực mối quan hệ hữu với chiến lược phát triển...
 • 26
 • 231
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG bền VỮNG ở TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG bền VỮNG ở TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... 2002; Luận văn thạc kinh tế Phát triển nơng nghiệp hàng hóa Việt Nam, thực trạng giải pháp” Đặng Thị Tố Tâm, Đại học khoa học xã hội & nhân văn, 2010; Luận văn thạc kinh tế “Vai trò phát triển ... 9- 2008 Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn nông dân, PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc, Tạp chí lý luận trị, số 10, 2009 Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn, TS ... thác, sử dụng có hiệu Trong phạm vi luận văn, tác giả bàn tới phát triển nông nghiệp theo nghĩa rộng Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững bắt...
 • 90
 • 496
 • 1
Luận văn thạc sĩ Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Luận văn thạc Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Kinh tế

... 1.2.2 , nơng thơn 22 1.3 Các mơ hình phát tri nông thôn h 29 1.3.1 , n 29 1.3.2 , nông thôn 39 : , nông thôn 44 2.1 , , , nông thôn 44 2.1.1 , 44 2.1.2 ... CNH, H H tn c” - B Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam: “M t s v n v cơng nghi p hố, hi n i hố phát tri n nông nghi p kinh t nông thôn th i k 2001 – 2020” Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N ... v Phát tri n b n v ng” phát tri n b n v ng nông nghi p, nông thôn Lu n v n nêu th c tr ng v nông nghi p, nông thôn nh ng nh h ng, m c tiêu nh ng gi i pháp ch y u nh m t o ti n m i cho s phát...
 • 131
 • 350
 • 0
Luận văn thạc sĩ Phát triển du lịch nông thôn tại Nghệ An, nghiên cứu trường hợp Bản Hoa Tiên 2, Châu Tiến, Quỳ Châu

Luận văn thạc Phát triển du lịch nông thôn tại Nghệ An, nghiên cứu trường hợp Bản Hoa Tiên 2, Châu Tiến, Quỳ Châu

Kinh tế

... trúc luận văn 12 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH NÔNG THÔNPHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM 13 1.1 Cơ sở lí luận du lịch nơng thơn phát triển du lịch nông thôn ... nhằm phát triển du lịch nông thôn Nghệ An Hoa Tiến 12 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH NÔNG THÔNPHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lí luận du lịch nơng thơn phát ... TIẾN, QUỲ CHÂU 44 2.1 Tiềm phát triển du lịch nông thôn Nghệ An Quỳ Châu 44 2.1.1 Tiềm phát triển du lịch nông thôn Nghệ An 44 2.1.2 Tiềm phát triển du lịch nông thôn Quỳ Châu 46 2.2 Thực...
 • 122
 • 536
 • 1

Xem thêm