luận văn thạc sĩ hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu của tác giả huỳnh thị hồng vân năm 2011

quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng OCEANBANK VN

quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng OCEANBANK VN

Kinh tế

... nhánh Thăng Bình tác giả Nguyễn Lang, năm 2006 - Luận văn Thạc sĩ : Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tác giả Huỳnh Thị Hồng Vân , năm 2011 Những tài liệu, ... RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1.Khái niệm phân loại rủi ro tín dụngngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng Rủi ro tín dụng loại rủi ... ngân hàng thương mại 1.2.2 Mục tiêu tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng hoạt động của ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Công tác quản trị rủi ro tín dụng...
 • 49
 • 292
 • 0
kế toán bán hàng tại công ty tnhh xuất nhập khẩu thương mại quốc tế tân hòa phát

kế toán bán hàng tại công ty tnhh xuất nhập khẩu thương mại quốc tế tân hòa phát

Ngân hàng - Tín dụng

... Nội dung báo cáo thực tập gồm phần: Phần 1: Lý luận chung tổ chức công tác kế toán bán hàng doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quốc ... Khóa Báo Cáo Thực Tập Cuối PHẦNLUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng doanh nghiệp Bán hàng ... hàng ứng trước chiếm 1/2 đến 1/3 trị giá hàng xuất bán Số tiền lại toán sau giao đủ hàng cho người mua 1.1.5 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng xuất kho sở để tính trị giá...
 • 101
 • 401
 • 2
Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện hợp đồng NK tại công ty xuất nhập khẩu& Hợp tác quốc tế (COALIMEX).doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện hợp đồng NK tại công ty xuất nhập khẩu& Hợp tác quốc tế (COALIMEX).doc

Quản trị kinh doanh

... th tín dụng hủy ngang, th tín dụng hủy ngang xác nhận, th tín dụng hủy ngang miễn truy đòi, th tín dụng chuyển nhợng, th tín dụng tuần hoàn, th tín dụng giáp lng, Sau gửi đơn xin mở L/C, ngân ... lợng giá hàng hóa Từ đó, nhà nhập lựa chọn đối tác thích hợp cho - Nghiên cứu giá hàng hóa: Trên thị trờng hàng hóa giới, giá phản ánh mà điều tiết mối quan hệ hàng hóa Việc xác định đắn giá hàng ... giá trị nhập ngành xu hớng ngày giảm Trớc năm 1998, giá trị nhập ngành chiếm tỷ lệ chủ yếu giá trị nhập khẩu, thờng khoảng 80% Nhng sang đến năm 1999, giá trị giảm 40 rệt: năm 1999 44%, năm...
 • 99
 • 627
 • 2
Hoàn thiện quy trình HĐKD nhập khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và HTX quốc tế COALIMEX - Tổng Công ty than Việt Nam

Hoàn thiện quy trình HĐKD nhập khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và HTX quốc tế COALIMEX - Tổng Công ty than Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... tín dụng hủy ngang, th tín dụng hủy ngang xác nhận, th tín dụng hủy ngang miễn truy đòi, th tín dụng chuyển nhợng, th tín dụng tuần hoàn, th tín dụng giáp lng, 20 Sau gửi đơn xin mở L/C, ngân ... lợng giá hàng hóa Từ đó, nhà nhập lựa chọn đối tác thích hợp cho - Nghiên cứu giá hàng hóa: Trên thị trờng hàng hóa giới, giá phản ánh mà điều tiết mối quan hệ hàng hóa Việc xác định đắn giá hàng ... giá trị nhập ngành xu hớng ngày giảm Trớc năm 1997, giá trị nhập ngành chiếm tỷ lệ chủ yếu giá trị nhập khẩu, thờng khoảng 80% Nhng sang đến năm 1998, giá trị giảm rệt: năm 1998 44%, năm...
 • 99
 • 528
 • 5
Hoàn thiện quy trình HĐKD nhập khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và HTX quốc tế COALIMEX

Hoàn thiện quy trình HĐKD nhập khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và HTX quốc tế COALIMEX

Kinh tế - Thương mại

... tín dụng hủy ngang, th tín dụng hủy ngang xác nhận, th tín dụng hủy ngang miễn truy đòi, th tín dụng chuyển nhợng, th tín dụng tuần hoàn, th tín dụng giáp lng, 20 Sau gửi đơn xin mở L/C, ngân ... lợng giá hàng hóa Từ đó, nhà nhập lựa chọn đối tác thích hợp cho - Nghiên cứu giá hàng hóa: Trên thị trờng hàng hóa giới, giá phản ánh mà điều tiết mối quan hệ hàng hóa Việc xác định đắn giá hàng ... giá trị nhập ngành xu hớng ngày giảm Trớc năm 1997, giá trị nhập ngành chiếm tỷ lệ chủ yếu giá trị nhập khẩu, thờng khoảng 80% Nhng sang đến năm 1998, giá trị giảm rệt: năm 1998 44%, năm...
 • 99
 • 554
 • 3
những biện phát hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá của công ty xuất nhập khẩu hợp tác quốc tế coalimex

những biện phát hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá của công ty xuất nhập khẩu hợp tác quốc tế coalimex

Kinh tế - Quản lý

... Khỡi kinh doanh Khỡi quản l Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng C.B.D hp tác hp tác hp tác hp tác xut nhp A đèu lao lao lao lao khu khu t đng đng đng đng Chi nhánh Chi nhánh quản ninh H chí minh ... hng hoỏ t doanh nghip xut sang doanh nghip nhp khu cú th xy nhiu ri ro tn tht cựng vi vic phỏt trin ngnh bo him nhm chia s ri ro mua bo him cho hng hoỏ tr nờn quen thuc vi doanh nghip nhp khu ... hp ng bo him doanh nghip phi nm rừ cỏc iu kin bo him c im hng hoỏ cht lng tu ch d oỏn cỏc ri ro chung ro c ý hao ht t nhiờn, bao bỡ cú th xy tỡnh hỡnh chớnh tr thỏi cỏc nc i vi vit nam m tu i...
 • 57
 • 406
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán l­ưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS) - Bộ th­ương mại.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán l­ưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS) - Bộ th­ương mại.DOC

Kế toán

... đồng thời giảm thiệt hại cho đơn vị 3.3 Các phơng pháp tính giá trị hàng xuất bán Trị giá hàng bán đợc tính lần vào cuối tháng để định giá trị thực tế hàng hoá bán kết nghiệp vụ bán hàng nhiều ... pháp này, trị giá hàng hoá đợc xác định theo lô giữ nguyên từ lúc nhập vào kho lúc xuất bán, xuất bán hàng hoá tính theo giá trị thực tế hàng hoá Ưu điểm phơng pháp tính giá hợp lý, khoa học, áp ... phơng pháp tính trị giá hàng xuất bán, phơng pháp u điểm, nhợc điểm định, đợc áp dụng điều kiện định kết định Trị giá hàng xuất bán đợc xác định phơng pháp sau: - Phơng pháp giá trị thực...
 • 117
 • 503
 • 0
Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không tại Bảo Việt - Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không tại Bảo Việt - Nguyễn Thị Thanh Xuân

Báo cáo khoa học

... Vì muốn tránh rủi ro ngời không dám làm việc nh họ chẳng thu đợc Hơn nữa, tránh rủi ro với rủi ro né tránh đợc mà sồng lại nhiều rủi ro bất ngờ né tránh đợc b) Ngăn ngừa hạn chế rủi ro, tổn ... đòi hỏi an toàn cao tính mạng ngời giá trị tài sản máy bay, hàng hoá mà mang theo Các chuyến bay dân dụng đòi hỏi an toàn cao tính mạng ngời, giá trị tài sản máy bay hàng hoá mà mang theo, dừng ... Về giá trị tăng thêm Ngoài ra, phần khiếu nại điều khoản giá trị tăng thêm Tức là, ngời đợc bảo hiểm kí kết hợp đồng giá trị tăng thêm cho hàng hoá đợc bảo hiểm giá trị thoả thuận hàng hoá đợc...
 • 98
 • 872
 • 5
Quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Quản trị kinh doanh

... giá hàng hoá đợc xác định sau + phơng pháp xác định giá: giá thâm nhập thị trờng giá hớt váng giá trung lập + giảm giá (discount): ngời ta vào giá tính toán bớt khoản tiền định gọi giảm giá 2.8 ... trờng giới đợc xác định nh sau: giá hàng hoá thị trờng = giá hàng hoá + phí bảo hiểm + cớc phí = C + = I + F CIF Nếu bỏ qua yếu tố tác động tới giá hàng hoá thị trờng, giá hàng hoá thị trờng giới ... Tên hàng mã hiệu hàng hoá danh mục hàng hoá thống VD: mô-tơ điện, mục 100.101 Tuy nhiên, thực tế, tên hàng hoá đợc ghi gồm: tên xác hàng hoá, quy cách hàng hoá, nhãn hiệu hàng hoá, công dụng hàng...
 • 92
 • 1,152
 • 3
Tổ chức công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại Công ty xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật IMS

Tổ chức công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại Công ty xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật IMS

Kế toán

... việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế mà trình công nghiệp hoá đại hoá nớc ta Hoạt động kinh doanh nhập mặt tạo điều kiện cho phát triển kinh tế nớc, mặt khác góp phần giải vấn đề xã hội quan ... (giao cho khách hàng) AA2005-T Ngày 07 tháng 10 năm 2010 043573 đơn vị bán hàng: Công ty Thanh Phụng địa chỉ: 444 đội cấn, ba đình, hà nội Mã số thuế: 0100507883-1 Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn ... dn :Cao Th Diu [Year] Tổng cộng tiền toán 6.835.137 Số tiền chữ: sáu triệu, tám trăm ba mơi lăm nghìn trăm ba mơi bảy đồng Ngời mua hàng Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ...
 • 77
 • 450
 • 0
Tầm quan trọng của nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu với nền kinh tế hội nhập WTO của Việt Nam

Tầm quan trọng của nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu với nền kinh tế hội nhập WTO của Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... PHÒNG KHÁCH PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH HÀNG DOANH NGHIỆP NGHIỆP PHÒNG KHÁCH PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN HÀNG CÁ NHÂN KHỐI QUẢN KHỐI QUẢNRỦI RORỦI RO PHÒNG QUẢNRỦI PHÒNG QUẢNRỦI ROQUẢN ... Khoa: Quản trị- Tài Chính DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng việt NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHCTVN Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần NHCT Ngân hàng công thương ... cũ toán quốc tế toán xuất nhập khẩu: 3.1 Thanh toán xuất nhập " Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tác giả PGS TS Nguyễn Thị Mùi Nội dung: Các hình thức toán xuất nhập khẩu: thư tín dụng, ủy thác...
 • 46
 • 469
 • 0
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

Kế toán

... phi thhu mua phát sinh kỳ * Trị giá mua cho hàng tồn Trị giá mua hàng xuất cuối kỳ tiêu thụ kỳ + Trị giá mua hàng hàng tồn kỳ cuối kỳ Trong giá trị hàng tồn cuối kỳ tổng giád trị tài khoản : ... phòng giảm giá trị hàng tồn kho ghi sổ kế toán với giá thị trường hàng tồn kho thơì điểm kiểm kê, giá thị trường nhỏ ta lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực tế: Mức dự phòng giảm giá hàng Số ... theo ngân hàng giao dịch tài khoản 131, 331 chi tiết theo khách hàng, với việc trang bị máy tính cho công tác kế toán nên công tác quản lý ngoại tệ công nợ khách hàng, nhà cung cấp đơn giản thuận...
 • 21
 • 294
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

Kế toán

... nhuận gộp = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ - Giá vốn hàng bán + Các khoản giảm trừ gồm: giảm giá, bớt giá, chiết khấu, hàng bán bị trả lại Giá vốn hàng bán = Giá CIF (FOB) + Thuế nhập ... giao hàng tổ chức vận chuyển cho khách hàng, làm thủ tục thánh toán, khiếu nại thiếu hụt hàng hoá tồn thất Mỗi giai đoạn đòi hỏi công tác kế toán phải phán ánh kịp thời, đầy đủ xác hàng hoá giá trị ... 12: Tổ chức máy kế toán Công ty Kế toán trưởng Phòng kế toán Kế toán ngân hàng quỹ tiền mặt tổngKế toán toán Kế toán Kế toán hợp Kế toán công nợ Kế toán hàng hoá Thủ quỹ Phòng kế toán tài Công...
 • 54
 • 261
 • 0
Đẩy mạnh đào tạo lao động xuất khẩu cho thị trường Hàn Quốc tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật – IMS

Đẩy mạnh đào tạo lao động xuất khẩu cho thị trường Hàn Quốc tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật – IMS

Kinh tế - Thương mại

... Trong thời gian vừa rồi, sau tìm hiểu tham khảo tìm số luận văn sau : - Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên công ty quảng cáo hội chợ quốc tế” tác giả Nguyễn Danh linh viết năm 2009 Tác giả ... nhà quản trị Đào tạo nhà quản trị hình thức đào tạo áp dụng cho nhà quản trị người đảm nhận công việc quản trị tương lai nhằm giúp họ nâng cao kỹ thực hành quản trị, làm quen với phương pháo quản ... phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng, đào tạo ca nơi làm việc, luân phiên công tác, giảng dạy theo thứ tự chương tình, giảng dạy nhờ máy vi tính, thuyết trình lớp 2.2.2.4 Cách tiếp cận tác giả PGS.TS...
 • 54
 • 359
 • 5
Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm

... hỏng, thiếu hụt, giảm phẩm chất… biên giám định chứng minh: Nếu biên giám định ghi mức giảm giá trị thương mại: P = m A Nếu biên giám định không ghi mức giảm giá trị thương mại mà ghi số ... giá trị tổn thất nhân với tỷ lệ A/V - Trong hoạt động kinh doanh XNK, số tiền bảo hiểm trị giá hoá đơn hay giá FOB giá CFR hàng hoá người bảo hiểm chưa bảo hiểm đầy đủ giá trị hay bảo hiểm giá ... C/P + Hoá đơn thương mại, + Hoá đơn chi phí khác, + Biên giám định (Survey Report) + Biên kết toán nhận hàng với tàu (ROROC) + Biên hàng đổ vỡ hư hỏng (COR) + Giấy chứng nhận hàng thiếu...
 • 20
 • 2,837
 • 4
Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm

... hỏng, thiếu hụt, giảm phẩm chất…có biên giám định chứng minh: Nếu biên giám định ghi mức giảm giá trị thương mại: P = m A Nếu biên giám định không ghi mức giảm giá trị thương mại mà ghi số ... giá trị tổn thất nhân với tỷ lệ A/V - Trong hoạt động kinh doanh XNK, số tiền bảo hiểm trị giá hoá đơn hay giá FOB giá CFR hàng hoá người bảo hiểm chưa bảo hiểm đầy đủ giá trị hay bảo hiểm giá ... C/P + Hoá đơn thương mại, + Hoá đơn chi phí khác, + Biên giám định (Survey Report) + Biên kết toán nhận hàng với tàu (ROROC) + Biên hàng đổ vỡ hư hỏng (COR) + Giấy chứng nhận hàng thiếu...
 • 19
 • 2,584
 • 4
Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Cao đẳng - Đại học

... = 10 USD/MT, R = 2% b) Trong trình vận chuyển, hàng bị tổn thất sau: - 2000 bao bị tổn thất hoàn toàn nước trôi khỏi tàu - 2000 bao bị ẩm mốc ngấm nước mưa giảm 50% giá trị - 4000 bao bị TTTB ... cho lô hàng ? Mua a) ? Tính V, I biết R = 1% b) Hãy phân bổ tổn thất chung chuyến biển c) Ai người công ty bảo hiểm cho hàng bồi thường ? Tính số tiền bồi thường Bài : Một hợp đồng mua bán ... - Trị giá tàu 0,6 triệu USD - Lô hàng 100.000 bao xi măng (50kg/bao), giá theo hợp đồng 150 USD/MT - máy tàu bị hỏng làm việc công suất phải sửa chữa...
 • 2
 • 8,290
 • 295
Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không tại Bảo Việt

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không tại Bảo Việt

Tài chính - Ngân hàng

... chuyờn mụn chu Nguyễn Thị Thanh Xuân A3 - K37 -3- Khoá luận tốt nghiệp Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đờng hàng không Bảo Việt trỏch nhim v cỏc ri ro trờn c s ngi chuyn nhng ri ro np mt khon phớ ... 2001 th hin qua biu sau : Nguyễn Thị Thanh Xuân A3 - K37 - 41 - Khoá luận tốt nghiệp Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đờng hàng không Bảo Việt Biểu đồ thị phần bảo hiểm 4% 5% 6% 4% Bảo Việt ... Nguyễn Thị Thanh Xuân A3 - K37 -4- Khoá luận tốt nghiệp Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đờng hàng không Bảo Việt T mt s khỏi nim trờn, ta cú th thy bo him chớnh l mt ngnh kinh doanh ri ro m i...
 • 100
 • 628
 • 1
Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Tài chính - Ngân hàng

... nng b ri Vũ Văn Long - Lớp A1-CN9 - Đại Học Ngoại Thơng Hà Nội 23 Một số vấn đề pháp lý hợp đồng bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đờng biển ro cho hng hoỏ ca mỡnh, nh vy lm tng ri ro i vi ngi ... Văn Long - Lớp A1-CN9 - Đại Học Ngoại Thơng Hà Nội 16 Một số vấn đề pháp lý hợp đồng bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đờng biển Colonial Insurance Company (1886) hp ng mua bỏn quy nh rng ri ro ... cú khỏc bit y v cng Vũ Văn Long - Lớp A1-CN9 - Đại Học Ngoại Thơng Hà Nội 36 Một số vấn đề pháp lý hợp đồng bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đờng biển khụng nh ngha t n Trong b cỏc iu khon ICC...
 • 72
 • 1,091
 • 8

Xem thêm