luận văn tốt nghiệp đại học hệ thống định vị và giám sát hành trình từ xa qua mạng di động

Luận văn tốt nghiệp đại học: Hệ thống hỗ trợ tự học thích nghi với moodle

Luận văn tốt nghiệp đại học: Hệ thống hỗ trợ tự học thích nghi với moodle

Web

... kiến thức mà học viên học khóa học Có thể dựa vào kết test mà hệ thống cấp chứng Hệ thống test đầu vào để đưa khóa học động suốt trình học tập học viên 27 Hệ thống hỗ trợ tự học thích nghi với Moodle ... thích nghi Hệ thống lấy nhu cầu học viên qua test nhu cầu biết trình độ học viên qua test trình độ Từ kết test ban đầu hệ gồm LO hệ thống đưa khoá học theo nhu cầu Trong trình học, học viên lại ... niệm khóa học động sau: “Một cách tổng quát nhất, khoá học động là khoá học có nội dung học phụ thuộc vào khả người học cập nhật trình học tập học viên” Như chương trình học khoá học động không...
  • 59
  • 1,011
  • 2

Đồ án CNTT THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA QUA MÁY TÍNH

Đồ án CNTT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA QUA MÁY TÍNH

Công nghệ thông tin

... ảnh, hệ thống quan sát điều khiển từ xa, … Trong hệ thống mạng: cung cấp giao di n kết nối đơn giản mà khơng cần lắp đặt thêm hệ thống cáp truyền nhận liệu từ máy chủ Người sử dụng truy cập hệ thống ... nối với hệ thống khơng ảnh hưởng  Có thể sử dụng vào hệ thống mạng  Dễ dàng sử dụng cách cắm thiết bị vào ổ cắm điện tường PLM ứng dụng rộng rãi hệ thống mạng, gia đình, cơng nghiệp, xí nghiệp, ... ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA QUA MÁY TÍNH” Qua máy tính quan sát trạng thái thiết bị, điều khiển thiết bị theo ý muốn cách xác 1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI - Hình thành từ ý tưởng nhu...
  • 73
  • 281
  • 0

Xem thêm