luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lak

Đánh giá hiệu quả đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nông học

... trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của địa bàn. - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của vùng thông quamột số loại hình sử dụng đất chính.- Đề xuất một số kiến nghị giải ... trường thì hiệu quả kinh tế sẽ khôngvững chắc.2.3.2. Khái niệm ý nghĩa của đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 2.3.2.1. Khái niệm về đánh giá hiệu quả sử dụng đất Theo từ ... tổng hợp sơ bộ để đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp về kinh tế, xã hội môi trường trên cơsở kế thừa cơ sở luận của các tác giả đi trước nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất. Trong...
 • 138
 • 1,327
 • 3

[Luận văn]đánh giá hiệu quả đề suất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà, tỉnhtĩnh

[Luận văn]đánh giá hiệu quả và đề suất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 6 Khi ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất người ta thường ñánh giá trên ba khía cạnh: hiệu quả về mặt kinh tế sử dụng ñất, hiệu quả về ... ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp: + Mục tiêu phạm vi ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. + Nhu cầu của ñịa phương về phát triển hoặc thay ñổi loại hình sử dụng ñất nông nghiệp. ... ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp 10 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 15 2.2 ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP 17 2.2.1 Những ñiểm cần lưu ý khi ñánh giá hiệu...
 • 124
 • 385
 • 1

đánh giá hiệu quả đề xuất phương hướng sử dụng đất nông, lâm nghiệp hợp trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

đánh giá hiệu quả và đề xuất phương hướng sử dụng đất nông, lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Kinh tế - Quản lý

... đồng đều 22 2.2.3. Đề xuất phƣơng hƣớng sử dụng đất nông, lâm nghiệp hợp trên địa bàn huyện Các căn cứ đề xuất sử dụng đất nông, lâm nghiệp; Quan điểm phương hướng sử dụng đất nông, ... cứu đề tài: “ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đề xuất hƣớng sử dụng đất nông, lâm nghiệp hợp trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang” 1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra, đánh giá ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY HÒA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP HỢP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC...
 • 114
 • 564
 • 1

đánh giá hiệu quả một số loại hình sử đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng trũng huyện phú xuyên thành phố hà nội

đánh giá hiệu quả một số loại hình sử đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng trũng huyện phú xuyên thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... 3 2.1 ðất nông nghiệp những nguyên tắc sử dụng ñất nông nghiệp 3 2.2 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới Việt Nam 7 2.3 Sản xuất hàng hóa hiệu quả của sản xuất hàng hóa ... Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 30 + Hiệu quả kinh tế của loại hình sử dụng ñất. + Hiệu quả môi trường của loại hình sử dụng ñất. + ðánh giá hiệu quả về mặt ... sản xuất nông nghiệp hàng hóa 2.3.3.1. Quan ñiểm về hiệu quả Trong thực tế, các thuật ngữ “sản xuấthiệu quả , “sản xuất không có hiệu quả hay là “sản xuất kém hiệu quả thường ñược sử...
 • 130
 • 358
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... hình sử dụng đất đến một số tính chất hoá học của đất. 2.2.4. Đề xuất sử dụng hợp đất nông nghiệp trên địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng. + Căn cứ đề xuất hướng sử dụng đất ... đưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Để sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả hợp cần quan tâm quản tốt cả về số lượng chất lượng đất đai Vì vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sử ... ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Một số vấn đề luận về sử dụng đất nông nghiệp hợp 1.1.1 Khái quát về đất nông nghiệp Đất nông nghiệpđất được xác định chủ yếu để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp...
 • 91
 • 668
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện yên định, tỉnh thanh hóa

Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện yên định, tỉnh thanh hóa

Nông - Lâm - Ngư

... hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 2.2.1 Quan ñiểm về hiệu quả Trong thực tế, các thuật ngữ “sản xuấthiệu quả , “sản xuất không có hiệu quả hay là “sản xuất kém hiệu quả thường ñược sử ... quả kinh tế nông nghiệp sử dụng hợp hơn ñất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ñối với sản xuất nông nghiệp của huyện Yên ðịnh trong những năm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn ... - Các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Yên ðịnh, tỉnh Thanh Hóa. - Các yếu tố tác ñộng ñến hiệu quả (hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường) của...
 • 135
 • 557
 • 1

Đánh giá hiệu quả đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện mdrăk, tỉnh đăk lăk

Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện mdrăk, tỉnh đăk lăk

Nông - Lâm - Ngư

... ñề tài: “ðánh giá hiệu quả ñề xuất sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện M’drăk, tỉnh ðăk Lăk” 1.2. Mục tiêu của ñề tài - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện M’drăk ... TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ ÁNH HÙNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ðỀ XUẤT SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN M’DRĂK - TỈNH ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP ... hội sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nông nghiệp. (6). Các chỉ tiêu ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp - Hiệu quả kinh tế: ðể tính hiệu quả kinh tế sử dụng ñất trên...
 • 106
 • 450
 • 1

đánh giá hiệu quả đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện m’drăk, tỉnh đăk lăk

đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện m’drăk, tỉnh đăk lăk

Thạc sĩ - Cao học

... số vấn ñề luận về hiệu quả hiệu quả sử dụng ñất 9 2.2.2. Tiêu chuẩn ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 11 2.3. Những xu hướng sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới ở Việt ... 2.2. Hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 2.2.1. Một số vấn ñề luận về hiệu quả hiệu quả sử dụng ñất Hiệu quả là kết quả mong muốn, cái sinh ra kết quả mà con người chờ ñợi hướng ... BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ ÁNH HÙNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ðỀ XUẤT SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN M’DRĂK - TỈNH ðẮK LẮK LUẬN VĂN...
 • 106
 • 400
 • 1

đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 6 đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

Công nghệ - Môi trường

... 26ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNGban nhân dân các phường xã quản lý. Ở một số quận huyện, việc quản ngành hành chính đều do Công ty Dịch vụ công ích đảm nhận luôn. Lực lượng quản ở ... thống quản CTR cũng như công nghệ xử chưa được phù hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường cuộc sống của con người. Vì vậy, việc thực hiện PLRTN đề xuất các giải pháp quản cũng ... đang hoạt động có hiệu quả, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả. • Hiện đại hóa công nghệ sản xuất thiết bị chuyên ngành xử CTRThông qua các đề tài nghiên cứu...
 • 106
 • 1,710
 • 4

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Thạc sĩ - Cao học

... cần kết hợp với các phương pháp khác để đạt được kết quả mong muốn. Đồ thị chất lượng điện áp của một số trạm hạ áp trên đường dây 675 (Bảng 3.5) được xây dựng như sau: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... giả giới thiệu tổng quát về hiện trạng triển vọng phát triển cùng với những yêu cầu xuất phát từ thực tế về chất lượng điện năng của lưới điện tỉnh Thái Nguyên,. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC ... biến áp công suất lớn, thành phần điện áp giáng trên điện trở rất nhỏ so với thành phần điện áp giáng trên điện kháng (xrUU), do đó LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHOÁ 8 – ĐHCN THÁI NGUYÊN ...
 • 84
 • 475
 • 2

Xem thêm