luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu docx

Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu docx

Khoa học xã hội

... v ngân hàng thng mi và dch v ngân hàng bán l - Thc trng cung cp dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng thng mi cphn Á Châu - Mt s gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán ... t khách hàng, mt khác ngân hàng có th cung cp cho khách hàng các dch v ngân hàng khác. Thanh toán gia các khách hàng vi nhau qua ngân hàng là mt trong nhng dch v ngân hàng gn lin ... Phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn VN, lun vn thc s kinh t. 10. Website ca hip hi ngân hàng VN - vnba.org.vn 11. Website ca ngân...
 • 141
 • 306
 • 1
Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Trị

Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Trị

Kinh tế - Quản lý

... trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quảng Trị. Chương 3: Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng ñầu tư và phát triển Quảng Trị. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1. Khái niệm và Vai trò Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 1.1.1.Khái niệm 1.1.1.1.Khái niệm Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng bán ... Phát triển về loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3.2.4.2. Phát triển chính sách giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 3.2.4.3. Phát triển ñịa bàn dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 3.3. Một số giải...
 • 26
 • 1,430
 • 12
Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ppt

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ppt

Kinh tế - Thương mại

... khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 6 1.3.3 Đối với ngân hàng 7 1.4 Các hình thức dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu: 7 1.4.1 Huy động vốn 7 1.4.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ 8 17 Đây ... sản phẩm, phát hiện và phát triển các kênh phân phối hiện đại mà nổi bật là kinh doanh qua mạng. 1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ: - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là những dịch vụ cung ... Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ: - Khách hàng sẽ được phục vụ tốt hơn do dịch vụ ngân hàng bán lẻ đem đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm cho khách hàng trong quá...
 • 106
 • 675
 • 0
Tài liệu Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động (mobile banking) doc

Tài liệu Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động (mobile banking) doc

Tài chính - Ngân hàng

... giới thiệu ngân hàng và cung cấp thông tin dịch vụ. 1.3.2.2. Các dịch vụ ngân hàng điện tử đang được sử dụng tại các ngân hàng TM Việt Nam Dịch vụ ngân hàng Internet là dịch vụ cung cấp ... 1.3.2. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam: 1.3.2.1. Tổng quan về sự phát triển ngân hàng điện tử tại Việt Nam: Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, ngân hàng ... tích sự phát triển dịch vụ thanh tóan ngân hàng qua mạng di động trên thế giới, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tại Việt Nam, từ đó đề ra những mô hình phát triển dịch vụ thanh...
 • 74
 • 617
 • 1
Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SGD II Ngân hàng Công Thương Việt Nam potx

Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SGD II Ngân hàng Công Thương Việt Nam potx

Tài chính - Ngân hàng

... hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác”. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh ... càng hoàn thiện, phát triển và nâng cao với tốc độ cao dần 33 2.3.3.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 34 2.3.3.3 Về dịch vụ thẻ ngân hàng 35 2.4 Các dịch vụ ngân hàng đang thực hiện tại ... con đường hội nhập. 2.3.3.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử: Đây chính là sự phát triển nổi bật trong hoạt động ngân hàng những năm gần đây. Dịch vụ này phát triển dựa trên nền tảng thành...
 • 83
 • 266
 • 0
Luận văn:Phất triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Sài Gòn -TP.HCM pot

Luận văn:Phất triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Sài Gòn -TP.HCM pot

Tài chính - Ngân hàng

... Nguyn Trng Ngha Ngân hàng đin t SVTH: Phm Th L Giang3Chng 1: C S LÝ LUN V NGÂN HÀNG IN T1.1. S lc v ngân hàng đin t1.1.1. S phát trin ca ngân hàng đin t trên th ... Trng Ngha Ngân hàng đin t SVTH: Phm Th L GiangiiiDANH MC, NH NGHA CÁC KÝ HIU, CH VIT TTSCB : Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn.NHNN : Ngân hàng Nhà nc.NHTM : Ngân hàng Thng ... ATM…Bng 1.1: S lng th phát hành và s Ngân hàng phát hành th 2006-2011STT NmS Ngân hàng phát hành th(Ly k)S thng hiu th(Ly k)Tng s th phát hành(triu th ly k)1...
 • 95
 • 407
 • 2
LUẬN VĂN: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TẠI NGÂN HÀNG PETROLIMEX CHI NHÁNH GIA LÂM – HÀ NỘI pptx

LUẬN VĂN: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TẠI NGÂN HÀNG PETROLIMEX CHI NHÁNH GIA LÂM – HÀ NỘI pptx

Tài chính - Ngân hàng

... vực ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng sẽ phát triển nhanh và có chất lượng cao hơn,đặc biệt là dịch vụ ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao,chẳng hạn hoạt động ngân hàng đầu tư ,dịch vụ ngân hàng ... cho sự phát triển của khu vực ngân hàng. 1.1.1.2.Các hoạt động cơ bản Hoạt động huy động vốn: LUẬN VĂN: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TẠI NGÂN HÀNG ... khách hàng như thông qua các phương tiện thông tin,hoặc phục vụ tốt dịch vụ cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ để họ trực tiếp quảng bá cho dịch vụ của ngân hàng. Hiện nay ngân hàng có...
 • 56
 • 317
 • 0
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI pdf

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI pdf

Kinh tế - Thương mại

... - hàng. Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng gắn kết với dịch vụ tài chính phi ngân hàng; hình thành hệ thống dịch vụ ngân hàng trọn gói. 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ... chế phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ …… 43 2.2.3 Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại trên địa bàn Gia Lai ………………………………. 44 2.2.3.1 Dịch vụ ngân hàng ... Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại Việt Nam. 2.1.3.1 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam. Sau khi có Pháp lệnh ngân hàng năm 1990,...
 • 115
 • 669
 • 0
Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam trong gia đoạn 2006 - 2010 ppt

Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam trong gia đoạn 2006 - 2010 ppt

Tài chính - Ngân hàng

... VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI 1.1 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng trọn gói 7 1.1.1 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng 7 1.1.2 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng trọn gói 8 1.2 Vai trò của dịch vụ ngân ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG. Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC ... 1.3.12 Phát hành chứng khoán 22 1.3.13 Các dịch vụ khác 23 1.3.13.1 Dịch vụ ngăn tủ sắt 23 1.3.13.2 Dịch vụ ủy thác 23 1.3.13.3 Dịch vụ khác 24 1.4 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng...
 • 95
 • 219
 • 0
Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói tại sở giao dịch II ngân hàng công thương Việt Nam docx

Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói tại sở giao dịch II ngân hàng công thương Việt Nam docx

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng để cung ứng dịch vụ. Tuỳ theo từng điều kiện, các ngân hàng đã phát triển dịch vụ theo hướng chuyên cung cấp dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ trọn gói,…. Bên cạnh đó, các dịch ... LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNGVẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng 5 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng .5 1.1.2 Sản phẩm dịch vụ ngân ... của khách hàng tại ngân hàng. 2.1.6 Dịch vụ khác : Các dịch vụ như dịch vụ tư vấn, dịch vụ đầu tư tài chính, dịch vụ cho thuê tài chính, dịch vụ bao thanh toán,… đã được các ngân hàng quan...
 • 96
 • 324
 • 0
LUẬN VĂN:PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH doc

LUẬN VĂN:PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH doc

Tài chính - Ngân hàng

... và ngân hàng. Phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập là phát triển dịch vụ ngân hàng trong môi trường tháo gỡ dần các ràng buộc, phân biệt đối xử giữa các ngân hàng; phát triển ... pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh 3.6.1. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ ... TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH 2.1. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP HCM 2.1.1. Giới thiệu chung: Ngân...
 • 104
 • 607
 • 0
Luận văn: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH ppt

Luận văn: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH ppt

Thạc sĩ - Cao học

... rộng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chưa chuyển biến mạnh mẽ, các dịch vụ bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam rất ít được khách hàng ... tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương tại Trà Vinh, từ đó xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Trà Vinh. ... phẩm dịch vụ cho vay 41 2.3.3 Hoạt động dịch vụ 43 2.3.3.1 Dịch vụ thanh toán 43 2.3.3.2 Dịch vụ thẻ 49 2.3.3.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử 50 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL...
 • 94
 • 402
 • 1
Luận văn: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM pdf

Luận văn: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ng dch v ngân hàng y mnh hii hóa công ngh ngân hàng, phát trin dch v mc xã hi chp nh Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM ... (Nguồn: http://www.ffb.edu.vn) 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thƣơng mại VN 2.2.1 Phân tích thực trạng Mc dù dch v ngân hàng cc ci thin c ng ... Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 24   1.4.2.2 Dịch vụ ngân hàng điện...
 • 105
 • 232
 • 0

Xem thêm