luận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI GIAO TẠI HÒA BÌNH - HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI GIAO TẠI XÃ HÒA BÌNH - HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN potx

Thạc sĩ - Cao học

... 3.2 Cơ cấu sử dụng đất đai Hoà Bình 35 10 3.3 11 3.4 Diễn biến độ che phủ rừng Hoà Bình từ 2003 - 2007 38 12 4.2 Phõn tớch vai trũ v nh hng ca cỏc t chc cng ng 42 13 4.3 Kt qu v giao t lõm ... cụng tỏc giao t giao rng [9], s liu c th nh sau: - Giao cho h gia ỡnh: 99.919 - Giao cho lõm trng: 26.065 - Giao cho Ban qun lý: 39.359 - Giao cho quõn i: 773 Bng 1.7 Tng kờ din tớch giao t lõm ... NGHIấN CU 1.1 Giao t giao rng v qun lý ti nguyờn rng cú tham gia trờn th gii 1.2 Vit Nam 1.2.1 Giao t giao rng v qun lý ti nguyờn rng cú tham gia VN 10 1.2.2 Tỡnh hỡnh giao t giao rng cho h...
 • 94
 • 627
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại hòa bình - huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình - huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 3.2 Cơ cấu sử dụng đất đai Hoà Bình 35 10 3.3 11 3.4 Diễn biến độ che phủ rừng Hoà Bình từ 2003 - 2007 38 12 4.2 Phõn tớch vai trũ v nh hng ca cỏc t chc cng ng 42 13 4.3 Kt qu v giao t lõm ... cụng tỏc giao t giao rng [9], s liu c th nh sau: - Giao cho h gia ỡnh: 99.919 - Giao cho lõm trng: 26.065 - Giao cho Ban qun lý: 39.359 - Giao cho quõn i: 773 Bng 1.7 Tng kờ din tớch giao t lõm ... NGHIấN CU 1.1 Giao t giao rng v qun lý ti nguyờn rng cú tham gia trờn th gii 1.2 Vit Nam 1.2.1 Giao t giao rng v qun lý ti nguyờn rng cú tham gia VN 10 1.2.2 Tỡnh hỡnh giao t giao rng cho h...
 • 94
 • 1,552
 • 6

Đánh giá đề xuất một số giải pháp sử dụng đất đồi núi có hiệu quả tại khe mo huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất đồi núi có hiệu quả tại xã khe mo  huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên

Lâm nghiệp

... địa bàn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn Khe Mo - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại Khe Mo - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên ... vận dụng lý thuyết học áp dụng nghiên cứu khoa học khoá luận tốt nghiệp - Dựa sở đánh giá thực trạng sử dụng đất nhằm đề xuất số giải pháp sử dụng đất đồi núi có hiệu Khe Mo - huyện Đồng Hỷ ... dụng đất chưa đem lại hiệu cao cần cần nghiên cứu để đưa giải pháp thích hợp trình sử dụng đất của Từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất đồi núi Khe Mo - huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên...
 • 68
 • 3,032
 • 3

luận văn nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (bạch đằng, hồng hải hồng hà), thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

luận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (bạch đằng, hồng hải và hồng hà), thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Công nghệ - Môi trường

... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRẦN THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƢỜNG (BẠCH ĐẰNG, HỒNG HẢI HỒNG ... điểm nghiên cứu .30 2.2 Thời gian nghiên cứu 30 iii 2.3 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phƣơng pháp luận 30 2.3.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu ... nhiên, kinh tế, hội khu vực nghiên cứu; (II) sở lý luận; (III) sở thực tiễn đề tài Chƣơng II Địa điểm, thời gian, phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng III Kết nghiên cứu Kết luận kiến...
 • 115
 • 352
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi tu hài (lutraria rhyncaena) tại huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi tu hài (lutraria rhyncaena) tại huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

Nông - Lâm - Ngư

... II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/3/2012 đến tháng 15/9/2012 - Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tổng số xã, thị ... nghề nuôi tu hài huyện Vân Đồn là: Đông Xá, Thắng Lợi, Bản Sen, Quan Lạn thị trấn Cái Rồng 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Điều kiện ... cần thiết Được đồng ý Trường Đại học Nha Trang, thực Đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi Tu hài (Lutraria rhyncaena) huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, kết đề tài sở giúp...
 • 68
 • 583
 • 3

Luận văn đánh giá hiện trạng đề xuất loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững huyện lộc bình tỉnh

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững huyện lộc bình  tỉnh

Thạc sĩ - Cao học

... 3.2.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lộc Bình - Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 - Hiện trạng sử dụng đất nông lâm nghiệp năm 2006 - Hiện trạng sử dụng đất nông lâm nghiệp địa điểm nghiên cứu (3 xã) ... sử dụng đất nông lâm nghiệp 2.5 Tình hình sử dụng đất nông lâm nghiệp giới Việt Nam 2.5.1 Tình hình sử dụng đất nông lâm nghiệp giới Đất nông nghiệp loại đất đợc xác định chủ yếu để sử dụng vào ... hội huyện Lộc Bình 39 3.3.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lộc Bình 39 3.3.4 Diện tích hiệu loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp 39 3.3.5 Đề xuất số loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hớng...
 • 104
 • 910
 • 3

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên

Tiến sĩ

... 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng loại hình thiết kế nghiên cứu sau: - Nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang để xác định tỷ lệ cận thị học đường - Nghiên cứu bệnh - ... 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 11/2006 đến tháng 12/2008 - Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu tiến hành trường khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên, bao gồm Trường ... ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Là nghiên cứu thực trạng giải pháp phòng chống cận thị học sinh trung học sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên khu vực miền núi phía bắc Trong nghiên cứu xây dựng mô hình...
 • 24
 • 1,044
 • 0

Luận văn nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp kỹ thuật thích hợp góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện duy tiên hà nam

Luận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật thích hợp góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện duy tiên hà nam

Kinh tế

... hình nghiên c u nư c nư c 19 2.3 Nh ng nghiên c u b n v lúa lai 29 2.4 M t s k t qu nghiên c u v phân bón lúa 33 N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 41 3.1 ð i tư ng, th i gian ñ a ñi m nghiên ... N i dung nghiên c u 41 3.3 Phương pháp nghiên c u 43 K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 47 4.1 ði u ki n t nhiên, kinh t - h i c a huy n Duy Tiên 47 4.1.1 ði u ki n t nhiên 47 4.2 Tài nguyên ñ ... nông h m t khâu quan tr ng trình nghiên c u (3) Coi tr ng phân tích ñ ng thái c a s phát tri n phương pháp h th ng nông nghi p phương pháp r t ý t i nghiên c u ñ ng thái HTNN l ch s qua ñó s xác...
 • 123
 • 381
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Khoa học xã hội

... Hoàng Văn Thụ nói riêng, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu đánh giá trạng ... ngăn lại dùng để chứa nước sau xử lý sử dụng tuần hoàn lại cho trình sản xuất Để sử dụng hiệu máy bơm nước tuần hoàn cho sản xuất (hiện không sử dụng) cần kiểm tra, sửa chữa lại đầu tư cụm máy ... thải nhà máy sản xuất giấy thuộc Công ty DIANA – Khu Công nghiệp Tiên Du tỉnh Bắc Ninh CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nước thải sản xuất hệ thống xử...
 • 16
 • 842
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Khoa học tự nhiên

... TƢ̣ NHIÊN - Đồng Thị Phƣơng Liên NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa ... Hoàng Văn Thụ nói riêng, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu đánh giá trạng ... TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nƣớc thải sản xuất hệ thống xử lý nƣớc thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu...
 • 99
 • 524
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại làng nghề vân hà, huyện việt yên, tình bắc giang

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại làng nghề vân hà, huyện việt yên, tình bắc giang

Khoa học tự nhiên

... Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 33 CHƯƠNG 2: N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 2.1.1 ð i tư ng nghiên c u Hi n tr ng môi trư ng làng ngh Vân Hà, Vân ... 34 2.2.2 Ph m vi nghiên c u 34 2.2 N i dung nghiên c u 34 2.3 Phương pháp nghiên c u 34 2.3.1 Phương pháp thu th p s li u th c p 34 2.3.2 Phương pháp ph ng v n ... n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page iii 1.3.5 Thu nh p ngư i lao ñ ng 32 CHƯƠNG 2: N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 34 2.1 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 34 2.1.1 ð i tư ng nghiên...
 • 125
 • 629
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn nylon tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn nylon tại thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... i pháp d a gi i pháp ñã th c hi n d a k t qu nghiên c u ñ u nh ng gi i pháp mang tính kh thi Tuy nhiên, thành ph c n th c hi n k t h p khéo léo c hai nhóm gi i pháp v i Ch ng h n, nhóm gi i pháp ... nylon hi n C u trúc c a lu n văn: g m chương Chương T ng quan v n ñ nghiên c u Chương Đ i tư ng ph m vi, phương pháp nghiên c u Chương K t qu th o lu n Chương Đ xu t gi i pháp qu n lý rác th i nylon ... ñi u tra, kh o sát phân tích, nghiên c u cho th y ñ qu n lý h n ch phát sinh rác th i túi nylon, nghiên c u ñ xu t hai nhóm gi i pháp 4.1 Nhóm gi i pháp (d a gi i pháp ñã th c hi n) 4.1.1 Đánh...
 • 13
 • 771
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Kinh tế

... La áp dụng để xử lý nước thải doanh nghiệp V Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu, nhằm đánh giá trạng môi trường làng nghề Phương La, Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ... chọn nghiên cứu luận văn nước thảinghiệp dệt may Nam Thành bao gồm: Nước thải nấu, tẩy, giặt, nhuộm, nước thải sinh hoạt 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Hóa chất vật liệu sử dụng nghiên cứu ... Hóa học thuốc nhuộm, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 UBND Thái Phương (2010), Báo cáo trạng kinh tế hội Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 11 Xí nghiệp dệt may Nam Thành...
 • 13
 • 620
 • 1

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 3, tphcm

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 3, tphcm

Kỹ thuật

... việc nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh công việc cấp thiết có ý nghóa thực tế Vì vậy, trước yêu cầu thực tế, đề tài: “Ngiên cứu trạng đề xuất giải ... số sở tìm giải pháp tối ưu cho công tác quản lý chất thải rắn quận theo hình thức tổ chức hệ thống thu gom rác nhà nước sở đề xuất giải pháp quản lý phù hợp quận như: - Đề xuất biện pháp phân ... chuyển xử lý rác thải đô thò quận Thành phố Hồ Chí Minh 1.4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp luận: Mục tiêu đề tài nhằm thu thập thông tin đầy đủ khối lượng quy trình thu...
 • 83
 • 753
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển loài Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn ex benth) trên đất cát ven biển Bắc trung b

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển loài Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn ex benth) trên đất cát ven biển Bắc trung b

Nông - Lâm - Ngư

... giới hạn nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: rừng trồng keo liềm tỉnh Bắc trung - Giới hạn nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vùng phân bố keo liềm tỉnh vùng Bắc trung bộ; đặc điểm hình thái, sinh thái, ... nghiên cứu sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển nhằm nâng cao tác dụng đa dạng rừng keo liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn ex benth) 1.3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Dựa vào kết nghiên cứu trạng ... 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Hoạt động nghiên cứu sản xuất Lâm nghiệp vùng đất cát miền trung có từ lâu đời, vào thời Pháp thuộc trồng dải rừng Phi lao chắn cát ven biển vùng Quảng Bình, Nghệ An...
 • 108
 • 739
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước và sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Công nghệ - Môi trường

... hút thuốc nguyên HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤTHUYỆN ĐẠI LỘC: 3.1 Đất tự nhiên toàn huyện Huyện Đại Lộc có diện tích đất tự nhiên 58.707,46 , bố trí phân theo mục đích sử dụng sau MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Tổng ... 2010 huyện SVTH: Nguyễn Văn Dương - 07DMT2 44 Luận văn tốt nghiệp 2012 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỚC SAU MÙA BÃO LŨ 1.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... phương phải có cách giải pháp ứng cứu Phương pháp nghiên cứu : Đề xuất nội dụng nghiên cứu dựa việc thừa kế có chọn lọc kết nghiên cứu nước trước nhằm rút ngắn thời gian thực đề tài giảm thiểu...
 • 107
 • 775
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020

Công nghệ - Môi trường

... nằm tình trạng nên vấn đề bảo vệ môi trường quan tâm cụm công nghiệp tỉnh cần phải có giải pháp bảo vệ môi trường hợp lý SVTH: TRẦN THỊ MINH – MSSV:103108118 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp GVHD: ... 32 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp GVHD: TS TRƯƠNG THANH CẢNH bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM 3.1 Hiện ... MSSV:103108118 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp GVHD: TS TRƯƠNG THANH CẢNH bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020 CHƯƠNG I MỤC TIÊU - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Mục...
 • 74
 • 526
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường của một số cơ sở gia công chế biến giấy quận 12 thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường của một số cơ sở gia công chế biến giấy quận 12 thành phố Hồ Chí Minh

Công nghệ - Môi trường

... thực trạng môi trường sản xuất ảnh hưởng đến môi trường sức khoẻ người - Đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường sở gia công chế biến giấy quận 12 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ... phế liệu Nhận thức vấn đề đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm số sở gia công – chế biến giấy quận 12 thành phố Hồ Chí Minh” chọn làm khoá luận tốt nghiệp ngành Môi trường ... Phạm vi nghiên cứu: - Các sở tái chế giấy quận 12, Tp.Hồ Chí Minh MỤC TIÊU  Đánh giá thực trạng môi trường sản xuất giấy tái chế quận 12 ảnh hưởng đến môi trường  Đề xuất giải pháp cải thiện ô...
 • 77
 • 690
 • 0

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỤC HỒI TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH - VĨNH PHÚC pdf

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỤC HỒI TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH - VĨNH PHÚC pdf

Thạc sĩ - Cao học

... phục hồi sau nương rãy để làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên kết luận rằng: Đối với giai đoạn phục hồi từ - tuổi (hiện trạng thảm bụi) thành phần thực ... nh khu nghiên cƣu ̣ ̣ ́ 4.2.1 Các trạng thái thảm thực vật các điểm nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu có hạn nên tập trung nghiên cứu số trạng thái TTV Trạm ĐDSH Mê Linh, là: Trạng thái TTV ... gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài nghiên cứu mức độ cho phép nghiên cứu môt sô trạng thái thảm thực vật ̣ ́ khu vưc nghiên cưu ̣ ́ 1.2.1 Khái niệm thảm thực vật Từ trước đến nay, lịch sử phát...
 • 110
 • 474
 • 0

Xem thêm