luận văn nghiên cứu công tác quản lý ngân sách xã phường ở thành phố việt trì

Luận văn nghiên cứu công tác quản lý ngân sách xã, phường ở thành phố việt trì

Luận văn nghiên cứu công tác quản ngân sách xã, phường thành phố việt trì

Kinh tế

... trực tiếp hớng dẫn suốt trình thực luận văn n y Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng quản Ngân sách, Sở T i tỉnh Phú Thọ, UBND th nh phố Việt Trì, phòng ban chức th nh phố Việt trì x , phờng v đặc ... ung Ngân Ngân sách tỉnh v th nh phố trực thuộc trung ơng sách địa Ngân sách huyện, quận, thị x , th nh phố thuộc tỉnh phơng Ngân sách x , phờng, S ủ H th ng NS Vi t nam 2.1.4.2 Phõn c p qu n ... rằng, công trình nghiên cứu n y l riêng Những số liệu, thông tin v kết nghiên cứu lụân văn n y l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ luận văn n o Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận...
 • 144
 • 3,368
 • 43
Luận văn nghiên cứu công tác quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Luận văn nghiên cứu công tác quản xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... hành qu n Quá trình qu n có th di n dư i nhi u hình th c t qu n nư c cho ñ n qu n nư c ngoài, t qu n tr c ti p cho ñ n vi c gián ti p qu n Nhưng dù s d ng cách th c qu n m c ... nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2.1 Cơ s lu n 2.1.1 ... nh m nâng cao công tác qu n xu t kh u lao ñ ng ñ a bàn t nh B c Ninh 4.2.1 74 111 Gi i pháp t phía quan qu n nhà nư c v công tác xu t kh u lao ñ ng 111 4.2.2 Gi i pháp qu n xu t kh u...
 • 142
 • 885
 • 7
luận văn:Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay doc

luận văn:Hoàn thiện công tác quản ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay doc

Kinh tế - Thương mại

... VÀI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN NGÂN SÁCH HUYỆN BẮC SƠN 2.3.1 Thành tựu Quản ngân sách thực chất quản dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Để thực thắng lợi dự toán thu chi ngân sách, hàng năm ... lãng phí, thất thoát Ngân sách Chính vậy, phải quản Ngân sách: quản từ nguồn thu đến khoản chi 1.2.4.4 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản Ngân sách Huyện Ngân sách Huyện nguồn tài ... 108/CP ngân sách địa phương phân thành hai cấp: ngân sách tỉnh ( thành phố) ngân sách huyện( quận) Với nghị 138/HĐBT ( ngày 19 – 11- 1983) ngân sách tổng hợp vào ngân sách nhà nước hệ thống ngân...
 • 74
 • 849
 • 1
Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An doc

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An doc

Tài chính - Ngân hàng

... 2: Công tác k toán ngân sách xã, phư ng ñ a nghiên c u nh ng v n ñ lu n th c ti n v bàn thành ph H i An công tác k toán ngân sách ñ ñ xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán ngân ... c, lu n văn g m chương: Chương 2: Công tác k toán ngân sách xã, phư ng ñ a tài: "Hoàn thi n công tác k toán ngân sách xã, phư ng ñ a bàn Thành ph H i An" làm ñ tài lu n văn cao h c bàn thành ph ... th k toán ngân sách xã, phư ng Thành ph H i An Chương CƠ S LU N V K TOÁN NGÂN SÁCH , PHƯ NG 1.1 K toán ngân sách xã, phư ng 1.1.1 Khái ni m v k toán ngân sách Là vi c thu th p, x lý, ki m...
 • 13
 • 1,731
 • 5
Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu nguyên tắc quản lý theo ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương pot

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu nguyên tắc quản theo ngành, chức năng kết hợp với quản theo địa phương pot

Khoa học xã hội

... Nguyên tắc quản ngành, chức kết hợp với quản theo địa phương; - Nguyên tắc quản theo ngành kết hợp với quản theo chức phối hợp quản liên ngành Việc phân chia nguyên tắc quản hành ... tốt nguyên tắc quản hành Nhà nước ảnh hưởng đến hiệu quản nhà nước nói chung quản hành Nhà nước nói riêng Việc nghiên cứu nguyên tắc quản ngành, chức kết hợp với quản theo địa phương ... diện Trong hoạt động quản hành nhà nước, quản theo ngành quản theo chức kết hợp chặt chẽ với quản theo địa phương Đó phối hợp quản theo chiều dọc với quản theo chiều ngang quyền...
 • 51
 • 603
 • 0
Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... đặc điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 1,370
 • 8
Luận văn thạc sĩ vè thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ vè thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... đặc điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 727
 • 7
LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách xã ở Thái bình trong điều kiện hiện nay docx

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Ngân sách Thái bình trong điều kiện hiện nay docx

Kinh tế - Thương mại

... cường công tác quản Ngân sách tỉnh tốt Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Ngân sách cần thiết phải tăng cường công tác quản Ngân sách Chương 2: thực trạng công tác quản Ngân ... thành lập phòng quản ngân sách có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở công tác quản tài chính- ngân sách xã, trực tiếp triển khai kiểm tra công tác quản tài chính- ngân sách theo luật ... trạng công tác quản tài ngân sách Thái bình năm qua: 2.3.1- Về kiện toàn máy quản tài Ngân sách xã: Bộ máy quản tài ngân sách củng cố kiện toàn đồng từ tỉnh đến sở: tỉnh: Đã thành...
 • 63
 • 833
 • 5
Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... đặc điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 412
 • 1
Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý Ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.doc

Một số giải pháp nâng cao công tác quản Ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.doc

Kế toán

... trọng hệ thống ngân sách nhà nớc kinh tế quốc gia Chính sách tài chính, đặc biệt sách ngân sách nhà nớc có mối quan hệ hữu với phát triển nông thôn Xây dựng chế quản ngân sách thích hợp giai ... giao địa bàn lãnh thổ Quản nhà nớc cấp quản mặt dân sinh, kinh Sv: Hoàng Thị Yến 15 Lớp: K42/01.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài tế, văn hoá, hội trật tự trị an Từ lâu nay, việc ... 1.1.3.1 NSX công cụ tài quan trọng để quyền thực chức nhiệm vụ đợc giao Quản nhà nớc cấp trung ơng quản toàn diện mặt, lĩnh vực nớc Quản nhà nớc quyền địa phơng quản mặt chức năng,...
 • 83
 • 2,103
 • 15

Xem thêm