luận văn nâng cao hiệu quả phát triển hạ tầng kinh tếxã hội trong xây dựng nông thôn mới

Tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Nội doc

Tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà Nội doc

Báo cáo khoa học

... giám sát chặt chẽ quan quản lý doanh nghiệp giải chi phí đền bù xây dựng hạ tầng công ty xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng lên cao dẫn đến mức giá cho ... lập số sở hạ tầng đại, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế vùng, đóng góp cho phát triển chung nước III GIẢI PHÁP Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ... lưới thông tin khu công nghiệp Nội, chẳng hạn việc xây dựng trang WEB Internet… (5) Đầu tư phát triển sở hạ tầng khu công nghiệp theo hình thức đầu tư chiếu, đồng thời kết hợp xây dựng sở hạ tầng...
 • 26
 • 534
 • 1

LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế sau thời kỳ mở cửa pdf

LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế sau thời kỳ mở cửa pdf

Kinh tế - Thương mại

... Nam với trình phát triển Hàn Quốc sau : Về huy động thành phần kinh tế Trong phát triển kinh tế thị trường, từ bắt đầu công đổi mới, phủ Việt Nam định rõ phương hướng phát triển kinh tế giai đoạn ... khu vực kinh tế nhà nước chưa mang lại hiệu cao, kinh doanh tư nhân chưa lớn mạnh, luật pháp thiếu, máy quản lý quan liêu, cồng kềnh, tham nhũng cao, hiệu thấp, sở hạ tầng kinh tế xã hội yếu ... việc phát triển kinh tế Trong chuyên đề đề cập đến Hàn Quốc nước đầu trào lưu công nghiệp hoá Đông Hàn Quốc tập trung cao độ công ty lớn mục tiêu đầy tham vọng Để nâng cao hiệu hoạt động kinh...
 • 22
 • 376
 • 0

“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

Kinh tế

... xã hội nhiệm vụ quan trọng Xây dựng nông thôn chương trình tổng hợp phát triển nông thôn với nội dung là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lực người dân; Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; Phát ... chức xã hội người dân xây dựng phát triển NTM giới Phát triển nông thôn với việc nâng cao vai trò người dân việc tham gia xây dựng nông thôn mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển kinh tế, ... X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chủ trương có mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn bước đại; xây dựng cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông...
 • 122
 • 1,669
 • 7

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Tiến sĩ

... trình xây dựng nông thôn đến phát triển làng nghề 12 1.2.2 Vai trò phát triển làng nghề xây dựng nông thôn 14 1.3 Nội dung phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn 18 1.3.1 Phát ... xây dựng nông thôn 1.2.1 Tác động chương trình xây dựng nông thôn đến phát triển làng nghề Xây dựng nông thôn (XDNTM) cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, ... môi trường cho phát triển bền vững nông thôn Một mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại, có cấu kinh tế hình thức...
 • 241
 • 866
 • 7

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)

Tiến sĩ

... hệ phát triển làng nghề với chương trình xây dựng nông thôn qua tiêu chí Xây dựng nông thôn Phát triển bền vững làng nghề Hỗ trợ xây dựng sở vật chất hạ tầng phục vụ sản xuất Hỗ trợ người dân phát ... triển nông thôn bền vững Hỗ trợ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn Phát triển bền vững môi trường 1.2.2 Vai trò phát triển làng nghề xây dựng nông thôn Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn ... tiễn phát triển nông thôn giai đoàn nay, năm 2009 Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Một mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn...
 • 27
 • 494
 • 0

nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ

nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... hoạt động kinh tế - xã hội phát triển 1.1.1.3 Khái niệm hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nông thôn Theo PGS TS Đỗ Hoài Nam hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn Hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc ... hoá nông nghiệp, nông thôn nƣớc ta trình xây dựng nông thôn Sự phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn vấn đề xã hội quan trọng, nhằm tạo tiền đề cho nông thôn phát triển nhanh bền vững Trong ... dựng hạ tầng KT-XH nông thôn Xây dựng nông thôn có mặt nông thôn đổi mới, xây dựng sở hạ tầng yếu tố thiết yếu Cơ sở hạ tầng nhân tố đảm bảo thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế mà nâng cao đời...
 • 100
 • 1,388
 • 17

phát triển nguồn nhân lực cán bộ cho xây dựng nông thôn mới tại huyện vụ bản, tỉnh nam định

phát triển nguồn nhân lực cán bộ cho xây dựng nông thôn mới tại huyện vụ bản, tỉnh nam định

Kinh tế - Quản lý

... trình xây dựng nông thôn thể điểm sau: - Xây dựng nông nghiệp toàn diện theo hướng đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nông thôn; - Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ... phạm vi nghiên cứu PHẦN : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2.1 Lý luận phát triển nguồn nhân lực cho xây dựng nông thôn 2.1.1 Lý luận phát ... nghệ phát triển; sử dụng phần vốn vay viện trợ nước để xây dựng sở vật chất cho giáo dục đào tạo 2.1.2 Lý luận xây dựng nông thôn 2.1.2.1 Các khái niệm Xây dựng nông thôn xây dựng nông thôn có...
 • 133
 • 565
 • 6

nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Kinh tế - Quản lý

... trình xây dựng nông thôn đến phát triển làng nghề 12 1.2.2 Vai trò phát triển làng nghề xây dựng nông thôn 14 1.3 Nội dung phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn 20 1.3.1 Phát ... làng nghề xây dựng nông thôn mới, đồng thời cần xác định rõ nội dung phát triển làng nghề gắn với Chương trình xây dựng nông thôn (phát triển kinh tế làng nghề, phát triển văn hóa - xã hội, bảo ... chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại, có cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh...
 • 250
 • 250
 • 0

Luận văn Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bỉm Sơn

Luận văn Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bỉm Sơn

Tài chính - Ngân hàng

... từ nâng cao vị chi nhánh địa bàn thị trường tài Thứ ba, có chiến lược phát triển nguồn vốn huy động trung dài hạn để đáp ứng nhu cầu nguồn trung gian hạn thời gian tới Trong định hướng phát triển ... Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990 Trải qua 48 năm xây dựng trưởng thành, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua giai đoạn phát triển đất nước, ... Doanh nghiệp – QHKH cá nhân) - Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược sách quản lý phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp , cá nhân - Xây dựng triển khai kế hoạch ngân sách , tiêu tài thương...
 • 46
 • 880
 • 5

Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh kiều

Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh kiều

Tài chính - Ngân hàng

... thực tập ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Ninh Kiều định chọn đề tài: Nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng Nông nghiệp GVHD: Phan Thái Bình SVTH: Trần Cẩm Tú Nâng cao hiệu hoạt động tín ... hoàn thành tốt đề tài: Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Ninh Kiều” Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại ... ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ninh Kiều mục tiêu, phương hướng kinh doanh ngân hàng năm 2008 - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ninh...
 • 81
 • 469
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Thành phố Ninh Bình

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Thành phố Ninh Bình

Tài chính - Ngân hàng

... hàng, phát triển kinh tế - xã hội ) Do hiệu tín dụng kết mối quan hệ biện chứng ngân hàng – khách hàng vay vốn – kinh tế xã hội GVHD: THS.Vũ Thị Minh Ngọc SV: Nguyễn Thị Dương Nâng cao hiệu hoạt ... hàng 1.1.1.1 Khái niệm Qua lịch sử phát triển, tín dụng phạm trù kinh tế sản phẩm kinh tế hàng hoá Nó động lực thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển lên giai đoạn cao “ Tín dụng chuyển nhượng tạm ... tín dụng ngân hàng Trong kinh tế thị trường, hình thức tín dụng đa dạng phong phú Sự phát triển kinh tế làm xuất nhiều hình thức tín dụng mới, tuỳ thuộc vào việc phát triển kinh tế pháp luật nước,...
 • 72
 • 1,069
 • 4

Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của Công ty in tổng hợp Nội.docx

Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của Công ty in tổng hợp Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... phát triển phát triển bền vững tổ chức, doanh nghiệp Do nhiều quốc gia đặt người vào vị trí trung tâm phát triển đề sách, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu tương lai Với kinh ... huấn luyện bớt tốn có chất lượng cao I.7 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - Yếu tố quan trọng công tác quản lý nay, nhân tố người nhà quản lý đặc biệt coi trọng đặt ... khoa học nghệ thuật nhà quản lý nguồn nhân lực 43 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNGTY IN TỔNG HỢP NỘI 3.1 NÂNG CAO TRONG CÔNG TÁC TUYỂN...
 • 63
 • 678
 • 2

Luận văn - nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Nội

Luận văn - nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

Đầu tư Bất động sản

... nghiệm công tác quản trị nhân lực Đồng thời, phát triển kinh tế nước ta giai đoạn phát triển cao, có hội nhập WTO đến gần Những thách thức cho phát triển ngành, Công ty lớn công tác quản ttrị nhân ... đầu tư phát triển có công nghệ trình độ ngang tầm khu vực giới Với tốc độ phát triển viễn thông 20%/năm, ngành có tốc độ phát triển cao, có thị phần chiếm 90% thị phần toàn ngành Với thời kinh ... nâng cao kiến thức Những nhà quản trị nhân lực phải tự nâng cao trình độ cho phù hợp với tình hình Nếu trình độ quản lý chuyên nghiệp đại phù hợp với đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao...
 • 54
 • 608
 • 3

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Quản trị kinh doanh

... phát triển phát triển bền vững tổ chức, doanh nghiệp Do nhiều quốc gia đặt người vào vị trí trung tâm phát triển đề sách, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu tương lai Với kinh ... huấn luyện bớt tốn có chất lượng cao I.7 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - Yếu tố quan trọng công tác quản lý nay, nhân tố người nhà quản lý đặc biệt coi trọng đặt ... học nghệ thuật nhà quản lý nguồn nhân lực 44 44 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNGTY IN TỔNG HỢP NỘI 3.1 NÂNG CAO TRONG CÔNG TÁC TUYỂN...
 • 64
 • 286
 • 0

736 Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của Công ty in Tổng hợp Nội

736 Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của Công ty in Tổng hợp Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... khả phát triển phát triển bền vững tổ chức, doanh nghiệp Do nhiều quốc gia đặt ngời vào vị trí trung tâm phát triển đề sách, chiến lợc phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu tơng lai Với kinh ... giúp họ làm việc hiệu quả, suất cao Biết giải công việc có hiệu quả, nhanh nhạy bén có khả tự định phù hợp mục tiêu, kinh doanh doanh nghiệp Biết phân tích tình kinh doanh thực tế phát sinh doanh ... huấn luyện bớt tốn nhng có chất lợng cao I.7 ý nghĩa việc nâng cao hiệu phát triển nguồn nhân lực - Yếu tố quan trọng công tác quản lý nay, nhân tố ngời đợc nhà quản lý đặc biệt coi trọng đặt vị...
 • 62
 • 291
 • 0

Luận văn nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại khách sạn Lake Side

Luận văn nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại khách sạn Lake Side

Quản trị kinh doanh

... nâng cao hiệu sử dụng lao động lĩnh vực kinh doanh ăn uống, từ nâng cao hiệu kinh doanh khách sạn Từ mục tiêu tổng quát trước hết cần thực nhiệm vụ cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận nâng cao hiệu ... góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động cho doanh nghiệp 1.5.2 Phân định nội dung nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng lao động kinh doanh ăn uống 1.5.2.1 Quan niệm hiệu sử dụng lao động Hiệu kinh doanh ... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng hiệu sử dụng lao động kinh doanh ăn uống...
 • 34
 • 702
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG TRÀ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG TRÀ

Quản trị kinh doanh

... có phát triển nâng cao suất mủ, tận dụng mạnh có Đồng thời thực sách hỗ trợ phát triển để cao su thực trở thành kinh tế mũi nhọn huyện 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO ... nhằm phát triển nhanh diện tích cao su địa bàn Triển khai tốt mô hình kinh tế Nguyễn Cảnh Sơn Khóa luận tốt nghiệp sở để nâng cao hiệu kinh tế sử dụng nguồn lực khác vốn, lao động sản xuất nông ... vững mang lại hiệu kinh tế cao năm KIẾN NGHỊ Qua trình thực đề tài, thấy tồn hạn chế việc phát triển sản xuất cao su địa bàn huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, để cao su phát triển vững ngày...
 • 9
 • 419
 • 1

Tài liệu Luận văn " Nâng cao hiệu quả trong việc thu -chi quỹ BHXH" docx

Tài liệu Luận văn

Báo cáo khoa học

... thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển tới mức độ Kinh tế phát triển Bảo hiểm xã hội đa dạng hoàn thiện - Mối quan hệ bên Bảo hiểm xã hội phát sinh sở quan hệ lao động diễn bên: bên ... xã hội có quyền hưởng BHXH, quyền đặt sở thoả mãn quyền kinh tế, xã hội, văn hoá nhu cầu cho nhân cách tự phát triển người” Đối tượng, chức tính chất Bảo hiểm xã hội a Đối tượng Bảo hiểm xã hội ... binh xã hội sách giao trách nhiệm quản lý Nhà nước BHXH Hoạt động nghiệp BHXH quan BHXH Việt Nam đảm nhận phân định chức thống quản lý làm giảm bớt quản lý chồng chéo trước nâng cao hiệu hoạt...
 • 29
 • 289
 • 0

Xem thêm