luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Những lý luận chung về

Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán"

Kế toán

... nguồn vốn: GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê21Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH ... KHOẢN THANH TOÁN”.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN:1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 1.1.1.1. Khái niệm: Vốn bằng tiền là ... hởngđợc trừ vào khoản phải trả Thanh toán cho ngời bánTK 111,112TK 131 Thanh toán bù trừTK133Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GVHD: Lê...
 • 79
 • 5,322
 • 25
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán

... ngoại tệ ( vàng , bạc , đá q):………………….số tiền quy đổi…………………………………….GVHD:Lê Đồn Minh Đức Trang 16 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị Nhàn+ Đối với vốn bằng tiền các khoản ... Minh Đức Trang 47 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị NhànI. KẾ TỐN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG. Tiền gửi ngân hàng là bộ phận của vốn bằng tiền mà doanh nghiệp mở tài khoản tại một ngân ... Trang 25 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị Nhànđoạn.*. Kế tốn tài sản cố định.Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, báo cáo tình hình trích khấu hao các khoản khấu...
 • 70
 • 3,584
 • 16
kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43

kế toan Vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu thiết bị viễn thông 43

Kế toán

... đợc các chứng từ này kế toán căn cứ vào đó để hạch toán kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo.* Nội dung các khoản thanh toán Các khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản ... VIễN THôNG 43.2.1.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền v các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu v Thiết Bị Viễn Thông 43.* Nội dung Vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lu động ... Hung Báo cáo tốt nghiệp CáC NGHIệP Vụ CHUYÊN MÔN TạI CÔNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THÔNG 432.1/ Kế TOáN VốN BằNG TIềN CáC KHOảN THANH TOáN TạI CôNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THôNG...
 • 104
 • 2,432
 • 17
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán

... mại dịch vụ2. Các chứng từ, sổ sách về tiền lương được áp dụng tại Công ty- Bảng chấm công;- Bảng thanh toán tiền lương;- Bảng phân bổ tiền lương BHXH.* Bảng thanh toán tiền lương của ... HOÀN THIỆNCHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGĐể công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương ... Sơn Tùng:* Ưu điểm:Trong công tác tổ chức kế toán, công ty đã không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán của mình. Công tác hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động...
 • 15
 • 2,860
 • 2
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX SX NHÔM

Kế toán

... LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.2.3.4 Kế toán khoản phải trả nội bộ a. Nội dung nguyên tắc hạch toán - Các khoản phải trả nội bộ là các khoản ... kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty CP XD SX Nhôm. 2. Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng: kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán ... CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.1 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 1.1.1 Những vấn đề chung 1.1.1.1 Khái niệm ý nghĩa 1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán 1.1.1.3...
 • 133
 • 2,061
 • 23
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

Kế toán

... TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43.3.3.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu và Thiết ... vậy các Công Ty phải nhận thức được vị trí của vốn bằng tiền, vì nó là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho Công Ty hình thành phát triển. Vốn bằng tiền các khoản thanh toán là một trong các ... bộ.3.2.2/ Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại các Công Ty.a/ Chứng từ kế toán sử dụng:- Phiếu thu ( Mẫu số 01 – TT/BB)- Phiếu chi ( Mẫu số 02 – TT/BB)- Biên lai thu tiền( ...
 • 55
 • 1,744
 • 4
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Kế toán

... quỹ chuyển sang, kế toán thanh toán sẽ định khoản phản ánh vào sổ chi tiết.2) Kế toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán của công ty lâm sản Bắc Á.a) Chứng từ kế toán sử dụng:- Phiếu ... Ngân hàng Bắc Á. *Các khoản thanh toán: là các khoản công nợ giữa công ty với người mua, giữa công ty với người bán Kế toán có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu trả các khoản nợ để có biện ... chứng từ gốc kế toán viên lập phiếu thu phiếu chi. Từ phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ chi tiết hoặc sổ thanh toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiến hành vào bảng kê...
 • 22
 • 1,982
 • 1
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.C1. Đánh giá chung về công tác vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty ... Nam. Kế toán là một khâu quan trọng kinh doanh trong kế toán tiền mặt- vì vậy, công tác kế toán tiền mặt phải nắm được nguyên tắc luôn chuyểncủa tiền tệ, hiểu rõ được các khoản thu chi các ... các khoản thanh toán giữaCông ty khách hàng.Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung kế toán vốn bằng tiền nói riêng cần đáp ứng yêu cầu sau:- Cần phải luôn luôn tôn trọng chế độ kế toán...
 • 6
 • 1,845
 • 5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... cho kế toán để ghi vào sổ kế toán. * Mục đích sử dụng:Xác định số tiền thực tế nhập quỹ, làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan chặt chẽ chính ... 1121Căn cứ vào giấy báo nợ, giấy báo có, các chứng từ liên quan kế toán nhập liệu vào máy tính phần mềm kế toán tự động hoá vào sổ Bảng số 2, nhật ký chứng từ số 2.3535Căn cứ vào phiếu ... thủ quỹ xuất quỹ ghi sổ kế toán. + Các sổ sách kế toán bảng biểu kế toán liên quan* Chứng từ:- Chứng từ:+ Phiếu chi+ Hóa đơn (Hóa đơn GTGT)+ Bảng lương+ Sổ quỹ tiền mặt55Đơn vị...
 • 53
 • 2,411
 • 4
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán

... các đội, tổ để kiểm tra phân loại vào sổ kế toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc, phiếu xuất vật t các bảng tổng hợp, bảng phân bổ vào sổ nhật ký chung các sổ theo dõi chi tiết theo các ... toán trưởng Kế toán TSCĐ, tiền lương, BHXH công nợ Kế toán vật tư, thanh toán theo dõi tiền gửi NH Kế toán tổng hợp Giá thành Chứng từ gốcBảng bảng phân bổSổ chi tiết tài khoản Sổ nhật ... cho các đội.Theo định kỳ một tuần một lần thủ kho chuyển phiếu xuất kho về ban kế toán; kế toán vật t kiểm tra vào thẻ kho, sau khi chuyển cho kế toán tổng hợp vào sổ nhật ký chung. Kế toán...
 • 90
 • 1,661
 • 1
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán

... ty. Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán công nợ Kế toán ngân hàng và thủ quỹ Kế toán ấn chỉ9Chuyên đề tốt nghiệp Sổ nhật biênNgày Chi tiền mặt Số tiền Số hiệu TK28-1 ... dung thanh toán: trả tiền lần đầu và lơng T1+2/05 cho ông TúSố tiền bằng số: 5489200 Bằng chữ: Năm triệu, bốn trăm tám chín ngàn hai trăm đồngĐơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng B Kế toán (ký, ... tác kế toán làm nhiệm vụ cập nhật các khoản thu chi tiền mặt phát sinh trong tháng. Công ty quản lí bến xe Hà Tây hạch toán tập trung tại phòng kế toán tại công ty.* Tổ chức bộ máy kế toán hiện...
 • 61
 • 1,353
 • 0

Xem thêm