luận văn hỗ trợ xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

LUẬN VĂN: Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm potx

LUẬN VĂN: Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm potx

Công nghệ thông tin

... Yêu cầu hệ thống thi trắc nghiệm Hệ thống thi trắc nghiệm cần đƣợc thi t kế với số tính bao gồm: - Quản lý, theo dõi, xử lý thông tin công tác thi cử - Hỗ trợ giáo viên biên soạn câu trắc nghiệm ... nghiệm đƣợc hoàn thi n dần Nguyễn Thị Thu Hà – Đại Học Dân lập Hải Phòng Trang1 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THI TRẮC NGHIỆM 1.1 Trắc nghiệm gì? Trắc nghiệm hoạt động ... Trang Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm 2.2 Những nhƣợc điểm hạn chế hệ thống - Quá trình xây dựng đề thi đƣợc làm thủ công gây lãng phí thời gian, công sức giáo viên đề - Đề thi đƣợc xây dựng...
 • 106
 • 801
 • 4

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính

Công nghệ thông tin

... việc : Hệ thống chơng trình thi trắc nghiệm khách quan đợc xây dựng với mục đích cài đặt mạng máy tính phòng thi, hỗ trợ số lợng lớn thí sinh thi lúc Vì phần cứng hệ thống cần có mạng máy tính ... chức thi, phải tổ chức đội ngũ đề thi, coi thi, chấm thi bảo quản đề thi tốn nhiều công sức tiền + Để chánh tình trạng lộ đề thi thi sinh phải thi thời điểm ( với kỳ thi ) dẫn đến tợng tải kỳ thi ... dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều phơng án dạng câu hỏi hiệu nh đợc thực máy tính Chính lý mà chọn dạng câu hỏi làm dạng câu hỏi thi thức hệ thống thi Yêu cầu hệ thống cần xây dựng Qua nghiên...
 • 28
 • 2,103
 • 9

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

Công nghệ thông tin

... Yêu cầu hệ thống thi trắc nghiệm Hệ thống thi trắc nghiệm cần đƣợc thi t kế với số tính bao gồm: - Quản lý, theo dõi, xử lý thông tin công tác thi cử - Hỗ trợ giáo viên biên soạn câu trắc nghiệm ... nhóm thi Nguyễn Thị Thu Hà – Đại học Dân lập Hải Phòng Trang 47 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 4.1 Công nghệ sử dụng Hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng với thi t ... nghiệm đƣợc hoàn thi n dần Nguyễn Thị Thu Hà – Đại Học Dân lập Hải Phòng Trang1 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THI TRẮC NGHIỆM 1.1 Trắc nghiệm gì? Trắc nghiệm hoạt động...
 • 105
 • 1,086
 • 5

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho trường cao đẳng y tế trà vinh

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho trường cao đẳng y tế trà vinh

Kỹ thuật

... mềm hỗ trợ đề thi trắc nghiệm (TN) có mạng mà chưa xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu thi trắc nghiệm (TTN) riêng trường Việc xây dựng hệ thống TTN vấn đề mới, có nhiều chương trình hỗ trợ thi ... thuyết trắc nghiệm giới nước ta; Tìm hiểu sở lý luận trắc nghiệm; Các hình thức trắc nghiệm, ưu, khuyết điểm trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận; … ; khảo sát số hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm ... thuyết tổng quan thi trắc nghiệm, tìm hiểu số hệ thống hỗ trợ trộn đề thi trắc nghiệm Từ làm sở giúp xác định công đoạn tiêu chí nhằm đưa giải pháp để xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm mà nghiên...
 • 26
 • 782
 • 3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến bậc THPT

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến bậc THPT

Kỹ thuật

... toán xây dựng bước phân tích hệ thống để hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng Đánh giá kết đạt Triển khai bảo trì Bố cục luận văn: Nội dung luận văn chia thành chương sau:  Chương 1: Tổng quan trắc nghiệm ... cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến bậc THPT”, đề tài đáp ứng số yêu cầu với kết đạt sau:  Tìm hiểu phân tích kho liệu đề thi trắc nghiệm có internet công cụ phần mềm tạo đề thi trắc ... tác số lượng môn thi trắc nghiệm dần tăng Hiện có 100% môn học thi với hình thức thi 50% trắc nghiệm 50% tự luận Riêng với lớp cuối cấp 12 thi môn Lý, Hóa, Sinh, Anh 100% trắc nghiệm Bên cạnh...
 • 22
 • 993
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM NGOẠI NGỮ QUA MẠNG LAN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM NGOẠI NGỮ QUA MẠNG LAN

Quản trị mạng

... I Khảo sát thực tế thi trắc nghiệm truyền thống II Phân tích thi t kế hệ thống thi trắc nghiệm mạng III Cài đặt đề mô chương trình I: KHẢO SÁT THỰC TẾ THI TRẮC NGHIỆM TRUYỀN THỐNG  Bao gồm bước: ... vào hệ thống Thay đổi thông tin hệ thống Xác nhận thi thí sinh Đã xác nhận Thay đổi thông tin cá nhân Thay đổi password Thông tin hệ thống Giám thị Đã xóa Thông báo Nộp Hệ thống thi trắc nghiệm ... điều kiện để dự thi Khi vào phòng thi, thi sinh dự thi phát đề thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệmthí sinh phải trả lời • Bước 2: Sau thi hết thời gian làm cán coi thi thu thi Các thi sau dọc phách...
 • 34
 • 1,038
 • 1

xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ (lan)

xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ (lan)

Kinh tế - Quản lý

... khoa có nhiều đợt thi, đợt thi thuộc khoa DOTTHI 1,1 1,n KHOA Thuoc Một kỳ thi có nhiều đợt thi, đợt thi thuộc kỳ thi DOTTHI 1,n 1,1 KYTHI Thuoc Một sinh viên có nhiều thi, thi thuộc sinh viên ... Người dùng Terminal Hệ thống One-tier MainFrame Người dùng Terminal Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Đức Khách quan hệ thống One-tier hệ thống file Server tựa PC Đây hệ thống thường gặp công ... - 2003 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Đức BAITHI SINHVIE N DOTTHI - + + + + + + + R6 :DOTTHI(MAKT) ∈ KYTHI(MAKT) ∩ DOTTHI(MAKH) ∈ KHOAHOC(MAKH) ∩ DOTTHI(MAKHOA) ∈ KHOA(MAKHOA) ∩ DOTTHI(MAMH)...
 • 133
 • 1,342
 • 4

đồ án XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM NGOẠI NGỮ QUA MẠNG LAN

đồ án XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM NGOẠI NGỮ QUA MẠNG LAN

Lập trình

... gian thi, hệ thống tự khóa thi nộp thi thí sinh 3.6.3.3.3 Kết thúc thi: Hết thi hệ thống khóa thi thí sinh Giám thị thống kê lại kết trình thi (Tổng số thí sinh tham dự thi, cố xảy trình thi, ... 3.4 Hệ thống thi trắc nghiệm ngoại ngữ mạng Hệ thống bao gồm: Thành phần tham gia hệ thống, hoạt động hệ thống 3.4.1 Thành phần tham gia: • Bộ phận tổ chức thi, • Giáo viên, • Thí sinh dự thi ... viên hệ thống có quyền thực 3.6.3.3 Tổ chức thi 3.6.3.3.1 Đăng ký dự thi: Lên danh sách phòng thi, số máy tham dự kỳ thi vào hệ thống 3.6.3.3.2 Thi: Thí sinh nhận đề thi sau đăng nhập vào hệ thống...
 • 51
 • 986
 • 0

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm ngoại ngữ qua mạng LAN doc

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm ngoại ngữ qua mạng LAN doc

Báo cáo khoa học

... I Khảo sát thực tế thi trắc nghiệm truyền thống II Phân tích thi t kế hệ thống thi trắc nghiệm mạng III Cài đặt đề mô chƣơng trình I: KHẢO SÁT THỰC TẾ THI TRẮC NGHIỆM TRUYỀN THỐNG  Bao gồm bước: ... vào hệ thống Thay đổi thông tin hệ thống Xác nhận thi thí sinh Đã xác nhận Thay đổi thông tin cá nhân Thay đổi password Thông tin hệ thống Giám thị Đã xóa Thông báo Nộp Hệ thống thi trắc nghiệm ... để đƣợc dự thi Khi vào phòng thi, thi sinh dự thi đƣợc phát đề thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệmthí sinh phải trả lời • Bƣớc 2: Sau thi hết thời gian làm cán coi thi thu thi Các thi sau đƣợc...
 • 34
 • 493
 • 1

Đồ Án Ứng Dụng Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng dùng Asp.net

Đồ Án Ứng Dụng Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng dùng Asp.net

Lập trình

... liệu mức đỉnh hệ thống Xây dựng hệ thống trắc nghiệm qua mạng Asp.net Huỳnh Thi n Đức - 13 - 3.4.2 Sơ đồ luồn liệu mức hệ thống Xây dựng hệ thống trắc nghiệm qua mạng Asp.net Huỳnh Thi n Đức - ... Tin Học Nhất Nghệ, SQL SERVER 2008 [3] Trung Tâm Tin Học Nhất Nghệ, Lập trình C# 2008 Xây dựng hệ thống trắc nghiệm qua mạng Asp.net Huỳnh Thi n Đức - 38 - LỜI KẾT Hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng ... Môn Thi Làm Thêm/ Xóa/ Sửa Câu Hỏi Xem kết Xây dựng hệ thống trắc nghiệm qua mạng Asp.net Thêm/ Xóa/ Sửa Đề Thi Huỳnh Thi n Đức - 10 - 3.1.2 Các chức hệ thống Khảo sát quy trình hoạt động hệ thống, ...
 • 39
 • 680
 • 2

xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

Công nghệ thông tin

... chuẩn cho thi tổng thời gian tất câu thi Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tập hợp tất câu hỏi giáo viên soạn đưa vào hệ thống Một đề thi gồm nhiều câu thi, phần thi, mức kiểm tra, môn thi giáo viên ... nhóm hệ thống không quản lý mà cho phép sinh viên thực thi trắc nghiệm trực tiếp máy trả kết cho sinh viên Do sinh viên chọn nhấn vào button Thi Trắc Nghiệm form Login để thực thi trắc nghiệm ... liên quan đến hệ thống liệu user sử dụng hệ thống ; liệu câu hỏi thi, đề thi giáo viên soạn ; liệu thi kết thi sinh viên lưu trữ dạng bảng(Access, Oracle, Fox…) máy Server Luận văn tốt nghiệp...
 • 17
 • 448
 • 0

Kiến trúc và chuẩn phần mềm trên nền Web, ứng dụng xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

Kiến trúc và chuẩn phần mềm trên nền Web, ứng dụng xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

Công nghệ thông tin

... dụng xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm Gồm: - Chương 3: Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm Đề cập ứng dụng thực tế sở lý thuyết để xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm Hệ thống thi trắc nghiệm hệ thống ... xây dựng Hệ thống thi trắc nghiệm PHẦN 2: ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM Luận văn Thạc sĩ - Đỗ Đức Thảo Trang 46 Kiến trúc chuẩn phần mềm web, ứng dụng xây dựng Hệ thống thi trắc nghiệm ... cải thi n chất lượng web .45 Kết luận chuẩn web 45 PHẦN 2: ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM 46 CHƯƠNG - XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM 47 3.1 Mô tả toán thi trắc nghiệm...
 • 104
 • 625
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Tìm hiểu chuẩn IMS và xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

đồ án công nghệ thông tin Tìm hiểu chuẩn IMS và xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

Công nghệ thông tin

... tốt nghiệp – Tìm hiểu chuẩn IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM Trong chương trước, tìm hiểu số loại hình câu hỏi trắc nghiệm du IMS đề xuất Qua loại ... IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm dụng nguồn tài nguyên, nên hệ thống thi trắc nghiệm, chuẩn IMS áp dụng vào chức đóng gói tái sử dụng câu hỏi trắc nghiệm Như vậy, nhiệm vụ cần thực trước thi t ... ĐHBK Hà Nội Đồ án tốt nghiệp – Tìm hiểu chuẩn IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm vậy, phần đồ án này, em muốn xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm dựa theo mô hình chuẩn IMS (Instructional Management...
 • 113
 • 452
 • 0

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Công nghệ thông tin

... - Lớp: 48K_CNTT 29 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Đồ án tốt nghiệp  Chức 5.0 “Quản trị hệ thống Nguyễn Hữu Dự - Lớp: 48K_CNTT 30 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Đồ ... vào hệ thống, hệ thống kiểm tra quyền người dùng, sau trao quyền tài nguyên hệ thống cho người Hệ thống có chức sau : Quản trị hệ thống - Quản lí người dùng: Để truy cập vào hệ thống thi trắc nghiệm ... 48K_CNTT 27 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Nguyễn Hữu Dự - Lớp: 48K_CNTT Đồ án tốt nghiệp 28 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Đồ án tốt nghiệp  Chức 4.0 “Báo cáo – thống...
 • 63
 • 927
 • 1

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng LAN

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng LAN

Hệ thống thông tin

... với người dùng Phạm vi nghiên cứu Hệ thống thi trắc nghiệm xây dựng theo hình thức thi máy tính cá nhân có nối mạng LAN Hệ thống xây dựng để sử dụngthi trắc nghiệm trường Đại học – Cao đẳng ... chấm thi tốn nhiều thời gian công sức 2.1.3 Yêu cầu hệ thống Hệ thống thi trắc nghiệm máy tính phải phát huy lợi ích việc thi trắc nghiệm qua mạng, khắc phục nhược điểm tồn hệ thống thi truyền thống ... chức hệ thống cũ 14 Hình 2.2 Sơ đồ mô tả chức hệ thống 18 Hình 2.3 Sơ đồ phân cấp chức hệ thống thi trắc nghiệm qua mạng 24 Hình 2.4 Sơ đồ luồng liệu mức khung cảnh hệ thống thi trắc nghiệm...
 • 63
 • 644
 • 2

Xem thêm