luận văn cao học quản trị nguồn nhân lực

Tài liệu Luận văn: “Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT” potx

Tài liệu Luận văn: “Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT” potx

Quản trị kinh doanh

... trò của quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.1. Những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 9 1.2. Nội dung của hoạt động quản trị nguồn nhân lực 14 ... một cách có hiệu quả.Từ đó xuất hiện khái niệm về nguồn nhân lựcquản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực so với quản lý nhân lực truyền thống không chỉ khác nhau về tên gọi mà còn ... nguồn nhân lực 14 1.2.1.Quan điểm về quản trị nguồn nhân lực 14 1.2.2. Nội dung hệ thống của quản trị nguồn nhân lực 18 1.3. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực quốc tế 21 1.3.1. Kinh nghiệm...
 • 44
 • 2,988
 • 6

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Quản trị kinh doanh

... cục luận văn: 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực: 5 1.1.1. Tầm quan trọng của quản ... lược quản trị nguồn nhân lực tại công ty cần xây dựng được một hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân thật khoa học, thật chính Học viên: Đỗ Thị Thu Hằng Trang 44 Luận Văn ... tích định lượng Học viên: Đỗ Thị Thu Hằng Trang 42 Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II 2.1....
 • 5
 • 6,119
 • 196

Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Kinh tế

... bn nhân lc vƠ qun tr ngun nhân lc nh: Khái nim qun tr ngun nhân lc, ni dung chc nng ch yu ca qun tr ngun nhân lc. ng thi nêu lên nhng kinh nghim qun tr ngun nhân ... công tác qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank trên các mt: hoch đnh ngun nhân lc, tuyn dng nhân viên, đƠo to vƠ phát trin nhân viên, đánh giá thƠnh tích công tác nhân viên, tin lng, ... Qun lý và s dng ngun nhân lc: Các hot đng ch yu bao gm: sp xp, đánh giá thƠnh tích, điu đng nhân s: Sp xp nhân s: LƠ cn c nng lc đ sp xp nhân s mi cho phù hp vi...
 • 138
 • 4,367
 • 38

luận văn:Hoàn thiện quảnnguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf

luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf

Quản trị kinh doanh

... triển. 15 2. Quảnnguồn nhân lực quản trị. 15 2.1. Khái niệm. 15 2.2. Nội dung của quảnnguồn nhân lực quản trị. 15 2.2.1. Lựa chọn và tuyển dụng nguồn nhân lực quản trị. 15 2.2.2. ... tiếp tục phát triển ở những cương vị cao hơn trong tương lai hay không. 2. Quảnnguồn nhân lực quản trị. 2.1. Khái niệm. Quảnnguồn nhân lực quản trị là việc dùng các biện pháp kinh ... MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 3 Chương 1 : Cơ sở lý luận về quảnnguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. 5 1 .Nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. 5 1.1.Khái niệm. 5 1.2.Phân loại....
 • 57
 • 2,068
 • 6

luận văn luận văn cao học quản trị doanh nghiệp

luận văn luận văn cao học quản trị doanh nghiệp

Vật lý

... Indices for PHI Luận văn Cao học QTDN-K12 Chương VI. Kết luận và Đề xuất Khảo sát một số yếu tố - Năm 2004 - tác động vào sự sẵn sàng của thương mại điện tử 3 Cho thấy những nhân tố khác ... PU_4 - - - - BI_1 - - 7.976 (7.258) 1.099 BI_2 - - 7.481 (6.808) 1.099 Luận văn Cao học QTDN-K12 Phụ lục 2 Khảo sát một số yếu tố - Năm 2004 - tác động vào sự sẵn sàng ... x . a . .x . l . . . . x . Q . .x . u . x . . a . x. . n . . . t . x . . Luận văn Cao học QTDN-K12 Phụ lục 1 Khảo sát một số yếu tố - Năm 2004 - tác động vào sự sẵn sàng...
 • 59
 • 548
 • 0

LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... cực1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC1.1.1. Khái niệm: Quản trị nguồn nhân lực là nghệ thuật chọn lựa và sử dụng nhân viên sao cho năng suất và chất lượng công ... nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đòi hỏi các quản trị gia của tất cả các cấp đều phải có kiến thức về quản trị nhân sự.1.1.3. Chức năng :Các hoạt động liên quan đế quản trị nguồn nhân lực ... tin về nguồn nhân lực của doanh nghiệp.1.1.3.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên...
 • 25
 • 2,037
 • 16

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒNNHÂN LỰC 1.1. Khi niệm, vai trị v nhiệm vụ của quản trị nguồn nhn lực 1.1.1. Khi niệm Quản trị nguồn nhân lực là việc họach định tuyển mộ, tuyển ... cho nguồn nhân lực thông quatổ chức nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực là sự kết hợp hài hòa giữa tính khoa học và tính nghệthuật lãnh đạo. Về phương diện khoa học, quản trị ... tác quản trị đòi hỏi các quản trị gia phải ứng dụngnhuần nhuyễn cả 3 chức năng. 1.2.4. Vai trị của quản trị nguồn nhn lực  Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực...
 • 16
 • 1,619
 • 8

luận văn:Hoàn thiện quảnnguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn pptx

luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn pptx

Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC. I. Nguồn nhân lựcquảnnguồn nhân lực: 1. Khái niệm về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi ... thiện quảnnguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn” Nội dung của chuyên đề bao gồm: Chương 1: Lý luận chung về nguồn nhân lựcquảnnguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực ... II. Nội dung quảnnguồn nhân lực: Các nội dung cơ bản của quảnnguồn nhân lực: - Lập chiến lược nguồn nhân lực: là quá trình lựa chọn hoặc thiết lập chiến lược nguồn nhân lực và các quá...
 • 71
 • 2,089
 • 11

BÁO CÁO MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC KPIs

BÁO CÁO MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC KPIs

Kinh tế - Thương mại

... dụng KPIYêu cầu: Cam kết của lãnh đạo cao nhất, đồng thuận của đội ngũ quản trị cấp cao trong việc thực hiện KPI; Đáp ứng đủ nguồn lực về nhân lực, vật lực và tinh thần; vàPhê chuẩn các tài ... GVHD: TS. Vũ Việt Hằng Nhóm 42BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  KHOA SAU ĐẠI HỌCBÁO CÁO MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCCHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC KPIs GVHD: TS. VŨ ... mệnh, Tầm nhìn, các Giá trị, Chiến lược cũng như quyết tâm,cung cấp nguồn lực thực thi dự án KPI thành công. Đồng thời có sự cam kếttham gia của đội ngũ quản trị cấp cao ở các cấp độ. Xác...
 • 17
 • 1,121
 • 5

tiểu luận thách thức trong quản trị nguồn nhân lực

tiểu luận thách thức trong quản trị nguồn nhân lực

Tài chính - Ngân hàng

... QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1. Khái niệm Để đi đến định nghĩa về quản trị nguồn nhân lực, điều chính là tìm hiểu các nhà quản trị nguồn nhân lực thực hiện ... BIỆT GIỮA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TIÊU CHÍ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  Quan điểm chung  Lao động là chi phí đầu vào  Nguồn nhân lực ... 32 2. Sự xung đột 32 Quản Trị Học TS Nguyễn Thanh Hội 5 2. Đặc trưng của quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực được dần thay thế cho quản trị nhân sự với quan điểm chủ...
 • 34
 • 3,170
 • 7

Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

Thạc sĩ - Cao học

... lý luận về quản trị nguồn nhân lực Trang 01 1.1. Nguồn nhân lực đối với các Doanh nghiệp Trang 01 1.1.1. Khái niệm Trang 01 1.1.2.Các yếu tố của nguồn nhân lực Trang 02 1.1.3. Phát triển nguồn ... loại nguồn lực cho xã hội.Trong các loại nguồn lực ( vật lực, tài lực, nhân lực) thì phát triển nguồn nhân lực giữ vai trị trung tâm và đặc biệt quan trọng. Để phát triển nhân lực một cách ... nguồn nhân lực đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quản lý nguồn nhân lực. Đưa việc phát triển nguồn nhân lực lên hàng đầu khơng cĩ nghĩa là khơng coi trọng việc sử dụng quản lý nguồn...
 • 85
 • 3,700
 • 30

LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu potx

LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu potx

Tài chính - Ngân hàng

... TRƯỜNG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ... nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu Sinh viên: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: QT 1003N 2 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ I Lý luận chung về quản trị ... nghệ thuật vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hóa tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ lĩnh vực tổ chức nào. 1.2 Vai trò của quản trị nhân sự Yếu tố...
 • 70
 • 1,744
 • 4

Xem thêm