luận văn đề tài phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện

luận văn: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ pot

luận văn: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ pot

Thạc sĩ - Cao học

... Nội dung phát triển nông nghiệp Trên sở khái niệm phát triển nông nghiệp xây dựng, cần làm rõ nội hàm phát triển Cụ thể, nội dung phát triển nông nghiệp bao gồm khía cạnh sau đây: - Phát triển mặt ... thiện sách phát triển nông nghiệp địa phương miền núi có huyện Khánh Vĩnh Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Ý nghĩa khoa học - Hệ thống hoá vấn đềluận phát triển nông nghiệp - Khái ... thiết Đề tài Phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà” hoàn thành sở lý luận thực tiễn giúp cho công tác nghiên cứu, lãnh đạo đạo phát triển kinh tế xã hội nói chung nông nghiệp...
 • 26
 • 542
 • 2
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ " docx

Thạc sĩ - Cao học

... dung phát triển công nghiệp cho thấy để phát triển công nghiệp quốc gia, lãnh thổ hay địa phương; tuỳ vào điều kiện nguồn lực phát triển tuỳ vào giai đoạn phát triển, quốc gia, lãnh thổ địa phương ... công nghiệp: phát triển số lượng sở sản xuất công nghiệp phải trọng đến việc phát triển doanh nghiệp công nghiệp Doanh nghiệp phận cấu thành quan trọng sản xuất công nghiệp Có nhiều doanh nghiệp ... phát triển công nghiệp theo vùng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp cách cân đối, hài hoà sở phát huy tất tiềm năng, lợi vùng Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế Để phát triển công nghiệp...
 • 93
 • 666
 • 0
Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia

Kinh tế - Thương mại

... phi nông nghiệp nông thôn gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp: để phát triển khu vực nông thôn phải phát triển toàn ngành nghề phi nông nghiệp lẫn nông nghiệp nông nghiệp làm tiền đề khu vực phi nông ... ngại sách phát triển công nghiệp nông thôn số phơng pháp khác Nội dung đề tài gồm chơng: ChơngI: Vai trò phi nông nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ChơngII: Thực trạng phát triển khu ... nông nghiệp phát triển ngợc lại khu vực phi nông nghiệpphát triển thúc đẩy khu vực phi nông nghiệp phát triển Mặt khác, khu vực phi nông nghiệp có quan hệ trực tiếp gián tiếp với nông nghiệp...
 • 94
 • 622
 • 2
Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Công nghệ thông tin

... tới phát triển nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ chiến lược Có thể nói Hiện đại hoá, công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển 28 Chuyên Đề Tốt Nghiệp nông nghiệp, ... PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỈNH QUẢNG NINH I) Những thuận lợi khó khăn việc cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp địa bàn huyện - ... nước ta quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ chiến lược Hiện đại hoá, công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn Trong...
 • 79
 • 685
 • 3
Giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phù mỹ, tỉnh bình định

Giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phù mỹ, tỉnh bình định

Kinh tế

... ñ tài g m chương: Chương Cơ s lý lu n v phát tri n nông nghi p Chương Th c tr ng phát tri n nông nghi p huy n - Nông nghi p ñư c coi ngành ñem l i ngu n thu nh p ngo i t l n - Nông nghi p nông ... ng ñ phát tri n nông nghi p 1.3.7 H th ng s h t ng k thu t Cơ s h t ng nông thôn: ñây ñi u ki n tiên quy t ñ phát tri n nông nghi p Cơ s h t ng phát tri n s ñ m b o cho kinh t hàng hóa phát tri ... LU N V PHÁT TRI N NÔNG NGHI P 1.1 Vai trò ñ c ñi m s n xu t nông nghi p - SXNN ñư c phân b m t ph m vi không gian r ng l n có tính khu v c 1.2 Phát tri n nông nghi p 1.1.1 Đ nh nghĩa v nông nghi...
 • 13
 • 674
 • 3
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Kinh tế

... tr ng phát tri n nông nghi p, t ñó ñ gi i pháp thúc ñ y phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy n Sa Th y M c tiêu nghiên c u Trên s h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n v phát tri n nông nghi p, ñ tài ñi ... tri n nông nghi p c a huy n 2.2 TH C TR NG PHÁT TRI N NÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN HUY N 2.2.1 Tăng trư ng chuy n d ch c u nông nghi p - Tăng trư ng s n xu t nông nghi p Ch tiêu T ng GTSX Nông nghi ... ñánh giá th c tr ng phát tri n nông nghi p c a Huy n Sa Th y T ñó ñ xu t gi i pháp ñ y m nh phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy n Sa Th y Chương 1nêu s lý lu n v phát tri n nông nghi p Chương trình...
 • 13
 • 418
 • 1
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Kinh tế

... cho phát triển nông nghiệp huyện Trà Bồng; + Chỉ mặt mạnh, yếu phát triển nông nghiệp huyện; + Kiến nghị giải pháp phát triển nông nghiệp nghiệp hạn chế, phổ biến sản xuất nhỏ, phân tán Năng huyện ... sách phát triển công nghiệp: 2.2.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện 3.1.2 Phương hướng phát triển ngành nội nông nghiệp - Phát triển nông nghiệp ... hoạt động nông nghiệp diễn bình thường hiệu 1.3.6 Các sách phát triển nông nghiệp Chính sách phát triển nông nghiệp chia thành loại dựa theo - Phát triển kinh tế theo hướng sản suất nông nghiệp, ...
 • 13
 • 541
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Kinh tế

... tr ng phát tri n nông nghi p, t ñó ñ gi i pháp thúc ñ y phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy n Sa Th y M c tiêu nghiên c u Trên s h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n v phát tri n nông nghi p, ñ tài ñi ... tri n nông nghi p c a huy n 2.2 TH C TR NG PHÁT TRI N NÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN HUY N 2.2.1 Tăng trư ng chuy n d ch c u nông nghi p - Tăng trư ng s n xu t nông nghi p Ch tiêu T ng GTSX Nông nghi ... ñánh giá th c tr ng phát tri n nông nghi p c a Huy n Sa Th y T ñó ñ xu t gi i pháp ñ y m nh phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy n Sa Th y Chương 1nêu s lý lu n v phát tri n nông nghi p Chương trình...
 • 13
 • 480
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Kinh tế

... cho phát triển nông nghiệp huyện Trà Bồng; + Chỉ mặt mạnh, yếu phát triển nông nghiệp huyện; + Kiến nghị giải pháp phát triển nông nghiệp nghiệp hạn chế, phổ biến sản xuất nhỏ, phân tán Năng huyện ... sách phát triển công nghiệp: 2.2.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện 3.1.2 Phương hướng phát triển ngành nội nông nghiệp - Phát triển nông nghiệp ... hoạt động nông nghiệp diễn bình thường hiệu 1.3.6 Các sách phát triển nông nghiệp Chính sách phát triển nông nghiệp chia thành loại dựa theo - Phát triển kinh tế theo hướng sản suất nông nghiệp, ...
 • 13
 • 372
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đạ têh tỉnh lâm đồng

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đạ têh tỉnh lâm đồng

Kinh tế

... động địa bàn huyện việc làm thiết thực Vì vậy, thực đề tài phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng Mục tiêu đề tài - Làm rõ nội hàm phát triển nông nghiệp Xác định tiêu chí phát ... trình phát triển 1.2.1.2 Khái niệm phát triển nông nghiệp Phát triển nông nghiệp trình phát triển lĩnh vực nông nghiệp, ngành nông nghiệp có tăng trưởng ổn định lâu dài, cấu kinh tế nông nghiệp ... hướng giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀLUẬNBẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 Vai trò đặc điểm nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp Nông nghiệp theo nghĩa...
 • 26
 • 620
 • 1
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Kinh tế

... c ñi m c a s n xu t nông nghi p 1.2 N i dung tiêu chí phát tri n nông nghi p 1.2.1 N i dung phát tri n nông nghi p (1) Phát tri n v quy mô s n xu t nông nghi p Phát tri n nông nghi p th hi n ... lu n văn: Ngoài l i m ñ u, k t lu n tài li u tham kh o, lu n văn chia làm chương sau: Chương 1: T ng quan v lý lu n phát tri n nông nghi p Chương 2: Th c tr ng phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy ... thu văn 2.1.1.3 Tài nguyên Tài nguyên ñ t Tài nguyên r ng Tài nguyên khoáng s n Tài nguyên nư c 2.1.1.4 Đánh giá chung trình s d ng ñi u ki n t nhiên 2.1.2 S d ng ngu n l c cho phát tri n nông...
 • 26
 • 748
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hòa

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hòa

Kinh tế

... Nội dung phát triển nông nghiệp Trên sở khái niệm phát triển nông nghiệp xây dựng, cần làm rõ nội hàm phát triển Cụ thể, nội dung phát triển nông nghiệp bao gồm khía cạnh sau đây: - Phát triển mặt ... thiện sách phát triển nông nghiệp địa phương miền núi có huyện Khánh Vĩnh Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Ý nghĩa khoa học - Hệ thống hoá vấn đềluận phát triển nông nghiệp - Khái ... thiết Đề tài Phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà” hoàn thành sở lý luận thực tiễn giúp cho công tác nghiên cứu, lãnh đạo đạo phát triển kinh tế xã hội nói chung nông nghiệp...
 • 26
 • 400
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phú thiện, tỉnh gia lai

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phú thiện, tỉnh gia lai

Kinh tế

... nông nghi p + Không gian: Đ tài nguyên c u v n ñ phát tri n nông nghi p t i ñ a bàn huy n Phú Thi n + Th i gian: Đ tài nguyên c u gi i pháp v phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy n ñ n năm 2015 t ... CÁC GI I PHÁP V PHÁT TRI N NÔNG NGHI P HUY N PHÚ THI N CƠ S CHƯƠNG LÝ LU N V PHÁT TRI N NÔNG NGHI P 1.1 M T S V N Đ LÝ LU N V NÔNG NGHI P 1.1.1 Khái ni m v phát tri n nông nghi p - Nông nghi p ngành ... (4) Nông nghi p nông thôn có vai trò to l n, s cho s phát tri n b n v ng c a môi trư ng 1.2 N I DUNG C A PHÁT TRI N NÔNG NGHI P 1.2.1 Các ngu n l c phát tri n s n xu t nông nghi p a Lao ñ ng Nông...
 • 13
 • 485
 • 4
Tóm tắt luận văn thạc sĩ phát triển du lịch trên địa bàn huyện hòa vang

Tóm tắt luận văn thạc sĩ phát triển du lịch trên địa bàn huyện hòa vang

Khoa học xã hội

... CHƯƠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 2.1.1 Tình hình phát triển số lượng du lịch địa huyện Hoà Vang thời ... PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1.1 Quan điểm phát triển Phát triển loại hình du lịch huyện ... hướng Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu phát triển du lịch địa bàn Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đòi hỏi khách quan cần thiết Đó lý chọn đề tài Phát triển du lịch địa bàn Huyện Hòa...
 • 26
 • 545
 • 1
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Kinh tế

... vực nông thôn, nên chọn đề tài Phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh” cho Luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đềluận liên quan đến phát triển ... nghĩa phát triển nông nghiệp - Phát triển NN góp phần tăng trưởng, ổn định kinh tế - Phát triển nông nghiệp góp phần mở rộng thị trường - Phát triển nông nghiệp góp phần phát triển nông thôn - Phát ... phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh - Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN...
 • 26
 • 724
 • 2
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Kinh tế

... việc phát triển nông nghiệp bền vững huyện Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển Nông nghiệp ... triển nông nghiệp - Xác định tiềm năng, mạnh nguồn lực cho phát triển nông nghiệp huyện - Chỉ mặt mạnh, yếu phát triển nông nghiệp huyện - Kiến nghị giải pháp phát triển nông nghiệp huyện thời ... trạng phát triển nông nghiệp huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP...
 • 26
 • 783
 • 4
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Kinh tế

... tiễn địa bàn huyện Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận phát triển nông nghiệp Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Trà Cú Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp địa bàn huyện ... khảo số đề tài, viết nghiên cứu phát triển nông nghiệp 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG GHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp Nông nghiệp ... Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Phát triển quy mô sản xuất nông nghiệp Phát triển nông nghiệp thể trình thay đổi nông nghiệp giai...
 • 26
 • 724
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện EA KAR Tỉnh Đăk Lăk

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện EA KAR Tỉnh Đăk Lăk

Kinh tế

... vùng; Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương sau: Chương 1: Một số vấn đềluận phát triển nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Ea Kar, ... kinh tế, thị trường, phát triển sở hạ tầng nông nghiệp sách nông nghiệp 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR, TỈNH ... thực; Phát triển nông nghiệp góp phần phát triển nông thôn 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Gia tăng số lượng sở sản xuất nông nghiệp Phát triển sở sản xuất nông nghiệp trình...
 • 26
 • 352
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

Kinh tế

... pháp để phát triển nông nghiệp huyện Quảng Trạch Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1.1 ... trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương sau: - Chương Một số vấn đềluận phát triển nông nghiệp - Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện ... trường, sách nông nghiệp, sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 7 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP...
 • 26
 • 231
 • 0

Xem thêm