luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nội

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống việc làm của người dân một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố nội

Kinh tế

... cho v n ñ trên, ñã ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá nh hư ng c a vi c thu h i ñ t ñ n ñ i s ng vi c làm c a ngư i dân m t s d án ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i” 1.2 M c ñích nghiên ... n Long Biên năm 2010 35 4.2 M t ñ dân s Long Biên so v i Qu n n i thành 39 4.3 Cơ c u s d ng ñ t năm 2010 qu n Long Biên 42 DANH M C CÁC HÌNH NH STT Tên hình Trang Nhà c a h nông dân sau b thu ... làm c a ngư i dân sau b thu h i ñ t; + Môi trư ng s ng c a ngư i dân sau th c hi n d án 3.1.2 Ph m vi nghiên c u ð tài ñư c ti n hành m t s d án ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i 3.2 N i...
 • 108
 • 1,257
 • 7
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thi hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thi hồi đất một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... năm quận phát triển xây dựng Vì vậy, cần phải có quy hoạch v quản lý khai thác để tránh ảnh hởng đến dòng chảy v sụt lở bờ sông 4.1.2 Điều kiện kinh tế - x hội Dân số: Quận có mật độ dân số bình ... dao động khoảng 78 - 87% Lợng ma trung bình năm khoảng 1600 - 1800 mm Thu Văn: Quận Long Biên chịu ảnh hởng chế độ thu văn sông Hồng v sông Đuống Lu lợng trung bình nhiều năm l 2710 m3/s, mực ... khoáng sản: Quận Long Biên nhiều khoáng sản, quặng Tuy nhiên, với hệ thống sông Hồng v sông Đuống l m sở cho phát triển công nghiệp khai thác cát, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng địa b n Quận...
 • 123
 • 985
 • 3
Đánh giá việc thực hiện giá đất bồi thường ở một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện giá đất bồi thường một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... ảnh hởng việc thu hồi đất ảnh hởng đến đời sống, thu nhập, nghề nghiệp, sinh hoạt ngời dân: 71 4.5.1 Những tác động việc thu hồi đất gây ảnh hởng đến đời sống, thu nhập, nghề nghiệp ngời dân 72 ... i P.Thợng Thanh quận Long Biên( Dự án 1) + Dự án 2: Dự án xây dựng tuyến đờng Ngọc Thụy khu đô thị Thạch B n phờng Long Biên quận Long Biên ( Dự án 2) + Dự án 3: Dự án xây dựng tuyến đờng v ... lệch giá đất nông nghiệp thời điểm l m dự án đợc thể qua bảng biểu cụ thể nh sau: 68 4.4.6 Đánh giá chung giá đất bồi thờng Nh nớc thu hồi đất số dự án địa b n quận Long Biên: 4.5 69 Những ảnh hởng...
 • 102
 • 546
 • 0
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tại một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tại một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố nội

Khoa học tự nhiên

... tài: “ðánh giá vi c th c hi n sách thu h i ñ t, b i thư ng, h tr t i m t s d án ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i” 1.2 M c ñích c a ñ tài - Tìm hi u ñánh giá vi c th c hi n sách thu h i ... vi t c a m t Nhà nư c c a dân, dân dân 2.5 Khái quát công tác thu h i ñ t, b i thư ng, h tr tái ñ nh cư ñ a bàn thành ph N i 2.5.1 Các văn b n pháp lý ch y u c a Thành ph v thu h i ñ t, b ... h tr t i m t s d án thu c qu n Long Biên, thành ph N i Rút nh ng ưu ñi m v n ñ t n t i vi c th c hi n sách thu h i ñ t, b i thư ng, h tr t i m t s d án ñ a bàn qu n Long Biên - ð xu t m t...
 • 114
 • 978
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố nội

Kinh tế

... toàn thành phố Nội Chính sức ép nhà ở, việc làm số vấn đề x hội khác địa bàn quận không thực vấn đề xúc nh số quận khác Thủ đô Tuy Quận nội đô nhng xuất phát điểm từ huyện ngoại thành, nên dân ... sạn, dịch vụ địa bàn quận năm 2011 đ tạo mức thu 4,6 tỷ đồng Ngành nông nghiệp: với phát triển nhanh công nghiệp đô thị Thành phố với thành tựu đạt đợc kinh tế - x hội, đời sống nhân dân không ngừng ... phát triển kinh tế quận Long Biên Tổng số lao động làm việc lĩnh vực thơng mại dịch vụ 11.342 ngời Trong làm việc công ty 4.521 ngời, làm việc hợp tác x 135 ngời 6.686 ngời làm việc hộ cá thể Các...
 • 106
 • 223
 • 0
đánh giá hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nội

đánh giá hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... ñịa bàn quận Long Biên, thành phố Nội 2.2.4 ðánh giá hiệu ñấu giá quyền sử dụng ñất số dự án ñịa bàn quận Long Biên, thành phố Nội 2.2.4.1 ðánh giá hiệu ñấu giá quyền sử dụng ñất dự án Khu ... ñất số dự án ñịa bàn quận Long Biên, thành phố Nội 60 3.5.1 ðánh giá hiệu ñấu giá quyền sử dụng ñất dự án Khu ðô thị Sài ðồng, quận Long Biên, thành phố Nội 60 3.5.2 ðánh giá hiệu ñấu giá ... ñịa bàn quận Long Biên, thành phố Nội 32 2.2.4 ðánh giá hiệu ñấu giá quyền sử dụng ñất số dự án ñịa bàn quận Long Biên, thành phố Nội 32 2.2.5 ðề xuất số giải pháp, ñối với công tác ñấu giá...
 • 103
 • 221
 • 0
Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Nội

Kinh tế

... LÂMTHÀNH CÔNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: QUẢNĐẤT ĐAI Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN ... chức đấu giá khác thành phố Nội; thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng Sau lược tình hình đấu giá đất số địa phương thời gian qua a Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Nội Đấu giá quyền ... giá quyền sử dụng đất địa phương 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Nội - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng...
 • 123
 • 830
 • 2
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận cầu giấy, thành phố nội

Nông - Lâm - Ngư

... trợ dự án thu hồi đất không giới hạn số ngời bị thu hồi đất m phải mở rộng tất ngời không bị thu hồi đất nhng bị tác động tiêu cực dự án thu hồi đất Theo đó, ngời không bị thu hồi đất nhng dự án ... Nghiên cứu sở khoa học, thực tiễn sách BT thiệt hại nh nớc thu hồi đất - Tìm hiểu, đánh giá việc thực sách BT, HT v TĐC ngời dân bị thu hồi đất số dự án địa b n Quận Cầu Giấy, Th nh phố H Nội - Đề ... trớc hết l đảm bảo ổn định sống, ổn định việc l m v thu nhập cho ngời bị ảnh hởng dự án thu hồi đất Chính sách bồi thờng, hỗ trợ, tái định c ngời bị ảnh hởng dự án thu hồi đất nhiều quốc gia, nhiều...
 • 133
 • 675
 • 0
Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố hà nội

Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố nội

Kinh tế

... ñấu giá khác thành phố Nội; thành phố Hồ Chí Minh, thành phố ðà Nẵng Sau ñây lược tình hình ñấu giá ñất số ñịa phương thời gian qua a ðấu giá quyền sử dụng ñất thành phố Nội ðấu giá ... huyện: 21 dự án, số thu ñấu giá khoảng 1.420 tỷ ñồng; khối sở, ngành: dự án, số thu ñấu giá khoảng 480 tỷ ñồng b Công tác ñấu giá quyền sử dụng ñất Thành phố Hồ Chí Minh Cũng thành phố thu c Trung ... Nội 153 Năm 2010, số dự án tổ chức ñấu giá quyền SDð 33 dự án ñấu giá ñất nhỏ lẻ, xen kẽ với tổng số tiền (dự kiến) thu ñấu giá quyền SDð năm 2010 2.600 tỷ ñồng (trong ñó thu dự án thu c thành...
 • 109
 • 289
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn huyện sóc sơn, thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước thu hồi đất dự án địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Nội đến hết tháng năm 2012 Trong số 50 dự án đầu tư địa bàn huyện, lựa chọn 03 dự án địa bàn huyện: - Dự án 1: Dự án xây dựng Đường ... năm 2020 Thành phố Nội trở thành thủ đô đại xứng tầm với nước phát triển khu vực b Đánh giá việc thực sách bồi thường hỗ tợ nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Nội - Về việc ban hành thực ... dự án, quận Hồng Bàng 28 dự án, quận Kiến An 33 dự án Thị xã Đồ Sơn 14 dự án) [32] 2.4.2.2 Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng thành phố không lớn, thành lập thành phố trực thu c Trung ương sở tách thành...
 • 109
 • 526
 • 0
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... huyện ngoại thành thành phố Nội, cách nội thành khoảng 40km, cách thành phố Nam khoảng 20km Vì vậy, huyện có nhiều ñiều kiện thu n lợi giao lưu kinh tế với nội thành huyện ngoại thành khác ... GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI PHẠM VĂN CHIỀU ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ... ñích - Phân tích, ñánh giá công tác thực sách bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn huyện Mỹ ðức Thành phố Nội; - ðánh giá rút ưu ñiểm tồn việc thực sách bồi...
 • 120
 • 379
 • 0
[Luận văn]nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn quận hoàng mai, thành phố hà nội

[Luận văn]nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn quận hoàng mai, thành phố nội

Khoa học tự nhiên

... giá bồi thờng đất 53 4.5 Đánh giá chung giá đất dùng bồi thờng Nh nớc thu hồi đất số dự án 4.5.1 Đánh giá mức độ phù hợp giá đất bồi thờng 57 57 4.5.2 Đánh giá mức độ hợp lý giá đất bồi thờng ... 3.1.3 Tìm hiểu, đánh giá công tác xác định giá đất bồi thờng số dự án địa b n quận Ho ng Mai, Th nh phố H Nội Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thu t Trung tâm H nh Quận Ho ng Mai Dự án xây dựng cầu Thanh ... 45 Đánh giá thực trạng việc thực giá đất bồi thờng số dự án địa b n quận Ho ng Mai 48 4.4.1 Điều kiện đợc bồi thờng v đối tợng bồi thờng 48 4.4.2 Kết cụ thể dự án: 49 4.4.3 Đánh giá việc thực giá...
 • 80
 • 555
 • 1
đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội

đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố nội

Kinh tế - Quản lý

... đa việc thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng, số lượng người bị ảnh hưởng việc thu hồi đất để thực dự án đầu tư Nếu việc thu hồi đất tránh khỏi có chuẩn bị cẩn thận phương án đền bù, sở tính toán đầy ... phải mở rộng tất người không bị thu hồi đất bị tác động tiêu cực dự án thu hồi đất Theo đó, người không bị thu hồi đất dự án thu hồi đất làm thay đổi môi trường sống, điều kiện hạ tầng kỹ thu t ... sách tái định cư 03 dự án nghiên cứu 76 3.4.7 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến người dân 78 3.5 Đánh giá việc thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 03 dự án nghiên cứu ...
 • 112
 • 466
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thạch thất thành phố nội

Khoa học tự nhiên

... nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn l trung thực v cha đợc công bố luận văn n o khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đợc rừ nguồn gốc Tác giả luận vănVăn Quyết Tr ng ... luận văn, ngo i nỗ lực thân, đ đợc hớng dẫn nhiệt tình, chu đáo nh khoa học, đ nhận đợc hớng dẫn nhiệt tình, chu đáo quan, tổ chức, nhân dân v địa phơng Tôi xin b y tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo ... trình ho n th nh luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân th nh thầy, cô giáo khoa v nh trờng, Ban bồi thờng GPMB huyện Thạch Thất, Ban QLDA mở rộng v ho n thiện đờng Láng Ho Lạc, phòng...
 • 90
 • 1,134
 • 0
Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống việc làm của người dân một số dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh tế

... (GPMB) đến đời sống việc làm ngƣời dân Nhà nƣớc thu hồi đất Để đánh giá thực trạng đời sống việc làm ngƣời dân bị thu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn hồi đất số Dự án địa bàn thành ... bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên 2.3.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường GPMB Nhà nước thu hồi đất tác động việc thu hồi đất số dự án địa bàn nghiên cứu 2.3.5 ... NÔNG LÂM HẠ KHẢI HOÀN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI DÂN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH...
 • 101
 • 593
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thạch thất, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thạch thất, thành phố nội

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn l trung thực v cha đợc công bố luận văn n o khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đợc rừ nguồn gốc Tác giả luận vănVăn Quyết Tr ng ... luận văn, ngo i nỗ lực thân, đ đợc hớng dẫn nhiệt tình, chu đáo nh khoa học, đ nhận đợc hớng dẫn nhiệt tình, chu đáo quan, tổ chức, nhân dân v địa phơng Tôi xin b y tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo ... trình ho n th nh luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân th nh thầy, cô giáo khoa v nh trờng, Ban bồi thờng GPMB huyện Thạch Thất, Ban QLDA mở rộng v ho n thiện đờng Láng Ho Lạc, phòng...
 • 90
 • 495
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố nội

Nông - Lâm - Ngư

... Xuyên Vì lý nêu trên, tiến hành thực đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn Huyện Phú Xuyên, Thành phố Nội Mục đích nghiên cứu - Đánh giá việc thực công ... Xuyên – thành phố Nội - Tổ chức thực hiện, cách thức bồi thường, hỗ trợ - Những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống, xã hội người dân vùng dự án sau Nhà nước thu hồi đất vấn đề giải công ăn việc làm ... Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất 1.1.1.2 Hỗ trợ Theo Luật đất đai năm 2003: Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc...
 • 115
 • 672
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện từ liêm  thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện từ liêm thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... ngi ủang thu nh khụng thuc s hu nh nc: H gia ủỡnh, cỏ nhõn thu nh khụng phi l nh thuc s hu nh nc Nh nc thu hi ủt phi phỏ d nh , phi di chuyn ch thỡ ủc h tr chi phớ di chuyn - H tr thu hi ủt ... th khỏc Bi thng Nh nc thu hi ủt l vic Nh nc tr li giỏ tr quyn s dng ủt ủi vi din tớch ủt b thu hi cho ngi b thu hi ủt [12] - H tr Nh nc thu hi ủt: L vic Nh nc giỳp ủ ngi b thu hi ủt thụng qua ủo ... hu th Vỡ ủt ủai thuc s hu Nh nc nờn thu hi ủt, k c ủt nụng nghip tựy tng trng hp c th, Nh nc s cp ủt mi cho cỏc ch s dng b thu hi ủt v bi thng cho cỏc cụng trỡnh gn lin vi ủt b thu hi V phng thc...
 • 118
 • 217
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện mê linh, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện mê linh, thành phố nội

Thạc sĩ - Cao học

... tiến hành vùng đất khác với điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội dân c khác Khu vực nội thành, mật độ dân c cao, ngành nghề đa dạng, giá trị đất tài sản đất lớn; khu vực ven đô, mức độ tập trung dân ... chiếm đất đai xây nhà trái phép diễn thờng xuyên + Thiếu quỹ đất xây dựng khu tái định c nh chất lợng khu tái định c thấp cha đảm bảo đợc yêu cầu + Dân c số vùng sống chủ yếu nghề buôn bán nhỏ sống ... đợc tiến hành với giải pháp riêng phù hợp với đặc điểm riêng khu vực dự án cụ thể - Tính phức tạp: Đất đai tài sản có giá trị cao, có vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội ngời dân Đối...
 • 110
 • 280
 • 0

Xem thêm