luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dưới

Luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Luận án tiến y học chấn thương chỉnh hình tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi dưới; Đánh giá kết điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 3 CHƯƠNG TỔNG ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 g y xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 22 ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG G Y XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 155
 • 518
 • 1
Luận án Tiến sĩ Y học Chấn thương chỉnh hình và tạo hình - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới - TS. Nguyễn Thị Xuyên

Luận án Tiến Y học Chấn thương chỉnh hình tạo hình - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới - TS. Nguyễn Thị Xuyên

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi dưới; Đánh giá kết điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 3 CHƯƠNG TỔNG ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 g y xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 22 ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG G Y XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 20
 • 314
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi dưới; Đánh giá kết điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 3 CHƯƠNG TỔNG ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 g y xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 22 ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG G Y XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 155
 • 548
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi dưới; Đánh giá kết điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 3 CHƯƠNG TỔNG ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 g y xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 22 ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG G Y XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 155
 • 501
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... bị tổn thương g y xương sai khớp chi điều trị từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2013, xin đưa kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn kết hợp g y xương, sai ... - Hình thái tổn thương: + Tổn thương động mạch tương ứng với vị trí g y xương, sai khớp (tổn thương động mạch khoeo kết hợp g y xương quanh gối sai khớp gối chi m tỷ lệ cao) Tổn thương động mạch ... hiệu g y xương, sai khớp tổn thương phần mềm: + Vị trí: g y xương đùi, g y xương cẳng chân, sai khớp gối; + Đặc điểm: g y xương kín, g y xương hở, sai khớp kín sai khớp hở với chi biến dạng, bầm...
 • 25
 • 378
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Y khoa - Dược

... bị tổn thương g y xương sai khớp chi điều trị từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2013, xin đưa kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn kết hợp g y xương, sai ... - Hình thái tổn thương: + Tổn thương động mạch tương ứng với vị trí g y xương, sai khớp (tổn thương động mạch khoeo kết hợp g y xương quanh gối sai khớp gối chi m tỷ lệ cao) Tổn thương động mạch ... hiệu g y xương, sai khớp tổn thương phần mềm: + Vị trí: g y xương đùi, g y xương cẳng chân, sai khớp gối; + Đặc điểm: g y xương kín, g y xương hở, sai khớp kín sai khớp hở với chi biến dạng, bầm...
 • 25
 • 538
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ y học giá trị của sinh thiết hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa một số bệnh tuyến giáp

tóm tắt luận án tiến y học giá trị của sinh thiết hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa một số bệnh tuyến giáp

Tiến sĩ

... bệnh tuyến giáp có chức tuyến giáp bình thờng đợc khám điều trị ngoại khoa Viện quân y 103 từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2007, rút số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng số bệnh tuyến giáp ... nâng cao hiệu chẩn đoán điều trị số bệnh tuyến giáp, đề tài tiến hành nhằm mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng số bệnh tuyến giáp không nhiễm độc Đánh giá giá trị sinh thiết hút kim ... (85,5%) chi m tỷ lệ nhiều so với nam giới (14,5%) Tỷ lệ nữ/nam 6/1 9 3.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh tuyến giáp không nhiễm độc 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng - Phần lớn bớu giáp hai th y (69,9%),...
 • 26
 • 491
 • 0
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MẢNH GHÉP ĐỘNG MẠCH QUAY TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MẢNH GHÉP ĐỘNG MẠCH QUAY TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH LUẬN ÁN TIẾN Y HỌC THÀNH PHỐ

Tiến sĩ

... để vào bàn tay qua hõm lào Động mạch quay tận gan tay Nhánh nông thần kinh quay động mạch 1/3 cẳng tay Các nhánh động mạch quay: Động mạch quặt ngược quay góp phần vào mạng mạch khớp khuỷu Nhánh ... phía động mạch quay bị che phủ cánh tay quay, t y hành động mạch quay Phía 1/3 động mạch quay liên hệ với sấp tròn 2/3 gấp cổ tay quay Ngay phía sau động mạch quay bọc mặt trước xương quay: nhị ... 29 cánh tay mở kỷ nguyên chẩn đoán tổn thương ĐMV hình ảnh [6] Để vào động mạch vành, Sones sử dụng kỹ thuật Seldinger vào động mạch cánh tay phải, từ đ y ống thông vào động mạch đòn phải đ y xuống...
 • 151
 • 520
 • 1
BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG LUẬN án TIẾN sĩ y học

BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG LUẬN án TIẾN y học

Thạc sĩ - Cao học

... lipase d y ruột Orlistat Thiazolidinediones (TZDs) nghiên cứu điều trị TĐTĐ týp Căn nghiên cứu lâm sàng ý tưởng dung nạp chi phí, Metformin khuyến cáo lựa chọn điều trị có định điều trị TĐTĐ ... GIAN NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2013 Nghiên cứu tiến hành qua giai đoạn - Từ tháng năm 2011 Nghiên cứu mô tả cắt ngang - Từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2013 Nghiên ... hội chi phí điều trị cao Bệnh ĐTĐ, chủ y u ĐTĐ týp 85 - 95% Đ y bệnh tác động qua lại y u tố di truyền môi trường Nhiều nghiên cứu khoa học cho th y loại trừ tình trạng thừa cân, béo phì hoạt động...
 • 194
 • 789
 • 2
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả lấy, rửa và ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện Việt Đức

Tóm tắt Luận án Tiến Y học: Đánh giá kết quả lấy, rửa ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện Việt Đức

Y dược - Sinh học

... kiu ly thn: ly thn c TN (20%), ly thn riờng l 80% Khụng cú bt thng v bnh lý i vi tt c cỏc thn ly 3.3.1 o c thn sau ly thn Bng 3.2 : Chiu di ca M v TM thn ly ( n v: cm) Chiu di M kớnh M Chiu ... of artery - vein and recover any injury Execute the renal biosy - Kidney preservation: The kidney is placed into a polyethylen bag containing cold Custodiol at C * Evaluate the kidney after harvesting ... the recipient (compatibility of blood type ABO, HLA matching, crossmatchin negative, pre-sensitivity) In case of HLD nonmatching, the blood type matching is compulsory However, those patients...
 • 29
 • 562
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ y học huy động nguồn lực cộng đồng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc sán chay tại tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án tiến y học huy động nguồn lực cộng đồng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc sán chay tại tỉnh thái nguyên

Báo cáo khoa học

... tuổi dân tộc Sán Chay Thái Nguyên Đánh giá hiệu giải pháp huy động cộng đồng cải thiện tình trạng dinh dỡng trẻ em dới tuổi dân tộc Sán Chay 2 Những đóng góp luận án Đề tài luận án xác định đợc ... thiểu số Nguyên nhân y u tố ảnh hởng đến SDD đợc nghiên cứu tơng đối đ y đủ Qua th y, tác động y u tố đói nghèo bệnh tật phần đợc kiểm soát tăng trởng kinh tế dịch vụ y tế Trong y u tố chăm sóc ... niên 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Cộng đồng dân tộc Sán Chay xã Phú Đô Y n Lạc, huyện Phú Lơng, tỉnh Thái Nguyên 2.3 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng đích: Trẻ em dới tuổi dân tộc Sán Chay, ngời mẹ có dới...
 • 19
 • 493
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ y học khảo sát kết quả phẫu thuật tạo hình bàng quang thay thế bằng ruột

tóm tắt luận án tiến y học khảo sát kết quả phẫu thuật tạo hình bàng quang thay thế bằng ruột

Báo cáo khoa học

... tượng phương pháp nghiên cứu 19 trang, kết nghiên cứu 24 trang, bàn luận 49 trang Luận án có 21 bảng, 37 hình, biểu đồ, 151 tài liệu tham khảo (6 tiếng Việt, 135 tiếng Anh 10 tiếng Pháp) phần ... LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ Đào Quang Oánh (1997), “Bàng quang thay hồi tràng (kiểu áp lực thấp)”, Y Học TP Hồ Chí Minh (Trường Đại Học Y Dược), Số đặc biệt hội nghò khoa học khoa Y lần thứ ... Đánh giá so sánh kết bàng quang thay nối vào niệu đạo (đúng vò trí) túi đựng nước tiểu có kiểm soát (túi) Bố cục luận án: Luận án có 131 trang gồm: phần mở đầu trang, kết luận trang chương: tổng...
 • 14
 • 518
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ y học dịch tễ học bệnh viện não nhật bản và hiệu quả tiêm phòng vắcxin tại tỉnh hà nam, năm 2001 - 2007

tóm tắt luận án tiến y học dịch tễ học bệnh viện não nhật bản hiệu quả tiêm phòng vắcxin tại tỉnh hà nam, năm 2001 - 2007

Tiến sĩ

... cho thy vi rỳt viờm nóo Nht Bn cú mt typ huyt nht, nhng cú nm genotyp Vit Nam, trc nhng nm 90 ca th k XX ch cú vi rỳt viờm nóo Nht Bn genotyp lu hnh, song cỏc nghiờn cu gn y cho thy genotyp ó ... 1865/1999/Q-BYT ngy 21 thỏng nm 1999 ca B Y t (bnh nhõn mc hi chng viờm nóo cp, xột nghim MAC-ELISA dng tớnh vi viờm nóo Nht Bn t dch nóo-ty hoc huyt thanh) 2.4.3 iu tra v ly mu mỏu ln C mu: 1.791 mu huyt ... Sinh phm Y t s - B Y t sn xut Cỏc mu dch nóo-ty hoc huyt ngi bnh; Cỏc mu huyt tr 1-15 tui khe mnh ó tiờm ba liu vc xin v cha tiờm vc xin; Cỏc mu huyt ln; Mui Culex tritaeniorhynchus v Culex vishnui...
 • 27
 • 643
 • 0
Luận án Tiến sĩ Y học Dịch tễ học: Nguy cơ lây nhiễm HIV và hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại Quảng Nam

Luận án Tiến Y học Dịch tễ học: Nguy cơ lây nhiễm HIV hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại Quảng Nam

Tiến sĩ

... bệnh l y truyền qua đường tình dục CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, địa điểm thời gian nghiên cứu 38 40 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 40 ... 1959, nhà khoa học Canada Ingeborg Paulus Robert Halliday đưa vấn đề điều trị thay Methadone giới vào năm 1959 [78] Tuy nhiên, điều trị thay Methadone trở lên phổ biến sau nghiên cứu thử nghiệm ... theo địa bàn nghiên cứu 46 3.1 Đặc trưng nhân khẩu-xã hội đối tượng nghiên cứu 62 3.2 Đặc điểm hôn nhân, gia đình đối tượng nghiên cứu 63 3.3 Kiến thức người nghiện chích ma t y phòng l y nhiễm HIV...
 • 191
 • 410
 • 1
Luận án Tiến sĩ Y học Dịch tễ học: Nguy cơ lây nhiễm HIV và hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại Quảng Nam Trần Văn Kiệm.

Luận án Tiến Y học Dịch tễ học: Nguy cơ lây nhiễm HIV hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại Quảng Nam Trần Văn Kiệm.

Tiến sĩ

... bệnh l y truyền qua đường tình dục CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, địa điểm thời gian nghiên cứu 38 40 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 40 ... 1959, nhà khoa học Canada Ingeborg Paulus Robert Halliday đưa vấn đề điều trị thay Methadone giới vào năm 1959 [78] Tuy nhiên, điều trị thay Methadone trở lên phổ biến sau nghiên cứu thử nghiệm ... theo địa bàn nghiên cứu 46 3.1 Đặc trưng nhân khẩu-xã hội đối tượng nghiên cứu 62 3.2 Đặc điểm hôn nhân, gia đình đối tượng nghiên cứu 63 3.3 Kiến thức người nghiện chích ma t y phòng l y nhiễm HIV...
 • 191
 • 497
 • 0
Luận án tiến sĩ y học dịch tễ học nguy cơ lây nhiễm HIV và hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại quảng nam

Luận án tiến y học dịch tễ học nguy cơ lây nhiễm HIV hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại quảng nam

Tiến sĩ

... bệnh l y truyền qua đường tình dục CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, địa điểm thời gian nghiên cứu 38 40 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 40 ... 1959, nhà khoa học Canada Ingeborg Paulus Robert Halliday đưa vấn đề điều trị thay Methadone giới vào năm 1959 [78] Tuy nhiên, điều trị thay Methadone trở lên phổ biến sau nghiên cứu thử nghiệm ... theo địa bàn nghiên cứu 46 3.1 Đặc trưng nhân khẩu-xã hội đối tượng nghiên cứu 62 3.2 Đặc điểm hôn nhân, gia đình đối tượng nghiên cứu 63 3.3 Kiến thức người nghiện chích ma t y phòng l y nhiễm HIV...
 • 191
 • 290
 • 0

Xem thêm