luận án tiến sĩ quản trị nguồn nhân lực

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Quản trị kinh doanh

... cục luận văn: 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực: 5 1.1.1. Tầm quan trọng của quản ... cho tiến trình cổ phần hoá trong năm 2007, tôi thiết nghĩ, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực tại công ty cần xây dựng được một hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân ... của quản trị NNL 1.1.2. Chức năng của quản trị NNL 1.1.3. Mối quan hệ giữa các chức năng của quản trị NNL 1.1.4. Tầm quan trọng của đánh giá kết quả thực hiện công việc trong quản trị NNL...
 • 5
 • 6,106
 • 193

  Tóm tắt luận án tiến kinh tế nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội ở thủ đô viêng chăn

  Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế  xã hội ở thủ đô viêng chăn

  Tiến sĩ

  ... trọng dụng nguồn nhân lực. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực. Song yếutố ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện nhất đó là yếu tố đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. 3. Nguồn nhân lực có vai trò ... nước Lào về nguồn nhân lực; lý luận hiện đại phổ biến hiện nay về nguồn nhân lực nóichung và nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội nói riêng. 13Về trình độ học vấn của nhân lực y Thủ đô ... 23KẾT LUẬNTrong ba nhân tố đóng vai trò quyết định sự phát triển kinh tế - xã hộicủa một quốc gia như vốn, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực...
  • 27
  • 944
  • 2

   LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

   LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

   Quản trị kinh doanh

   ... cực 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC1.1.1. Khái niệm: Quản trị nguồn nhân lực là nghệ thuật chọn lựa và sử dụng nhân viên sao cho năng suất và chất lượng công ... đánh giáSơ đồ 1.4. Quy trình đánh giáXây dựng tiêu chí đánh giá nhân viênLựa chọn phương pháp đánh giáHuấn luyện người đánh giáThực hiện công tác đánh giáThảo luận kết quả đánh giá với nhân ... tập thể và các giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa là cho nhân viên thoả mãn với công việc và doanh nghiệp. 1.2. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực: + Trả lương...
   • 25
   • 2,028
   • 16

    NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

    NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

    Quản trị kinh doanh

    ... KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒNNHÂN LỰC 1.1. Khi niệm, vai trị v nhiệm vụ của quản trị nguồn nhn lực 1.1.1. Khi niệm Quản trị nguồn nhân lực là việc họach định tuyển mộ, tuyển ... tác quản trị đòi hỏi các quản trị gia phải ứng dụngnhuần nhuyễn cả 3 chức năng. 1.2.4. Vai trị của quản trị nguồn nhn lực  Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực ... doanhđòi hỏi nhà quản trị có kiến thức về quản trị nhân sự. 1.2. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực Các họat động liên quan đến quản trị nguồn nhân lực đều rất đa dạng và thay đổitrong các tổ...
    • 16
    • 1,614
    • 8

     Tài liệu Luận văn: “Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT” potx

     Tài liệu Luận văn: “Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT” potx

     Quản trị kinh doanh

     ... LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰCQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4 1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.1. Những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.2. Vai trò của quản ... của quản trị nguồn nhân lực 9 1.2. Nội dung của hoạt động quản trị nguồn nhân lực 14 1.2.1.Quan điểm về quản trị nguồn nhân lực 14 1.2.2. Nội dung hệ thống của quản trị nguồn nhân lực 18 1.3. ... đến cấp quản lý thấp nhất đều phải quản trị nguồn nhân lực. - Với các tổ chức nhỏ: hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiếm khi có bộ phận chuyên môn hóa quản trị nguồn nhân lực. Người quản lý...
     • 44
     • 2,975
     • 6

      tiểu luận thách thức trong quản trị nguồn nhân lực

      tiểu luận thách thức trong quản trị nguồn nhân lực

      Tài chính - Ngân hàng

      ... BIỆT GIỮA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TIÊU CHÍ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  Quan điểm chung  Lao động là chi phí đầu vào  Nguồn nhân lực ... CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Quản trị nguồn nhân lực t ập trung ở bốn lĩnh vực sau đây: 1. Hoạch định nguồn nhân lực và tuyển dụng Hoạch định nguồn nhân l ực là Quá trình ... 32 2. Sự xung đột 32 Quản Trị Học TS Nguyễn Thanh Hội 5 2. Đặc trưng của quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực được dần thay thế cho quản trị nhân sự với quan điểm chủ...
      • 34
      • 3,139
      • 7

       Luận văn: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế pot

       Luận văn: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế pot

       Báo cáo khoa học

       ... LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰCQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực 1.1.1. Những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực Nguồn nhân lực " ;Nguồn ... trò của quản trị nguồn nhân lực 3 1.1.1. Những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 3 1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 8 1.2. Nội dung của hoạt động quản trị nguồn nhân lực 13 ... Chức năng quản trị nguồn nhân lực Một cách khái quát, chức năng quản trị nguồn nhân lực có hai mặt đó là: Chức năng quản trị và chức năng nghiệp vụ trong quản trị nguồn nhân lực. Cán bộ nhân viên...
       • 44
       • 542
       • 0

        Luận văn thạc vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

        Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

        Thạc sĩ - Cao học

        ... lý luận về quản trị nguồn nhân lực Trang 01 1.1. Nguồn nhân lực đối với các Doanh nghiệp Trang 01 1.1.1. Khái niệm Trang 01 1.1.2.Các yếu tố của nguồn nhân lực Trang 02 1.1.3. Phát triển nguồn ... loại nguồn lực cho xã hội.Trong các loại nguồn lực ( vật lực, tài lực, nhân lực) thì phát triển nguồn nhân lực giữ vai trị trung tâm và đặc biệt quan trọng. Để phát triển nhân lực một cách ... http://www.ebook.edu.vn 2 Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở tầm vi mơ và cĩ hai mục tiêu cơ bản : * Sử dụng cĩ hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng...
        • 85
        • 3,685
        • 30

         Luận văn thạc kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

         Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

         Kinh tế

         ... toán song biên, thanh toán qua mt tƠi khon, thanh toán song phng vi các đnh ch tƠi chính khác vƠ thanh toán đin t liên ngân hƠng, dch v thanh toán vi các ngoi t mnh, thanh toán ... phân tích vƠ đánh giá thc trng công tác qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank trên các mt: hoch đnh ngun nhân lc, tuyn dng nhân viên, đƠo to vƠ phát trin nhân viên, đánh giá thƠnh ... bn nhân lc vƠ qun tr ngun nhân lc nh: Khái nim qun tr ngun nhân lc, ni dung chc nng ch yu ca qun tr ngun nhân lc. ng thi nêu lên nhng kinh nghim qun tr ngun nhân...
         • 138
         • 4,352
         • 38

          Luận văn: Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng trong công việc của tiếp viên hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) potx

          Luận văn: Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng trong công việc của tiếp viên hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) potx

          Thạc sĩ - Cao học

          ... biệt giữa quản trị nguồn nhân lựcquản trị nhân sự Bảng 1.1. So sánh quản trị nguồn nhân lựcquản trị nhân sự Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nhân sự Quan điểm Nguồn nhân lực là tài ... thách thức. Nhân viên thường chống lại sự thay đổi Nguồn: Nguyễn Thanh Hội, Quản trị nguồn nhân lực, 2007, trang 5 1.2.3. Đặc trưng của quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực coi con ... nhiệm vụ của công tác quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy công tác quản trị nguồn nhân lực sẽ ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của tiếp viên. Quản trị nguồn nhân lực thể hiện tư tưởng,...
          • 103
          • 658
          • 5

           Tiểu luận tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các ngân hàng cổ phần TPHCM

           Tiểu luận tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các ngân hàng cổ phần TPHCM

           Kinh tế - Thương mại

           ... định. (Trần Kim Dung 2009). 2.2. Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực: 2.2.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau ... TẾ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN MÔNQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCTÁC ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂNLỰC ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨCTẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG ... 51 biến được đánh giá là có ảnh hưởngđến thực tiễn quản trị nguồn nhân lực và mức độ gắn kết với tổ chức, trong đó có 33 biến đolường các yếu tố của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, 18 biến...
           • 39
           • 561
           • 0

            Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực tiễn và giải pháp

            Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực tiễn và giải pháp

            Quản trị kinh doanh

            ... của Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty ðiện lực Lào 75 2.4. ðánh giá về Quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty ðiện lực Lào 91 2.4.1 ðánh giá về nhận thức, quan ñiểm, chính sách về Quản ... công ty tên phòng “ quản trị nhân sự” ñã ñổi thành phòng quản trị nguồn nhân lực , ñồng thời hoạt ñộng quản lý người lao ñộng cũng ñược ñổi tên mới thành quản trị nguồn nhân lực và ñược cấp ngân ... hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty ðLL 114 3.3 Các giải pháp hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty ðLL 118 3.3.1 Nâng cao nhận thức và năng lực về Quản trị NNL...
            • 158
            • 505
            • 1

             Xem thêm