liên kết trong các hợp chất hữu cơ

Tài liệu Mối liên hệ của các hợp chất hữu pdf

Tài liệu Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ pdf

Hóa học - Dầu khí

... crômit chất xúc tác cho trình khử liên kết C=O không xúc tác cho trình khử liên kết C=C Bài tập nhà Bài 1: Xây dựng sơ đồ biểu mối liên quan chất dựa vào sơ đồ mối quan hệ Bài 2: Từ mêtan chất ... CH2=CHCH2OH Các phơng trình phản ứng: CH2=CHCH3 + Cl2 500 C CH2=CHCH2Cl + HCl CH2=CHCH2Cl + NaOH CH2=CHCH2OH + NaOH CH2=CHCH2OH + CuO t C CH2=CHCHO + Cu + H2O t C, xt CH2=CHCHO + H2 CH2=CHCH2OH 0 Kết ... không bền chuyển thành andehit hay xeton tuỳ theo nhóm OH nối vào nguyên tử C không no bậc hay bậc Kết luận Rợu nhiều nhóm OH nối với nguyên tử C không bền nên muốn điều chế rợu từ dẫn xuất dẫn...
 • 10
 • 754
 • 4

Kinh nghiệm giảng dạy dạng bài tập “Hỗn hợp các hợp chất hữu không cùng dãy đồng đẳng” trong luyện thi Đại học cao đẳng.

Kinh nghiệm giảng dạy dạng bài tập “Hỗn hợp các hợp chất hữu cơ không cùng dãy đồng đẳng” trong luyện thi Đại học cao đẳng.

Hóa học

... tìm vận dụng đặc điểm chung chất từ đưa cách làm hợp lí hiệu B CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ HỖN HỢP CÁC CHẤT HỮU KHÔNG CÙNG DÃY ĐỒNG ĐẲNG DẠNG 1: QUI CÁC CHẤT TRONG HỖN HỢP VỀ CÙNG DẠNG CT CHUNG I ... dạng hợp chất hữu cơ: * Đối với hợp chất dạng CnH2n + 2Oa đốt: n H O > n CO tức thấy n H O > n CO phải kết luận chúng dạng CnH2n+2Oa 2 n H O - n CO = n C H 2 n 2n+2 Oa * Đối với hợp chất ... chứng, đánh giá so sánh kết nhiều lớp trường THPT Lê Lợi đúc rút kinh nghiệm PHẦN II: CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN A SỞ LÍ THUYẾT I KIẾN THỨC BẢN VỀ CÁC HỢP CHẤT HỮU Phần kiến thức không...
 • 23
 • 1,320
 • 2

danh pháp các hợp chất hữu trong ôn thi hóa học đại học

danh pháp các hợp chất hữu cơ trong ôn thi hóa học đại học

Hóa học

... oxalic D axit aipic (Trớch thi tuyn sinh H C A 2011) Cõu 67: Cho s phn ng: + HCN đồng trùng hợp trùng hợp CH CH polime Z X; X polime Y; X + CH =CH-CH=CH Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime ... thi tuyn sinh H C B 2009) Cõu 80: Khi cho ankan X (trong phõn t cú phn trm lng cacbon bng 83,72%) tỏc dng vi clo theo t l s mol 1:1 (trong iu kin chiu sỏng) ch thu c dn xut monoclo ng phõn ... 2-metylbutan -2- ol C 3-metylbutan-2- ol D Tt c u ỳng Cõu 23: Cho hirocacbon X phn ng vi brom (trong dung dch) theo t l mol : 1, thu c cht hu c Y (cha 74,08% Br v lng) Khi X phn ng vi HBr thỡ...
 • 21
 • 469
 • 0

SKKN: PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU TRONG MÔN HÓA THPT

SKKN: PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔN HÓA THPT

Hóa học

... c M t s bi nhn bit 12 IV Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim 19 C KT LUN 20 A I T VN Lí DO CHN TI Trong quỏ trỡnh dy hc mụn Húa hc, bi c xp h thng phng phỏp ging dy (phng phỏp luyn tp), phng phỏp ... lm bi giỳp cỏc em cng c khc sõu thờm kin thc ng thi rốn luyn úc t ca cỏc em Bi phõn bit rt quan trong cỏc dng bi tụi nhn thy sỏch giỏo khoa, sỏch bi hu nh khụng cú chuyờn v nhn bit Nờn mc tiờu ... t ú dng lm bi Nhng nh c tớnh cht hoỏ hc c trng ca vụ s cht thỡ qu l khú khn II.THC TRNG CA VN Trong nhng nm gn õy, dy v hc mụn hoỏ hc ó v ang i mi v l mt nhng mụn cú chuyn bin mnh m v i mi...
 • 23
 • 4,604
 • 11

nghiên cứu ứng dụng các phương pháp ôxy hoá tiên tiến (aop) trong xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu khó phân huỷ sinh học

nghiên cứu ứng dụng các phương pháp ôxy hoá tiên tiến (aop) trong xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học

Báo cáo khoa học

... thành axit hữu RCH2OH ⎯O ⎯→ RCOOH - Thay nguyên tử oxi vào vòng liên kết cacbua thơm - Bẻ gãy liên kết kép hợp chất cacbon Ozon oxi hóa chất hữu cơ, đặc biệt hợp chất liên kết đôi, liên kết ba, ... 108 - 1010 109 – 1011 109 - 1010 109 - 1010 Hợp chất Cá alcohol Các aldehit Kenton Các hợp chất hữu chứa N Các Olefin Các phenol Các hợp chất hữu chứa S Các trình tạo gốc hydroxyl OH* Do gốc tự ... xuất axit cacbamic; - Các dẫn xuất axit propionic; - Các dẫn xuất axit xianhiđic; • Các chất trừ sâu vô Các hợp chất đồng, hợp chất asen, hợp chất lưu huỳnh, hợp chất vô khác, chất trừ sâu nguồn...
 • 371
 • 1,841
 • 9

Nghiên cứu xử lý các hợp chất hữu khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến

Nghiên cứu xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến

Báo cáo khoa học

... ve, tri va gin giii nguon tai nguyen nuoc la nhiem vu cua tat ca cac quoc gia tren toan the gioi Trong viec tim kiem cac giai phap hiiu hieu nham loai bo cac chat nhiem ben, doc hai va kho phan ... sinh thai Da phan chiing la cac hgp chat vong thom, da vong ngung tu, cac co clo, chat mau azo Trong so nhieu hgp chat la cac chat huu co tong hgp dugc phat sinh tu qua trinh san xuat va la nhung ... truong, c6 mau dam dac va kho phan huy da phan co cau triic thom, ngung tu chua cac di nguyen to Trong so cac hgp chat mau azo dugc quan tam nhieu hon ca khoi lugng sii dung Ion, ben Mot so thuoc...
 • 54
 • 655
 • 2

“Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp o xy hóa tiên tiến (AOP) trong xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu khó phân hủy sinh học

“Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp o xy hóa tiên tiến (AOP) trong xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

Khoa học tự nhiên

... benzen vòng nhiều vòng, halogen hữu cơ, hợp chất phospho hữu cơ, phức chất kim loại hữu (cơ kim) Những hợp chất thường chất độc, đến độc Do việc xử lý hợp chất hữu khó phân hủy khỏi môi trường ... Trong đó, thường gặp dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt, chất màu, thuốc nhuộm, sản phẩm dầu mỏ, phenol hợp chất phenol, loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ, trừ nấm, hợp chất Chlorophenole, dẫn xuất ... cacbon hữu Quá trình oxi hóa nâng cao Quy chuẩn Việt Nam Các chất ô nhiễm hữu khó phân hủy quan bảo vệ Môi trường Mỹ Các trình oxi hóa nâng cao không nhờ tác nhân ánh sáng Tia cực tím Chất hữu...
 • 87
 • 1,870
 • 13

SKKN Nâng cao khả năng viết đồng phân và gọi tên các hợp chất hữu trong môn hóa học THPT

SKKN Nâng cao khả năng viết đồng phân và gọi tên các hợp chất hữu cơ trong môn hóa học THPT

Giáo dục học

... lí thuyết đồng phân cách gọi tên hợp chất hữu 1.1 Phân loại đồng phân, gọi tên hợp chất hữu 1.2 Phương pháp chung để viết đúng, đủ đồng phân hợp chất hữu Áp dụng với hợp chất cụ thể: 2.1 Hiđro ... IV.1 sỏ lí thuyết đồng phân cách gọi tên hợp chất hữu 1.1 Phân loại đồng phân, tên gọi hợp chất hữu 1.1.1 Đồng phân 1.1.1.1 Định nghĩa Những chất thành phần phân tử giống thứ tự liên kết ... propin Hợp chất anđehit đuôi al: CH3 - CH2 -CHO : propanal Hợp chất ancol đuôi ol: CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanol Hợp chất axit hữu đuôi oic: CH3 - CH2 - COOH : propanoic Hợp chất...
 • 19
 • 1,714
 • 4

Các phương pháp phân tích phổ trong phân tích các hợp chất hữu

Các phương pháp phân tích phổ trong phân tích các hợp chất hữu cơ

Khoa học tự nhiên

... gian . = c - Chu k T (s): thi gian ngn nht truyn mt bc súng qua mt im khụng gian = 1/ (cm-1 ) - Trong quang ph ngi tacũn dựng i lng nghch o ca bc súng 1/ o chiu di ca bc súng, kớ hiu Cỏc bc x ... mang nng lng, cỏc bc x cú chiu di bc súng cng nh thỡ nng lng ca chỳng cng ln v tuõn theo nh lut: Trong ú: h l hng s planck, h = 6,6262.10-34 J.s Nng lng E c o bng n v eV, kcal/mol, cal/mol Khi ... m1.m2/(m1+m2) Theo c hc lng t thỡ nng lng quay Eq ca cỏc phõn t gm hai nguyờn t c tớnh theo phng trỡnh: 11 Trong ú I v mụmen quỏ trớnh, h l hng s Planck, J l s lng t quay v J = 1,2,3 Chia hai v ca phng trỡnh...
 • 82
 • 581
 • 2

Hóa học và công nghệ các hợp chất hữu thiên nhiên phần II hợp chất hữu trong than, dầu mỏ, khí đốt

Hóa học và công nghệ các hợp chất hữu cơ thiên nhiên  phần II  hợp chất hữu cơ trong than, dầu mỏ, khí đốt

Hóa học

... D.I Mendeleev: dầu mỏ xuất xứ từ hợp chất vô Khi nước ( H2O) tác dụng lên hợp chất carbide kim loại ( MeC) carbide urana số kim loại khác, tạo thành hợp chất hydrocarbon dầu mỏ Thực nghiệm ... tác enzym xác động thực vật tạo Trong dầu mỏ, hợp chất hydrocarbon, chất chứa oxy, lưu huỳnh, nitơ nước biển, muối khoáng Để chưng cất dầu, người ta phải làm hợp chất CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THAN ... hay khóang chất : Chất lại không cháy Nhiệt lượng: Chất bốc : Khí tách khỏi than bùn nung 9000C ĐK KK, phụ thuộc vào tuổi than bùn: TB-TN-TĐ-ANTRAXIT Lưu hùynh : Chất độc Càng cao, chất lượng...
 • 55
 • 380
 • 0

Hóa học và công nghệ các hợp chất hữu thiên nhiên phần III qúa trình hình thành các hợp chất hữu trong thực vật

Hóa học và công nghệ các hợp chất hữu cơ thiên nhiên  phần III  qúa trình hình thành các hợp chất hữu cơ trong thực vật

Hóa học

... dẫn truyền điện tử chất nhận điện tử trở thành chất khử chất cho điện tử thành chất oxy hóa Chất nhận điện tử thứ hai Fd Chất nhận điện tử thứ ba chuỗi dẫn truyền điện tử phức hợp FAD sau chuyển ... dinucleotid phosphat), chất chất • Mỗi phân tử NADP+ nhận hai điện tử từ FAD ion H+ từ chất lục lạp bị khử thành NADPH NADPH chất chất cho điện tử khử CO2 thành carbohydrat Trong hệ thống quang ... điện tử phân ly phân tử nước cung cấp cho CO2 để tạo hợp chất khử với đơn vị CH2O, đồng thời lượng từ ánh sáng mặt trời dự trữ trình Trong quang hợp, quan trọng chế hấp thu sử dụng lượng ánh sáng...
 • 40
 • 460
 • 0

Phẩm Chất Không Khí Trong Nhà Các Hợp Chất Hữu Dễ Bốc Hơi

Phẩm Chất Không Khí Trong Nhà Các Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bốc Hơi

Y học thưởng thức

... xài vào rác nhà, bảo đảm quý vị vứt bỏ chúng cách an toàn • Không pha trộn thứ hóa chất lau chùi nhà cửa hay chất hòa tan chung với Pha chung tạo chất gây ô nhiễm nguy hiểm • Không mang quần ... tin chất lượng không khí nhà sức khỏe quý vị, xin viếng trang mạng sau đây:   Bộ Y Tế Canada – Chất Lượng Không Khí Trong Nhà www.hc-sc.gc.ca/ewhsemt/air/in/index-eng.php Hội Phổi B.C – Chất ... thích hợp để dùng nhà Muốn tìm trợ giúp cho người điếc khiếm thính, gọi số 7-1-1 B.C • Hãy khỏi nhà lúc lót thảm  Hãy làm thông thoáng khu vực lót thảm nhiều tốt lúc lót thảm, vài ngày sau lót, cách...
 • 2
 • 119
 • 0

Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí của các hợp chất hữu trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí của các hợp chất hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Hóa học

... - Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị Nguyên tử cacbon khả liên kết với nguyên tử nguyên tố khác mà liên kết chúng với tạo thành mạch cacbon khác - Các hợp chất hữu ... -H…Y Liên kết Liên kết hiđro cộng hóa trị phân cực - Phân loại liên kết hiđro gồm loại liên kết liên kết hiđro liên phân tử liên kết hiđro nội phân tử O H O CH3 H CH3 CH2 H2C O H O Liên phân ... meta para khả tạo liên kết hiđro liên phân tử, đồng phân ortho liên kết hiđro nội phân tử H O O N O Liên kết hiđro nội phân tử Liên kết hiđro liên phân tử Liên kết hiđro liên phân tử tnc,...
 • 57
 • 1,307
 • 0

Bài 21: Phương pháp phân biệt các hợp chất hữu

Bài 21: Phương pháp phân biệt các hợp chất hữu cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

... Phương pháp phân biệt hợp chất hữu B dung dịch Br2 dung dịch HCl C dung dịch AgNO3/ NH3 dung dịch Br2 D dung dịch Br2 khí H2 Câu 12 Để làm etan lẫn etilen phải A dẫn hỗn hợp qua dung dịch thuốc ... 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất hữu Câu 21 lọ hoá chất riêng biệt đựng: benzen; xiclohexen; xiclohexan Nhóm thuốc thử phân biệt lọ ... dung dịch KMnO4, dung dịch HNO3 Câu 18 Để nhận biết ba chất lỏng nguyên chất: hexylbromua, brombenzen, 1–brombut–2–en, người ta sử dụng hoá chất theo thứ tự A dung dịch NaOH (nhiệt độ thường),...
 • 3
 • 8,681
 • 85

Bài 22: Phương pháp tách các hợp chất hữu

Bài 22: Phương pháp tách các hợp chất hữu cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

... môn Hóa-Thầy Sơn Bài 22.Phương pháp tách hợp chất hữu A Dd HCl B dd AgNO3/NH3 C NaHSO3và dd HCl D dd NaOH Bài 16 Dùng chất sau để tách CH3COOH khỏi hỗn hợp gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO? A NaOH, ... đặc Bài 19 Cho chất: butyl clorua, anlyl clorua, phenyl clorua, vinyl clorua Đun sôi chất với dung dịch NaOH, sau trung hoà NaOH dư HNO3 nhỏ vào vài giọt dung dịch AgNO3 Dung dịch kết tủa xuất ... dung dịch KMnO4 dư ; dung dịch H2SO4 D dung dịch Br2 dư; dung dịch HCl, đun nóng Bài 18 hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4 Nhóm thuốc thử để tách thu C2H4 tinh khiết A vôi sống nước cất B dung...
 • 2
 • 2,879
 • 41

Bài 23: Xác định CTCT của các hợp chất hữu

Bài 23: Xác định CTCT của các hợp chất hữu cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

... CH3COONH3CH3 D HCOONH3CH2CH3 Bài 19 A hợp chất hữu CTPT C 5H11O2N Đun A với dung dịch NaOH thu hợp chất CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t0 thu chất hữu D khả cho phản ứng tráng gương ... (C2H5)2NH C CH3CH2NHCH2CH2CH3 Bài 15 Bài 23 Xác định CTCT hợp chất hữu B CH3[CH2]3NH2 D CH3[CH2]4NH2 Thủy phân chất X (C8H14O5) ancol etylic chất hữu Y Cho biết n X n C2H5OH n Y Y điều chế trực tiếp ... CH3(CH2)4NO2 C H2N- CH2 – COOCH(CH3)CH3 D NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 Bài 20 Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) M = 74 Chất X tác dụng với Na, tác dụng với NaOH phản ứng tráng gương CTCT X A C2H5COOH...
 • 3
 • 2,336
 • 17

Hoa hoc huu co va cac hop chat huu co

Hoa hoc huu co va cac hop chat huu co

Hóa học

... I HỢP CHẤT HỮU VÀ HOÁ HỌC HỮU • Khái niệm hợp chất hữu hoá học hữu - Hợp chất hữu hợp chất cacbon C ( trừ CO,CO2,muối cacbonat,cacbua, xianua…) - Hoá học hữu ngành hoá học nghiên cứu hợp ... hợp chất hữu - Trong tự nhiên tồn hàng chục triệu chất hữu Đặc điểm chung hợp chất hữu • a.Về thành phần cấu tạo - chứa C liên kết với nguyên tử nguyên tố khác H,O, S, N, P, halogen… - Liên kết ... II.PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU 1.Phương pháp chưng cất Dùng để tách hỗn hợp chất nhiệt độ sôi khác Nguyên tắc: đun sôi hỗn hợp lỏng ,chất nhiệt độ sôi thấp chuyển thành...
 • 8
 • 1,014
 • 4

phân biệt các hợp chất hữu và vô

phân biệt các hợp chất hữu cơ và vô cơ

Hóa học

... NaAlO2 + H2O Na2CO3 + CaCl2  2NaCl + CaCO3 PbS IV) NHẬN BIẾT CÁC CHẤT KHÍ : Chất cần nhận NH3 NO2 Loại thuốc thử Quỳ tím ướt H2S - Màu chất khí - Giấy qùi tím ẩm Dùng không khí Oxi để trộn Cu(NO3)2 ... Giang – Đông Hà Ca(OH)2 CO2 SO2 kết tủa trắng Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O H2O Kim loại Na, K khí H2 H2O + Na  NaOH Muối : Cl Muối : CO3 AgNO3 HCl H2SO4 kết tủa AgCl Tan ra, khí CO2 ... nổ nhỏ Sản phẩm không đục nước vôi Tàn đóm bình thường Không khí Tàn đóm đỏ V) NHẬN BIẾT CÁC KIM LOẠI : Chất cần nhận Na ; K Loại thuốc thử Nước (H2O) Tan khí H2 Ca Nước (H2O) Tan khí H2...
 • 3
 • 1,914
 • 45

Xem thêm