lao động nông thôn ra thành thị làm việc trong thời vụ nông nhàn

Pháp luật về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động việt nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng

Pháp luật về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động việt nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng

Thạc sĩ - Cao học

... nói hoạt động đưa NLĐ làm việc nước mà vai trò DN hoạt động dịch vụ đưa NLĐ làm việc nước (động lực thúc đẩy phát triển lao động nước) lại cần thiết Hoạt động dịch vụ đưa lao động làm việc nước ... nhận lao động Kết hoạt động quan hệ lao động hình thành NLĐ Việt Nam DN, cá nhân nước người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ký trực tiếp bên Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ cung ứng lao động ... phép hoạt động chuyên doanh đăng ký hợp đồng đưa lao động làm việc Đối tượng tham gia lao động nước không người biên chế nhà nước mà đa số lao động xã hội, đặc biệt lao động nông thôn Việc tổ chức...
 • 114
 • 504
 • 5
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm việc trong điều kiện bình thường và bị ốm đau do bệnh tật thông thường pptx

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm việc trong điều kiện bình thường và bị ốm đau do bệnh tật thông thường pptx

Thủ tục hành chính

... việc hưởng BHXH cho người sử dụng lao động Mô tả bước Tên bước Người sử dụng lao động thực giải chế độ cho người lao động hàng quý tháng lập Danh sách người lao động Bước đề nghị hưởng chế độ ốm ... dụng lao động chuyển đến, thực toán trả kết toán hồ sơ giải cho người sử dụng lao động để lưu trữ Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy viện người lao động điều trị nội trú giấy chứng nhận nghỉ việc ... lao động; - Cung cấp phần mềm giải chế độ; - Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, sử dụng phần mềm giải chế độ thực giải chế độ Bước Người lao động nộp Giấy viện giấy chứng nhận nghỉ việc...
 • 5
 • 427
 • 0
BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Kinh tế - Quản lý

... khác lao động di cư thành thị nhu cầu tìm việc làm thêm theo thời vụ, làm lao động tự Điều có nghĩa rằng, đặc điểm công việc nhóm lao động di cư thành thị có phân hóa rõ ràng so với nhóm lao động ... cứu việc làm nông thôn Việt Nam 18, nhóm tác giả thiếu việc làm suất lao động thấp thách thức lớn vấn đề việc làm khu vực nông thôn Năm 2009, có 6,3% lao động nông thôn thiếu việc làm Trong đó, ... trợ việc làm dành cho nhóm lao động nông thôn, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà sách hỗ trợ nhóm lao động di cư Lao động di cư từ nông thôn thành thị khu công nghiệp trở thành...
 • 115
 • 1,608
 • 10
Thực trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Thực trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Kinh tế - Quản lý

... xuất dịch vụ, theo quy luật thị trường lao động, nguồn cung lao động cho công nghiệp dịch vụ chủ yếu lao động từ nông thôn Lao động nông thôn chuyển dịch đến thành thị chuyển dịch sang làm ngành ... tổng lao động điều tra Tronglao động (6,67%) Phía Bắc, lao động di cư tới Miền Trung Tây Nguyên lại lao động vào Miền Nam chiếm 10% tổng lao động điều tra Thôn thứ điều tra thôn có 21 lao động ... cầu lao động công nghiệp dịch vụ tăng nhanh, lao động chỗ không đáp ứng kịp, tạo hội làm tăng thêm sức hút lao động nông thôn Hơn nữa, lao động thành thị có xu hướng nhằm vào công việc đòi hỏi lao...
 • 70
 • 302
 • 0
Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Kinh tế - Thương mại

... hình: nông thônnông thôn, nông thônthành thị, thành thị - thành thị thành thị - nông thôn c Theo thời gian Theo thời gian, di cư chia thành: di cư lâu dài, di cư tạm thời di cư theo mùa vụ ... NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 1.2.1 Dòng di cư từ nông thôn thành thị 1.2.1.1 Khái niệm di cư từ nông thôn thành thị Di cư từ nông thôn thành thị di chuyển người từ nông thôn ... sống di chuyển đến thành thị chiếm 30% Vì vậy, yếu tố thiếu việc làm nông thôn động lực mạnh thúc đẩy người nông dân tìm việc làm thành thị; số lao động thất nghiệp khu vực nông thôn không tránh...
 • 105
 • 3,960
 • 35
Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu

Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu

Kinh tế - Thương mại

... hình: nông thônnông thôn, nông thônthành thị, thành thị - thành thị thành thị - nông thôn c Theo thời gian Theo thời gian, di cư chia thành: di cư lâu dài, di cư tạm thời di cư theo mùa vụ ... NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 1.2.1 Dòng di cư từ nông thôn thành thị 1.2.1.1 Khái niệm di cư từ nông thôn thành thị Di cư từ nông thôn thành thị di chuyển người từ nông thôn ... sống di chuyển đến thành thị chiếm 30% Vì vậy, yếu tố thiếu việc làm nông thôn động lực mạnh thúc đẩy người nông dân tìm việc làm thành thị; số lao động thất nghiệp khu vực nông thôn không tránh...
 • 105
 • 4,172
 • 13
Tài liệu Đô thị hóa và vấn đề di cư từ nông thôn ra thành thị ppt

Tài liệu Đô thị hóa và vấn đề di cư từ nông thôn ra thành thị ppt

Cao đẳng - Đại học

... cư Tadora: Phân tích chi phí lợi ích tương đối dẫn đến việc di cư Sự chênh lệch tiền lương thực tế vùng thành thị nông thôn động dẫn đến tình trạng di cư Khả tìm kiếm công việc thành thị liên ... giảm bớt việc quan tâm thiên lệch sách phát triển đô thị Các bất cân hội kinh tế vùng nông thôn đô thị phải giảm thiểu Nhà hoạch định sách phải nhận thức việc tạo công ăn việc làm thành thị nhiều ... triển vùng nông thôn nên khuyến khích Các sách tập trung vào nguồn thu từ khu vực nông nghiệp phi nông nghiệp phải trọng (TQ hiệu đính: xem xét hội kinh tế "nông thôn" thành thịnông thôn, đập...
 • 8
 • 907
 • 18
di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... điều tra quốc gia vị thành niên niên Việt Nam 2003, điều tra di cư 2004, hay điều tra biến động dân số 2007 cho kết tương tự Sự giảm cầu lao động hoạt động nông nghiệp nông thôn tăng hội việc làm ... Việc di cư làm cân cấu lao động nông thôn, thách thức lớn cần giải Lực lượng lao động nông thôn ngày bị già hóa ảnh hưởng đến tốc độ phát triển vùng nông thôn - Tác động người già nhà: việc vắng ... nhiều nhu cầu dịch vụ xuất hiện, có công việc mà người đô thị thực có nhu cầu sử dụng lao động, lực lượng lao động đô thị không đáp ứng không muốn làm Trong đó, người lao động ngoại tỉnh, đặc...
 • 18
 • 11,584
 • 64
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc ppsx

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc ppsx

Thủ tục hành chính

... dụng lao động giới thiệu người lao động Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả lao động Mô tả bước Tên bước tai nạn lao động; làm văn đề nghị giải chế độ TNLĐ cho người lao động; ... dụng lao động; - Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ Người lao động nộp Giấy viện cho người sử dụng lao động; Bước 2: Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả lao động Bước ... nghị giải chế độ tai nạn lao động người sử dụng lao động (Mẫu số 05-HSB, 02 chính); Biên điều tra tai nạn lao động (01 01 sao) Giấy viện sau điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định (01 01 sao);...
 • 5
 • 308
 • 0
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc ppt

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc ppt

Thủ tục hành chính

... dụng lao động giới thiệu người lao động Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả lao động Mô tả bước Tên bước tai nạn lao động; làm văn đề nghị giải chế độ TNLĐ cho người lao động; ... dụng lao động; - Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ Người lao động nộp Giấy viện cho người sử dụng lao động; Bước 2: Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả lao động Bước ... nghị giải chế độ tai nạn lao động người sử dụng lao động (Mẫu số 05-HSB, 01 chính); Biên điều tra tai nạn lao động (01 chính) Giấy viện sau điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định (01 chính);...
 • 5
 • 335
 • 0
Thực thi chính sách giải quyết việc làm cho người lao động ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Thực thi chính sách giải quyết việc làm cho người lao động ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Kinh tế - Quản lý

... cỏc nhúm yu th nh lao ng nghốo, lao ng nụng thụn, lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi, lao ng vựng chuyn i s dng t nụng nghip, cỏc t chc kinh doanh thu hỳt nhiu lao ng i vi ngi lao ng: Nh nc ó ban ... vic lm cho ngi lao ng nh o to ngun lao ng, tuyn dng, b trớ sp xp lao ng phự hp nng lc v yờu cu 16 Trong ý ngha ú, gii quyt vic lm cũn cú mt ý ngha l to thờm c vic lm mi cho ngi lao ng õy l to ... tin th trng lao ng, Cc Vic lm, B Lao ng, Thng binh v Xó hi, Nxb Thng kờ, H Ni, 2010 Cỏc bi bỏo, bn v lao ng, vic lm v thc thc thi chớnh sỏch gii quyt vic lm cho ngi lao ng nh: - Lao ng vic lm...
 • 103
 • 372
 • 2
Pháp luật lao động việt nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vân tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp

Pháp luật lao động việt nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vân tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... đến điều kiện làm việc tàu biển bao gồm: An toàn lao động vệ sinh lao động An toàn lao động, vệ sinh lao động (được gọi chung bảo hộ lao động) Đây yếu tố bắt buộc người sử dụng lao động phải đáp ... quan hệ lao động người sử dụng lao động với người lao động quy định đào tạo huấn luyện, an toàn lao động, tiền lương tiền thưởng, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, trách nhiệm vật chất Trong tư ... 1.2.2.2 Các tập quán lao động hàng hải tập quán hình thành áp dụng nhiều quốc gia lao động hàng hải, dẫn chiếu áp dụng hợp đồng lao động có tranh chấp xảy Trong lĩnh vực lao động hàng hải Việt...
 • 17
 • 716
 • 3
An toàn lao động đối với thợ lợp mái - Làm việc trên cao docx

An toàn lao động đối với thợ lợp mái - Làm việc trên cao docx

Cao đẳng - Đại học

... 10./ Cuối ca (hay giải lao) kết thúc công việc lợp mái phải ý cố định lợp, thu dọn hết vật liệu dụng cụ trước xuống đất Nếu xuống thang phải kiểm tra độ ổn định thang (độ nghiêng thang ... có người giữ chân thang không cho phép người thợ xuống thang cấch quay lưng phía thang 11./ Phải làm vệ sinh cá nhân trước về./ ...
 • 2
 • 664
 • 5
Pháp luật lao động Việt Nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vân tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp

Pháp luật lao động Việt Nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vân tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp

Luật

... Việt Nam thành viên, điều chỉnh quan hệ lao động quan hệ liên quan đến lao động người lao động với người sử dụng lao động Đối với quan hệ lao động có yếu tố nước (người lao động làm việc địa ... sở (bao gồm lao động có trình độ chuyên môn, lao động phổ thông gọi chung lao động bờ), theo quyền nghĩa vụ người lao động nước thông thường chịu chi phối luật nơi người lao động làm việc (Lex ... pháp luật lao động đặt để điều chỉnh quan hệ lao động người sử dụng lao động với người lao động quy định đào tạo huấn luyện, an toàn lao động, tiền lương tiền thưởng, thời làm việc, thời nghỉ...
 • 107
 • 536
 • 1
Nghiên cứu tác hại nghề nghiệp do môi trường lao động, tư thế lao động, ecgonomi gây ra và hiện trạng sử dụng thuốc của công nhân công ty may đáp cầu  bắc ninh

Nghiên cứu tác hại nghề nghiệp do môi trường lao động, tư thế lao động, ecgonomi gây ra và hiện trạng sử dụng thuốc của công nhân công ty may đáp cầu bắc ninh

Y khoa - Dược

... khả lao động Kéo dài thời gian lao động làm ảnh hưởng đến suất lao độnglàm tăng tỷ lệ ốm đau bệnh tật, tai nạn lao động tỷ lệ nghỉ việc Tổng thời gian nghỉ đạt 15% thời gian lao động, với lao ... sứckhỏe người lao động dễ gây tai nạn lao động Do mục tiêu ecgonomi thiết kế môi trường lao động phải phù hợp với sức khoẻ nhân trắc người lao động làm cho việc sử dụng máy móc, công cụ lao động đơn ... lưng tư lao động bất hợp lý.[13] 1.2.3 - Chế độ tổ chức lao động công nhân: Chế độ tổ chức lao động nối tiếp giai đoạn làm việc giai đoạn nghỉ ngơi Ngày làm việc phải chia thành buổi có thời gian...
 • 46
 • 1,115
 • 1
Thực trạng thất nghiệp ở thành thị việt nam trong thời gian qua

Thực trạng thất nghiệp ở thành thị việt nam trong thời gian qua

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp người lao động việc làm, muốn làm việc, có lực làm việc .(1) - Tổ chức lao động quốc tế (ILO): “Người thất nghiệp người lao động việc làm, không làm kể 1h tuần lễ điều tra tìm việc làm có điều ... tra lao động việc làm 1/7/2004 Ban đạo điều tra lao động - việc làm trung ương Hà Nội – 2004 21 Báo cáo kết điều tra lao động việc làm 1/7/2005 Ban đạo điều tra lao động - việc làm trung ương ... Nguồn: Lao động - việc làm Việt Nam 1996 – 2003.Nxb Lao động – xã hội Hà Nội năm 2004; Kết điều tra lao động việc làm 1/7/2004 Bảng 3: Tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động độ tuổi khu vực thành thị...
 • 27
 • 1,775
 • 8
giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

Nông - Lâm - Ngư

... nông thôn Bao gồm: Lao động nông thôn sống làm việc rải rác địa bàn rộng; Lao động nông thôn có trình độ văn hoá chuyên môn thấp so với thành thị; Việc làm lao động nông thôn mang tính thời vụ ... VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 3.1 Khái quát lao động việc làm khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.1.1 Khái quát lực lượng lao động khu vực nông thôn ... Các sách tạo việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam - Quan điểm Đảng - Chính sách việc làm - Chính sách hỗ trợ tạo việc làm - Luật việc làm 2013 1.2.3 Tạo việc làm cho lao động nông thôn số địa...
 • 26
 • 540
 • 0
luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

Nông - Lâm - Ngư

... điểm lao động nông thôn: + Lao động nông thôn sống làm việc rải rác địa bàn rộng, gây khó khăn việc bồi dưỡng đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động cho lao động nông thôn + Lao động nông thôn ... hiệu vấn đề tạo việc làm khu vực nông thôn không giải tốt có tượng di cư từ nông thôn thành thị biến nhiều vùng nông thôn thành thành thị Trong thị trường lao động, có tách rời việc làm sản lượng ... 1.2.1 Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn số nước 1.2.2 Các sách tạo việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam 1.2.3 Tạo việc làm cho lao động nông thôn số địa phương...
 • 180
 • 869
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008