lời mở đầu tiểu luận địa lý kinh tế

Tiểu luận địa kinh tế Việt Nam

Tiểu luận địa lý kinh tế Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... khác.Nhóm: Hạt Đậu Nhỏ3 Tiểu luận Địa Kinh tế Việt Nam Khu vực Tây NguyênNhận xét của Giảng viên Nhóm: Hạt Đậu Nhỏ4 Tiểu luận Địa Kinh tế Việt Nam Khu ... quốc doanh Trung ương Nhóm: Hạt Đậu Nhỏ11 Tiểu luận Địa Kinh tế Việt Nam Khu vực Tây NguyênMục LụcNhóm: Hạt Đậu Nhỏ2 Tiểu luận Địa Kinh tế Việt Nam Khu vực Tây NguyênB – Đất, Rừng ... Hạt Đậu Nhỏ15 Tiểu luận Địa Kinh tế Việt Nam Khu vực Tây NguyênTài liệu tham khảoTS. Nguyễn Minh Tuấn, ThS. Nguyễn Việt Lâm, Nguyễn Ngọc Vượng (2011), Giáo trình Điạ Kinh Tế Việt Nam,...
 • 25
 • 4,486
 • 2

  Tiểu luận địakinh tế

  Tiểu luận địa lí kinh tế

  Lâm nghiệp

  ... đai tạo ra cho sản 4 Tiu lun mụn: a kinh t căng thẳng trong việc sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng chúng. Cần ... một nền nông nghiệp chuyên môn hoá kết hợp với phát triển tổng hợp các ngành kinh tế - nghĩa là đa dạng hoá kinh tế nông nghiệp và nông thôn nhằm rải vụ sản xuất trong năm, giảm bớt sự ... đủ và hợp lý, có hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có; phải tiết kiệm đất đai, coi tấc đất nh tấc vàng. Vì đất đai bị giới hạn diện tích bởi biên giới quốc gia, giới hạn vùng kinh tế, vị trí...
  • 5
  • 1,077
  • 4

   dia ly kinh te.doc

   dia ly kinh te.doc

   Quy hoạch - Đô thị

   ... kinh tế xà hội trong thực tiễn.* Nhiệm vụ nghiên cứu: Địa kinh tế là một môn kinh tế mang tính tổng hợp cao, cho nên nghiên cứu địa kinh tế có những đóng góp rất quan trọng về mặt ... trọng.WWW.TAILIEUHOC.TKWWW.TAILIEUHOC.TKCâu hỏi ôn tập - 1999 địa kinh tế Việt NamCâu 1: Địa kinh tế nói chung và địa kinh tế Việt Nam nói riêng nghiên cứu cái gì, để làm gì và bằng ... định hớng phát triển kinh tế xà hội của a- Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắcb- Vùng kinh tế trọng điểm miền Namc- Vùng kinh tế trọng điểm miền TrungTrả lời: * Vùng kinh tế trọng điểm miền...
   • 9
   • 3,901
   • 14

    tiểu luận lịch sử kinh tế quốc dân- đề tài FDI TRONG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY.doc

    tiểu luận lịch sử kinh tế quốc dân- đề tài FDI TRONG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY.doc

    Kinh tế - Thương mại

    ... - Khoa Kinh tế, Kinh tế học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (2004). - Đại học Kinh tế Quốc dân - Khoa Kinh tếkinh doanh quốc tế, Giáo trình kinh tế học quốc tế, Nhà ... quốc tế IMF (1977): Đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ số đầu tư được thực hiện để thu hút được lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động ở một nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu ... Hòa, Phó trưởng Ban quản Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp FDI trong các KCN đã tăng tuyển dụng lao động đón đầu sự phục hồi kinh tế. Đến nay, nhiều doanh...
    • 36
    • 1,789
    • 9

     TỔ CHỨC LÃNH THỔ –MỘT TRONG NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỦ YẾU CỦA ĐỊA KINH TẾ –XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP SANG THẾ KỶ XXI

     TỔ CHỨC LÃNH THỔ –MỘT TRONG NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỦ YẾU CỦA ĐỊA LÝ KINH TẾ –XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP SANG THẾ KỶ XXI

     Khoa học xã hội

     ... thổ này sẽ gắn bó chặt chẽ giữa địa lý tựnhiên và địa kinh tế –xã hội vì phải giải quyết những nhiệm vụ chung. Điều đó không chỉ có ích cho khoa học địa mà còn cho sự phát triển lãnh ... kinh tế thị trường. Luận án PTS khoa học Kinh tế- Hà Nội, 1993.- Lê Thanh Bình –Phân tích sự chuyển biến không gian KT –XH nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay. Luận án PTS khoa học Địa ... được nhiều công sức đóng góp của các nhà địa lý, các nhà kinh tế vùng và các nhà kế hoạch ở các Bộ, các ngành.Từ những năm 80 các nghiên cứu địa tổng hợp đã được tiến hành mạnh mẽ, với...
     • 5
     • 671
     • 2

      Nghiên cứu địa kinh tế xã hội New Zealand

      Nghiên cứu địa lý kinh tế xã hội New Zealand

      Khoa học xã hội

      ... nhiều dịch vụ y tế, trong đó có dịch vụ dành cho người tàn tật. Hệ thống y tế trong nước gồm có y tế nhà nước, y tế tư nhân và các tổ chức tự nguyện cùng phối hợp 10 Địa kinh tế - xà hội New ... Quốc1,867Anh1,704Hàn Quốc1,43825 Địa kinh tế - xà hội New Zealandphn ca Chng trỡnh ngh s ci cỏch kinh t rng ln ca Chớnh ph nhm phỏt trin mt nn kinh t hng ti xut khu v cú thu nhp cao. ... tng), cỏc gia ỡnh thng cú mt vn rau v cõy trỏi. H cng nuụi nhng con 9 Địa kinh tế - xà hội New Zealand3.Các ngành kinh tế a. Công nghiệp Cụng nghip ca NZ ch yu l ch bin sn phm nụng nghip...
      • 37
      • 873
      • 6

       Địa kinh tế - xã hội đại cương

       Địa lý kinh tế - xã hội đại cương

       Cao đẳng - Đại học

       ... hội 2 II- Địa kinh tế - xã hội và các khoa học có liên quan 2 1/ Địa học trong khoa học địa 3 2/ Địa kinh tế- xã hội và các khoa học có liên quan 4 III- Địa Kinh tế- xã hội ... cứu của Địa kinh tế xã hội . Tại sao phải đổi tên gọi của ngành khoa học này từ Địa kinh tế thành Địa kinh tế – xã hội ? 2/ Trình bày những nhiệm vụ chủ yếu của Địa kinh tế xã hội. ... học Địa kinh tế xã hội trong công cuộc xây dựng và đổi mới nước nhà . 3/ Phân tích các quan điểm cơ bản của Địa kinh tế xã hội 4/ Thảo luận về các quan điểm cơ bản trong Địa kinh tế...
       • 201
       • 3,499
       • 28

        Phân tích kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai từ góc độ địa kinh tế xã hội

        Phân tích kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai từ góc độ địa lý kinh tế xã hội

        Kinh tế - Thương mại

        ... chương trình địa lí 12, hoặc tìm hiểu về địa lí địa phương.  Nhiệm vụ Tìm hiểu các vấn đề cơ sở luận về kinh tế trang trại. Sự phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam từ kinh tế hộ gia ... xuất của kinh tế nông hộ nhỏ, trong khi đó kinh tế trang trại lớn hơn, thậm chí gấp nhiều lần kinh tế nông hộ. - Trình độ sản xuất: Trình độ sản xuất của kinh tế trang trại cao hơn kinh tế nông ... ( 1975- 1986 ) Đặc điểm nông nghiệp thời kì này là kinh tế hợp tác, kinh tế quốc doanh phát triển nhanh chóng, kinh tế tiểu chủ, kinh tế hộ gia đình giảm bớt. Một số ít hộ gia đình cá thể...
        • 115
        • 655
        • 0

         Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An dưới góc độ địa kinh tế - xã hội

         Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An dưới góc độ địa lý kinh tế - xã hội

         Kinh tế - Thương mại

         ... Rạp tạo cho Long An có một vị trí địa hết sức quan trọng đối với nền kinh tế và quốc phòng. Do là một tỉnh thuộc ĐBSCL lại nằm trong địa bàn vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nên Long An ... trung tâm kinh tế quốc tế hay thành phố thế giới (global city) có sức mạnh chi phối đối với nền kinh tế, chính trị thế giới. Ở phạm vi một quốc gia, đô thị là hạt nhân tạo vùng kinh tế, với ... HỒ CHÍ MINH ĐẾN HUYỆN CẦN GIUỘC, CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN DƯỚI GÓC ĐỘ ĐỊA KINH TẾ-XÃ HỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2009 theo kiểu...
         • 195
         • 1,414
         • 9

          Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa kinh tế xã hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang

          Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa lý kinh tế xã hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang

          Kinh tế - Thương mại

          ... DUNG CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LUẬN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 8 1.1. Khu kinh tế cửa khẩu và các khái niệm liên quan 8 1.1.1. Các khái niệm liên quan 9 1.1.2. Khái niệm khu kinh tế cửa khẩu 10 1.2. ... sức mạnh tổng hợp trên diện rộng. KHU KINH TẾCỬA KHẨU KHU KINH TẾ CỬA KHẨU KHU KINH TẾ CỬAKHẨU : đường giao thông đường biên giới KHU KINH TẾ CỬA KHẨU : khu chức năng ... tiêu cơ bản về kinh tế – xã hội của Campuchia 46 2.3. An Giang : Tình hình phát triển kinh tế 48 2.3.1. Vị trí địa lí và lãnh thổ 48 2.3.2. Thành tựu kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2005...
          • 136
          • 589
          • 4

           Xem thêm

           Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt namxác định các mục tiêu của chương trìnhxác định các nguyên tắc biên soạnkhảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễnkhảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thểtiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt namđiều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản líđiều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt namxác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ctphát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữmở máy động cơ lồng sóccác đặc tính của động cơ điện không đồng bộhệ số công suất cosp fi p2đặc tuyến hiệu suất h fi p2đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máyphần 3 giới thiệu nguyên liệutừ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulosechỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008