lịch sử lớp 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Khoa học xã hội

... - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn kiện lịch sử lịch sử giới cận đại (từ TK XVI đến 1917) - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại, phân cong HS + Học sinh: Điền hoàn ... Pháp hiệp ước Nội dung giống điều ước Pa-tơ-nốp 188 4 Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi ... Phong trào cách mạng Thất bại công nhân nhận Pháp-Đức 184 8- 184 9 thức vai trò giai cấp tinh thần quốc tế 185 8 Thực dân Pháp mở đầu Quân Pháp thất bại xâm lược Việt Nam 186 8 Minh Trị tân Thắng lợi tạo...
 • 10
 • 6,122
 • 19
Lịch sử 10 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử 10 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Khoa học xã hội

... chia thuộc địa không nước đế quốc dẫn đến chiến tranh giới thứ Sơ kết học - Cũng cố: Những nội dung Lịch sử giới Cận Đại ? - Dặn dò: Học cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Ra tập: Lập bảng so ... Phần lịch sử giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến kết thúc Chiến tranh giới thứ Cách mạng tháng Mười Nga có nội dung: - Sự thắng lợi cách ... trò Kiến thức HS cần nắm GV hướng dẫn HS xác định cụ thể I Những kiến thức kiện lịch sử chương trình thời cận đại - Sự thắng lợi cách mạng tư sản * Hoạt động 1:Nhóm phát triển chủ nghĩa tư Nhóm...
 • 8
 • 1,498
 • 8
giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... động Về Phong trào công nhân giới -GV đặt câu hỏi cho lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện b Sự phát triển chủ nghĩa tư lịch sử nào? Nêu số nguyên ... dân nước thuộc địa phụ thuộc) Sơ kết học -Củng cố: Hệ thống hóa vấn đề học - Bài tập: Câu Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Câu2 Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản ... vô sản kiến thức - Mâu thuẫn tập đoàn tư - Mâu thuẫn người giàungười nghèo - Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa...
 • 8
 • 12,002
 • 61
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Khoa học xã hội

... tư sản Anh 1776 Tuyên ngôn Độc lập Hợp chủng quốc Mĩ 1 789 Cách mạng tư sản Pháp 184 8 Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản 184 8- 184 9 Phong trào cách mạng Pháp-Đức 185 8 186 8 187 1 188 4 Thắng lợi Giai cấp tư ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không ... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận...
 • 5
 • 14,396
 • 18
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/ 184 8 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/ 9/ thành phong trào công nhân 186 4 lập Công ... 28/ 7/1914 Anh tuyên chiến với Đức 1 /8/ 1914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 182 2 Mê- hi- cô 182 1 Ac- hen- ti- na 180 3 Bra- xin 181 6 ... sản 187 1 Ri giới Cuối TK - CNTB XIX - đầu chuyển sang giai đoạn TK XX CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/ 186 8 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công...
 • 20
 • 7,319
 • 0
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Lịch sử

... biến Ngày 23/2 (8/ 3/1917): vạn nữ công nhân biểu tình Pê-tơ-rô-grát Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3/1917): vạn nữ công nhân biểu tình ... - Xã hội: mâu thuẫn xã hội gay gắt +Nông dân,công nhân >< Nga hoàng +Các dân tộc trong đế quốc Nga >< Nga hoàng +Vô sản >< Tư sản… Trước tình vậy, Đảng Bôn-sê-vích Pê-tơ-rô-grát có chủ trương ... hoàng, hàng vạn công nhân phải chiến đấu mặt trận bọn tư bản, hàng vạn người khác rên xiết gánh nặng nạn đắt đỏ toàn tình trạng kinh tế bị tàn phá .” “Không thể chờ đợi im lặng Không có lối thoát...
 • 23
 • 1,191
 • 0
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Lịch sử

... vong lợi ích giai cấp tư sản Bài14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỉ XVI đến năm 1917) I- Những kiện lịch sử THỜI GIAN - 1566 16401 688 1775 – 1 783 1 789 1794 SỰ KIỆN Cách mạng Hà Lan Cách ... tư phát triển I- Những kiện lịch sử Thời gian - 184 8 28 – 186 4 186 8 187 1 1911 1914 -19 18 Sự kiện Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Quốc tế thứ thành lập Duy tân Minh Trị Công xã Pa-ri Kết Là văn kiện ... 4.Sự phát triển văn học, nghệ thuật khoa học- kĩ thuật 5.Chiến tranh giới thứ Bài tập trắc nghiệm  Mốc bắt đầu lịch sử giới cận đại     ? A Cách mạng Hà Lan kỉ XVI B Cách mạng Anh kỉ XVII C...
 • 16
 • 4,929
 • 45
Sử dụng bài tập lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn)

Sử dụng bài tập lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn)

Khoa học xã hội

... lịch sử lớp 11 giai đoạn phát triển tiếp nối phần lịch sử giới cận đại lớp 10 (thế kỷ XVI – XVIII), đồng thời mở giai đoạn phát triền lịch sử giới đại Với nội dung đó, khóa trình lịch sử giới cận ... dạy học lịch sử vấn đề sử dụng tập nhằm rèn luyện KNTH cho HS dạy học lịch sử trường phổ thông - Nghiên cứu chương trình SGK lịch sử lớp 11 nói chung khóa trình lịch sử giới cận đại (thế kỷ XIX– ... HS dạy học lịch sử trường THPT thuộc huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương - Tìm hiểu nội dung chương trình SGK lịch sử lớp 11 THPT (Phần lịch sử giới cận đại) để xác định dạng tập lịch sử sử dụng tiết...
 • 16
 • 1,716
 • 0
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

Khoa học xã hội

... tư sản Anh 1776 Tuyên ngôn Độc lập Hợp chủng quốc Mĩ 1 789 Cách mạng tư sản Pháp 184 8 Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản 184 8- 184 9 Phong trào cách mạng Pháp-Đức 185 8 186 8 187 1 188 4 Thắng lợi Giai cấp tư ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không ... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận...
 • 5
 • 25,088
 • 116
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thế giới cận đại lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thế giới cận đại lớp 8

Lịch sử

... Thị Minh Châu PHẦN SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 19 18 Chương CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ( 185 8 188 4) Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 I Thực dân Pháp ... diễn sôi từ năm 188 5 đến cuối kỉ XIX Diễn biến phong trào chia làm giai đoạn: - Giai đoạn ( 188 5 - 188 8), phong trào bùng nổ khắp nước, từ Phan Thiết trở - Giai đoạn ( 188 8 - 189 6), phong trào ... xít toàn giới Tuần Tiết 5,6,7 KIỂM TRA VIẾT Thời gian làm 120 phút ĐỀ KIỂM TRA Tiết TRẢ BÀI VIẾT- SỬA BÀI KIỂM TRA RÚT KINH NGHIỆM Tuần Tiết 9,10 LỊCH SỬ THẾ GIỚI PHẦN SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM...
 • 56
 • 4,545
 • 38
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Cao đẳng - Đại học

... địa không nước đế quốc dẫn đến chiến tranh giới thứ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI Sự phát triển văn hóa buổi đầu thời cận đại - Văn học + Xuất nhiều nhà văn nhà thơ lớn Coóc-nây, La Phông-ten, ... + Các đại biểu: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp), Ô-oen (Anh) + Tư tưởng ông không thực điều kiện phát triển CNTB => CNXH không tưởng * Triết học Đức kinh tế trị học Anh: - Hê-ghen (1770 - 183 1) ... nhạc :có Trai-cốp-xki (Nga) điển hình âm nhạc thực -Tác dụng: Phản ánh thực xã hội nước giới thời kỳ cận đại. Mong ước xây dựng xã hội tốt đẹp Trào lưu tu tưởng tiến đời, phát triển CNXHKH XIX...
 • 6
 • 787
 • 2
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CÂN ĐẠI

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CÂN ĐẠI

Tư liệu khác

... 5.Chiến tranh giới thứ III BÀI TẬP THỰC HÀNH 1.Em chọn năm kiện tiêu biểu lịch sử giới cận đại giải thích sao? Hãy nêu nội dung lịch sử giới cận đại Vẽ đồ, tranh ảnh số kiện học IV.Bài tập trắc ... Tuyên ngôn đảng cộng sản đời 181 8- 184 9 Phong trào cách mạng Pháp Đức 186 8 Cuộc tân Minh Trò 187 1 Công xã Pa-Ri Nêu qui luật phát triển xã hội loài người Có đoàn kết quốc tế phong trào công nhân ... lòch thế giới đại II NHỮ NỘ DUNG CHỦYẾ NG I U 1.Những cách mạng tư sản: Hà Lan ( 1566), Anh( 1640-1 688 ) Pháp (1 789 - 189 4) 2.Sự xâm lược nước thực dân phương Tây 3.Phong trào đấu tranh công nhân...
 • 17
 • 1,019
 • 5
Thiết kế bài giảng khoá trình lịch sử thế giới cận đại thời kì thứ hai (lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh

Thiết kế bài giảng khoá trình lịch sử thế giới cận đại thời kì thứ hai (lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... lịch sử Việt Nam Trong khoá trình Lịch sử giới cận đại thời kì thứ hai đợc xây dựng theo nguyên tắc đồng tâm (giai đoạn lịch sử đợc giới thiệu lớp trung học sở) Theo khoá trình Lịch sử giới cận đại ... trình lịch sử lớp 11 trờng phổ thông, thời kì cổ trung đại lớp 10 Do vậy, giảng dạy phần Lịch sử giới cận đại thời kì thứ hai học sinh cần đợc ôn lại kiến thức đợc học khoá trình trớc, lịch sử giới ... Lịch sử giới cận đại thời kì thứ hai trờng THPT 2.1.1.1 Vị trí Chơng trình lịch sử lớp 11 trờng phổ thông gồm ba khóa trình có quan hệ chặt chẽ với hai khoá trình lịch sử giới khoá trình lịch...
 • 100
 • 1,110
 • 0
tổ chức hoạt động nhóm qua dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại ở lớp 10 thpt

tổ chức hoạt động nhóm qua dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đạilớp 10 thpt

Giáo dục học

... trình lịch sử giới cận đại lớp 10 THPT QUA DẠY HỌC KHÓA TRÌNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠILỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ LÊN LỚP QUA DẠY HỌC KHÓA TRÌNH LỊCH ... Sim THPT Quốc Học - Tổ chức hoạt động nhóm qua dạy học khóa trình lịch sử giới cận đại lớp 10 THPT GIAI ĐOẠN 188 5 - 188 8 188 8 - 189 6 THÀNH PHẦN LÃNH ĐẠO KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU ĐỊA BÀN KẾT QUẢ 2.3.3.2 ... khóa trình lịch sử giới cận đại lớp 10 THPT lớp lượng Bình thường Thích Không thích HS SL % SL % SL % 10 140 75 53,57 47 33, 58 18 12 ,85 11 124 60 48, 39 48 38, 71 16 12.90 12 36 21 58, 3 13 36,1...
 • 56
 • 430
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25