lập trình nc bằng tay

Thực hành lập trình CNC bằng tay

Thực hành lập trình CNC bằng tay

Cơ khí - Chế tạo máy

... chương trình. Số chương trình (Program number) Có thể lưu trữ nhiều chương trình trong trong bộ nhớ NC. Số chương trình dùng để lưu trữ nhiều chương trình, để phân biệt với các chương trình ... việc lập chương trình. Hiểu và tiến hành theo các bước sau, công việc sẽ được tiến hành một cách hiệu quả. ạch ản xuất và p trình hiết lập ản xuất àng loạt 5. Quá trình cho đến Trình ... được điều khiển bằng chương trình. Chương trình được lập bằng các ký tự và chữ số. Hình ảnh bên trái minh hoạ một đoạn chương trình. Nội dung được đưa ra sau đây trình bày những bước cần...
 • 123
 • 9,887
 • 28
Lập trình mạng bằng Java

Lập trình mạng bằng Java

Kỹ thuật lập trình

... chương trình ứng dụng mạng cho giao thức UDP. Chương 8: Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng. Trình bày các vấn đề về tuần tự hóa và ứng dụng của tuần tự hóa trong lập trình ... liệu bằng Java thông qua giao diện lập trình ứng dụng JDBC. Tìm hiểu về lập trình mạng tốt nhất là trên các hệ thống mạng thực sự với nhiều máy tính được kết nối vật lý. Tuy nhiên trong giáo trình ... tượng bằng Java RMI. Chương này tìm hiểu chủ đề về lập trình phân tán đối tượng bằng kỹ thuật gọi phương thức RMI (Remote Method Invocation). Chương 10:Xử lý cơ sở dữ liệu trong Java. Trình...
 • 214
 • 2,344
 • 48
Lập trình Web bằng Visual Basic

Lập trình Web bằng Visual Basic

Kỹ thuật lập trình

... mà họ chọnTrang 18 Lập Trình Web Với Visual BasicPHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASICI. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Visual BasicVisual ... như là một điện thoại thật sự. 2. Xác định cách hiện thực chương trình Do nhiệm vụ của đề tài là lập trình Web với ngôn ngữ lập trình là Visual Basic 6.0, do đó yêu cầu phải nắm vững những kiến ... tónh này phải được hiệu chỉnh bằng tay để cập nhật những nội dung của nó. Trình bày nội dung động bằng cách lập trình GatewaySự phát triển của những giao tiếp Gateway như là Common Gateway...
 • 230
 • 1,355
 • 8
Lập trình CGI bằng Perl trên Linux

Lập trình CGI bằng Perl trên Linux

Công nghệ thông tin

... Lập trình CGI bằng Perl trên Linux 27Chơng trình CGI còn định dạng dữ liệu, ví dụ : lấy thông tin và đa vào khuôn dạng các trang HTMLs, vì vậy ngời sử dụng có thể đọc nó qua trình duyệt ... thức lập trình với CGI trong môi trờng Linux. Trong chơng này có đa ra một số ví dụ về các CGI scrips đợc viết bằng ngôn ngữ Perl và C để làm nổi bật tính không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình ... sử dụng cho chơng trình CGI là một điều rất hữu ích, giúp cho việc học lập trình CGI và là công cụ gỡ rối rất tốt. Bảng dới đây liệt kê các biến môi trờng khả dụng trong lập trình CGI. Chúng...
 • 69
 • 1,379
 • 8
Lap trinh Web bang Visual Basic

Lap trinh Web bang Visual Basic

Tư liệu khác

... Book</strong>&quot;,&nbsp; Trang 45 Lập Trình Web Với Visual BasicPHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASICI. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Visual BasicVisual ... của bạn. Lập trình với những đối tượng.Những đối tượng là thành phần chủ yếu để lập tình Visual Basic. Những đối tượngcó thể là form, những điều khiển hay cơ sở dữ liệu.Trang 2 Lập Trình Web ... có quanhệ trực tiếp với giao diện đồ họa của Windows.Ngôn ngữ lập trình Visual Basic không chỉ là Visual Basic. Hệ thống lập trình VisualBasic, những ứng dụng bao gồm Microsoft Excel, Microsoft...
 • 230
 • 566
 • 0
Lập trình mạng bằng Java - Lời mở đầu

Lập trình mạng bằng Java - Lời mở đầu

Kỹ thuật lập trình

... chương trình ứng dụng mạng cho giao thức UDP. Chương 8: Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng. Trình bày các vấn đề về tuần tự hóa và ứng dụng của tuần tự hóa trong lập trình ... liệu bằng Java thông qua giao diện lập trình ứng dụng JDBC. Tìm hiểu về lập trình mạng tốt nhất là trên các hệ thống mạng thực sự với nhiều máy tính được kết nối vật lý. Tuy nhiên trong giáo trình ... tượng bằng Java RMI. Chương này tìm hiểu chủ đề về lập trình phân tán đối tượng bằng kỹ thuật gọi phương thức RMI (Remote Method Invocation). Chương 10:Xử lý cơ sở dữ liệu trong Java. Trình...
 • 2
 • 638
 • 8
Phân tích và thiết kế đề tài Lập trình web bằng Visual Basic

Phân tích và thiết kế đề tài Lập trình web bằng Visual Basic

Kỹ thuật lập trình

... như là một điện thoại thật sự. 2. Xác định cách hiện thực chương trình Do nhiệm vụ của đề tài là lập trình Web với ngôn ngữ lập trình là Visual Basic 6.0, do đóyêu cầu phải nắm vững những kiến ... name="cancel bar">Hủy việc chặn<big><br></big></a></font><small>(Cancel All Barring)</small><br><br><small>Dùng để thiết lập ... href="#bar incoming">Bar&nbsp; Incoming Calls</a> (chặn những cuộc gọi đến)</small><br><small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#cancel bar">Cancel...
 • 200
 • 597
 • 1
Tài liệu Lập trình Web bằng visual.basic ppt

Tài liệu Lập trình Web bằng visual.basic ppt

Kỹ thuật lập trình

... năng lập trình kết hợp với trang Web, cho phép ta tạo những trang động và tương tác. Với kỹ thuật Internet Visual Basic, ta có thể thi hành những hoạt động phức tạp mà không cần phải lập trình ... dụng DHTML. 2.2. Các kỹ thuật lập trình Web mà Visual Basic hỗ trợ 2.2.1. VBScript Microsoft Visual Basic Scripting, thành phần mới nhất của họ ngôn ngữ lập trình Visual Basic, mang những ... suốt thời gian thực hiện chương trình và có thể dùng được trong bất cứ đoạn lệnh nào của chương trình. Biến như vậy gọi là biến chung hay biến toàn cục. Lập Trình Web Với Visual Basic Trang...
 • 232
 • 449
 • 1
Tài liệu Lập trình C bằng tiếng Anh phần 2 pptx

Tài liệu Lập trình C bằng tiếng Anh phần 2 pptx

Kỹ thuật lập trình

... Example of a function call The following sequence shows the tokens and punctuation marks from the above listing: void main ( void ) { short z ; z = 0 ; while ( 1 ) { z = z + 1 ; } } Since tokens ... see at a glance the brace pairs. Examples of this approach to tabbing are the Bit_Put function within Listing 2-2 and the median function in Listing 1-4. Brackets Square brackets enclose array ... clarify the software function. OpenSCI is an example of a function that is executed only once at the beginning of the program. Another name for an initialization function is ritual. Line...
 • 134
 • 653
 • 1
Tài liệu Lập trình C bằng tiếng Anh phần 1 docx

Tài liệu Lập trình C bằng tiếng Anh phần 1 docx

Kỹ thuật lập trình

... CPU, memory, and I/O functions on one chip has several advantages: CPU I/O Peripheral DevicesMicroprocessor Functions Memory • Fewer chips are required since most functions are already present ... CONTROLLER Hardware Design Of course there are disadvantages too, including: • Reduced flexibility since you can’t easily change the functions designed into the chip. • Expansion of memory or I/O ... com-ponent level with a review of basic electronics concepts. These concepts will be presented as fluid flow analogies. 27 CHAPTER TWO Microcontroller Concepts Up to this point, we have discussed...
 • 245
 • 1,056
 • 3
Tài liệu Báo cáo lập trình web bằng CMS ppt

Tài liệu Báo cáo lập trình web bằng CMS ppt

Công nghệ thông tin

... một sản phẩm , sản phẩm này ngay lập tức xuất hiện trên 14 tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới. ... triển web. Phần mềm này rất hữu ích trong khi bạn 13 đang tạo các trang web động bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình như PHP, JSP, Servlets, hoặc các công cụ thiết kế Web như Joomla XAMPP ... trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl, PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu...
 • 21
 • 778
 • 0
Tìm hiểu lập trình mạng bằng ngôn ngữ java và cài đặt demo

Tìm hiểu lập trình mạng bằng ngôn ngữ java và cài đặt demo

Kỹ thuật lập trình

... code5Window Trình biên dịchChương trình viết bằng C/C++Mac Trình biên dịchIBM Trình biên dịchWindow Trình thôngdịch Java(Javainterpreter) Mac Trình biên dịchChương trình viết bằng JavaIBMKhai ... dụng đã định45Ngôn ngữ lập trình Java được Sun Microsystems đưa ra giới thiệu vào tháng 6 năm 1995 và đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình của các lập trình viên chuyên nghiệp. ... gồm nhiều tuyến trình. Một tiến trình có thể gia nhập nhóm. Tuy nhiên, không có cách nào để gỡ bỏ tuyến trình ra khỏi một nhóm. Một nhóm các tuyến trình có thể chứa các nhóm tiến trình khác được....
 • 56
 • 2,307
 • 34
Sách Lập trình Excel bằng VBA ppt

Sách Lập trình Excel bằng VBA ppt

Kỹ thuật lập trình

... Sách Lập trình Excel bằng VBA 27 năng Help của VBA. Điều cơ bản nhất để sử dụng Help là bạn phải biết tiếng Anh để đọc và hiểu được các hướng dẫn đó. Những người có trình độ về lập trình ... Cancel, giá trị nhận được được coi là chuỗi (string). Đây là một cách để vào giá trị đơn lẻ hoặc địa chỉ của các ô trong quá trình chạy macro. Bạn không thể gán được Sách Lập trình Excel bằng ... menu của Excel Sách Lập trình Excel bằng VBA 28 Hình 19: Cửa sổ Microsoft Visual Basic Help Hình 20: Sử dụng Visual Basic Help 5.3. Trình duyệt đối tượng Phương thức trình duyệt đối tượng...
 • 64
 • 1,321
 • 28

Xem thêm