lập kế hoạch đánh giá tác động môi trường của dự án

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Khoa học tự nhiên

... 0.15-0.1 0.5-0.3 1-0.5 4.5 d) Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên của khu vực dự án: Vùng nghiên cứu bị ảnh hưởng của khí hậu vùng phía Bắc và có đặc trưng của khí hậu ven biển; có hai mùa ... tế. - Đáp ứng nhu cầu của mọi người ở mọi lứa tuổi và nhu cầu của các gia đình. - Việc quy hoạch và thiết kế phải phù hợp với việc phân đợt xây dựng và việc đầu tư của mọi thành phần kinh ... trường khơng khí do ơ nhiễm giao thơng. Các vấn đề về nước thải và vệ sinh mơi trường sẽ được giải quyết các dịch vụ cơng của đơ thị và cơ sở hạ tầng đồng bộ. Để giảm các tác động mơi trường...
 • 55
 • 1,527
 • 5
HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

Điện - Điện tử

... 32 2.5. Đánh giá về tính nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường khu vực dự án 35 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 39 3.1. Nguyên tắc đánh giá 39 3.2. Những nguồn gây tác động . ... ĐTM của dự án. Mục tiêu, quy mô của dự án - Mục tiêu sản xuất của Dự án; - Quy mô của dự án: vốn đầu tư (trong nước, ngoài nước), hình thức kinh doanh, công suất thiết kế của dự án khi dự án ... chuẩn Môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động...
 • 111
 • 664
 • 6
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

Quản trị kinh doanh

... XUẤT XỨ DỰ ÁN 1 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 1 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 2 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 3 1.1. TÊN DỰ ÁN 3 ... hƣớng dẫn về đánh giá tác động môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng ... Hoá, tháng 5 năm 2008 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ...
 • 157
 • 4,218
 • 29
Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Công nghệ - Môi trường

... Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; + Thông tư 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban ... cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang ii 3.1.1.5. Tác động do rác thải 35 3.1.1.6. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội 36 3.1.2 Các tác động ... SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang 30 STT Đối tượng bị tác động Nguồn gây tác động Quy mô và Thời gian tác động Liên quan đến...
 • 90
 • 4,288
 • 60
Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... - kỹ thuật /dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số ... Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài ... … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt. - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa...
 • 5
 • 735
 • 1
đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

Công nghệ - Môi trường

... .9T'K,=&/),$-S(/ST8q]73J!099Tss Đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theohồ sơ về dự án h&!#,"=.]"('"? ... ..2;@?,%,K,=8S$51$; -03Phiếu khảo sát giá trị của vườn quốc gia Ba Bể - Bắc KạnXin bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông 5n bằng ... 1: Mức sẵn lòng chi trả của du khách:3 O,FA>('(!0XL‡tYOO% !#,;!€D> aVườn quốc gia (VQG) Ba Bể được thành lập năm 1992 với diện Rch...
 • 36
 • 876
 • 0
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Công nghệ - Môi trường

... III: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 3.1 Nguồn gây tác động Các hoạt động từ khi xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở đến khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra một số tác động ... thời gian tác động kéo dàitheo quá trình hoạt động của dự án trong trường hợp không áp dụng các biện phápxử lý giảm thiểu tác động từ các nguồn.3.3 Đánh giá các tác động đến môi trường 3.3.1 ... hưởng đáng kể đếnchất lượng không khí.BỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬNĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNGVÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC...
 • 26
 • 1,889
 • 14
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG Ở VIỆT NAM " pot

Cao đẳng - Đại học

... TRẠNG LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG Ở VIỆT NAM Hà Thị Mừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Đánh giá thực trạng lập báo cáo đánh giá tác động môi ... giá tác động môi trường, trong đó có Dự án trồng rừng diện tích từ 1.000ha trở lên. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư ... hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án. (2) Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường. (3) Đánh giá...
 • 9
 • 1,056
 • 4
Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước

Công nghệ - Môi trường

... Nội Đồ án tốt nghiệp-2002Chơng III Đánh giá sơ bộ tác động môi trờng của dự án hồ chứa nớc Định Bình Đánh giá sơ bộ tác động môi trờng của một dự án là nhằm xác định đợc các tác động đáng kể ... sâu đánh giá cho giai đoạn tiếp theo. Để đánh giá sơ bộ tác động môi trờng của dự án hồ chứa nớc Định Bình-Sông Kone cần tập trung vào các vấn đề sau:-Xác định phạm vi chịu tác động của dự án -Liệt ... những hoạt động chính của dự án và những tác động chính của chúng có thể tác động đến môi trờng trong phạm vi nghiên cứu.-Thiết lập bảng đánh giá tác động tới các yếu tố tài nguyên và môi trờng...
 • 109
 • 1,027
 • 5
Khóa luận tốt nghiệp :Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư khu chung cư Hòang Diệu Q4

Khóa luận tốt nghiệp :Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư khu chung cư Hòang Diệu Q4

Công nghệ - Môi trường

... án Điều kiện môi trường khu vực dự án Điều kiện môi trường khu vực dự án  Tác động môi trường của dự án Tác động môi trường của dự án Phương án khống chế, giảm thiểu ô Phương án khống chế, ... NGHETÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN CỦA DỰ ÁN Giai đoạn xây dựng Giai đoạn hoạt động  Tác động do đền bù, giải tỏa Tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng Tác động ... hoạt động xây dựng nền, nhà ở• Tác động do khí thải• Tác động do nước thải• Tác động do rác thải• Tác động tiếng ồn, độ rung • Sự cố môi trường • Tác động về KT-XH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...
 • 30
 • 1,063
 • 1
Đánh giá tác động môi trường khu dự án đô thị sinh thái ECO VILAGE tại thị trấn đức hòa tỉnh long an và đề xuất các biện pháp quản lý

Đánh giá tác động môi trường khu dự án đô thị sinh thái ECO VILAGE tại thị trấn đức hòa tỉnh long an và đề xuất các biện pháp quản lý

Công nghệ - Môi trường

... tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra cácbiện pháp bảo vệ môi trường khi triễn khai dự án đó. Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự ... 3: Đánh giá tác động môi trường • Nguồn gốc tác động ở giai đoạn thi công và đánh giá các tác động ở giai đoạn thi công.• Nguồn gốc tác động ở giai đoạn khi dự án đi vào hoạt độngđánh giá ... hoại.3.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG3.4.1. Đối tượng và quy mô chịu tác động khi dự án đi vào hoạt động Bảng 3.14. Đối tượng vàn quy mô chiu tác động Hoạt động Đối...
 • 85
 • 1,145
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25