lý thuyết và vấn đề áp dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp

thuyết vấn đề áp dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp

Lý thuyết và vấn đề áp dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... cao sản xuất nông nghiệp Nếu hiệu kinh tế thấp tăng sản lượng nông nghiệp biện pháp nâng cao hiệu kinh tế, ngược lại đạt hiệu kinh tế cao để tăng sản lượng cần đổi công nghệ Các quan điểm đánh giá ... định hiệu kinh tế SXNN - Biết mức hiệu việc sử dụng nguồn lực sản xuất nông nghiệp, nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu kinh tế để có biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp ... thống tiêu đánh giá hiệu kinh tếGiá trị sản xuất nông nghiệp (GO): Toàn giá trị cải vật chất dịch vụ sản xuất nông nghiệp thời gian định thường năm i =n GO = ∑Q P i i i =0 Trong đó: Pi: đơn giá/ sản...
 • 7
 • 8,088
 • 196

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải

Quản trị kinh doanh

... SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1.1 VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Hiệu kinh ... ích bao gồm hiệu kinh tế bao gồm hiệu xã hội Việc đánh giá HQKD thực thông qua tiêu đánh giá HQKD Các tiêu đánh giá HQKD tiêu tương đối tiêu tuyệt đối Các tiêu tuyệt đối giá trị sản lượng vượt ... 22] Trong hoạt động quản lý, không dựa vào hệ thống đánh giá HQKD nhà quản cách để đánh giá DN hoạt động có hiệu hay không Theo Schiemann Lingle: đánh giá bước đầu cải thiện, 30 không đánh giá...
 • 196
 • 711
 • 4

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... hàng cấu lại tài sản nợ, tài sản có bảng cân đối tài sản mình, nhằm hạn chế tác động rủi ro lãi suất rủi ro kỳ hạn Quản rủi ro khoản không đơn vấn đề dòng tiền, vấn đề cấu tài sản Nợ - Có bảng ... không tham gia vào trình tạo rủi ro, có chức quản lý, giám sát rủi ro Nâng cấp công nghệ xử nghiệp vụ , tối ưu hóa công nghệ phân tích, đánh giá xử rủi ro hoạt động Kịp thời cải cách thủ tục ... kinh tế Trong xu đó, trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI mở đường cho công đổi cách toàn diện theo hướng chuyển đổi kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh...
 • 29
 • 833
 • 0

Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp

Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp

Kế toán

... tuỳ thuộc vào sản lợng sản phẩm sản xuất tài sản Doanh nghiệp hồ sơ kinh tế kỹ thuật TSCĐ để xác định sản lợng theo công suất thiết kế tình hình thực tế để xác định sản lợng thực tế sản xuất hàng ... 213, 214 III/- Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ doanh nghiệp: 1- ý nghĩa việc phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ: TSCĐ với vị trí vai trò SXKD đặt yêu cầu cho ngời quản phải tiến hành ... thuần) Sức sản xuất TSCĐ = Nguyên giá bình quân TSCĐ Chỉ tiêu phản ánh đồng nguyên giá bình quân TSCĐ tham gia vào SXKD tạo đợc đồng giá trị sản lợng sản phẩm hay (doanh thu thuần) Chỉ tiêu cao...
 • 31
 • 887
 • 0

Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay .DOC

Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay .DOC

Kế toán

... kinh tế Việt Nam gồm thành phần kinh tế :kinh tế Quốc doanh; kinh tế cá thể; kinh tế tập thể; kinh t t nhân; kinh tế t Nhà nớc Trong chế thị trờng, thành phần kinh tế tồn sức mở rộng sản xuất ... nào, sản xuất cho ai? *Các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận: -Quy mô sản xuất hàng hoá, dịch vụ: Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu doanh nghiệp giải tốt vấn đề kinh tế :sản xuất ? sản xuất nh ? sản xuất ... chuyển hoá từ giá trị HH sang giá sản xuất: Cùng với hình thành TSLNBQ , giá trị HH chuyển hoá thành giá sản xuất Giá sản xuất HH chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân Điều kiện để giá trị...
 • 22
 • 563
 • 3

456 Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay

456 Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay

Quản trị kinh doanh

... -Quy mô sản xuất hàng hoá, dịch vụ: Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu doanh nghiệp giải tốt vấn đề kinh tế :sản xuất ? sản xuất nh ? sản xuất cho ? Sản xuất gì? định xem doanh nghiệp nên sản xuất ... kinh tế Việt Nam gồm thành phần kinh tế :kinh tế Quốc doanh; kinh tế cá thể; kinh tế tập thể; kinh t t nhân; kinh tế t Nhà nớc Trong chế thị trờng, thành phần kinh tế tồn sức mở rộng sản xuất ... chuyển hoá từ giá trị HH sang giá sản xuất: Cùng với hình thành TSLNBQ , giá trị HH chuyển hoá thành giá sản xuất Giá sản xuất HH chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân Điều kiện để giá trị...
 • 21
 • 389
 • 0

Phạm trù giá trị hàng hóa với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Phạm trù giá trị hàng hóa với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... tố sản xuất - sản xuất ? - sản xuất cho ? - sản xuất nh ? qua nâng cao tính động kinh tế Việt Nam bớc lên kinh tế , để phát triển ta phải ý tới việc nâng cao hiệu kinh tế sản xuất doanh nghiệp ... kiện : - Bảo đảm hiệu kinh tế , sản xuất kinh doanh nghĩa sản xuất phải có lãi - Kết hợp giải vấn đề kinh tế xã hội để đảm bảo hiệu kinh tế nhng lợi ích xã hội đợc trì Xét kinh tế thị trờng nh ... Bảo đảm hiệu kinh tế , sản xuất kinh doanh nghĩa sản xuất phải có lãi - Kết hợp giải vấn đề kinh tế xã hội để đảm bảo hiệu kinh tế nhng lợi ích xã hội đợc trì Có nh ta thúc đẩy kinh tế phát...
 • 25
 • 3,005
 • 2

PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VỚI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VỚI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Kinh tế - Quản lý

... tố sản xuất - sản xuất ? - sản xuất cho ? - sản xuất nh ? qua nâng cao tính động kinh tế Việt Nam bớc lên kinh tế , để phát triển ta phải ý tới việc nâng cao hiệu kinh tế sản xuất doanh nghiệp ... kiện : - Bảo đảm hiệu kinh tế , sản xuất kinh doanh nghĩa sản xuất phải có lãi - Kết hợp giải vấn đề kinh tế xã hội để đảm bảo hiệu kinh tế nhng lợi ích xã hội đợc trì Xét kinh tế thị trờng nh ... Bảo đảm hiệu kinh tế , sản xuất kinh doanh nghĩa sản xuất phải có lãi - Kết hợp giải vấn đề kinh tế xã hội để đảm bảo hiệu kinh tế nhng lợi ích xã hội đợc trì Có nh ta thúc đẩy kinh tế phát...
 • 25
 • 718
 • 0

Luận văn đánh giá hiêụ quả kinh tế trong hoạt động chế biến một số loại nông sản phẩm của hộ nông dân ở tỉnh hưng yên

Luận văn đánh giá hiêụ quả kinh tế trong hoạt động chế biến một số loại nông sản phẩm của hộ nông dân ở tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... mạnh mẽ kinh tế hộ sản xuất hàng hoá, loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ Từ trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế hoạt động chế biến số loại nông sản phẩm hộ nông ... độ tăng trởng kết sản xuất với mức độ tăng trởng chi phí sản xuất xã hội Hiệu kinh tế = K C K: Phần tăng thêm kết sản xuất C: Phần tăng thêm chi phí sản xuất Đánh giá hiệu kinh tế theo quan điểm ... chế biến nông sản đợc biểu nh sau: Kết sản xuất kinh doanh Hiệu kinh tế = Chi phí bỏ Hay: H= Q C Q: Kết sản xuất kinh doanh C: Chi phí bỏ Ngoài sử dụng số tiêu để phản ánh hiệu kinh tế chủ yếu...
 • 107
 • 515
 • 1

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

Tài chính - Ngân hàng

... đến hạn - Chỉ tiêu đánh giá hiệu tín dụng việc thu nợ NH - Nó thể chất lượng tín dụng ngân hàng, đánh giá khả thu hồi nợ khoản tín dụng cho vay, đồng thời đánh giá hiệu thực kế hoạch tín dụng ngân ... nợ: Chỉ tiêu đánh giá khả huy động vốn chi nhánh để phục vụ cho vay, tiêu đánh giá ngân hàng có sử dụng hiệu vốn huy động vay hay khơng Tỷ lệ chi phí huy động vốn/tổng chi phí: Chỉ tiêu đánh giá ... thuế, sách quản tài ngun, quy hoạch thị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc q nhiều vào sản xuất nơng nghiệp cơng nghiệp phục...
 • 33
 • 8,947
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25